View More View Less
 • 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Semmelweis Orvostudományi Egyetem Doktori Iskola Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Cross Mark

A homloklebeny szerepére a szkizofrénia tüneteinek kialakulásában azon klinikai megfigyelések hívták fel a figyelmet, amelyek szerint ezen - elsősorban negatív - tünetek hasonlóak a frontális lebeny, különösen a prefrontális régió léziója esetén tapasztalható szimptómákhoz (Bánki, 1994). Ezt a hipotézist mind strukturális és funkcionális agyi képalkotó eljárások (Dabasi, 1994; Kenéz, 1994; Degrell, 1998), mind neuropszichológiai tesztek (Levin, Yurgelun-Todd, Craft, 1989; Jeste, Galasko, Corey-Bloom, Walens, Granholm, 1996) alkalmazásával sikerült alátámasztani. A tanulmány alapjául szolgáló vizsgálat célja a frontális lebeny diszfunkciójára utaló jegyek neuropszichológiai módszerekkel történő megragadása volt. A vizsgálatban a tartós és incidentális figyelmet, a verbális és téri-vizuális rövid távú memóriát, a vizuopercepciót és -konstrukciót mérő neuropszichológiai tesztek és egyszerű motoros próbák eredményei alapján hasonlítottunk össze szkizofrén betegeket és egészséges kontrollszemélyeket. Hipotézisünk szerint a szkizofrén csoport szignifikánsan rosszabb teljesítményt nyújt frontális lebeny diszfunkciójára érzékeny tesztekben, mint a kontrollszemélyek, és a mennyiségi különbség mellett minőségbeli eltérés is mutatkozik a két csoport teljesítménye között. A kapott eredmények kvantitatív és kvalitatív elemzése megerősítette a hipotézist; a szkizofrén betegek teljesítménycsökkenése elsősorban a gyakori perszeverációs hibákra, az aktív szervezés és tervezés hiányára és a nagyfokú figyelmi deficitre vezethető vissza. E vizsgálat bemutatásán keresztül az előadás célja az, hogy rámutasson a neuropszichológiai vizsgálóeljárások pszichiátriai betegeknél történő alkalmazásának hasznosságára a komplexebb diagnosztikai munka, terápiás terv és rehabilitációs program kialakításában.

 • Kinsbourne, M., Hicks, R. E. (1978) Functional cerebral space: A model for overflow, transfer and interference effects in human performance. In Requin, J. (ed.) Attention and performance, VII., 345-362. Erlbaum, Hillsdale

  Attention and performance, VII. , () 345 -362.

 • Levin, S., Yurgelun-Todd, D., Craft, S. (1989) Contributions of clinical neuropsychology to the study of schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology,9, 341-356.

  'Contributions of clinical neuropsychology to the study of schizophrenia. ' () 9 Journal of Abnormal Psychology : 341 -356.

  • Search Google Scholar
 • Lezak, M. D. (1995) Neuropsychological assessment. Oxford University Press, New York-Oxford

  Neuropsychological assessment. , ().

 • Paulman, R. G., Devous, M. D., Gregory, R. R., Herman, J. H. et al. (1990) Hypofrontality and cognitive impairment in schizophrenia: Dynamic single-photon tomography and neuropsychological assessment of schizophrenic brain function. Biological Psychiatry,27, 377-399.

  'Hypofrontality and cognitive impairment in schizophrenia: Dynamic single-photon tomography and neuropsychological assessment of schizophrenic brain function. ' () 27 Biological Psychiatry : 377 -399.

  • Search Google Scholar
 • Posner, M. I., Early, T. S., Reiman, E., Pardo, P. J., Dhawan, M. (1988) Asymmetries in hemispheric control of attention in schizophrenia. Archives of General Psychiatry,45, 814-821.

  'Asymmetries in hemispheric control of attention in schizophrenia. ' () 45 Archives of General Psychiatry : 814 -821.

  • Search Google Scholar
 • Rey, A. (1941) L'examen psychologique dans les cas d'encéphalopathie traumatique. Archives de Psychologie,28, 286-340.

  'L'examen psychologique dans les cas d'encéphalopathie traumatique. ' () 28 Archives de Psychologie : 286 -340.

  • Search Google Scholar
 • Rey, A. (1964) L'emamen clinique en psychologie, Presses Universitaires de France, Paris

  L'emamen clinique en psychologie , ().

 • Saykin, A. J., SHTASEL, D. I., GUR, R. E. et al. (1994) Neuropsychological deficits in neuroleptic naive patients with first-episode schizophrenia. Archives of general Psychiatry,51, 124-131.

  'Neuropsychological deficits in neuroleptic naive patients with first-episode schizophrenia. ' () 51 Archives of general Psychiatry : 124 -131.

  • Search Google Scholar
 • Schwartz, B. L., Rosse, R. B., Deutsch, S. I. (1992) TOWARD a neuropsychology of memory in schizphrenia. Special Feature: Neuropsychological factors in mental disorders and their treatments. Psychopharmacology Bulletin,28, 341-351.

  'TOWARD a neuropsychology of memory in schizphrenia. Special Feature: Neuropsychological factors in mental disorders and their treatments. ' () 28 Psychopharmacology Bulletin : 341 -351.

  • Search Google Scholar
 • Wexler, B. E., Stevens, A. A., Bowers, A. A. et al. (1998) Word and tone working memory deficits in schizophrenia. Archives of General Psychiatry,55, 1093-1096.

  'Word and tone working memory deficits in schizophrenia. ' () 55 Archives of General Psychiatry : 1093 -1096.

  • Search Google Scholar
 • Gray, J. A., Feldon, J., Rawlins, J. N. P., Hemsley, D. R., Smith, A. D. (1991) The neuropsychology of schizophrenia. Behavioral and Brain Sciences,14, 1-84.

  'The neuropsychology of schizophrenia. ' () 14 Behavioral and Brain Sciences : 1 -84.

 • Jeste, D. V., Galasko, D., Corey-Bloom, J., Walens, S., Granholm, E. (1996) Neuropsychiatric aspects of the schizophrenias. In Fogel, B. S., Schiffer, R. B., Rao, S. M. (eds) Neuropsychiatry. 325-344. Williams & Wilkins, Baltimore, Maryland

  Neuropsychiatry. , () 325 -344.

 • Kenéz J. (1994) A digitális képalkotás szerepe és jelentøége a szkizofréniában. In Bitter I., Füredi, J. (szerk.) Szkizofrénia. 96-115. Cserépfalvi Könyvkiadó, Psychoeducatio-Léleknevelés Alapítvány, Budapest

  Szkizofrénia. , () 96 -115.

 • Bánki M. Cs. (1994) Szkizofrénia: neurotranszmisszió és farmakoterápia. In Bitter I., Fü-redi J. (szerk.) Szkizofrenia. 24-43. Cserépfalvi Könyvkiadó, Psychoeducatio-Léleknevelés Alapítvány, Budapest

  Szkizofrenia. , () 24 -43.

 • Buchsbaum, M. S., Nuechterlein, K. H., Haier, R. J., Wu, J., Sicotte, N., Hazlett, E., Asarnow, R., Potkin, S., Guich, S. (1990) Glucose metabolic rate in normals and schizophrenics during the continuous performance test assessed by positron emission tomography. British Journal of Psychiatry,156, 216-227.

  'Glucose metabolic rate in normals and schizophrenics during the continuous performance test assessed by positron emission tomography. ' () 156 British Journal of Psychiatry : 216 -227.

  • Search Google Scholar
 • Cannon, T. D., Van Erp, T. G. M., Huttunen, M. et al. (1998) Regional gray matter, white matter, and cerebrospinal fluid distributions in schizophrenic patients, their siblings, and controls. Arcives of General Psychiatry,55, 1084-1091.

  'Regional gray matter, white matter, and cerebrospinal fluid distributions in schizophrenic patients, their siblings, and controls. ' () 55 Arcives of General Psychiatry : 1084 -1091.

  • Search Google Scholar
 • Chen, E. Y. H., Wilkins, A. J., Mckenna, P. J. (1994) Semantic memory is both impaired and anomalous in schizophrenia. Psychological Medicine,24, 193-202.

  'Semantic memory is both impaired and anomalous in schizophrenia. ' () 24 Psychological Medicine : 193 -202.

  • Search Google Scholar
 • Cullum, C. M., Harris, J. G., Waldo, M. C., Smernoff, E. et al. (1993) Neurophysiological and neuropsychological evidence for attentional dysfunction in schizophrenia. Schizophrenia Research,10, 131-141.

  'Neurophysiological and neuropsychological evidence for attentional dysfunction in schizophrenia. ' () 10 Schizophrenia Research : 131 -141.

  • Search Google Scholar
 • Franzen, G., Ingvar, D. H. (1975) Absence of activation in frontal structures during psychological testing of chronic schizophrenics. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry,38, 1027-1032.

  'Absence of activation in frontal structures during psychological testing of chronic schizophrenics. ' () 38 Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry : 1027 -1032.

  • Search Google Scholar
 • Gold, J. M., Randolph, C., Carpenter, C. J., Goldberg, T. E. et al. (1992) Forms of memory failure in schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology,101, 487-494.

  'Forms of memory failure in schizophrenia. ' () 101 Journal of Abnormal Psychology : 487 -494.

  • Search Google Scholar
 • Berman, K. F., Illowsky, P. B., Weinberger, D. R. (1988) Physiological dysfunction of dorsolateral prefrontal cortex in schizophrenia. Archives of General Psychaiary,45, 616-622.

  'Physiological dysfunction of dorsolateral prefrontal cortex in schizophrenia. ' () 45 Archives of General Psychaiary : 616 -622.

  • Search Google Scholar
 • Berman, K. F., Weinberger, D. R., Shelton, R. C., Zec, R. F. (1987) A relationship between anatomical and physiological brain pathology in schizophrenia: Lateral cerebral ventricular size predicts cortical blood flow. American Journal of Psychiatry,144, 1277-1282.

  'A relationship between anatomical and physiological brain pathology in schizophrenia: Lateral cerebral ventricular size predicts cortical blood flow. ' () 144 American Journal of Psychiatry : 1277 -1282.

  • Search Google Scholar
 • Lurija, A. R. (1975) A mozgásperszeverációk két típusáról. In Lurija, A. R. Válogatott tanulmányok. 146-158. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

  Válogatott tanulmányok. , () 146 -158.

 • Maher, B. A., Manschreck, T. C., Rucklos, M. E. (1980) Contextual constrint and the recall of verbal material in schizophrenia: The effect of thought disorder. British Journal of Psychiatry,137, 69-73.

  'Contextual constrint and the recall of verbal material in schizophrenia: The effect of thought disorder. ' () 137 British Journal of Psychiatry : 69 -73.

  • Search Google Scholar
 • Osterrieth, P. A. (1944) Le test de copie d'une figure complexe. Archives de Psychologie,30, 206-356.

  'Le test de copie d'une figure complexe. ' () 30 Archives de Psychologie : 206 -356.

 • Seidman, L. J., Yurgelun-Todd, D., Kremen, W. S., Woods, B. T., Goldstein, J. M., Faraone, S. V. (1994) Relationships of prefrontal and temporal lobe MRI measures to neuropsychological performance in chronic schizophrenia. Biological Psychiatry,35, 235-246.

  'Relationships of prefrontal and temporal lobe MRI measures to neuropsychological performance in chronic schizophrenia. ' () 35 Biological Psychiatry : 235 -246.

  • Search Google Scholar
 • Sengel, R. A., Lovallo, W. R. (1983) Effects of cueing on immediate and recent memory in schizophrenics. The Journal of Nervous and Mental Disease,171, 426-430.

  'Effects of cueing on immediate and recent memory in schizophrenics. ' () 171 The Journal of Nervous and Mental Disease : 426 -430.

  • Search Google Scholar
 • Verseghi A., Pollák I., Hornyánszky M. (1996) A "Hét fogás" memóriavizsgálat. A Magyar Pszichológiai Társaság XII. Országos Tudományos Konferenciája, Budapest

  A "Hét fogás" memóriavizsgálat. A Magyar Pszichológiai Társaság XII , ().

 • Weinberger, D. R., Berman, K. F., Illowsky, B. P. (1988) Psychological dysfunction of dorsolateral prefrontal cortex in schizophrenia. Archives of General Psychiatry,45, 609-615.

  'Psychological dysfunction of dorsolateral prefrontal cortex in schizophrenia. ' () 45 Archives of General Psychiatry : 609 -615.

  • Search Google Scholar
 • Dabasi G. (1994) Agyi PET és SPECT vizsgálatok jelentøége szkizofréniában. In Bitter I., Füredi J. (szerk.) Szkizofrénia. 116-127. Cserépfalvi Könyvkiadó, Psychoeducatio-Léleknevelés Alapítvány, Budapest

  Szkizofrénia. , () 116 -127.

 • Dawson, M. E., Hazlett, E. A., Filion, D. L., Nuechterlein, K. H. et al. (1993) Attention and schizphrenia: Impaired modulation of the startle reflex. Journal of Abnormal Psychology,102, 633-641.

  'Attention and schizphrenia: Impaired modulation of the startle reflex. ' () 102 Journal of Abnormal Psychology : 633 -641.

  • Search Google Scholar
 • Stevens, A. A., Goldman-Rakic, P. S., Gore, J. C. et al. (1998) Cortical dysfunction in schizophrenia during auditory word and tone working memory demonstrated by functional magnetic resonance imaging. Archives of General Psychiatry,55, 1097-1103.

  'Cortical dysfunction in schizophrenia during auditory word and tone working memory demonstrated by functional magnetic resonance imaging. ' () 55 Archives of General Psychiatry : 1097 -1103.

  • Search Google Scholar
 • Taylor, M. A., Abrams, R. A. (1984) Cognitive impairment in schizophrenia. American Journal of Psychiatry,141, 196-201.

  'Cognitive impairment in schizophrenia. ' () 141 American Journal of Psychiatry : 196 -201.

  • Search Google Scholar
 • Verseghi A. (1997) Neuropszichológiai diagnosztika és rehabilitáció. Elódás, Egészségpszichológia program, 1997. november 3. ELTE, Budapest

  Neuropszichológiai diagnosztika és rehabilitáció. Elódás, Egészségpszichológia program, 1997. november 3 , ().

  • Search Google Scholar
 • Degrell, I. (1998) Agyi képalkotó eljárások. In Füredi J. (szerk.) A pszichiátria magyar kézikönyve. 181-204. Medicina Könyvkiadó, Budapest

  A pszichiátria magyar kézikönyve. , () 181 -204.

 • Dulin, J., Csernyikné Póth Á. (1985) A Piéron figyelemvizsgáló teszt tesztkönyve. Munkalélektani koordinációs tanács Módszertani sorozata, 5. kötet, Munkaügyi Kutatóintézet, Budapest

  A Piéron figyelemvizsgáló teszt tesztkönyve. Munkalélektani koordinációs tanács Módszertani sorozata, 5. kötet , ().

  • Search Google Scholar
 • Frame, C. L., Oltmans, T. F. (1982) Serial recall by schizophrenic and affective patients during and after psychotic episodes. Journal of Abnormal Psychology,91, 311-318.

  'Serial recall by schizophrenic and affective patients during and after psychotic episodes. ' () 91 Journal of Abnormal Psychology : 311 -318.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 61 61 7
Full Text Views 14 9 1
PDF Downloads 19 13 2