View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Jelen tanulmány a tehetség és az intelligencia, illetve az intelligenciahányados viszonyát vizsgálja. A tanulmány először az intelligencia tehetségfogalomhoz hasonló meghatározásának kérdésével és a kreativitással való kapcsolatával foglalkozik, majd az intelligencia és a tehetség összefüggéseit tárgyalja. Ezt követi a tehetségmodellek elemzése, különös tekintettel az intelligencia szerepére a tehetség meghatározásában. Ezután visszatérünk az értelmi képességek mérésének kérdésére, az IQ-nak a tehetségazonosításban betöltött szerepére és más alternatív lehetőségek vizsgálatára. A tanulmány kitér a szabálytalan, illetve alulteljesítő tehetségesek némely csoportjára is, mert a különleges esetek új szempontokat jelentenek a kiemelkedő szellemi teljesítmények megértésében.

A tanulmány utolsó részében az IQ és a tehetség bonyolult kapcsolódásainak illusztrációja gyanánt a tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek és csodagyerekek képességeit, valamint a „bölcs idióta" (savant) szindróma jelenséget elemezzük.

 • Amabile, T. M. (1983) The Social Psychology of Creativity. Springer, New York

 • Anderson, M. (1998) Intelligencia és fejlődés. Egy kognitív elmélet. Kulturtrade Kiadó, Budapest

 • Bartel, E. V. (1979) Issues in identification, definition and testing with gifted. In Colangelo and Zaffrann (ed.) New Voices In Counselling The Gifted 135 Kendall & Hunt Publishing Company, Dubuque

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Briggs, J. (1990) Fire in the Crucible. Jeremy P. Tarcher, Inc., Los Angeles

 • Davis, G. A., Rimm, S. B. (1985) Education of the gifted and talented. Prentice Hall Inc., Anglewood, Cliffs, New Jersey

 • Eysenck, H. J. (1985) The nature and measurement of intelligence. In Freeman, J. (ed.) The Psychology of Gifted Children 115140 John Wiley & Sons Ltd., Chichester

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feldhusen, J. F., Jarwan, F. A. (1993) Gifted and Talented Youth for Educational Programs. In Heller, Mönks, Passow (ed.) International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent 233252 Pergamon, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feldman, D. H. (1980) Beyond Universals in Cognitive development. Ablex, Norwood

 • Feuerstein, R. (1979) The dynamic assesment of retarded performers. University Park Press, Baltimore

 • Fodor, J. A. (1983) The Modularity of Mind. MIT Press, Cambridge

 • Freeman, J. (1983) Environment and high IQ-a consideration of fluid and crystallised intelligence. Personality and Individual Differences, 4, 307314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freeman, J. (1990) The intellectually gifted adolescent. In Howe, M. J. A. (ed.) Encouraging the Development of Exceptional Skills and Talent 89108 British Psychological Society, London

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gagné, F. (1991) Toward a Differentiated Model of Giftedness and Talent. In Colangelo, Davis (ed.) Handbook of Gifted Education 6580 Allyn & Bacon, Boston

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gagné, F. (1993) Constructs and Models Pertaining to Exceptional Human Abilities. In Heller, Mönks, Passow (ed.) International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent 6988 Pergamon, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galton, F. (1869) Hereditary Genius. Macmillian, London

 • Gardner, H. (1983) Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books, New York

 • Getzelz, J. W., Csikszentmihályi, M. (1975) From problem solving to problem finding. In Taylor, I. A., Getzels, J. W. (ed.) Perspectives in Creativity Aldine Publishing Company, Chicago

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Getzels, J. W., Jackson, P. W. (1962) Creativity and intelligence: Exploration with gifted students. Wiley, New York

 • Goldsmith, L. T. (1990) The timing of talent: the facilitation of early prodigous achievement. In Howe, M. J. A. (ed.) Encouraging the Development of Exceptional Skills and Talent 1731 British Psychological Society, Leicester

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gross, M. U. M. (1993) Exceptionally gifted children. Routledge, London

 • Gyarmathy É. (1996) Tanulási zavarokkal küzdő tehetséges gyerekek azonosítása. PhD disszertáció. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyarmathy É. (1998) Tehetség és a tanulási zavarokkal küzdő kiemelkedő képességű gyerekek. Magyar Pedagógia, 2, 135153.

 • Gyarmathy É. (2000) Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY. Pszichológia, (20) G, 243270.

 • Herskovits M. , Gyarmathy É. (1994) Kérdések és ellentmondások a tehetséges gyerekek kiválasztásában. Pszichológia, (14), 4, 515534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunter, I. (1990) Exceptional memory performers; the motivational background. In Howe, M. J. A. (ed.) Encouraging the Development of Exceptional Skills and Talent 131148 British Psychological Society, London

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaufman, A. S. (1979) Intelligent Testing with the WISC-R. John Wiley & Sons, London

 • Krechevsky, M., Gardner, H. (1990) The emergence in nurturance of multiple intelligence: The Project Spectrum approach. In Howe, M. J. A. (ed.) Encouraging the Development of Exceptional Skills and Talent 222245 British Psychological Society, London

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Landau, E. (1974) ( kreativitás pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Louis, B., Lewis, M. (1992) Parental beliefs about giftedness in young children and their relation to actual ability level. Gifted-Child-Quarterly, Vol 36(1) 2731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mackinnon, D. W. (1978) In search of human effectiveness. Creative Education Foundation, Buffalo

 • Martinson, R. A. (1975) The identification of gifted and talented. Council for Exceptional Children, Reston, Virginia

 • Mcnemar, A. (1964) Lost: our intelligence? Why? American Psychologist, 18, 871882.

 • Milgram, R. M., Dunn, R., Price, G. E., eds (1993) Teaching and counseling gifted and talented. Praeger, London

 • Ogilvie, E. (1973) Gifted Children in Primary Schools. Macmillan Educ. Ltd., London

 • Oswald, W. D., Roth, E. (1978) ZVT/Zahlen-Verbindung-Test. Manual, Göttingen

 • Raven, J. C., Court, J. H., Raven, J. (1983) A Manual for Raven's Progressive Matrices and Mill Hill Vocabulary Scales. London

 • Renzulli, J. (1978) What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappa, 60, 180-184., 261.

 • Renzulli, J. (1986) The three-ring conception of giftedness: a developmental model for creative productivity.

 • Sternberg, R. J., Davidson, J. E. (ed.) Conceptions of Giftedness 5392 Cambridge University Press, Cambridge

 • Révész G. (1918) (tehetség korai felismerése. Benko Gyula Császári és Királyi Könyvkiadó, Budapest

 • Solanl, C. H. (1979) The first D: Discovery of talent, or needles in a haystack: Mathematically gifted child. Colangelo, Zaffrann (eds) New Voices In Counselling The Gifted. 93. Kendall & Hunt Publishing Company

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spearman, C. E. (1927) The Abilities of Man. Macmillan, New York

 • Sternberg, R. J. (1992) Ability tests, measurements and markets. Journal of Educational Psychology 84(2).

 • Sternberg, R. J. (1993) Procedurs for identifying intellectual potential in gifted: A perspective on alternative, , Metaphores of Mind”. In Heller Mönks, Passow (ed.) International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent 185208 Pergamon, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sternberg, R., Davidson, J. E., eds (1990) Conception of Giftedness. Cambridge University Press, New York

 • Tannenbaum, A. J. (1983) Gifted children: Psychological and educational perspectives. Macmillan, New York

 • Tannenbaum, A. J. (1993) History of Giftedness and „Gifted Education” in World Perspective. In Heller, Mönks, Passow (ed.) International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent 328 Pergamon, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Taylor, C. W. (1967) Questioning and creating: A model for curriculum reform. Journal of Creative Behavior, 1, 2223.

 • Terman, L. M. (1916) The measurement of intelligence. Houghton Mifflin, Boston

 • Terman, L. M. (1926) Mental and Physical Traits of Thousend Gifted Children. Genetic Studies of Genius. Vol. I. (2nd edition) Stanford University Press, California

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terman, L. M., Oden, M. H. (1947) The gifted child grows up: Twenty-five years' followup of a superior group. In Genetic Studies of Genius. Vol. IV. Stanford University Press, California

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terrasier, J. C. (1985) Dyssynchrony: Uneven development. In Freeman, J. (ed.) The Psychology of Gifted Children John Wiley & Sons, London

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thorndike, E. L., Bergman, E. O., Cobb, M. V., Woodyard, E. (1927) The Measurement of Intelligence. Columbia University, New York

 • Torrance, E. P. (1964) Education and creativity. In Taylor, C. W. (ed.) Creativity: Progress and potential 50128 McGraw-Hill, New York

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Treffert, D. A. (1989) Extraordinary People: Redefining the „idiot savant”. Harper & Row, New York

 • Vernon, P. E., (1971) The structure of human abilites. Methuen, London

 • Walberg, H. J., Strykowski, B. F., Roval, E., Hung, S. S. (1984) Exceptional performance. Review of Educational Research, 54, 87112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wallace, B. (1983) Teaching the Very Able Child. Ward Lock Educational

 • Yewchuk, Lupart (1993) Gifted Handicapped: A Desultory Duality. In Heller, Mönks, Passow (ed.) International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent 709726 Pergamon, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zettel, J. (1979) State provisions for educating the gifted and talented. In Passow, A. H. (ed.) The gifted and talented 6374 NSSE Yearbook, 78, 1, Univ. of Chicago Press, Chicago

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 20 1 2
Feb 2021 9 0 0
Mar 2021 11 0 0
Apr 2021 11 1 3
May 2021 10 1 1
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 0 0 0