Author:
Éva Gyarmathy MTA Pszichológiai Kutatóintézet

Search for other papers by Éva Gyarmathy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Jelen tanulmány a tehetség és az intelligencia, illetve az intelligenciahányados viszonyát vizsgálja. A tanulmány először az intelligencia tehetségfogalomhoz hasonló meghatározásának kérdésével és a kreativitással való kapcsolatával foglalkozik, majd az intelligencia és a tehetség összefüggéseit tárgyalja. Ezt követi a tehetségmodellek elemzése, különös tekintettel az intelligencia szerepére a tehetség meghatározásában. Ezután visszatérünk az értelmi képességek mérésének kérdésére, az IQ-nak a tehetségazonosításban betöltött szerepére és más alternatív lehetőségek vizsgálatára. A tanulmány kitér a szabálytalan, illetve alulteljesítő tehetségesek némely csoportjára is, mert a különleges esetek új szempontokat jelentenek a kiemelkedő szellemi teljesítmények megértésében.

A tanulmány utolsó részében az IQ és a tehetség bonyolult kapcsolódásainak illusztrációja gyanánt a tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek és csodagyerekek képességeit, valamint a „bölcs idióta" (savant) szindróma jelenséget elemezzük.

 • Amabile, T. M. (1983) The Social Psychology of Creativity. Springer, New York

 • Anderson, M. (1998) Intelligencia és fejlődés. Egy kognitív elmélet. Kulturtrade Kiadó, Budapest

 • Bartel, E. V. (1979) Issues in identification, definition and testing with gifted. In Colangelo and Zaffrann (ed.) New Voices In Counselling The Gifted 135 Kendall & Hunt Publishing Company, Dubuque

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Briggs, J. (1990) Fire in the Crucible. Jeremy P. Tarcher, Inc., Los Angeles

 • Davis, G. A., Rimm, S. B. (1985) Education of the gifted and talented. Prentice Hall Inc., Anglewood, Cliffs, New Jersey

 • Eysenck, H. J. (1985) The nature and measurement of intelligence. In Freeman, J. (ed.) The Psychology of Gifted Children 115140 John Wiley & Sons Ltd., Chichester

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feldhusen, J. F., Jarwan, F. A. (1993) Gifted and Talented Youth for Educational Programs. In Heller, Mönks, Passow (ed.) International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent 233252 Pergamon, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feldman, D. H. (1980) Beyond Universals in Cognitive development. Ablex, Norwood

 • Feuerstein, R. (1979) The dynamic assesment of retarded performers. University Park Press, Baltimore

 • Fodor, J. A. (1983) The Modularity of Mind. MIT Press, Cambridge

 • Freeman, J. (1983) Environment and high IQ-a consideration of fluid and crystallised intelligence. Personality and Individual Differences, 4, 307314.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freeman, J. (1990) The intellectually gifted adolescent. In Howe, M. J. A. (ed.) Encouraging the Development of Exceptional Skills and Talent 89108 British Psychological Society, London

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gagné, F. (1991) Toward a Differentiated Model of Giftedness and Talent. In Colangelo, Davis (ed.) Handbook of Gifted Education 6580 Allyn & Bacon, Boston

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gagné, F. (1993) Constructs and Models Pertaining to Exceptional Human Abilities. In Heller, Mönks, Passow (ed.) International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent 6988 Pergamon, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galton, F. (1869) Hereditary Genius. Macmillian, London

 • Gardner, H. (1983) Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books, New York

 • Getzelz, J. W., Csikszentmihályi, M. (1975) From problem solving to problem finding. In Taylor, I. A., Getzels, J. W. (ed.) Perspectives in Creativity Aldine Publishing Company, Chicago

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Getzels, J. W., Jackson, P. W. (1962) Creativity and intelligence: Exploration with gifted students. Wiley, New York

 • Goldsmith, L. T. (1990) The timing of talent: the facilitation of early prodigous achievement. In Howe, M. J. A. (ed.) Encouraging the Development of Exceptional Skills and Talent 1731 British Psychological Society, Leicester

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gross, M. U. M. (1993) Exceptionally gifted children. Routledge, London

 • Gyarmathy É. (1996) Tanulási zavarokkal küzdő tehetséges gyerekek azonosítása. PhD disszertáció. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyarmathy É. (1998) Tehetség és a tanulási zavarokkal küzdő kiemelkedő képességű gyerekek. Magyar Pedagógia, 2, 135153.

 • Gyarmathy É. (2000) Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY. Pszichológia, (20) G, 243270.

 • Herskovits M. , Gyarmathy É. (1994) Kérdések és ellentmondások a tehetséges gyerekek kiválasztásában. Pszichológia, (14), 4, 515534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunter, I. (1990) Exceptional memory performers; the motivational background. In Howe, M. J. A. (ed.) Encouraging the Development of Exceptional Skills and Talent 131148 British Psychological Society, London

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaufman, A. S. (1979) Intelligent Testing with the WISC-R. John Wiley & Sons, London

 • Krechevsky, M., Gardner, H. (1990) The emergence in nurturance of multiple intelligence: The Project Spectrum approach. In Howe, M. J. A. (ed.) Encouraging the Development of Exceptional Skills and Talent 222245 British Psychological Society, London

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Landau, E. (1974) ( kreativitás pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Louis, B., Lewis, M. (1992) Parental beliefs about giftedness in young children and their relation to actual ability level. Gifted-Child-Quarterly, Vol 36(1) 2731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mackinnon, D. W. (1978) In search of human effectiveness. Creative Education Foundation, Buffalo

 • Martinson, R. A. (1975) The identification of gifted and talented. Council for Exceptional Children, Reston, Virginia

 • Mcnemar, A. (1964) Lost: our intelligence? Why? American Psychologist, 18, 871882.

 • Milgram, R. M., Dunn, R., Price, G. E., eds (1993) Teaching and counseling gifted and talented. Praeger, London

 • Ogilvie, E. (1973) Gifted Children in Primary Schools. Macmillan Educ. Ltd., London

 • Oswald, W. D., Roth, E. (1978) ZVT/Zahlen-Verbindung-Test. Manual, Göttingen

 • Raven, J. C., Court, J. H., Raven, J. (1983) A Manual for Raven's Progressive Matrices and Mill Hill Vocabulary Scales. London

 • Renzulli, J. (1978) What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappa, 60, 180-184., 261.

 • Renzulli, J. (1986) The three-ring conception of giftedness: a developmental model for creative productivity.

 • Sternberg, R. J., Davidson, J. E. (ed.) Conceptions of Giftedness 5392 Cambridge University Press, Cambridge

 • Révész G. (1918) (tehetség korai felismerése. Benko Gyula Császári és Királyi Könyvkiadó, Budapest

 • Solanl, C. H. (1979) The first D: Discovery of talent, or needles in a haystack: Mathematically gifted child. Colangelo, Zaffrann (eds) New Voices In Counselling The Gifted. 93. Kendall & Hunt Publishing Company

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spearman, C. E. (1927) The Abilities of Man. Macmillan, New York

 • Sternberg, R. J. (1992) Ability tests, measurements and markets. Journal of Educational Psychology 84(2).

 • Sternberg, R. J. (1993) Procedurs for identifying intellectual potential in gifted: A perspective on alternative, , Metaphores of Mind”. In Heller Mönks, Passow (ed.) International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent 185208 Pergamon, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sternberg, R., Davidson, J. E., eds (1990) Conception of Giftedness. Cambridge University Press, New York

 • Tannenbaum, A. J. (1983) Gifted children: Psychological and educational perspectives. Macmillan, New York

 • Tannenbaum, A. J. (1993) History of Giftedness and „Gifted Education” in World Perspective. In Heller, Mönks, Passow (ed.) International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent 328 Pergamon, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Taylor, C. W. (1967) Questioning and creating: A model for curriculum reform. Journal of Creative Behavior, 1, 2223.

 • Terman, L. M. (1916) The measurement of intelligence. Houghton Mifflin, Boston

 • Terman, L. M. (1926) Mental and Physical Traits of Thousend Gifted Children. Genetic Studies of Genius. Vol. I. (2nd edition) Stanford University Press, California

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terman, L. M., Oden, M. H. (1947) The gifted child grows up: Twenty-five years' followup of a superior group. In Genetic Studies of Genius. Vol. IV. Stanford University Press, California

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terrasier, J. C. (1985) Dyssynchrony: Uneven development. In Freeman, J. (ed.) The Psychology of Gifted Children John Wiley & Sons, London

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thorndike, E. L., Bergman, E. O., Cobb, M. V., Woodyard, E. (1927) The Measurement of Intelligence. Columbia University, New York

 • Torrance, E. P. (1964) Education and creativity. In Taylor, C. W. (ed.) Creativity: Progress and potential 50128 McGraw-Hill, New York

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Treffert, D. A. (1989) Extraordinary People: Redefining the „idiot savant”. Harper & Row, New York

 • Vernon, P. E. , (1971) The structure of human abilites. Methuen, London

 • Walberg, H. J., Strykowski, B. F., Roval, E., Hung, S. S. (1984) Exceptional performance. Review of Educational Research, 54, 87112.

 • Wallace, B. (1983) Teaching the Very Able Child. Ward Lock Educational

 • Yewchuk, Lupart (1993) Gifted Handicapped: A Desultory Duality. In Heller, Mönks, Passow (ed.) International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent 709726 Pergamon, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zettel, J. (1979) State provisions for educating the gifted and talented. In Passow, A. H. (ed.) The gifted and talented 6374 NSSE Yearbook, 78, 1, Univ. of Chicago Press, Chicago

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 7 7 4
Dec 2023 20 2 0
Jan 2024 19 2 0
Feb 2024 21 1 0
Mar 2024 20 1 0
Apr 2024 6 2 3
May 2024 0 0 0