View More View Less
 • 1 Janus Pannonius Tudományegyetem Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Jelen dolgozat az éntudattal rendelkező élőlények tudatának fejlődését vizsgálja. Az első rész főemlősök és csecsemők tükörképükre adott viselkedéses reakcióit elemzi, a hangsúlyt az éntudat jelenlétére utaló viselkedésformák fokozatosan fejlődő jellegére helyezve. Áttekintést nyújt a különböző modalitásokhoz tartozó testsémák eltérő reprezentációiról és magyarázatot kíván nyújtani az éntudat önszervező kialakulására. A második rész a testsémák és az éntudat önszervező folyamatait a matematikai csoportelmélet és az eltérő logikai szintek elméletével írja le, valamint a környezet és az éntudat közti információáramlás többszintű, komplex modelljét mutatja be.Present paper investigates the development of mind in living creatures showing the signs of having self-awareness. Behavioral phenomena of primates and human infants appearing to their mirror image are analised in the first part of the paper, laying the emphasis on the gradual quality of development of self-awareness. A survey of different representations belonging to variant sense modalities is provided in order to explain the self-organizing emergence of self-awareness. The second part describes the self-modifying process of body-schemes and self-awareness using mathematical group-theory and the theory of sets as metaphorical devices. A multi-level complex model of information-flow between the mind and environment is outlined. The main purpose of the paper is to provide a better understanding of the phenomenon of downward causation and to fill the gap of the ancient question of the body-mind (brain-mind) problem. This rather ambitious contribution to mind research also implies vague hints for the ones that are concerned about the research of artificial intelligence.

 • Lacan, J. (1949) A tükör-stádium mint az én funkciójának kialakítója, ahogyan azt a pszichoanalitikus tapasztalat feltárja számunkra, Thalassa, 1993, (4), 5-11.

  'A tükör-stádium mint az én funkciójának kialakítója, ahogyan azt a pszichoanalitikus tapasztalat feltárja számunkra ' () Thalassa : 5 -11.

  • Search Google Scholar
 • Ledbetter, D. H., Basen, J. A. (1982) Failure to demonstrate self-recognition in gorillas, American Journal of Primatology,2, 307-310.

  'Failure to demonstrate self-recognition in gorillas ' () 2 American Journal of Primatology : 307 -310.

  • Search Google Scholar
 • Lewis, M., Brooks-Gunn, J. (1979) Social cognition and the acquisition of self. Plenum, New York

  Social cognition and the acquisition of self. , ().

 • Linke, D. B. (1997) A testről lemond az ember, s egy szikra a computerre pattan át. Balkon, (10-11) 8-9.

  'A testről lemond az ember, s egy szikra a computerre pattan át ' () Balkon : 8 -9.

 • Amsterdam, B. (1972) Mirror self-image reactions before age two. Developmental Psychobiology,5, 297-305.

  'Mirror self-image reactions before age two. ' () 5 Developmental Psychobiology : 297 -305.

  • Search Google Scholar
 • Andersen, R. A., Snyder, L. H., Bradley, D. C., Xing J. (1997) Multimodal Representation of Space in the Posterior Parietal Cortex and its Use in Planning Movements, Ann. Rev. Neurosci.,20, 303-330.

  'Multimodal Representation of Space in the Posterior Parietal Cortex and its Use in Planning Movements ' () 20 Ann. Rev. Neurosci. : 303 -330.

  • Search Google Scholar
 • Anfrtdon, J. R. (1983) Mirror image stimulation and short separations in stumptail monkeys, Animal Learning and Behavior,11, 138-143.

  'Mirror image stimulation and short separations in stumptail monkeys ' () 11 Animal Learning and Behavior : 138 -143.

  • Search Google Scholar
 • Anderson, J. R. (1994) The Monkey in the Mirror: A strange conspecific. In Parker, S. T., Mitchell, R. W., Boccia, M. L. (eds) Self-awareness in animals and humans. Cambridge University Press, Cambridge, 315-330.

  Self-awareness in animals and humans. , () 315 -330.

 • Ashby, W. R. (1954) "Design for a Brain". Chapman and Hall

  Design for a Brain , ().

 • Bálint, P. (1986) Orvosi élettan (szerk.) Medicina Könyvkiadó, Budapest

  Orvosi élettan (szerk.) , ().

 • Boccia, M. L. (1994) Mirror behavior in macaques. In Parker, S. T., Mitchell, R. W., Boccia, M. L. (eds) Self-awareness in animals and humans. Cambridge University Press, Cambridge, 350-361.

  Self-awareness in animals and humans. , () 350 -361.

 • Brosch, M., Schulz, A., Budinger, E., Scheich, H. (1998) Background masking in macaque auditory cortex, European Journal of Neurosci., vol. 10, suppl. 10, (Abstract Book)

  'Background masking in macaque auditory cortex ' () 10 European Journal of Neurosci. .

  • Search Google Scholar
 • Calhoun, S., Thomson, R. L. (1988) Long-term retention of self recognition by chimpanzees. American Journal of Primatology,15, 361-365.

  'Long-term retention of self recognition by chimpanzees. ' () 15 American Journal of Primatology : 361 -365.

  • Search Google Scholar
 • Davenport, R. K., Rogers, C. M., Steele Russel, I. (1973) Cross modal perception in apes. Neuropsychologia,11, 21-28.

  'Cross modal perception in apes. ' () 11 Neuropsychologia : 21 -28.

 • Dennett, D. C. (1998) Darwin veszélyes ideája. Typotex Kiadó, Budapest

  Darwin veszélyes ideája. , ().

 • Elman, J. L., Bates, E. A., Johnson, M. H., Karmiloff-Smith, A., Parisi, D., Plunkett, K. (1996) Rethinking innateness, A connectionist perspective on development. MIT Press, Cambridge

  Rethinking innateness, A connectionist perspective on development. , ().

 • Érdi, P. (1993) Neurodynamic System Theory: Scope and Limits. Thoeretical Medicine,14, 137-152.

  'Neurodynamic System Theory: Scope and Limits. ' () 14 Thoeretical Medicine : 137 -152.

 • Érdi, P. (1996) The Brain as a Hermeneutic Device. BioSystems,38, 179-189.

  'The Brain as a Hermeneutic Device. ' () 38 BioSystems : 179 -189.

 • Ettlinger, G. (1973) The transfer of information between sense-modalities: A neuropsychological review. In Zippel, H. P. (ed.) Memory and Transfer of Information. Plenum Publ. Co., New York

  Memory and Transfer of Information. , ().

 • Fried E. (1972) Absztrakt algebra elemi úton. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

  Absztrakt algebra elemi úton. , ().

 • Gallup, G. G., JR. (1970) Chimpanzees: Self-recognition. Science,167, 86-87.

  'Chimpanzees: Self-recognition. ' () 167 Science : 86 -87.

 • Gallup, G. G., JR. (1975) Toward an operational definition of self-awareness. In Tutle, R. H. (ed.) Socio-ecology and psychology of primates. The Hague, Netherland

  Socio-ecology and psychology of primates. , ().

 • Gallup, G. G., JR. (1977) Self-recognition in Primates: A comparative approach to the bidirectional properties of consciousness. American Psychologist,32, 329-338.

  'Self-recognition in Primates: A comparative approach to the bidirectional properties of consciousness. ' () 32 American Psychologist : 329 -338.

  • Search Google Scholar
 • Gallup, G. G., JR. (1991) Toward a comparative psychology of self-awareness: Species limitation and cognitive consequences. In Goenthals, G. R., Strauss, J. (eds) The self: An interdisciplinary approache. Springer, New York, 121-135.

  The self: An interdisciplinary approache , () 121 -135.

 • Gallup, G. G., JR., McClure, M. K. (1971) Preference for mirror image stimulation in differentially reared monkeys. Journal of Comp. and Physiological Psychology,75, 403-407.

  'Preference for mirror image stimulation in differentially reared monkeys. ' () 75 Journal of Comp. and Physiological Psychology : 403 -407.

  • Search Google Scholar
 • Gergely Gy. (1994) Az önfelismeréstől a tudatelméletig. Pszichológia, (14)1, 123-141.

  'Az önfelismeréstől a tudatelméletig. ' () 1 Pszichológia, (14) : 123 -141.

 • Ingusz I. (1995) Az anyai tükrözés. Café Bábel, 4 (Tükör) 79-88.

  'Az anyai tükrözés. ' () 4 Café Bábel : 79 -88.

 • Johnson, M. (1997) Developmental Cognitive Neuroscience. Blackwell Publ. Co., New York

  Developmental Cognitive Neuroscience. , ().

 • Meltzoff, A. N., Borton, R. W. (1979) Intermodal matching by human neonates. Science,282, 403-404.

  'Intermodal matching by human neonates. ' () 282 Science : 403 -404.

 • Oldfield, R. C., Zangwill, O. L. (1942) Head's concept of the scheme and its application in contemporary British psychology. British Journal of Psychology,32, 267-286.

  'Head's concept of the scheme and its application in contemporary ' () 32 British psychology. British Journal of Psychology : 267 -286.

  • Search Google Scholar
 • Piaget, J. (1970) Az értelmi fejlődés szakaszai. In Válogatott tanulmányok. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 66-76.

  Válogatott tanulmányok. , () 66 -76.

 • Pléh, Cs. (1998) Bevezetés a megismeréstudományba, Tipotex Elektronikus Kiadó Kft., Budapest

  Bevezetés a megismeréstudományba , ().

 • Rosen, R. (1993) Drawing the Boundary Between Subject and Object: Comments on the Mind-Brain Problem. Theoretical Medicine,14, 89-100.

  'Drawing the Boundary Between Subject and Object: Comments on the Mind-Brain Problem. ' () 14 Theoretical Medicine : 89 -100.

  • Search Google Scholar
 • Sain, M. (1977) Matematikatörténeti ABC. Tankönyvkiadó, Budapest, 97-98.

  Matematikatörténeti ABC , () 97 -98.

 • Swartz, K. B., EVANS, S. (1994) Social and cognitive factors in chimpanzee and gorilla mirror behavior and self-recognition. In Parker, S. T., Mitchell, R. W., Boccia, M. L., (eds) Self-awareness in animals and humans. Cambridge University Press, Cambridge, 189-206.

  Self-awareness in animals and humans. , () 189 -206.

 • Szentágothai J. (1979) Egységes agyelmélet: utópia vagy realitás? Magyar Tudomány, 8-9, 601-616.

  'Egységes agyelmélet: utópia vagy realitás? ' () 8-9 Magyar Tudomány : 8 -9.

 • Szentágothai J. (1982) Elmélkedés egy általános agyelméletről. Valóság, (25)9, 1-9.

  'Elmélkedés egy általános agyelméletről. ' () 9 Valóság, (25) : 1 -9.

 • Szentágothai, J. (1984) Downward Causation? Ann. Rev. Neurosci.,7, 1-11.

  'Downward Causation? ' () 7 Ann. Rev. Neurosci. : 1 -11.

 • Tomasello, M. (1993) Where's the person? Behavioral and Brain Sciences, (16)1, 84-85. (Kommentár Alison Gopnik: How we know our minds: The illusion of first-person knowledge of intentionality című cikkére)

  'Where's the person? ' () 1 Behavioral and Brain Sciences, (16) : 84 -85.

 • Watzlawick, P., Weakland, J. H., Fisch, R. (1990) Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

  Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. , ().

 • Winnicott, D. W. (1997) Playing and Reality. Routledge, New York

  Playing and Reality. , ().

 • Mackay, D. M. (1966) Cerebral Organisation and the Conscious Control of Action. In Eccles, J. C. (ed.) Brain and conscious experience. Springer-Verlag, Berlin, 422-466.

  Brain and conscious experience. , () 422 -466.

 • Mackay, D. M. (1983) Evaluation: the missing link between cognition and action. Idézi ÉRDI, P. (1996) The Brain as a Hermeneutic Device. BioSystems,38, 179-189.

  'Evaluation: the missing link between cognition and action. Idézi ÉRDI, P. (1996) The Brain as a Hermeneutic Device. ' () 38 BioSystems : 179 -189.

  • Search Google Scholar
 • Marino, L., Reiss, D., Gallup, G. G., Jr. (1994) Mirror self-recognition in bottlenose dolphins: Implications for comparative investigations of highly dissimilar species. In Parker, S. T., Mitchell, R. W., Boccia, M. L. (eds) Self-awareness in animals and humans. Cambridge University Press, Cambridge, 380-391.

  Self-awareness in animals and humans. , () 380 -391.

 • Marton M. (1968) A tanulás, emlékezet és a tudat genezise, Előadás a "Tanulás" témakörében a Magyar Pszichológiai Bizottság rendezésében tartott kerekasztal-konferencián, 1968. december 19., Budapest. In Marton, M. (1997) Útban az éntudat kialakulása felé, Pszichológia, (17)2, 125-150.

  'A tanulás, emlékezet és a tudat genezise, Előadás a "Tanulás" témakörében a Magyar Pszichológiai Bizottság rendezésében tartott kerekasztal-konferencián, 1968. december 19., Budapest. In Marton, M. (1997) Útban az éntudat kialakulása felé ' () 2 Pszichológia : 125 -150.

  • Search Google Scholar
 • Marton, M. (1970) Tanulás, vizuális-poszturális testmodell és a tudat kialakulása, Pszichológiai Szemle,27, 182-199.

  'Tanulás, vizuális-poszturális testmodell és a tudat kialakulása ' () 27 Pszichológiai Szemle : 182 -199.

  • Search Google Scholar
 • Marton, M. (1976) A percepció és az elemi tanulási folyamatok körében végzett eddigi kutatások főbb eredményei. Magyar Pszichológiai Szemle,33, 72-87.

  'A percepció és az elemi tanulási folyamatok körében végzett eddigi kutatások főbb eredményei. ' () 33 Magyar Pszichológiai Szemle : 72 -87.

  • Search Google Scholar
 • Marton, M. (1997) Útban az éntudat kialakulása felé. Pszichológia, (17)2, 125-150.

  'Útban az éntudat kialakulása felé. ' () 2 Pszichológia, (17) : 125 -150.

 • Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessel, T. M. (eds) (1991) Principles of Neural Sciences. Appleton and Lange, Norwalk, Connecticut

  Principles of Neural Sciences. , ().

 • Kaye, M., Bower, T. G. R. (1994) Learning and intermodal transfer of information in newborns. Psychological Science,5, 286-288.

  'Learning and intermodal transfer of information in newborns. ' () 5 Psychological Science : 286 -288.

  • Search Google Scholar
 • Kovács I. (1996) A bemeneti rendszerek módosíthatósága a felnőtt központi idegrendszerben, Pszichológia, (16)4, 397-407.

  'A bemeneti rendszerek módosíthatósága a felnőtt központi idegrendszerben ' () 4 Pszichológia, (16) : 397 -407.

  • Search Google Scholar

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 6 1 1
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 7 3 5
Nov 2021 6 1 1
Dec 2021 11 0 0
Jan 2022 3 3 3
Feb 2022 0 0 0