Author:
Csaba Pléh BME Kognitív Tudományi Központ, Budapest
SzTE Pszichológiai Tanszéke, Megismeréstudományi Csoport, Szeged

Search for other papers by Csaba Pléh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány áttekinti, hogyan jelentek meg az 1960-as évek végén egymással párhuzamosan azok a felfogások, amelyek a különbségek öröklését, a korai fejlődés jelentőségét s az általában vett genetikai programokat hangsúlyozták. A viselkedésgenetikai és a korai tapasztalással való érvelés egyszerre jelent meg a pszichológiában, s ez adta az intelligencia öröklésével kapcsolatos viták tágabb kontextusát

 • Barkóczi I. , Oláh A., Zétényi T. (1973) Az intelligencia, a kreativitás és a szocioökonómiai státusz összefüggéseiről. Magyar Pszichológiai Szemle, 30, 522532.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barth, T. M. (2001) The Next Frontier in Neuroscience? Believe It or Not, It's Physiological Psychology. In Psychology for the 21st Century. 212237. Psychology Press, London

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bennett, E. L., Diamond, M. C., Kretch, D., Rosenzweig, M. R. (1964) Chemical and anatomical plasticity of brain. Science, 146, 610619.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bernstein, B. (1971) Társadalmi osztály, nyelv és szocializáció. Valóság, 11, 4757.

 • Bernstein, B. (1975) Nyelvi szocializáció és oktathatóság. In Pap Mária, Szépe György (szerk.) Társadalom és nyelv. 393431. Gondolat Kiadó, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Block, N. J., Dworkin, G., eds (1976) The 13controversy. Pantheon Books, New York

 • Burt, C. (1961) Factor analysis and its neurological basis. British Journal of Statistical Psychology, 14, 5371.

 • Chappaz, G., Coste, J.-P., Chappaz, F., eds (1980) Intelligence et hérédité. Nouvelles Editions Rationalistes, Paris

 • Chomsky, N. (1959) Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior. Language, 35, 2658.

 • Chomsky, N. (1974) Újabb adalékok a velünkszületett eszmék elméletéhez. In Pap Mária (szerk.) A nyelv keletkezése. 8596. Kossuth Könyvkiadó, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chomsky, N. (1978) Language development, human intelligence and social organization. In Feinberg, W. (ed.) The intelligence wars 120143 University of Illinois Press, Campaign

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chomsky, N. (1988) Language and problems of knowledge. MIT Press, Cambridge

 • Cosmides, L., Tooby, J. (2001) Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus. In Pléh Cs.>, Csányi V., Bereczkei T. (szerk.) Lélek és evolúció. 311335. Osiris Kiadó, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crow, J. F. (1969) Genetic theories and influences: Comments on the value of diversity. Harvard Educational Review, 39, 301309.

 • Czeizel E. (1977) Genetika és társadalom. Magvető Kiadó, Budapest

 • Csányi V. (1977) Magatartásgenetika. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Elman, J. L., Bates, E. A., Johnson, M. H., Karmiloff-Smith, A., Parisi, D., Plunkett, K. (1996) Rethinking innateness: A connectionist perspective on development. MIT Press, Cambridge

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Endler, S., Boulter, L. R., Osser, H., eds (1968) Contemporary issues in developmental psychology. Holt, New York

 • Ferge Zs. (1976) Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Gould, S. J. (1999) Az elméricskélt ember. Typotex, Budapest

 • Halász L. , Marton L. M., szerk. (1978) Típustanok és személyiségvonások. Gondolat Kiadó, Budapest

 • Hebb, D. O. (1949) The organization of behavior. Wiley, New York

 • Hebb, D. O. (1975) A pszichológia alapkérdései. Gondolat Kiadó, Budapest

 • Herrnstein, R. J. (1973) 13 in the meritocracy. Little Brown, Boston

 • Hess, R., Shipman, V. C. (1974) A kisgyermekkori tapasztalás és a kognitív eljárások szocializálódása. In Ferge Zs., Háber J. (szerk.) Az iskola szociológiai problémái. 153174. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hilgard, E. (1987) Psychology in America. A historical survey. Harcourt, San Diego

 • Hunt, J. McV. (1961) Intelligence and experience. Ronald Press, New York

 • Hunt, J. McV. (1969) Has compensatory education failed? Has it been attempted? Harvard Educational Review, 39, 278300.

 • Jensen, A. (1969) How much can we boost IQ and scholastic achievement? Harvard Educational Review, 39, 1123.

 • Julesz, B., Kovács, I., eds (1995) Maturational windows and adult cortical plasticity. Addison-Wesley, Reading

 • Kagan, J. S. (1969) Inadequate evidence and illogical conclusions. Harvard Educational Review, 39, 274277.

 • Kovács, K., Pléh, C. (2000) Evolution, individual differences and social commitments. PSYCOLOQUY, 11(045) ftp://ftp.princeton.edu/pub/harnad/Psycoloquy/2000.volume.11/psyc.00.11.045.intelligence-g-factor.44.kovacs

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lenneberg, E. (1967) Biological foundations of language. Wiley, New York

 • Lenneberg, E. (1974) A nyelv biológiai szempontból. In Pap Mária (szerk.) A nyelv keletkezése. Kossuth, Budapest

 • Mill, J.S. (1908) Autobiography. Longmans, London

 • Mill, J. S. (1980) A szabadságról.-Haszonelvűség. Magyar Helikon, Budapest

 • Montagu, A. , ed. (1975) Race and IQ. Oxford University Press, London

 • Pléh Cs . (1976) A hátrányos helyzet pszichológiai összetevőiről. Pszichológiai előadások. TIT, Budapest

 • Pléh Cs. , szerk. (1983) Pszichológiatörténeti szöveggyűjtemény. I-III. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Pléh Cs. (1990) A különbségek kultusza avagy a szelekció Értékelő szempontok a klasszikus személyiség-lélektanban. In Balogh Tibor (szerk.) Személyiségkoncepciók. 2545. Akadémiai Kiadó, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Cs. (2000a) A demokrácia, a szabadság és a pszichológusok. Iskolakultúra, 10, 8387.

 • Pléh Cs. (2000b) Hogyan vegyük komolyan az idegtudományt a pszicholingvisztikában? Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1, 1948.

 • Pléh Cs. (2001) Az evolúciós szemlélet felmerülése, eltűnése és újrafelmerülése a pszichológiában. In Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T. (szerk.) Lélek és evolúció. 1359. Osiris Kiadó, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Richardson, K., Spears, D., eds (1972) Race, culture and intelligence. Penguin Books, Harmondsworth

 • Rosenzweig, M. R., Bennett, E. L., Diamond, A. C. (1972) Cerebral effects of differential experience in hypophysectomized rats. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 19, 5666.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Scott, J. P. (1962) Critical periods in behavioral development. Science, 138, 949958.

 • Taylor, H. F. (1980) The IQ game: A methodological inquiry into the heredity-environment controversy. Harvester, Brighton

 • Watson, R. I. (1967) Psychology: A prescriptive science. American Psychologist, 22, 435443. Magyarul: in Pléh Cs. 1983 I. 13-29.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 1 1 0
Dec 2023 27 0 0
Jan 2024 9 0 1
Feb 2024 9 0 0
Mar 2024 14 0 0
Apr 2024 7 0 0
May 2024 0 0 0