Author:
Enikő Gyöngyösiné Kiss Please ask the editor of the journal.

Search for other papers by Enikő Gyöngyösiné Kiss in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány Szondi Lipót sorsanalízisének szemléleti, elméleti alapjait mutatja be. Szondi sorsanalí-zisét az 1930-as években kezdte el kidolgozni, melyre elsődlegesen Freud pszichoanalízise és a kora-beli orvosi-, genetikai, természettudományos ismeretek voltak nagy hatással. Az első sorsanalitikus tanulmány 1937-ben jelent meg Hágában, melyben az elmélet megszületé-sének kiinduló koncepcióját követhetjük nyomon. Az alapkoncepció változása Szondi kényszerű emig-rációja - 1944 - után a svájci pályaszakasz publikációiban jelenik meg. A szerző a sorsanalízis olyan alapvető fogalmait mutatja be, mint például a sors, az ösztön, ösztönfaktorok és -tendenciák, az én, a Pontifex oppositorum, mely fogalmak a magyarországi és svájci munkásság összegzéseként jelentek meg Szondinál.

 • Szondi L. (1935) A családkutatás és ikerkutatás módszertani elemei. Árpád Részvénytársasag Könyvnyomdája, Kalocsa

  A családkutatás és ikerkutatás módszertani elemei. , ().

 • Szondi L. (1936) Az örökléstan jelentösége a gyakorlatban. Külonlenyomat a Theárpia marciusi számából

 • Szondi L. (1937) Analysis of marriages. An attempt at a theory of choice in love. Acta Psychologica. III. Martinus Nijhoff, Hága

  Analysis of marriages. An attempt at a theory of choice in love. , ().

 • Szondi L. (1939) Elöadások a kísérleti ösztöndiagnosztika köreböl. Elmélet és methodika. Diószegi sokszorosítás, Budapest

  Elöadások a kísérleti ösztöndiagnosztika köreböl. Elmélet és methodika. , ().

  • Search Google Scholar
 • Szondi L. (1942) Elöadások a kíserleti ösztöndiagnosztika köréböl. IV. Kötet. Az ember meghatározása az ösztönök tapasztalati rendszerében. Az ember ösztön-Linnaeusa. Diószegi sokszorosítas, Budapest

  Elöadások a kíserleti ösztöndiagnosztika köréböl. IV. Kötet. , ().

 • Szondi L. (1943a) Elöadások a kíserleti ösztöndiagnosztika köréböl. I. Kötet. Módszertan és ösztöntan. Diószegi sokszorosítás, Budapest

  Elöadások a kíserleti ösztöndiagnosztika köréböl. I. Kötet. Módszertan és ösztöntan. , ().

  • Search Google Scholar
 • Szondi L. (1943b) Elöadások a kísérleti ösztöndiagnosztika köréböl. II. Kötet. Módszertan, általános ösztöntan és tünettan. Kiadatlan kézirat

  Elöadások a kísérleti ösztöndiagnosztika köréböl. II. Kötet. Módszertan, általános ösztöntan és tünettan. , ().

  • Search Google Scholar
 • Szondi L. (1943c) Elöadások a kísérleti ösztöndiagnosztika köréböl. III. Kötet. Az én kísérleti elemzése. Diószegi sokszorosítás, Budapest

  Elöadások a kísérleti ösztöndiagnosztika köréböl. III. Kötet. Az én kísérleti elemzése. , ().

  • Search Google Scholar
 • Szondi L. (1944) Schiksalsanalyse. Wahl in der Liebe, Freundschaft, Beruf Krankheit und Tod. Schwabe et Co., I. Kiadás, 1944; II. Kiadás, 1948; III. Kiadás, 1964; Basel

  Schiksalsanalyse. Wahl in der Liebe, Freundschaft, Beruf Krankheit und Tod. , ().

  • Search Google Scholar
 • Szondi L. (1952) Triebpathologie A" és B"kötetei. Verlag Hans Huber, Bern

  Triebpathologie A" és B"kötetei. , ().

 • Szondi L. (1956) Ich-Analyse. Hans Huber, Bern und Stuttgart

  Ich-Analyse. , ().

 • Szondi L. (1960) Lehrbuch der experimentellen Triebdiagnostik. Verlag Hans Huber, Bern

  Lehrbuch der experimentellen Triebdiagnostik. , ().

 • Szondi L. (1963) Schicksalsanalytische Therapie. Ein Lehrbuch der passiven und aktiven analytischen Psychotherapie. Hans Huber, Bern und Stuttgart

  Schicksalsanalytische Therapie. Ein Lehrbuch der passiven und aktiven analytischen Psychotherapie. , ().

  • Search Google Scholar
 • Szondi L. (1996) Ember és sors. Három tanulmány. Öusszeállította és az utószót írta: Gyöngyösiné Kiss Enikö. Kossuth Könyvkiadö, Budapest

  Ember és sors. , ().

 • Szondi L. (1999) Sorsanalízis és önvallomás. In Gyöngyösiné Kiss Enikö, Szondi Lipót. 41-

  Gyöngyösiné Kiss Enikö , () 41 .

 • Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

 • Varghaa. (1994) A Szondi-teszt pszichometriája. Universitas, Budapest

  A Szondi-teszt pszichometriája. , ().

 • Hartmann, H. (1939) Ich-Psychologie und Anpassungsproblem. Klett, Stuttgart

  Ich-Psychologie und Anpassungsproblem. , ().

 • Lewin, K. (1926) Vorsatz, Wille und Bedürfnis. Springer Verlag, Berlin

  Vorsatz, Wille und Bedürfnis. , ().

 • Lukacs, D. (1996) Szondi. Az ösztönprofiltól az elméletig. Animula Kiadó, Budapest

  Szondi. Az ösztönprofiltól az elméletig. , ().

 • R. Semon (1904) Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens. Engelmann, Leipzig

  Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens. , ().

 • Hartmann, Kris és Loewenstein The Psychoanalytic Study of Child címü folyóirat 1947, 1949, 1950, 1952, 1955. évi számaiban megjelent munkái

 • Freud, S. (1981) A befejezett és a vég nélküli analízis. csonka fordítás In Buda Béla (szerk.) Pszichoterápia. 84-98. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

  Pszichoterápia , () 84 -98 .

 • Freud, S. (1982) A pszichoanalízis foglalata. In Freud, S. Esszék. 407-474. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

  Esszék. , () 407 -474 .

 • Freud, S. (1986) Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

  Bevezetés a pszichoanalízisbe. , ().

 • Gyöngyösiné Kiss E. (1999) (szerk.) Szondi Lipót. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

  Szondi Lipót. , ().

 • Gyöngyösiné kiss, E. (1995) Schicksal-Analysis and Jewish Faith. Szondiana15, 27-34.

  'Schicksal-Analysis and Jewish Faith. ' () 15 Szondiana : 27 -34 .

 • Bereczkei T. (1993) Biológiai evolúdó, genotropizmus, pszichopatológia. A Szondi-elmélet újraértelmezése. Tlmlassa,4, 150-172.

  Tlmlassa , () 150 -172 .

 • Bereczkei T. (1999) Szondi és a modern boilógia. In Gyöngyösiné Kiss Enikö (szerk.) Szondi Lipót. 158-165. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

  Szondi Lipót , () 158 -165 .

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 31 4 5
Jan 2024 11 0 1
Feb 2024 13 0 0
Mar 2024 5 0 0
Apr 2024 14 0 0
May 2024 3 1 3
Jun 2024 7 0 0