Authors:
György Révész Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Általános- és Evolúciós Pszichológiai Tanszék Please ask the editor of the journal.

Search for other papers by György Révész in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Róbert Járai Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet Általános- és Evolúciós Pszichológiai Tanszék Pécs

Search for other papers by Róbert Járai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az emberi arc fizikai megjelenésének vizsgálata - az arc jellemző vonásainak és a pszichológiai karakter/személyiségvonások lehetséges összefüggéseinek feltárása - az antropológiában, néprajz-ban, irodalmi karakterek megformálásában, valamint a pszichológia tudomány előtti időszakától napjainkig az érdeklődés fókuszában áll. A fiziognómiai kutatások eredményei azonban jórészt az arcvonásokra, arcvonásmintázatokra épülő attribúcióknak bizonyultak, míg azok a vizsgálatok, amelyek fényképekről arcvonások és személyiségvonások összefüggéseit kívánták feltárni, statisztika-ilag bizonytalanok. A fizikai vonzerő kutatásaiban újabban etológiai, szociobiológiai vizsgálatok sora tárt fel ered-ményeket az arc átlagos megjelenése, szimmetriája és a vonzerő összefüggéseiről. A Szondi-teszt képeinek vizsgálatáról igen kevés adat áll rendelkezésünkre. A képek vizuális jel-lemzőinek (megvilágítás, kontraszt, élesség, részletesség, raszter, mimika stb.) a választásokra gyako-rolt hatásairól csak tendenciaszerű összefüggést találtak. Szondi a képek választásában az ösztön-szükséglet - a tárgyak lewini felszólító jellegének megfelelő - dinamikáját tartotta a legfontosabb tényezőnek. Vizsgálatunkban a Szondi-képek metrikus adatainak arányszámaiban több tendenciaszerű kü-lönbséget, az aranymetszés szabálya szerint jelentős különbséget találtunk az átlagprofil szimpati-kus/antipatikus csoportja között.

 • Sonntag, S. (1983) A betegség mint metafora. Európa Könyvkiadó, Budapest

  A betegség mint metafora , ().

 • Sulene Karakas Zs. (1987) Az asztmás betegek megértéséhez, pszichodinamikájához és pszichoterápiásan orientált betegvezetéséhez kapcsolódó pszichoszomatikus elméletek. Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichoterápiás Szekció, Pszichoterápiás Elméletek és Kutatás Munkacsoport, Budapest

  Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichoterápiás Szekció, Pszichoterápiás Elméletek és Kutatás Munkacsoport , ().

  • Search Google Scholar
 • Madarasi A. (1996) A gyermekkori asthma bronchiale aktuális kérdései. Házioruos Továbbképzö Szemle1, 137-138.

  'A gyermekkori asthma bronchiale aktuális kérdései. ' () 1 Házioruos Továbbképzö Szemle : 137 -138 .

  • Search Google Scholar
 • Szondi L. (1931) Beszámoló az V. német gyógypedagógiai kongresszuson, Kölnben elhangzott orvostudományi elöadásokról. Magyar Gyógypedagógia5-7.

  'Beszámoló az V. német gyógypedagógiai kongresszuson, Kölnben elhangzott orvostudományi elöadásokról. ' () 5-7 Magyar Gyógypedagógia : 5 -7 .

  • Search Google Scholar
 • Szondi, L. (1937) Analysis of Marriages. An attempt at a theory of choice in love. Acta Psychologica Vol. III. no 1. Hága, Martinus Nijhoff

  Acta Psychologica Vol. III , ().

 • Szondi, L. (1968) Freiheit und Zwang im Schicksal des Einzelnen. Buchclub Ex Libris, Zürich

  Freiheit und Zwang im Schicksal des Einzelnen , ().

 • Szondi, L. (1972) Lehrbuch der experimentellen Triebdiagnostik. Band I. Verlag Hans Huber, Bern-Stuttgart-Wien

  Lehrbuch der experimentellen Triebdiagnostik. Band I , ().

 • Szondi L. (1996a) Ember és sors. Három tanulmány. Összeállította és az utószót írta: Gyöngyösiné Kiss Enikö. Kossuth Könyvkiadó, Budapest

  Ember és sors , ().

 • Duffy, D., Martin, N. G., Battistutta, D., Hopper, J. L., Mathews, J. D. (1990) Genetics of asthma and hay fever in Australian twins. American Review Respiratory Diseases142, 1351-1358.

  'Genetics of asthma and hay fever in Australian twins. ' () 142 American Review Respiratory Diseases : 1351 -1358 .

  • Search Google Scholar
 • Engel, G. L. (1977) The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science196, 129-136.

  'The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. ' () 196 Science : 129 -136 .

  • Search Google Scholar
 • Ferenczi S. (1982) A hisztériás materializáció jelenségei. In Linczényi A. (szerk.) Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. 226-247. Magvetö Kiadó, Budapest

  Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból , () 226 -247 .

  • Search Google Scholar
 • Gershwin, M. E., Halpern, G. M. (ed.) (1994) Bronchial Asthma. Principles of Diagnosis and Treatment. Humana Press, Totowa, New Jersey

  Bronchial Asthma. Principles of Diagnosis and Treatment , ().

 • Gyongyosine Kiss E. (1999) Szondi Lipót. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

  Szondi Lipót. Új Mandátum Könyvkiadó , ().

 • Lukács D. (1996) Szondi. Az ösztönprofiltól az elméletig. Animula Könyvkiadó, Budapest

  Szondi. Az ösztönprofiltól az elméletig , ().

 • Császár Gy. (szerk.) (1989) Pszichoszomatika a gyakorlatban. Pszichoteam, Budapest

  Pszichoszomatika a gyakorlatban , ().

 • Cserháti E. (1996) Az asthma bronchiale gyermekkori sajátosságai. Háziorvos Továbbképzö Szemle1, 169-171.

  'Az asthma bronchiale gyermekkori sajátosságai. ' () 1 Háziorvos Továbbképzö Szemle : 169 -171 .

  • Search Google Scholar
 • Gyongyosine Kiss E. (2000) Szerelem és agresszió. A szexualitás és az agresszió értelmezése Szondi sorsanalízisében. XIV. Országos Tudományos Nagygyülés, 2000. május 3O.-június 2. Budapest. Absztrakt-kötet, 136.

  Szerelem és agresszió. A szexualitás és az agresszió értelmezése Szondi sorsanalízisében XIV. Országos Tudományos Nagygyülés, 2000. május 3O.-június 2 , () 136 .

  • Search Google Scholar
 • Hermann I. (1984) Az ember ösi ösztönei. Magvetö Könyvkiadó, Budapest

  Az ember ösi ösztönei , ().

 • Kopp M. (1999) Pszichogén lelki betegségek és funkciózavarok. Magatartás-orvoslás és pszichoszomatika - áttekintés.

 • Kulcsár Zs. (1993) Pszichoszomatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

  Pszichoszomatika , ().

 • Kulcsár Zs. (1998) Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

  Egészségpszichológia , ().

 • Lenfant C. (ed.) (1992) International Consensus Report on Diagnosis and Treatment of Asthma. European Respiraton Journal5, 601-641.

  European Respiraton Journal , () 601 -641 .

 • Nemiah, J. C., Sifneos, P. E. (1970) Affect and fantasy in patients with psychosomatic disorders. In Hill, O. W. (ed.) Modern trends in psychosomatic medicine, Vol. 2. 26-34. Butter-woths, London

  Modern trends in psychosomatic medicine , () 6 -34 .

 • Noszlopi L. (1989) Sorselemzés és kísérleti ösztöndiagnosztika. Akadémia Kiadó, Budapest

  Sorselemzés és kísérleti ösztöndiagnosztika , ().

 • Petz, G. (1953) Triebstrukturanalyse bei Lungentuberkulösen. Szondiana1, 134-144. A pulmonológiai intézmények 1998. évi adatai. Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Budapest, 1999.

  'Triebstrukturanalyse bei Lungentuberkulösen. ' () 1 Szondiana : 134 -144 .

 • Alexander, A. B. (1950) Psychosomatic medicine. Norton, New York

  Psychosomatic medicine , ().

 • Bereczkei T. (1997) Szondi, a lélek genetikusa. BUKSZ9, 390-398.

  'Szondi, a lélek genetikusa. ' () 9 BUKSZ : 390 -398 .

 • Bereczkei T. (1999) Szondi és a modern biológia. In Gyöngyösiné Kiss E. (szerk.) Szondi Lipót. 158-165. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

  Szondi Lipót , () 158 -165 .

 • Berner, J. (1989) Schicksalanalyse und psychosomatische Medizin. Szondiana9, 63.

  'Schicksalanalyse und psychosomatische Medizin. ' () 9 Szondiana : 63 .

 • Branyicky L. (1980) Az asztmáról. Medicina Könyvkiadó, Budapest

  Az asztmáról , ().

 • Császár Gy. (1980) Pszichoszomatikus orvoslás. Medicina Könyvkiadó, Budapest

  Pszichoszomatikus orvoslás , ().

 • Szondi L. (1996b) A tudattalan nyelvei: szimptóma, szimbólum, választás. Thalassa7, 61-82.

  'A tudattalan nyelvei: szimptóma, szimbólum, választás. ' () 7 Thalassa : 61 -82 .

  • Search Google Scholar
 • Szondi L., Moser U., Webb M. (1959) The Szondi Test. J. B. Lippincott

  The Szondi Test , ().

 • Szondi L. (1996c) Káin, a törvényszegö. Mózes, a törvényalkotó. Gondola '96 Kiadó, Budapest

  Káin, a törvényszegö. Mózes, a törvényalkotó , ().

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 21 1 0
Jan 2024 20 0 0
Feb 2024 20 0 0
Mar 2024 3 0 0
Apr 2024 24 0 0
May 2024 4 0 0
Jun 2024 0 0 0