Authors:
Violetta Varga Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Debrecen

Search for other papers by Violetta Varga in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Andrea Dúll ELTE Kísérleti Pszichológiai Tanszék Please ask the editor of the journal.

Search for other papers by Andrea Dúll in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Restricted access

A környezetpszichológiai helyidentitás-elmélet szerint a fizikai környezet a személyiség fontos formálója. A jelentős helyek az ismerősség, a kontroll és az odatartozás érzése révén segítik az identitás kialakulását, fenntartását és kifejezését. Elemzésünkben bemutatjuk, hogy a századvég Budapestjének ilyen szerepet is betöltő intézménye volt a kávéház. A tanulmányban irodalmi, történeti, néprajzi, szociológiai leírások és pszichológiai, különös tekintettel környezetpszichológiai ismeretek talaján egyfajta lehetséges környezetpszichológiai magyarázatát adjuk annak a jelenségnek, hogy miképpen tettek szert a budapesti kávéházak döntő kultúrtörténeti és pszichológiai jelentőségre az emberek életében a századforduló idején.A kávé és a kávéház történetének rövid áttekintése után elemezzük a kávéházkultúra szimbolikáját. Először összefüggésbe hozzuk a kávéház jelképrendszerét a városiasodással, a polgárosodással és a korszak jelentősebb társadalomlélektani jellegzetességeivel. Az urbanizáció és a kávéház kapcsolatára vonatkozóan megállapítjuk, hogy a kávéházak ebből a szempontból kettősséget hordoztak: egyaránt mutatták a városiasság és a falusiasság jegyeit, egymással látszólag élesen ellentétes igényeket elégítve ki sikeresen. A polgárosodás és a kávéház viszonyának kapcsán ismét találkozunk a látszólag feloldhatatlan ellentétek egységesítésével: a kávéházak ugyanis olyan helyek voltak, ahol az emberek közötti távolságtartás és közeledés szabályozása mind tényleges fizikai, mind érzelmi szinten egyaránt lehetséges volt. Ide kapcsolódik a kávéház mint kultúrhely és közéleti fórum (ismét egy érdekes dinamikai csomópont!), ahol a (jó) modorosság és az otthonosság épp nem kioltotta egymást, hanem magasabb szinten, az otthonosság megvalósítása keretében sikeresen integrálódtak. A századforduló kávéházai elemzésünkben tehát a kor emberének fontos helyidentitás-kifejező környezetei voltak. Itt mutatkozik meg egy újabb dinamikai szál: a magán- és közéleti tér ellentéte. A kávéház szimbolizálta ugyanis a közéleti fórumot, és ezzel egy időben a magánéleti teret, az otthont. Végül elemezzük a kávéházaknak otthont adó épületek fizikai jellemzőit abból a szempontból, hogy milyen szerepük volt ezeknek a kávéházak közkedveltté válásában. Összegzésünkben megállapítjuk, hogy a kávéházkultúra páratlan népszerűségének sok oka közül pszichológiailag legmarkánsabbnak az ellentétek dinamikáját találtuk, ami megfelelt a korabeli magyar társadalom és az ország sajátosságainak. Amíg a kávéházak falain belül az ellentétek feloldhatók és integrálhatók voltak, addig kívül, a valódi világban ez már nem volt megvalósítható. A kávéházak ebben az értelemben jelenthették a századforduló emberének fontos (hely)identitásalakító tényezőjét.

 • ALTMAN, I. (1975) The environment and social behavior. Privacy, personal space, territory and crowding. Brooks/Cole Publ. Co., Monterey

  The environment and social behavior. Privacy, personal space, territory and crowding , ().

  • Search Google Scholar
 • ALTMAN, I., ROGOFF, B. (1987) World views in psychology: Trait, interactional, organismic, and transactional perspectives. In Stokols, D., Altman, I. (eds)Handbook of environmental psychology. Vol. 1. 7-40. Wiley and Sons, New York

  World views in psychology: Trait, interactional, organismic, and transactional perspectives , () 7 -40 .

  • Search Google Scholar
 • APPLETON, J. (1975) The experience of landscape. Wiley and Sons, London

  The experience of landscape , ().

 • BALOGH GY. (2000) Az ezredvég irodalmi kávéháza. Kávéházi kalauz (A Magyar Hírlap melléklete). 2000. május

  Az ezredvég irodalmi kávéháza , ().

 • SÁFRÁN Zs. (1996) Lelekkapu: a megnyíló és bezáruló száj szimbolikája. Psychiatria Hungarica, 6, 649-656.

  'Lelekkapu: a megnyíló és bezáruló száj szimbolikája ' () 6 Psychiatria Hungarica : 649 -656 .

  • Search Google Scholar
 • SÁRMÁNY I., JUHÁSZ Gy. (1996) Amit a századforduló kávéházainak berendezéséről tudunk. Budapesti Negyed, 2-3, 243-260.

  Amit a századforduló kávéházainak berendezéséről tudunk , () 243 -260 .

 • SÁROSSI B. (1996) A Centrál kávéház tükörcserepei. Budapesti Negyed, 2-3.

  A Centrál kávéház tükörcserepei , ().

 • SALY N. (1999) Jöjjön el egy kávéra hozzánk. Lakáskultúra, 12.

  Jöjjön el egy kávéra hozzánk , ().

 • SALY N. (2000) Város, polgár, kávéház. Kávéházi kalauz (A Magyar Hírlap melléklete). 2000. május

  Város, polgár, kávéház , ().

 • SÁNTA G. (1996) Vigasztal, ápol és eltakar. Budapesti Negyed, 2-3, 27-56.

  Vigasztal, ápol és eltakar , () 27 -56 .

 • SEBBA, R. (1994) Girls and boys and the physical environment. In Altman, I., Churchman, A. (eds)Women and the environment. 43-73. Plenum Press, New York

  Girls and boys and the physical environment , () 43 -73 .

 • SÉRA L. (1990) A pszichológia és a környezet. Pszichológia, 4, 609-639.

  'A pszichológia és a környezet ' () 4 Pszichológia : 609 -639 .

 • SIMMEL, G. (1903) A nagyváros és a szellemi élet. In Szelényi I. (szerk.) (1973) Városszociológia. 251-266. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  A nagyváros és a szellemi élet , () 251 -266 .

 • S. NAGY K. (1987a) Lakberendezési szokások. Magvető Könyvkiadó, Budapest

  Lakberendezési szokások , ().

 • SOMMER, R. (1969) Personal space. Englewood Cliffs, Prentice-Hall

  Personal space , ().

 • SUNDSTROM, E. (1993) Work places. The psychology of the physical environment in offices and factories. Cambridge University Press, Cambridge

  Work places. The psychology of the physical environment in offices and factories , ().

  • Search Google Scholar
 • S. NAGY K. (1987b) A tárgyak közvetítette értékekről. In Hoppál M., Szecskő T. (szerk.) Értékek és változások II., 169-178. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest

  A tárgyak közvetítette értékekről , () 169 -178 .

 • STOKOLS, D. (1987) Conceptual strategies of environmental psychology. In Stokols, D., Altman, I. (eds) Handbook of environmental psychology. Vol. 1, 41-70. Wiley and Sons, New York

  Conceptual strategies of environmental psychology , () 41 -70 .

 • STOKOLS, D., SHUMAKER, S. A. (1981) People in places: A transactional view of settings. In Harvey, J. H. (ed.)Cognition, social behavior, and the environment. 441-489. Lawrence Erlbaum, Hillsdale

  People in places: A transactional view of settings , () 441 -489 .

 • TAYLOR, R. B. (1988) Human territorial functioning. An empirical, evolutionary perspective on individual and small group territorial cognitions, behaviors, and consequences. Cambridge University Press, Cambridge

  Human territorial functioning. An empirical, evolutionary perspective on individual and small group territorial cognitions, behaviors, and consequences , ().

  • Search Google Scholar
 • STRAUSS, A. (1970) Life styles and urban space. In Proshansky, H. M., Ittelson, W. H., Rivlin, L. G. (eds)Environmental psychology: Man and his physical setting. 303-312. Holt, Rinehart and Winston, New York

  Life styles and urban space , () 303 -312 .

 • UTASI Á. (1984) Életstilus-csoportok, fogyasztási preferenciák. Társadalomtudományi Intézet, Budapest

  Életstilus-csoportok, fogyasztási preferenciák , ().

 • VADAS F. (1996) Belsőépítészet és térhasználat a New-Yorkban. Budapesti Negyed, 2-3, 199-214.

  'Belsőépítészet és térhasználat a New-Yorkban ' () Budapesti Negyed, 2-3 : 199 -214 .

  • Search Google Scholar
 • VARGA V. (2000) "Kávéház te vagy a hazám, s immár egyetlen otthonom". A századfordulós Budapest kávéházai környezetpszichológiai megközelítésben. Szakdolgozat. (Témavezető: dr. Dúll Andrea.) Debreceni Egyetem, Debrecen

  "Kávéház te vagy a hazám, s immár egyetlen otthonom". A századfordulós Budapest kávéházai környezetpszichológiai megközelítésben , ().

  • Search Google Scholar
 • WAPNER, S., CRAIG-BRAY, L. (1992) Person-in-environment transitions: Theoretical and methodological approaches. Environment and Behavior, (24), 2, 161-188.

  'Person-in-environment transitions: Theoretical and methodological approaches ' () 2 Environment and Behavior, (24) : 161 -188 .

  • Search Google Scholar
 • WICKER, A. W. (1981) Nature and assessment of behavior settings: Recent contributions from the ecological perspective. In McReynolds, P. (ed.)Advances in psychological assessments. Vol. 5. 22-61. Jossey-Bass, San Francisco

  Nature and assessment of behavior settings: Recent contributions from the ecological perspective , () 22 -61 .

  • Search Google Scholar
 • WICKER, A. W. (1987) Behavior settings reconsidered: Temporal stages, resources, internal dynamics, context. In Stokols, D., Altman, I. (eds)Handbook of Environmental Psychology. Vol. 1. 613-653. Wiley and Sons, New York

  Behavior settings reconsidered: Temporal stages, resources, internal dynamics, context , () 613 -653 .

  • Search Google Scholar
 • WICKER, A. W., KING, J. C. (1988) Life cycles of behavior settings. In McGrath, J. E. (ed.)The social psychology of time. 182-200. Sage Publ., Beverly Hills

  Life cycles of behavior settings , () 182 -200 .

 • ZOLNAY V., GEDÉNYI M. (1956) Budapest a "fattyúnyelvben". Mozgó Világ: Városantropológia, 1994. május, tematikus szám. 20, 32-48.

  Budapest a "fattyúnyelvben" , () 32 -48 .

 • WICKER, A. W., KIRMEYER, S. (1977) From church to laboratory to national park: A program of research on excess and insufficient populations in behavior settings. In Stokols, D. (ed.)Perspectives on environment and behavior. Theory, research, and applications. 69-97. Plenum Press, New York

  From church to laboratory to national park: A program of research on excess and insufficient populations in behavior settings , () 69 -97 .

  • Search Google Scholar
 • ZOLTÁN Z. (1981) A dinamikus nagyváros. Magvető Könyvkiadó, Budapest

  A dinamikus nagyváros , ().

 • ZSOLT B. (1936) A Dunaparti nő. Nova Irodalmi Intézet, Budapest

  A Dunaparti nő , ().

 • BARKER, R. G. (1961) Explorations in ecological psychology. In Furnham, A., Argyle, M. (eds)The psychology of social situations. 271-294. Pergamon Press, Oxford, 1981

  Explorations in ecological psychology , () 271 -294 .

 • BARKER, R. G. (1968) Ecological psychology: Concepts and methods for studying the environment of human behavior. Stanford University Press, Stanford

  Ecological psychology: Concepts and methods for studying the environment of human behavior , ().

  • Search Google Scholar
 • BAUDRILLARD, J. (1987) A tárgyak rendszere. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

  A tárgyak rendszere , ().

 • BETTELHEIM, B. (1988) A lelki egészség és a várostervezés. In A végső határ. 141-168. Európa Könyvkiadó, Budapest

  A lelki egészség és a várostervezés , () 141 -168 .

 • BELL, P. A., FISHER, J. D., BAUM, A., GREENE, T. E. (1990) Environmental psychology. Holt, Rinehart and Winston, Inc., Fort Worth

  Environmental psychology , ().

 • BEVILAQUA BORSODI B., MAZSÁRY B. (1935) Pest-Budai kávéházak. Atheneum Könyvkiadó, Budapest

  Pest-Budai kávéházak , ().

 • BUDA B. (1988) A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest

  A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei , ().

 • DROSTE, W. (1996) Kávéház az Osztrák-Magyar Monarchiában. Budapesti Negyed, 2-3.

  Kávéház az Osztrák-Magyar Monarchiában , () 2 -3 .

 • DÚLL A. (1995) Az otthon környezetpszichológiai aspektusai. Magyar Pszichológiai Szemle, 5-6, 345-377.

  Az otthon környezetpszichológiai aspektusai , () 345 -377 .

 • DÚLL A. (1996) A helyidentitásról. Magyar Pszichológiai Szemle. 4-6, 363-390.

  A helyidentitásról , () 363 -390 .

 • CARR, S., FRANCIS, M., RIVLIN, L. G., STONE, A.M. (1995) Public space. Cambridge University Press, Cambridge

  Public space , ().

 • COOPER, M. C. (1972) The house as a symbol of self. In Lang, J., Burnett, C., Moleski, W. Vachon, D. (eds)Designing for human behavior: Architecture and the behavioral sciences. Dowden, 130-146. Hutchinson and Ross, Stroudsburg

  The house as a symbol of self , () 130 -146 .

 • COOPER, M. C. (1995) House as a mirror of self. Conari Press, Berkeley

  House as a mirror of self , ().

 • CSAPÓ K. (1996) A százéves irodalmi kávéház, a New-York. Budapesti Negyed, 2-3.

  A százéves irodalmi kávéház, a New-York , () 2 -3 .

 • DANGHEL, E. (1996) A szaglás szimbolikája. Psychiatria Hungarica, 6, 683-692.

  'A szaglás szimbolikája ' () 6 Psychiatria Hungarica : 683 -692 .

 • DÚLL A. (1997) A fény - pszichológiai megvilágításban. Építés Felújítás, (4)1, 20-24.

  'A fény - pszichológiai megvilágításban ' () 4 Építés Felújítás : 20 -24 .

  • Search Google Scholar
 • DÚLL A. (1998) Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata. Ph.D.-disszertáció. ELTE, Budapest

  Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata , ().

 • DÚLL A. (1999) Környezetpszichológia. Előadások. Alkalmazott Szociálpszichológiai Program. KLTE, Debrecen

  Környezetpszichológia , ().

 • DÚLL A. (2001) A környezetpszichológia története. Magyar Pszichológiai Szemle, 2, 287-328.

  'A környezetpszichológia története ' () 2 Magyar Pszichológiai Szemle : 287 -328 .

  • Search Google Scholar
 • DÚLL A. (megjelenés alatt) Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata I. A kutatás elméleti háttere., II. A kutatás.

 • DÚLL A., URBÁN R. (1997) Az épített környezet konnotatív jelentéseinek vizsgálata: módszertani megfontolások. Pszichológia, 2, 151-177.

  'Az épített környezet konnotatív jelentéseinek vizsgálata: módszertani megfontolások ' () 2 Pszichológia : 151 -177 .

  • Search Google Scholar
 • ERKI E. (1996) Kávéház-sirató. Officina, Budapest

  Kávéház-sirató , ().

 • Esti Kurír, 1939. Július 9.

 • FITCH, J. M. (1998) Tapasztalati alapok az esztétikai ítélethez. In Dúll A., Kovács Z. (szerk.) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. 171-182. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

  Tapasztalati alapok az esztétikai ítélethez , () 171 -182 .

 • FORGÁCS A., NÉMETH M. (1996) Az étel, az evés és a testméretek szimbolikája. "Étterem az egész világ." Psychiatria Hungarica, 6, 665-670.

  'Az étel, az evés és a testméretek szimbolikája. "Étterem az egész világ." ' () 6 Psychiatria Hungarica : 665 -670 .

  • Search Google Scholar
 • FORGAS, P. J. (1989) A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

  A társas érintkezés pszichológiája , ().

 • FÜST M. (1956) Emlékezések és tanulmányok. Budapest

  Emlékezések és tanulmányok , ().

 • GÁBOR A. (1958) Pesti sirámok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest

  Pesti sirámok , ().

 • GERGELY A. (1971) Települések, lakások és lakóik a századforduló Magyarországán. Történelmi Szemle, 3-4, 406-439.

  Települések, lakások és lakóik a századforduló Magyarországán , () 406 -439 .

  • Search Google Scholar
 • GRANASZTÓI P. (1974) A városi környezet lélektani hatásai. Magyar Pszichológiai Szemle, 1, 36-47.

  'A városi környezet lélektani hatásai ' () 1 Magyar Pszichológiai Szemle : 36 -47 .

  • Search Google Scholar
 • GUMP, P. V. (1990) The short history of the Midwest Psychological Field Station. Environment and behavior, 22, 436-457.

  'The short history of the Midwest Psychological Field Station ' () 22 Environment and behavior : 436 -457 .

  • Search Google Scholar
 • GUNDEL K., HARMATH J. (1982) A vendéglátás emlékei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  A vendéglátás emlékei , ().

 • GYÁNI G. (1995a) Hétköznapi Budapest. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala

  Hétköznapi Budapest , ().

 • GYÁNI G. (1995b) (szerk.) A modern nagyváros történeti dilemmái. Csokonai Kiadó, Debrecen

  (szerk.) A modern nagyváros történeti dilemmái. , ().

 • GYÁNI G. (1996) A kávéházba járó polgár. Budapesti Negyed, 2-3, 57-68.

  A kávéházba járó polgár , () 57 -68 .

 • HALL, E. T. (1975) Rejtett dimenziók. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

  Rejtett dimenziók , ().

 • HANÁK P. (1984) Polgárosodás és urbanizáció. Történelmi Szemle, 1-2, 123-144.

  Polgárosodás és urbanizáció , () 123 -144 .

 • HANÁK P. (1986) A kert és a műhely. Újhold - Évkönyv, 1, 213-250.

  'A kert és a műhely ' () 1 Újhold - Évkönyv : 213 -250 .

 • HANÁK P. (1992) Polgári lakáskultúra a századfordulón. MTA Történettudományi Intézete, Budapest

  Polgári lakáskultúra a századfordulón , ().

 • HANÁK P. (1998a) Miért Fin de siècle? Budapesti Negyed, 4, 270-284.

  'Miért Fin de siècle? ' () 4 Budapesti Negyed : 270 -284 .

 • HANÁK P. (1998b) Életmód és gondolkodásmód történeti összefüggésben. Budapesti Negyed, 4, 197-204.

  'Életmód és gondolkodásmód történeti összefüggésben ' () 4 Budapesti Negyed : 197 -204 .

  • Search Google Scholar
 • HERNÁDI M. (1982) Tárgyak a társadalomban. Bevezetés a tárgyak rendszerébe. Kozmosz Könyvek. Kossuth Könyvkiadó, Budapest

  Tárgyak a társadalomban. Bevezetés a tárgyak rendszerébe , ().

 • HOLAHAN, J. C. (1982b) Környezeti megismerés. In Dúll A., Kovács Z. (szerk.) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. 27-46. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998

  Környezeti megismerés , () 27 -46 .

 • HOLAHAN, J. C. (1982a) A környezetpszichológia természete és története. In Dúll A., Kovács Z. (szerk.) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. 9-26. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998

  A környezetpszichológia természete és története , () 9 -26 .

 • HOLAHAN, J. C. (1982c) A környezet megismerése: környezeti kogníció. In Dúll A., Kovács Z. (szerk.) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. 47-80. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998

  A környezet megismerése: környezeti kogníció , () 47 -80 .

 • HOLAHAN, J. C. (1982d) A környezeti attitűdök. In Dúll A., Kovács Z. (szerk.) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. 81-106. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998

  A környezeti attitűdök , () 81 -106 .

 • HOLAHAN, J. C. (1982e) A személyes tér. In Dúll A., Z.Kovács (szerk.) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. 141-170. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998

  A személyes tér , () 141 -170 .

 • HOLAHAN, J. C. (1982f) Küzdelem a zsúfoltsággal. In Dúll A., Kovács Z. (szerk.) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. 107-140. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998

  Küzdelem a zsúfoltsággal , () 107 -140 .

 • HOPPÁL M., JANKOVICS M., NAGY A., SZEMADÁM GY. (1990) Jelképtár. Helikon Könyvkiadó, Budapest

  Jelképtár , ().

 • KAPITÁNY Á., KAPITÁNY G. (1995) Mennyiben beszél más nyelven a falu és a város…? In Kapitány Á., Kapitány G. (szerk.) Jelbeszéd az életünk. 592-602. Osiris-Századvég, Budapest

  Mennyiben beszél más nyelven a falu és a város…? , () 592 -602 .

 • KAPLAN, S. (1983) A model of person-environment compatibility. Environment and Behavior, (15)3, 311-332.

  A model of person-environment compatibility , () 311 -332 .

 • KLANICZAY G., S. NAGY K. (szerk.) (1982) Divatszociológia. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest

  Divatszociológia , ().

 • KLANICZAY T. (szerk.) (1985) A magyar irodalom története. Kossuth Könyvkiadó, Budapest

  A magyar irodalom története , ().

 • KÓBOR T. (1999) Budapest a kávéházban. Budapesti Negyed, 1, 52-87.

  'Budapest a kávéházban ' () 1 Budapesti Negyed : 52 -87 .

 • KONRÁDYNÉ GÁLOS M. (1965) A New-Yorktól a Hungáriáig. Budapest

  A New-Yorktól a Hungáriáig , ().

 • KORPELA, K. M. (1989) Place-identity as a product of environmental self-regulation. Journal of Environmental Psychology, 9, 241-256.

  'Place-identity as a product of environmental self-regulation ' () 9 Journal of Environmental Psychology : 241 -256 .

  • Search Google Scholar
 • KORPELA, K. M. (1992) Adolescents' favourite places and environmental self-regulation. Journal of Environmental Psychology, 12, 249-258.

  'Adolescents' favourite places and environmental self-regulation ' () 12 Journal of Environmental Psychology : 249 -258 .

  • Search Google Scholar
 • KOSZTOLÁNYI D. (1914) Budapest, a kávéváros. A Hét, 1914. március 15.

  Budapest, a kávéváros , () 15 .

 • KRESALEK G., ZEKE GY. (1996) A Japán. In Budapesti Negyed, 2-3.

  A Japán , () 2 -3 .

 • KRUPAT, E. (1985) People in cities. The urban environment and its effects. Cambridge University Press, Cambridge

  People in cities. The urban environment and its effects , ().

 • KÜLLER, R. (1998) A környezet megítélése neuropszichológiai nézőpontból. In Dúll A., Kovács Z. (szerk.) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. 183-206. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

  A környezet megítélése neuropszichológiai nézőpontból , () 183 -206 .

 • LÉDERER P. (szerk.) (1992) Így laktunk Pannóniában. T-Twins, Budapest

  Így laktunk Pannóniában , ().

 • LOSONCZI Á. (1977) Életmód az időben, a tárgyakban ás az értékekben. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

  Életmód az időben, a tárgyakban , ().

 • LUKÁCS J. (1996) Budapest, 1900. Európa Könyvkiadó, Budapest

  Budapest, 1900 , ().

 • Magyar kávésipari évkönyv az 1926-os évre. Szerk. Mészaros Gy., Havas N. Kávés-ipartestület, Budapest

  Magyar kávésipari évkönyv az 1926-os évre. Szerk , ().

 • MÁRAI S. (1943) Bébi, vagy az első szerelem. Révai, Budapest

  Bébi, vagy az első szerelem , ().

 • MÁRAI S. (1998) Füveskönyv. Helikon Könyvkiadó, Budapest

  Füveskönyv , ().

 • MÁRAI S. (1999) Szindbád hazamegy. Helikon Könyvkiadó, Budapest

  Szindbád hazamegy , ().

 • MCANDREW, F. T. (1993) Environmental psychology. Brooks/Cole Publ. Co., Pacific Grove

  Environmental psychology , ().

 • MILGRAM, S. (1970) A nagyvárosi élet élménye. Pszichológiai elemzés. In Szilágyi V. (szerk.) Együttérzés, önzetlenség, felelősség. 37-56. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983

  A nagyvárosi élet élménye , () 37 -56 .

 • NEMES A. (1996) A szem szimbolikája. Psychiatria Hungarica, 6, 639-648.

  'A szem szimbolikája ' () 6 Psychiatria Hungarica : 639 -648 .

 • NÉMETH M. (1995) A ház szimbólum archaikus jelentésrétegei egyéni imaginációk tükrében. In Művészetek - Szimbólumok - Terápiák. Pszüchagógosz, Debrecen

  A ház szimbólum archaikus jelentésrétegei egyéni imaginációk tükrében , ().

  • Search Google Scholar
 • NÉMETH A., SZÁDÓCZKY E., ARATÓ M., FALUS A., MOUSSONG-KOVÁCS E. (1989) Téli depresszió és fényterápia. Psychiatria Hungarica, IV. 3, 181-186.

  Téli depresszió és fényterápia , () 181 -186 .

 • NIEDERMÜLLER P. (1994) A város: kultüra, mítosz, imagináció. Mozgó Világ: Városantropológia, Tematikus szám, (20), 1994. május. 5-21.

  A város: kultüra, mítosz, imagináció , () 5 -21 .

 • NIEDERMÜLLER P. (1995) A város és a városi kultüra: Antropológiai megközelítés. In Kapitány Á., Kapitány G. (szerk.) "Jelbeszéd az életünk." A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. 555-565. Osiris-Századvég, Budapest

  A város és a városi kultüra: Antropológiai megközelítés , () 555 -565 .

 • OSMOND, H. (1957) Function as the basis of psychiatric ward design. Mental Hospital, 8, 23-30.

  'Function as the basis of psychiatric ward design ' () 8 Mental Hospital : 23 -30 .

 • PÁL, J., ÚJVáRI, E. (1997) Szimbólumtár. Balassi Könyvkiadó, Budapest

  Szimbólumtár , ().

 • PROSHANSKY, H. M. (1978) The city and self-identity. Environment and Behavior, 10, 147-169.

  'The city and self-identity ' () 10 Environment and Behavior : 147 -169 .

 • PROSHANSKY, H. M., FABIAN, A. K., KAMINOFF, R. (1983) Place-identity: Physical world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology, 3, 57-83.

  'Place-identity: Physical world socialization of the self ' () 3 Journal of Environmental Psychology : 57 -83 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2022 6 0 0
Jan 2023 12 0 0
Feb 2023 1 0 0
Mar 2023 9 0 0
Apr 2023 5 1 1
May 2023 2 0 0
Jun 2023 0 0 0