View More View Less
 • 1 József Attila Tudományegyetem Pedagógia Tanszék Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulók iskolai teljesítményét nagyon sok minden meghatározza. Ezeket a tényezőket a kutatók tudományos módszerekkel vizsgálják: például a gyermek intelligenciája, a tanár, a tanítási körülmények stb. lehet meghatározó az iskolai eredmények szempontjából. A teljesítmény eredetéről természetesen nemcsak a kutatóknak, de a mindennapi embereknek is vannak elképzelései. Érdekes lehet megvizsgálni, milyen kép él erről a kérdésről a szülők fejében? Mit gondolnak tehát a szülők gyerekeik teljesítményének az okáról? Befolyásolja-e ez a gyerekek teljesítményét? És milyen módon?A tanulók az iskolában tanulnak, de tanulnak otthon is. A szülők többsége segíti gyermekét valamilyen módon a munkájában. Milyen módon segítnek? Mi határozza ezt meg? Összefügg-e ez azzal, hogy minek tulajdonítják gyermekeik teljesítményét?1999 tavaszán kérdőíves vizsgálatot végeztünk Szeged négy általános iskolájában, harmadikos gyerekek szüleinek körében, hogy a fenti kérdésekre választ kapjunk. Felmértük a szülők gyermekeikről kialakított képét, ami nagyon pozitív. Vizsgáltuk azokat a módszereket, melyekkel a szülők megpróbálják növelni gyermekeik teljesítményét, azt, hogy hogyan segítenek az iskolai munkában. Ez nem mutatott összefüggést a szülők teljesítményattribúcióival. Feltártuk a szülők véleményét, elvárásait az iskolával, a teljesítménnyel kapcsolatban, ezek igen sokrétűek voltak.Más vizsgálatokkal összhangban azt találtuk, hogy az anya iskolai végzettsége összefügg a tanulók teljesítményével. A szülők, amikor segítenek a tanulásban, elsősorban a pillanatnyilag legyőzendő problémákat részesítik előnyben, nem foglalkoznak nagymértékben a hosszú távú fejlesztéssel. A szülők a jó teljesítményt elsősorban a gyereknek, és legutoljára maguknak tulajdonítják.Student outcomes are determined by a lot of factors, which is with scientific methods studied by researchers: it may be the relationship between the outcomes and the intelligence of the child, the education, or circumstances at home and in school. Non-professionals also might have some notable conceptions about the influence on achievement; it could be interesting to examine the beliefs of parents. What do parents think about the reason of differences in children's performance? Is there any connection between the beliefs and the outcomes and what is it like? Students learn at school, and at home too, and their parents help some way or another. We should like to find out how and is it determined by? Is it related to achievement attribution of children or not? We conducted a questionnaire inquiry in four schools in Szeged in 1999. We asked third class students' parents to answer the above mentioned questions. We would like to get parents view about their children, which has turned out to be very positive. We have examined how parents try to help their children enhance their achievement in school. It does not seem to be related to the performance attribution. We have surveyed parents' beliefs and expectations about the school and achievement, which is very many-sided. We have found that the mothers' qualification is related to the students' outcomes, in agreement with other studies in the field. When parents help their children to succeed, they concentrate on the urgent problems in the first place, they are not interested in improvement in the long run. Parents attribute good performance first of all to their children, and at last to themselves.

 • Halle, T. G., Kurtz-Costes, B., Mahoney, J. L. (1997) Family influences on school achievement in low-income, African children. Journal of Educational Psychology,89, 56-67.

  'Family influences on school achievement in low-income, African children. ' () 89 Journal of Educational Psychology : 56 -67.

  • Search Google Scholar
 • Hewstone, M., Antaki, C. (1995) Az attribúcióelmélet és a társas viselkedés magyarázatai. In Hewstone, D. et al. (eds) Szociálpszichológia. 130-162. Közgazdasági, Jogi Könyvkiadó, Budapest

  Szociálpszichológia. , () 130 -162.

 • Schneider, B., Coleman, J. S. (1993) Parents, Their Children and Schools. Westwiew Press, Boulder, San Francisco, Oxford

  Parents, Their Children and Schools. , ().

 • Szabó É. (1997) A szociális megismerés alapjelenségei. In Mészáros A. (szerk.) Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. 86-101. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

  Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. , () 86 -101.

 • Tedeschi, J. T., Skold, S. L. (1976) Social psychology. John Wiley Sons, New York

  Social psychology. , ().

 • Holloway, S. D., Hess, R. D. (1985) Mothers' and Teachers' Attributions About Children's Mathematics Performance. In Lawrence, I. E. (ed.) Parental Belief System. Psychological Consequences for Children. 177-199. Erlbaum Associates, Publishers Hillsdale

  Parental Belief System. Psychological Consequences for Children. , () 177 -199.

 • Kelley, H. H., Michela, J. L. (1984) Az attribúció elmélete és kutatása. In Hunyadi, Gy. (szerk.) Szociálpszichológia. 55-116. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

  Szociálpszichológia. , () 55 -116.

 • Kozéki, B. (1991) Tulajdonítás és viselkedés a személyiségfejlesztésben. Fejlesztó pedagógia.1, 24-29.

  'Tulajdonítás és viselkedés a személyiségfejlesztésben. ' () 1 Fejlesztó pedagógia. : 24 -29.

  • Search Google Scholar
 • Covington, M. V., Omelich, C. L. (1984) The trouble with pitfalls: A reply to Weiner's critique of attribution research. Journal of Educational Psychology,76, 1199-1213.

  'The trouble with pitfalls: A reply to Weiner's critique of attribution research. ' () 76 Journal of Educational Psychology : 1199 -1213.

  • Search Google Scholar
 • Crystal, D. S., Stevenson, H. W. (1991) Mothers' perceptions of children's problems with mathematics: a cross-national comparison. Journal of Educational Psychology,83, 372-376.

  'Mothers' perceptions of children's problems with mathematics: a cross-national comparison. ' () 83 Journal of Educational Psychology : 372 -376.

  • Search Google Scholar
 • Forsyth, D. R., McMillan, J. H. (1981) Attributions, affect, and expectations: A test of Weiner's three-dimensional model. Journal of Educational Psychology,73, 393-403.

  'Attributions, affect, and expectations: A test of Weiner's three-dimensional model. ' () 73 Journal of Educational Psychology : 393 -403.

  • Search Google Scholar
 • Gage, Berliner (1992) Educational psychology. Houghton Mifflin Company, Boston. 338-339.

  Educational psychology. , () 338 -339.

 • Chao, R. K. (1996) Chinese and European American mothers' beliefs about the role of parenting in children school success. Journal of Cross-Cultural Psychology,27, 403-423.

  'Chinese and European American mothers' beliefs about the role of parenting in children school success. ' () 27 Journal of Cross-Cultural Psychology : 403 -423.

  • Search Google Scholar

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 29 2 3
May 2021 7 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 4 0 0
Sep 2021 6 0 0
Oct 2021 0 0 0