View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, BTK, Pszichológia Tanszék, Szeged Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00
 • Pléh cs., Vinkler Zs., Kálmán L. (1996a) A téri kifejezések alaktana magyar gyermekeknél: Vizsgálat a CHILDES adatbázis alapján. Magyar Pszichológiai Szemle 52, 235-246.

  Magyar Pszichológiai Szemle , () 235 -246.

 • Pléh, Cs., Vinkler, Zs., Kálmán, L. (1996b) Early morphology of spatial expressions in Hungarian children: A childes study. Acta Linguistica Hungarica 40, 129-142.

  Acta Linguistica Hungarica , () 129 -142.

 • Slobin, D. (1980) A nyelvtan elsajátításának kognitív elöfeltételei. In Pléh Cs. (szerk.) Szöveggyüjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Tankönyvkiadó, Budapest

  Szöveggyüjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. , ().

 • Talmy, l. (1985) lexicalization patterns? semantic structure in lexical forms. in shopen, t. (ed.) language typology and syntactic description. vol. 3: grammatical categories and the lexicon. 57-149. cambridge university press, cambridge

  Language typology and syntactic description. vol. 3: grammatical categories and the lexicon. , () 57 -149.

  • Search Google Scholar
 • Tversky, B., Clark, H. H. (1993) Prepositions are not places. Behavioral and Brain Sciences 16, 252-253.

  Behavioral and Brain Sciences , () 252 -253.

 • Piaget, J., Inhelder, B. (1948) La représentation de I'espace chez l'enfant. Presses Universitaires de France, Párizs

  La représentation de I'espace chez l'enfant. , ().

 • Pinker, S. (1984) Language learnability and language development. Harvard University Press, Cambridge

  Language learnability and language development. , ().

 • Pléh Cs. (1997) Hozzájárulhatnak-e az empirikus tudományok a nyelv-gondolkodás kérdés megoldáshoz? Magyar Filozófiai Szemle41, 439-540.

  'Hozzájárulhatnak-e az empirikus tudományok a nyelv-gondolkodás kérdés megoldáshoz? ' () 41 Magyar Filozófiai Szemle : 439 -540.

  • Search Google Scholar
 • Pléh Cs. (2000) A relativizmus kérdései és a mai pszicholingvisztika. Pszichológia20, 215-241.

  'A relativizmus kérdései és a mai pszicholingvisztika. ' () 20 Pszichológia : 215 -241.

  • Search Google Scholar
 • Marr, D. (1982) Vision. Freeman, San Francisco

  Vision. , ().

 • Mikes, M., (1967) Acquisition des categories grammaticales dans le langage de l'enfant. Enfance 20, 289-298.

  Enfance , () 289 -298.

 • Milner, A. D., Goodale, M. A. (1997) The visual brain in action. Oxford University Press, Oxford

  The visual brain in action. , ().

 • Parisi, D., Antinucci, F. (1970) Lexical competence. In Flores d'Arcais, G. B., Levelt, W. J. M. (eds) Advances in psycholingustics. 197-210. North Holland, Amsterdam

  Advances in psycholingustics. , () 197 -210.

 • Piaget, J. (1978) Szimbólumképzés a gyermekkorban. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

 • Pleh Cs., Felhosi G., Schnell Zs. (2001) Nézzen a ceruza ugyanarra": a téri vonatkoztatási rendszerek változatai kisgyermekkorban. In Ader J., Szücs T., Terts I. (szerk.) Szines eszmék nem alszanak… Lingua Franca, Pécs, 977-990.

  Szines eszmék nem alszanak , () 977 -990.

 • Landau, B., Jackendoff, R. (1993) What" and where" in spatial language and spatial cognition. Behavioral and Brain Sciences 16, 217-265.

  Behavioral and Brain Sciences , () 217 -265.

 • Levinson, S. C. (1996) Frames of reference and Molyneux's question: Crosslinguistic evidence. In Bloom, P., Peterson, M. A., Nadel, R., Garrett, M. F. (eds) Language and Space. MIT Press, Cambridge

  Language and Space. , ().

 • Macwhinney, B. (1976) Hungarian research on the acquisition of morphology and syntax. Journal Child Language3, 397-410.

  'Hungarian research on the acquisition of morphology and syntax. ' () 3 Journal Child Language : 397 -410.

  • Search Google Scholar
 • Macwhinney, B. (1995) The CHILDES Project: Computational Tools for Analyzing Talk. Erlbaum, Hillsdale

  The CHILDES Project: Computational Tools for Analyzing Talk. , ().

 • Kardos L. (1988) Az állati emlékezet. Akademiai Kiado, Budapest

  Az állati emlékezet. , ().

 • Király, I., Racsmány, M., Pléh, Cs. (2000) The system of spatial expressions in the Hungarian language. 7th International Pragmatics Conference, Budapest, 9-14 July 2000.

  7th International Pragmatics Conference , ().

 • Kovács I. (1991) Egy tudományos vízió. Pszichológia11, 77-125.

  'Egy tudományos vízió ' () 11 Pszichológia : 77 -125.

 • Landau, B. (1994) Where is what and what is where: The language of objects in space. In Gleitman, L., Landau, B. (eds) The Acquisition of the Lexicon. 259-296. MIT Press, Cambridge

  The Acquisition of the Lexicon. , () 259 -296.

 • Pleh, Cs., Király, I., Racsmány, M. (2000) The acquisition of artificial spatial suffixes and postpositions in the Hungarian language. 9th International Morphology meeting. University of Vienna. February 25-27. 2000.

  9th International Morphology meeting. University of Vienna. February 25-27 , ().

 • Pléh Cs., Király I., Racsmány M. (2001) Mesterséges téri kifejezések elsajátítása. In Pléh Cs., Lukács Á. (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. 153-166. BIP-Osiris, Budapest

  A magyar morfológia pszicholingvisztikája. , () 153 -166.

 • Csibra G., Gergely Gy. (1998) A mentális viselkédesmagyárazatok teleólogiai gyókere: Egy fejlödéslélektani hipotézis. In Pléh Cs. (szerk.) Megismeréstudomány és mesterséges in-telligencia. 369-378. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Megismeréstudomány és mesterséges in-telligencia. , () 369 -378.

 • Bellugi, U., Lichtenberger, L., Mills, D., Galaburda, A., Korenberg, J. R. (1999) Bridging cognition, the brain and molecular genetics: Evidence from Williams syndrome. Trends in Neurosciences 22, 197-207.

  Trends in Neurosciences , () 197 -207.

 • Choi, S., Bowerman, M. (1991) Learning to express motion events in English and Korean. Cognition 41, 83-121.

  Cognition , () 83 -121.

 • Donald, M. (1991) Orignis of the modern mind. Harvard University Press, Cambridge

  Orignis of the modern mind. , ().

 • Clark, E. V. (1973) Non-linguistic strategies and the acquisition of word meanings. Cognition 2, 161-182.

  Cognition , () 161 -182.

 • J. J. Gumperz S. C. Levinson (1996) (eds) Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge University Press, Cambridge

  Rethinking Linguistic Relativity. , ().

 • Jackendoff, R. (1992) Languages of the mind: Essays on mental representation. MIT Press, Cambridge

  Languages of the mind: Essays on mental representation. , ().

 • Jackendoff, R. (1994) Patterns in the mind. Basic Books, New York

  Patterns in the mind. , ().

 • Gleitman, L., Landau, B. (1995) (eds) The Acquisition of the Lexicon. MIT Press, Cambridge

  The Acquisition of the Lexicon. , ().

 • Johnston, J. R., Slobin, D. (1978) The development of locative expressions in English, Serbo-Croatian, and Turkish. Journal Child Language 6, 529-545.

  Journal Child Language , () 529 -545.

 • Ungerleider, L. G., Mishkin, M. (1982) Two cortical visual systems. In Ingle, D. J., Goodale, M. A., Mansfield, R. J. W. (eds) Analysis of Visual Behavior. 549-586. MIT Press, Cambridge

  Analysis of Visual Behavior. , () 549 -586.

 • Vaszilkóné Radványi Katalin (1994) Értlmi fogyatékos gyermekek nyelvi fejlödése. Szakdolgozat, ELTE pszichológia szak

  Értlmi fogyatékos gyermekek nyelvi fejlödése. , ().

 • Wllkins, W. K., WAKEFIELD, J. (1995) Brain evolution and neurolinguistic preconditions. Behavior and Brain Sciences 18, 161-226.

  Behavior and Brain Sciences , () 161 -226.

 • Pleh, Cs., Király, I., Racsmány, M., Sándor, K. (1999) Language and cognition in the early spatial expressions of Hungarian children. In Bagnara, S. (ed.) Proceedings of European Cognitive Science. Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Siena

  Proceedings of European Cognitive Science. , ().

 • Pléh Cs., Palotás G., Lörik J. (1994) Gyermeknyelvi szürövizsgálati módszer. Módszerleirás. Kézirat

  Gyermeknyelvi szürövizsgálati módszer. Módszerleirás. , ().

 • Csibra, G., Gergely, G., Bíró, S., Koós, O., Brockbank, M. (1999) Goal attribution without agency cues: The perception of pure reason in infancy. Cognition 72, 237-267.

  Cognition , () 237 -267.

 • Dálnoki D. (2001) A nyelvi fejlödés fogyatékos és ép óvodás gyermekeknél. Szakdolgozat, SzTE

  A nyelvi fejlödés fogyatékos és ép óvodás gyermekeknél. , ().

 • Dennett, D. (1998) Az intencionalitás filozófiája. Osiris Könyvkiadó, Budapest

  Az intencionalitás filozófiája. , ().

 • Faillenot, I., Toni, I., Decety, J., Grégoire, M-C, Jeannerod, M. (1997) Visual pathways fo object-oriented action and object recognition: Functional anatomy with pet. Cerebral Cortex 7, 77-85.

  Cerebral Cortex , () 77 -85.

 • Gergely, G., Nádasdy, Z., Csibra, G., Bíró, S. (1995) Taking the intentional stance at 12 months of age. Cognition56, 165-193.

  'Taking the intentional stance at 12 months of age. ' () 56 Cognition : 165 -193.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 3 1 3
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 8 0 0
Oct 2021 0 0 0
Nov 2021 0 0 0