View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Általános- és Evolúciós Pszichológiai Tanszék Please ask the editor of the journal.
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet Általános- és Evolúciós Pszichológiai Tanszék Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az emberi arc fizikai megjelenésének vizsgálata - az arc jellemző vonásainak és a pszichológiai karakter/személyiségvonások lehetséges összefüggéseinek feltárása - az antropológiában, néprajz-ban, irodalmi karakterek megformálásában, valamint a pszichológia tudomány előtti időszakától napjainkig az érdeklődés fókuszában áll. A fiziognómiai kutatások eredményei azonban jórészt az arcvonásokra, arcvonásmintázatokra épülő attribúcióknak bizonyultak, míg azok a vizsgálatok, amelyek fényképekről arcvonások és személyiségvonások összefüggéseit kívánták feltárni, statisztika-ilag bizonytalanok. A fizikai vonzerő kutatásaiban újabban etológiai, szociobiológiai vizsgálatok sora tárt fel ered-ményeket az arc átlagos megjelenése, szimmetriája és a vonzerő összefüggéseiről. A Szondi-teszt képeinek vizsgálatáról igen kevés adat áll rendelkezésünkre. A képek vizuális jel-lemzőinek (megvilágítás, kontraszt, élesség, részletesség, raszter, mimika stb.) a választásokra gyako-rolt hatásairól csak tendenciaszerű összefüggést találtak. Szondi a képek választásában az ösztön-szükséglet - a tárgyak lewini felszólító jellegének megfelelő - dinamikáját tartotta a legfontosabb tényezőnek. Vizsgálatunkban a Szondi-képek metrikus adatainak arányszámaiban több tendenciaszerű kü-lönbséget, az aranymetszés szabálya szerint jelentős különbséget találtunk az átlagprofil szimpati-kus/antipatikus csoportja között.

 • Sonntag, S. (1983) A betegség mint metafora. Európa Könyvkiadó, Budapest

  A betegség mint metafora , ().

 • Sulene Karakas Zs. (1987) Az asztmás betegek megértéséhez, pszichodinamikájához és pszichoterápiásan orientált betegvezetéséhez kapcsolódó pszichoszomatikus elméletek. Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichoterápiás Szekció, Pszichoterápiás Elméletek és Kutatás Munkacsoport, Budapest

  Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichoterápiás Szekció, Pszichoterápiás Elméletek és Kutatás Munkacsoport , ().

  • Search Google Scholar
 • Madarasi A. (1996) A gyermekkori asthma bronchiale aktuális kérdései. Házioruos Továbbképzö Szemle1, 137-138.

  'A gyermekkori asthma bronchiale aktuális kérdései. ' () 1 Házioruos Továbbképzö Szemle : 137 -138.

  • Search Google Scholar
 • Szondi L. (1931) Beszámoló az V. német gyógypedagógiai kongresszuson, Kölnben elhangzott orvostudományi elöadásokról. Magyar Gyógypedagógia5-7.

  'Beszámoló az V. német gyógypedagógiai kongresszuson, Kölnben elhangzott orvostudományi elöadásokról. ' () 5-7 Magyar Gyógypedagógia : 5 -7.

  • Search Google Scholar
 • Szondi, L. (1937) Analysis of Marriages. An attempt at a theory of choice in love. Acta Psychologica Vol. III. no 1. Hága, Martinus Nijhoff

  Acta Psychologica Vol. III , ().

 • Szondi, L. (1968) Freiheit und Zwang im Schicksal des Einzelnen. Buchclub Ex Libris, Zürich

  Freiheit und Zwang im Schicksal des Einzelnen , ().

 • Szondi, L. (1972) Lehrbuch der experimentellen Triebdiagnostik. Band I. Verlag Hans Huber, Bern-Stuttgart-Wien

  Lehrbuch der experimentellen Triebdiagnostik. Band I , ().

 • Szondi L. (1996a) Ember és sors. Három tanulmány. Összeállította és az utószót írta: Gyöngyösiné Kiss Enikö. Kossuth Könyvkiadó, Budapest

  Ember és sors , ().

 • Duffy, D., Martin, N. G., Battistutta, D., Hopper, J. L., Mathews, J. D. (1990) Genetics of asthma and hay fever in Australian twins. American Review Respiratory Diseases142, 1351-1358.

  'Genetics of asthma and hay fever in Australian twins. ' () 142 American Review Respiratory Diseases : 1351 -1358.

  • Search Google Scholar
 • Engel, G. L. (1977) The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science196, 129-136.

  'The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. ' () 196 Science : 129 -136.

  • Search Google Scholar
 • Ferenczi S. (1982) A hisztériás materializáció jelenségei. In Linczényi A. (szerk.) Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. 226-247. Magvetö Kiadó, Budapest

  Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból , () 226 -247.

  • Search Google Scholar
 • Gershwin, M. E., Halpern, G. M. (ed.) (1994) Bronchial Asthma. Principles of Diagnosis and Treatment. Humana Press, Totowa, New Jersey

  Bronchial Asthma. Principles of Diagnosis and Treatment , ().

 • Gyongyosine Kiss E. (1999) Szondi Lipót. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

  Szondi Lipót. Új Mandátum Könyvkiadó , ().

 • Lukács D. (1996) Szondi. Az ösztönprofiltól az elméletig. Animula Könyvkiadó, Budapest

  Szondi. Az ösztönprofiltól az elméletig , ().

 • Császár Gy. (szerk.) (1989) Pszichoszomatika a gyakorlatban. Pszichoteam, Budapest

  Pszichoszomatika a gyakorlatban , ().

 • Cserháti E. (1996) Az asthma bronchiale gyermekkori sajátosságai. Háziorvos Továbbképzö Szemle1, 169-171.

  'Az asthma bronchiale gyermekkori sajátosságai. ' () 1 Háziorvos Továbbképzö Szemle : 169 -171.

  • Search Google Scholar
 • Gyongyosine Kiss E. (2000) Szerelem és agresszió. A szexualitás és az agresszió értelmezése Szondi sorsanalízisében. XIV. Országos Tudományos Nagygyülés, 2000. május 3O.-június 2. Budapest. Absztrakt-kötet, 136.

  Szerelem és agresszió. A szexualitás és az agresszió értelmezése Szondi sorsanalízisében XIV. Országos Tudományos Nagygyülés, 2000. május 3O.-június 2 , () 136.

  • Search Google Scholar
 • Hermann I. (1984) Az ember ösi ösztönei. Magvetö Könyvkiadó, Budapest

  Az ember ösi ösztönei , ().

 • Kopp M. (1999) Pszichogén lelki betegségek és funkciózavarok. Magatartás-orvoslás és pszichoszomatika - áttekintés.

 • Kulcsár Zs. (1993) Pszichoszomatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

  Pszichoszomatika , ().

 • Kulcsár Zs. (1998) Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

  Egészségpszichológia , ().

 • Lenfant C. (ed.) (1992) International Consensus Report on Diagnosis and Treatment of Asthma. European Respiraton Journal5, 601-641.

  European Respiraton Journal , () 601 -641.

 • Nemiah, J. C., Sifneos, P. E. (1970) Affect and fantasy in patients with psychosomatic disorders. In Hill, O. W. (ed.) Modern trends in psychosomatic medicine, Vol. 2. 26-34. Butter-woths, London

  Modern trends in psychosomatic medicine , () 6 -34.

 • Noszlopi L. (1989) Sorselemzés és kísérleti ösztöndiagnosztika. Akadémia Kiadó, Budapest

  Sorselemzés és kísérleti ösztöndiagnosztika , ().

 • Petz, G. (1953) Triebstrukturanalyse bei Lungentuberkulösen. Szondiana1, 134-144. A pulmonológiai intézmények 1998. évi adatai. Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Budapest, 1999.

  'Triebstrukturanalyse bei Lungentuberkulösen. ' () 1 Szondiana : 134 -144.

 • Alexander, A. B. (1950) Psychosomatic medicine. Norton, New York

  Psychosomatic medicine , ().

 • Bereczkei T. (1997) Szondi, a lélek genetikusa. BUKSZ9, 390-398.

  'Szondi, a lélek genetikusa. ' () 9 BUKSZ : 390 -398.

 • Bereczkei T. (1999) Szondi és a modern biológia. In Gyöngyösiné Kiss E. (szerk.) Szondi Lipót. 158-165. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

  Szondi Lipót , () 158 -165.

 • Berner, J. (1989) Schicksalanalyse und psychosomatische Medizin. Szondiana9, 63.

  'Schicksalanalyse und psychosomatische Medizin. ' () 9 Szondiana : 63.

 • Branyicky L. (1980) Az asztmáról. Medicina Könyvkiadó, Budapest

  Az asztmáról , ().

 • Császár Gy. (1980) Pszichoszomatikus orvoslás. Medicina Könyvkiadó, Budapest

  Pszichoszomatikus orvoslás , ().

 • Szondi L. (1996b) A tudattalan nyelvei: szimptóma, szimbólum, választás. Thalassa7, 61-82.

  'A tudattalan nyelvei: szimptóma, szimbólum, választás. ' () 7 Thalassa : 61 -82.

 • Szondi L., Moser U., Webb M. (1959) The Szondi Test. J. B. Lippincott

  The Szondi Test , ().

 • Szondi L. (1996c) Káin, a törvényszegö. Mózes, a törvényalkotó. Gondola '96 Kiadó, Budapest

  Káin, a törvényszegö. Mózes, a törvényalkotó , ().

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 1 0 0
Mar 2021 2 0 0
Apr 2021 5 1 2
May 2021 10 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0