View More View Less
 • 1 University of New South Wales, Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A mindennapi nyelvhasználat bonyolult stratégiai választásokat kínál számunkra. Mi a hangulat szerepe abban, ahogyan a szóbeli üzeneteket (pl. kérések) használjuk vagy ahogyan azokra reagálunk? Az Érzelem-befolyás modell (Affect Infusion Model, AIM; Forgas, 1995a) alapján ez a tanulmány számos olyan új keletu kutatást tekint át, melyek arra az eredményre jutottak, hogy a rossz hangulat udvariasabb, míg a jó hangulat kevésbé udvarias szívességkérési stratégiákat eredményez; valamint, hogy a hangulati állapotok ezen hatásai felerosödnek, ha olyan környezeti tényezok vannak jelen, melyek mélyebb feldolgozást tesznek szükségessé. Az Elso vizsgálatban a szomorú kísérleti személyek inkább részesítették elonyben az udvariasabb kéréseket, mint a boldog kísérleti személyek; a Második vizsgálat eredményei szerint a szituációs nehézségek kihangsúlyozzák a hangulat hatását. A Harmadik vizsgálat kimutatta, hogy a hangulat hatása számos, különbözo módon közölt kérés esetén fennáll, és legfeltunobb a szokatlan, udvariatlan kérések esetén. Egy jól kidolgozott eljárással a Negyedik vizsgálat arra a megállapításra jutott, hogy a szomorú kísérleti személyek udvariasabbak és határozatlanabbak voltak, amikor egy valóságos párbeszédben, természetes módon kértek szívességet; és jobban is emlékeztek a jól feldolgozott, szokatlan kérésekre. Az Ötödik vizsgálatban a rossz hangulat negatívabb értékelést eredményezett, és csökkentette a kísérleti személyek hajlandóságát arra, hogy szívességeket teljesítsenek; ez a hatás felerosödött a közvetlen és szokatlan kérések esetében. A Hatodik vizsgálat az elobb említett eredményeket kapta, valamint kimutatta, hogy a kísérleti személyek jobban emlékeztek a szokatlan és udvariatlan kérésekre, ami egybevág azzal a feltevéssel, hogy ezeket az üzeneteket jobban dolgozzák fel. Ezek az eredmények megfelelnek az AIM modelljének, és azon kognitív feldolgozási stratégiák szempontjából tárgyaljuk oket, melyek a hangulat hatását közvetítik a komplex verbális stratégiák (pl. a szívességkérés) felé. Megvitatjuk azt is, hogy eredményeink milyen jelentoséggel bírnak a stratégiai személyközi viselkedésre, valamint a jelenlegi érzelem és kogníciós elméletekre nézve.A mindennapi társas élet nagymértékben szóbeli kommunikáción alapul. Verbális üzeneteket használunk annak érdekében, hogy a világról egy közös képet alakítsunk ki, hogy énképünk egységes egészét megalkossuk, és hogy személyes céljainkat elérjük (Mead, 1973; Vigotskij, 1967). A kérés igen gyakori dolog, mégis stratégiáját tekintve meglehetosen bonyolult interperszonális feladat. Annak ellenére, hogy a verbális üzenetek a társas érintkezés minden területén megtalálhatók, még mindig nagyon keveset tudunk arról, hogy a beszélo aktuális hangulata miként befolyásolja az olyan komplex szóbeli közlések kivitelezését, mint a kérés. Ez a cikk egy sor olyan új keletu munkát tekint át, melyek a szociális kognícióval és ítéletalkotással foglalkozó jelenlegi kutatásokat (Bower, 1991; Clore, Schwarz, Conway, 1994; Fiedler, 1991; Forgas, 1995b; 2000) próbálják kiterjeszteni az interperszonális viselkedés területeire azáltal, hogy bizonyítják, hogy az aktuális lelkiállapot jelentosen befolyásolja a stratégiai szóbeli kommunikációt, mint amilyen a szívességkérés. Korábbi kutatásokra (Blum-Kulka, Danet, Gershon, 1985; Gibbs, 1983, 1985), valamint jelenlegi érzelem-kogníció elméletekre (Blum-Kulka, Danet, Gershon, 1985; Gibbs, 1983, 1985) támaszkodva ezek a tanulmányok azt próbálják kimutatni, hogy az aktuális hangulat jelentos információs torzításhoz vezet mind a kérések megfogalmazásánál, mind a kérésekre való reagálásnál.A kérés egy gyakori és stratégiailag fontos verbális feladat. Sok egyszeru kérés már eleve megfelel az udvariasság konvencionális normáinak, és automatikusan, szinte gondolkodás nélkül használjuk, illetve teljesítjük oket (Gibbs, 1983; Langer, Blank, Chanowitz, 1978). Bizonyos esetekben azonban egy kérés bonyolultabb feldolgozást igényel azért, hogy megfeleloen értelmezzük a kérési szituációban eleve meglévo feszültséget (Bavelas, 1985). Az emberek gyakran keresik egy kérés azon optimális formáját, mellyel maximalizálhatják a teljesítés esélyét úgy, hogy maga a kérés nem hágja át a szociális normákat, tehát nem sért meg senkit (Forgas, 1985; Gibbs, 1983; Jordan, Roloff, 1990). Más szóval a bonyolultabb szituációkban a beszélonek pontosabb feldolgozási stratégiákat kell alkalmazni annak érdekében, hogy jól megbecsülhesse kérésének "frappánsságát", vagyis egy direkt kérési forma teljesítésének vagy elutasításának lehetoségét és következményeit. Az új kutatások azt feltételezik, hogy a hangulatnak valószínuleg nagy a szerepe az olyan kérések esetében, melyek nyílt és részletes feldolgozási stratégiákat igényelnek (Fiedler, 1991; Forgas, 1994; 1995b; 1998a; b; 1999a; b; Sedikides, 1995).Everyday language use presents us with complex strategic choices. What is the role of mood in the way we use and respond to verbal messages, such as requests? Based on the Affect Infusion Model (AIM; Forgas, 1995a), this paper reviews several recent experiments that predicted and found that negative moods induce more polite, and positive moods induce less polite requesting strategies, and that these mood effects are amplified in contexts that call for more elaborate processing. In Study 1 sad participants preferred more polite requests than did happy people, and Study 2 found that situational difficulty accentuated the effects of mood. Study 3 showed that mood effects occur across a variety of request scenarios, and are most pronounced for unconventional, impolite requests. In an unobtrusive procedure, Study 4 established that sad subjects were more polite as well as more hesitant when naturally producing requests in a realistic conversation, and their memory was also best for more extensively processed, unconventional requests. In Study 5 sad mood led to the more negative evaluation, and reduced compliance with naturalistic requests, and this effect was amplified for direct, unconventional  requests. Study 6 replicated this finding and also showed that memory was better for unconventional, impolite requests, consistent with the predicted more substantive processing of these messages. These results are consistent with the AIM, and are discussed in terms of the cognitive processing strategies that mediate mood effects on complex verbal moves such as requests. The implications of the findings for strategic interpersonal behavior, and for contemporary theories of affect and cognition are considered.  Everyday social life largely consists of verbal communication. We use verbal messages to establish a shared understanding of the world, to construct a coherent sense of the self, and to achieve our interpersonal goals (Mead, 1934; Vygotsky, 1962). Dealing with requests in particular is a common, yet strategically highly demanding interpersonal task. Despite the ubiquity of verbal messages in social interaction, we still know very little about how a speaker's temporary mood influences complex verbal moves, such as requests. This paper reviews a series of recent studies that seek to extend recent research on the effects of mood on social cognition and judgments (Bower, 1991; Clore, Schwarz, Conway, 1994; Fiedler, 1991; Forgas, 1995b; 2000) to the domain of interpersonal behavior,  by demonstrating that temporary mood states also significantly influence strategic verbal communication, such as requesting. Drawing on past research on requesting (Blum-Kulka, Danet, Gershon, 1985; Gibbs, 1983, 1985), as well as recent affect-cognition theorizing (Fiedler, 1991; Forgas, 1995a), these studies seek to show that temporary moods exert a significant informational bias both on request choices, and on reactions to naturalistic requests.Requesting is a common, yet strategically important verbal task. Many everyday requests readily comply with conventional norms of politeness, and can be produced, and responded to in an automatic, almost mindless fashion (Gibbs, 1983; Langer, Blank, Chanowitz, 1978). At other times, however, dealing with requests requires more elaborate processing in order to make sense of the conflicting requirements inherent in a requesting situation (Bavelas, 1985). People often seek to find the optimum request formulation that is sufficiently direct to maximise the likelihood of compliance, yet not so direct as to violate social norms of politeness and thus give offence (Forgas, 1985; Gibbs, 1983; Jordan, Roloff, 1990). In other words, in more problematic situations speakers need to employ more substantive processing strategies in order to carefully estimate the 'felicity conditions' for their requests, such as the likelihood and costs of compliance and rejection associated with more or less direct verbal forms. Recent research suggests that mood is most likely to have an influence on tasks that require such open, substantive processing strategies (Fiedler, 1991; Forgas, 1994; 1995b; 1998a; b; 1999a; b; Sedikides, 1995).

 • Martin, L. L. (1986) Set/reset: Use and disuse of concepts in impression formation. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 493-504.

  'Set/reset: Use and disuse of concepts in impression formation. ' () 51 Journal of Personality and Social Psychology : 493 -504.

  • Search Google Scholar
 • Martin, L. L., Ward, D. W., Achee, J. W., Wyer, R. S. (1993) Mood as input: People have to interpret the motivational implications of their moods. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 317-326.

  'Mood as input: People have to interpret the motivational implications of their moods. ' () 64 Journal of Personality and Social Psychology : 317 -326.

  • Search Google Scholar
 • Mayer, J. D. (1986) How mood influences cognition. In Sharkey, N. E. (ed.) Advances in cognitive science. Vol. 1. 290-314. Ellis Horwood, Chichester

  Advances in cognitive science. , () 290 -314.

 • Mayer, J., Hanson, E. (1995) Mood-congruent judgment over time. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 237-244.

  'Mood-congruent judgment over time. ' () 21 Personality and Social Psychology Bulletin : 237 -244.

  • Search Google Scholar
 • Mead, G. H. (1973) A pszichikum, az én és a társadalom. Gondolat kiadó, Budapest

  A pszichikum, az én és a társadalom. , ().

 • Isen, A. (1987) Positive affect, cognitive processes, and social behavior. In Berkowitz, L. (ed.) Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 20. 203-253. Academic Press, New York

  Advances in Experimental Social Psychology. , () 203 -253.

 • Jones, E. E. (1964) Ingratiation. Appleton-Century-Crofts, New York

  Ingratiation. , ().

 • Jordan, J. M., Roloff, M. E. (1990) Acquiring assistance from others: The effect of indirect requests and relation intimacy on verbal compliance. Human Communication Research, 16, 519-555.

  'Acquiring assistance from others: The effect of indirect requests and relation intimacy on verbal compliance. ' () 16 Human Communication Research : 519 -555.

  • Search Google Scholar
 • Langer, E. J. Blank, A., Chanowitz, B. (1978) The mindlessness of ostensibly thoughtful action: The role of `placebic' information in interpersonal interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 36, 635-642.

  'The mindlessness of ostensibly thoughtful action: The role of `placebic' information in interpersonal interaction. ' () 36 Journal of Personality and Social Psychology : 635 -642.

  • Search Google Scholar
 • Mann, L. (1992) Stress, affect and risk taking. In Yates, J. F. (ed.) Risk-taking behavior. 202-230. Wiley, Chichester

  Risk-taking behavior. , () 202 -230.

 • Kitayama, S., Burnstein, E. (1988) Automaticity in conversations: A re-examination of the mindlessness hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 219-224.

  'Automaticity in conversations: A re-examination of the mindlessness hypothesis. ' () 54 Journal of Personality and Social Psychology : 219 -224.

  • Search Google Scholar
 • Kruglanski, A. W. (1989) Lay epistemics and human knowledge: Cognitive and motivational bases. Plenum, New York

  Lay epistemics and human knowledge: Cognitive and motivational bases. , ().

 • Milberg, S., Clark, M. S. (1988) Moods and compliance. British Journal of Social Psychology, 27, 79-90.

  'Moods and compliance. ' () 27 British Journal of Social Psychology : 79 -90.

 • Ottaviani, R., Beck, A. T. (1988) Cognitive theory of depression. In Fiedler, K., Forgas, J. P. (eds) Affect, cognition and social behavior. 209-219. Hogrefe, Toronto

  Affect, cognition and social behavior. , () 209 -219.

 • Petty, R. E., Gleicher, F., Baker, S. (1991) Multiple roles for affect in persuasion. In Forgas, J. P. (ed.) Emotion and social judgments. 181-200. Pergamon, Oxford

  Emotion and social judgments. , () 181 -200.

 • Petty, R. E., Schumann, D., Richman, S., Strathman, A. (1993) Positive mood and persuasion: Different roles for affect under high and low elaboration conditions. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 5-20.

  'Positive mood and persuasion: Different roles for affect under high and low elaboration conditions. ' () 64 Journal of Personality and Social Psychology : 5 -20.

  • Search Google Scholar
 • Salovey, P., Birnbaum, D. (1989) Influence of mood on health-related cognitions. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 539-551.

  'Influence of mood on health-related cognitions. ' () 57 Journal of Personality and Social Psychology : 539 -551.

  • Search Google Scholar
 • Salovey, P., Mayer, J. D. (1990) Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185-211.

  'Emotional intelligence. ' () 9 Imagination, Cognition and Personality : 185 -211.

 • Schwarz, N., Bless, H. (1991) Happy and mindless, but sad and smart? The impact of affective states on analytic reasoning. In Forgas, J. P. (ed.) Emotion and social judgments. 55-71. Pergamon Press, Oxford

  Emotion and social judgments. , () 55 -71.

 • Schwarz, N., Clore, G. L. (1983) Mood, misattribution and judgments of well-being: Informative and directive functions of affective states. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 513-523.

  'Mood, misattribution and judgments of well-being: Informative and directive functions of affective states. ' () 45 Journal of Personality and Social Psychology : 513 -523.

  • Search Google Scholar
 • Sedikides, C. (1992) Changes in the valence of the self as a function of mood. In Clark, M. (ed.) Emotion and social behavior. 42-67. Sage, Beverly Hills

  Emotion and social behavior. , () 42 -67.

 • Sedikides, C. (1995) Central and peripheral self-conceptions are differentially influenced by mood: Test of the differential sensitivity hypothesis. Journal of Personality and Social psychology, 69, 759-777.

  'Central and peripheral self-conceptions are differentially influenced by mood: Test of the differential sensitivity hypothesis. ' () 69 Journal of Personality and Social psychology : 759 -777.

  • Search Google Scholar
 • Sinclair, R. C. (1988) Mood, categorization breadth and performance appraisal: The effects of order of information acquisition and affective state on halo, accuracy, information retrieval, and evaluations. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 42, 22-46.

  'Mood, categorization breadth and performance appraisal: The effects of order of information acquisition and affective state on halo, accuracy, information retrieval, and evaluations. ' () 42 Organizational Behavior and Human Decision Processes : 22 -46.

  • Search Google Scholar
 • Weary, G., Marsh, K. L., Mccormick, L. (1994) Depression and social comparison motives. European Journal of Social Psychology, 24, 117-130.

  'Depression and social comparison motives. ' () 24 European Journal of Social Psychology : 117 -130.

  • Search Google Scholar
 • Wheeler, L., Miyake, L. (1992) Social comparison in everyday life. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 760-774.

  'Social comparison in everyday life. ' () 62 Journal of Personality and Social Psychology : 760 -774.

  • Search Google Scholar
 • Vigotszkij, L. Sz. (1967) Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Gondolkodás és beszéd. , ().

 • Sinclair, R. C., Mark, M. M. (1992) The influence of mood state on judgment and action. In Martin, L. L., Tesser, A. (eds) The construction of social judgments. 165-193. Erlbaum, Hillsdale, N. J.

  The construction of social judgments. , () 165 -193.

 • Van Dijk, T. (1985) Cognitive situation models is discourse production. In Forgas, J. P. (ed.) Language and Social Situations. Springer, New York

  Language and Social Situations. , ().

 • Clark, H. H., Schunk, D. H. (1980) Polite responses to polite requests. Cognition, 8, 111-143.

  'Polite responses to polite requests. ' () 8 Cognition : 111 -143.

 • Clark, M. S., Isen, A. M. (1982) Towards understanding the relationship between feeling states and social behavior. In Hastorf, A. H., Isen, A. M. (eds) Cognitive social psychology. 76-108. Elsevier-North Holland, New York

  Cognitive social psychology. , () 76 -108.

 • Clore, G. L., Byrne, D. (1974) The reinforcement model of attraction. In Huston, T. L. (ed.) Foundations of interpersonal attraction. 143-170. Academic Press, New York

  Foundations of interpersonal attraction. , () 143 -170.

 • Clore, G. L., Gasper, K., Garvin, E. (in press) Affect as Information. In Forgas, J. P. (ed.) The Handbook of Affect and Social Cognition. Erlbaum, Mahwah

  The Handbook of Affect and Social Cognition. , ().

 • Clore, G. L., Schwarz, N., Conway, M. (1994) Affective causes and consequences of social information processing. In Wyer, R. S., Srull T. K. (eds) Handbook of social cognition. 2nd Ed. Erlbaum, New Jersey

  Handbook of social cognition. , ().

 • Feshbach, S., Singer, R. D. (1957) The effects of fear arousal and suppression of fear upon social perception. Journal of Abnormal and Social Psychology, 55, 283-288.

  'The effects of fear arousal and suppression of fear upon social perception. ' () 55 Journal of Abnormal and Social Psychology : 283 -288.

  • Search Google Scholar
 • Fiedler, K. (1991) On the task, the measures, and the mood in research on affect and social cognition. In Forgas, J. P. (ed.) Emotion and social judgments. 83-107. Pergamon, Oxford

  Emotion and social judgments. , () 83 -107.

 • Forgas, J. P. (1983) Language, goals and situations. Journal of Language and Social Psychology, 2, 267-293.

  'Language, goals and situations. ' () 2 Journal of Language and Social Psychology : 267 -293.

  • Search Google Scholar
 • Forgas, J. P. (ed.) (1985) Language and Social situations. Springer, New York

  Language and Social situations. , ().

 • Forgas, J. P. (1992a) Affect in social judgments and decisions: A multi-process model. In Zanna, M. (ed.) Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 25. 227-275. Academic Press, New York

  Advances in Experimental Social Psychology. , () 227 -275.

 • Forgas, J. P. (1992b) On mood and peculiar people: Affect and person typicality in impression formation. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 863-875.

  'On mood and peculiar people: Affect and person typicality in impression formation. ' () 63 Journal of Personality and Social Psychology : 863 -875.

  • Search Google Scholar
 • Forgas, J. P. (1994) Sad and guilty? Affective influences on the explanation of conflict episodes. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 56-68.

  'Sad and guilty? Affective influences on the explanation of conflict episodes. ' () 66 Journal of Personality and Social Psychology : 56 -68.

  • Search Google Scholar
 • Forgas, J. P. (1995a) Mood and judgment: The Affect Infusion Model (AIM). Psychological Bulletin, 116, 39-66.

  'Mood and judgment: The Affect Infusion Model (AIM). ' () 116 Psychological Bulletin : 39 -66.

  • Search Google Scholar
 • Forgas, J. P. (1995b) Strange couples: Mood effects on judgments and memory about prototypical and atypical targets. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 747-765.

  'Strange couples: Mood effects on judgments and memory about prototypical and atypical targets. ' () 21 Personality and Social Psychology Bulletin : 747 -765.

  • Search Google Scholar
 • Forgas, J. P. (1998a) On feeling good and getting your way: Mood effects on negotiation strategies and outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 565-577.

  'On feeling good and getting your way: Mood effects on negotiation strategies and outcomes. ' () 74 Journal of Personality and Social Psychology : 565 -577.

  • Search Google Scholar
 • Forgas, J. P. (1998b) Asking nicely? Mood effects on responding to more or less polite requests. Personality and Social Psychology Bulletin, 24, 173-185.

  'Asking nicely? Mood effects on responding to more or less polite requests. ' () 24 Personality and Social Psychology Bulletin : 173 -185.

  • Search Google Scholar
 • Forgas, J. P. (1998c) Happy and Mistaken? Mood effects on the fundamental attribution error. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 318-331.

  'Happy and Mistaken? Mood effects on the fundamental attribution error. ' () 75 Journal of Personality and Social Psychology : 318 -331.

  • Search Google Scholar
 • Forgas, J. P. (1999a) On feeling good and being rude: Affective influences on language use and request formulations. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 928-939.

  'On feeling good and being rude: Affective influences on language use and request formulations. ' () 76 Journal of Personality and Social Psychology : 928 -939.

  • Search Google Scholar
 • Forgas, J.P. (1999b) Feeling and speaking: Mood effects on verbal communication strategies. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 850-863.

  'Feeling and speaking: Mood effects on verbal communication strategies. ' () 25 Personality and Social Psychology Bulletin : 850 -863.

  • Search Google Scholar
 • Forgas, J. P. (ed.) (2000) Feeling and thinking: the role of affect in social cognition. Cambridge University Press, New York

  Feeling and thinking: the role of affect in social cognition. , ().

 • Forgas, J. P. (ed.) (in press) The Handbook of Affect and Social Cognition. Erlbaum, Mahwah

  The Handbook of Affect and Social Cognition. , ().

 • Forgas, J. P., Bower, G. H. (1987) Mood effects on person perception judgements. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 53-60.

  'Mood effects on person perception judgements. ' () 53 Journal of Personality and Social Psychology : 53 -60.

  • Search Google Scholar
 • Forgas, J. P., Bower, G. H., Krantz, S. (1984) The influence of mood on perceptions of social interactions. Journal of Experimental Social Psychology, 20, 497-513.

  'The influence of mood on perceptions of social interactions. ' () 20 Journal of Experimental Social Psychology : 497 -513.

  • Search Google Scholar
 • Gibbs, R. (1983) Do people always process the literal meaning of indirect requests? Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 9, 524-533.

  'Do people always process the literal meaning of indirect requests? ' () 9 Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition : 524 -533.

  • Search Google Scholar
 • Gibbs, R. (1985) Situational conventions and requests. In Forgas, J. P. (ed.) Language and social situations. 97-113. Springer, New York

  Language and social situations. , () 97 -113.

 • Goffman, E. (1984) Keretelemzés. In Goffman, E. (szerk.) A hétköznapi élet szociálpszichológiája. 143-174. Gondolat kiadó, Budapest

  A hétköznapi élet szociálpszichológiája. , () 143 -174.

 • Grice, H. P. (1988) A társalgás logikája. In Pléh Cs., Síklaki I., Terestyéni T. (szerk.) Nyelv, kommunikáció, cselekvés. 192-216. Tankönyvkiadó, Budapest

  Nyelv, kommunikáció, cselekvés. , () 192 -216.

 • Harre, R. (1985) Situational rhetoric and self-presentation. In Forgas, J. P. (ed.) Language and Social Situations. 175-189. Springer, New York

  Language and Social Situations. , () 175 -189.

 • Herrmann, T. (1983) Speech and situation. Springer, New York

  Speech and situation. , ().

 • Blum-Kulka, S., Danet, B., Gershon, R. (1985) The language of requesting in Israeli society. In Forgas, J. P. (ed.) Language and Social Situations. 113-141. Springer, New York

  Language and Social Situations. , () 113 -141.

 • Bower, G. H. (1991) Mood congruity of social judgments. In Forgas, J. P. (ed.) Emotion and social judgments. 31-55. Pergamon Press, Oxford

  Emotion and social judgments. , () 31 -55.

 • Fiedler, K. (1988) Emotional mood, cognitive style, and behavior regulation. In Fiedler, K., Forgas, J. (eds) Affect, Cognition and Social Behavior. C. J. Hogrefe, Toronto

  Affect, Cognition and Social Behavior. , ().

 • Fiedler, K. (1990) Mood dependent selectivity in social cognition. In Stroebe, W., Hewstone, M. (eds) European Review of Social Psychology. Vol. 1. 1-32. Wiley, Chichester

  European Review of Social Psychology. , () 1 -32.

 • Bower, G. H., Forgas, J. P. (in press) Mood and Social Memory. In Forgas, J. P. (ed.) The Handbook of Affect and Social Cognition. Erlbaum, Mahwah

  The Handbook of Affect and Social Cognition. , ().

 • Brown, P., Levinson, S. (1987) Politeness: Some universals in language use. Cambridge University Press, Cambridge

  Politeness: Some universals in language use. , ().

 • Brewer, M. (1988) A dual-process model of impression formation. In Srull, T. K., Wyer, R. S. (eds) Advances in Social Cognition. Vol. 1. 1-36. Erlbaum, Hillsdale

  Advances in Social Cognition. , () 1 -36.

 • Berkowitz, L. (1993) Towards a general theory of anger and emotional aggression. In Srull, T. K., Wyer, R. S. (eds) Advances in social cognition. Vol. 5. 1-46. Erlbaum, Hillsdale

  Advances in social cognition. , () 1 -46.

 • chaiken, S. (1980) Heuristic vs. systematic information processing and the use of source vs. message cues in persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 752-766.

  'Heuristic vs. systematic information processing and the use of source vs. message cues in persuasion. ' () 39 Journal of Personality and Social Psychology : 752 -766.

  • Search Google Scholar
 • Argyle, M. (1991) A critique of cognitive approaches to social judgment and social behavior. In Forgas, J. P. (ed.) Emotion and social judgments. 161-181. Pergamon, Oxford

  Emotion and social judgments. , () 161 -181.

 • Axia, G., Baroni, M. R. (1985) Linguistic politeness at different age levels. Child Development, 56, 918-927.

  'Linguistic politeness at different age levels. ' () 56 Child Development : 918 -927.

 • Bavelas, J. (1985) A situational theory of disqualification: Using language to `leave the field'. In Forgas, J. P. (ed.) Language and Social Situations. 189-213. Springer, New York

  Language and Social Situations. , () 189 -213.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 8 9 2
Dec 2020 14 0 0
Jan 2021 11 2 4
Feb 2021 5 2 2
Mar 2021 1 0 0
Apr 2021 1 0 0
May 2021 0 0 0