View More View Less
 • 1 Pszichológiai Tanszék, Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Öröklés (nature) és környezet (nurture) viszonya a viselkedéssel foglalkozó tudományok egyik legelcsépeltebb, mégis legkevésbé jól megválaszolt problémája. Általánosan elfogadott, hogy a környezet és a biológiai adottságok együttesen működnek közre a fejlődés hátterében, az „is” válasz azonban gyakran felszínes evidencia marad. A tanulmány kritikailag elemzi azt a szemléletet, amely a fejlődést befolyásoló biológiai és környezeti tényezőket tömbszerűen dichotóm, egymástól független kettősségként fogja fel, és a pszichológia társtudományainak (etológia, viselkedésgenetika, evolúciótan) kulcsterületein sorra veszi azokat az érvrendszereket, amelyek túlmutatnak a biológiai determinizmus és a környezetelvűség leegyszerűsítő magyarázatain. A tanulmány amellett érvel, hogy mind teljesebben lebontsuk a „természetet” és „környezetet” szétválasztó falat, és meghaladjuk az ezzel járó berögzött előfeltevés-rendszert.

 • Alcock, J. (1998) Singing down a blind alley. Behavioral and Brain Sciences, 11, 630631.

 • Anastasi, A. (1958) Heredity, environment and the question, how?” Psychological Review, 65, 197208.

 • Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. (1995) Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest

 • Bánki M. Cs. (1994) Az agy évtizedében. Biográf Kiadó, Budapest

 • Barbe, M. F. (1996) Tempting fate and commitment in the developing forebrain. Neuron, 16, 14.

 • Bateson, P., Martin, P. (2000) Design for a life. How behavior and personality develop. Simon and Schuster, New York

 • Berenbaum, S. A. (1998) How hormones affect behavioral and neural development: Introduction to the special issue of „Gonadal hormones and sex differences inbehavior”, Developmental Neuropsychology, 14, 2/3. 17519.

 • Bertalanffy, L. VON (1933/1962) Perspectives on general systems theory. Scientific -philosophical studies. George Braziller, New York

 • Bertalanffy, L. VON (1962) Modern theories of development: An introduction to theoretical biology. Harper, New York

 • Bouchard, T. J., Lykken, D. T., Mcgue, M., Segal, N. L., Tellegen, A. (1990) Sources of human psychological differences: The Minnesota study of twins reared apart. Science, 12 October, 223228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bronfenbrenner, U. (1994) Ecological models of human development. In Husten, T., Postlethwaite, N. (ed.) International encyclopedia of education 2nd. ed. vol. 3 16431647. Elsevier, New York

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bronfenbrenner, U., Ceci, S. J. (1994) Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: A bioecological model. Psychological Review, 4, vol. 101. 568586.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Burghardt, G. M. (1988) Developmental creationism. Behavioural and Brain Sciences, 11, 632.

 • Cairns, R. B., Gariepy, J., Hood, K. E. (1990) Development, microevolution, and social behavior, Psychological Review, 97, 4965.

 • Ceci, S. J. (1990) On intelligence... more or less: A bio-ecological treatise on intellectual development. Englewood Cliffs, Prentice Hall

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Changeaux, J-P. (1997) Neuronal man. The biology of mind. Princton University Press, New Jersey

 • Clark, M. M., Galef, B. G. (1998) Effects of intrauterine position on the behavior and genital morphology of litterbearing rodents, Developmental Neuropsychology, 14, 2/3, 197211.

 • Clayton, N. S. (1988) Song tutor choice in zebra finches and Bengalese finches: the relative importance of visual and vocal cues. Behaviour, 104, 281299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coen, E. (1999) The art of genes. How organisms make themselves. Oxford University Press, Oxford

 • Comuzzie, A. G., Allison, D. B. (1998) The search for human obesity genes, Science, vol. 280. 29 May, 13741377.

 • Crews, D. (1996) Temperature dependent sex determination: The interplay of steroid hormones and temperature. Zoological Science, 13, 113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Damasio, A. R. (1996) Descartes tévedése. Érzelem, értelem és az emberi agy. AduPrint, Budapest

 • Denenberg, V. H. (1969) The effects of early experience. In Hafez, E. S. E. (ed) The behaviour of domestic animals. 95130. 2nd. ed. Williams és Wilkins, Baltimore

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Denenberg, V. H., Rosenberg, K. M. (1967) Nongnentic transmission of information. Nature, 216, 549550.

 • Dent-Read, C., Zukow-Goldring, P., eds (1997) Evolving explanations of development. Ecological approaches to organism -environment systems. American Psychological Association, Washington

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Edelman, G. M. (1987) Neural Darwinism. The theory of neural group selection. Basic Books, New York

 • Eibl-Eibesfeldt, I. (1961) The interactions of unlearned behavior patterns and learning in mammals. In Delafresnaye (ed.) Brain mechanisms and learning 5373 Blackwell, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fogel, A., Lyra, M. C. D. P., Valsiner, J., eds (1997) Dynamics and indeterminism in developmental and social processes. Lawrence Erlbaum, Hillsdale

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Francis, D., Diorio, J., Liu, D., Meaney, M. J. (1999) Nongenomic transmission across generations of maternal behavior and stress responses in the rat. Science, vol. 286, 5 November, 11551158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Futuyama, D. J. (1988) Sturm und Drang and the evolutionary synthesis. Evolution, 42, 217226.

 • Gibbs, W. W. (1999) Seeking the criminal element. In The Scientific American Book of the Brain. 207217. The Lyons Press

 • Ginty, D. D., Bading, H., Greenberg, M.E. (1992) Trans-synaptic regulation of gene expression. Current opinion in Neurobiology, 2, 312316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gottlieb, G. (1976) Conceptions of prenatal development: Behavioral embryology. Psychological Review, 83, 215234.

 • Gottlieb, G. (1981) Development of species identification in ducklings: Embryonic vs. postnatal critical period for the maintenance of species typical perception. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 95, 540547.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gottlieb, G. (1991) Experiential canalization of behavioral development: Theory. Developmental Psychology, 27, 413.

 • Gottlieb, G. (1997) Synthetizing nature -nurture. Prenatal roots of instinctive behavior. Lawrence Erlbaum, Hillsdale

 • Goud, J. L., Marler, P. (1987) Learning by instinct. Scientific American, 256, 7485.

 • Gross, C. G. (2000) Neurogenesis in the adult brain: Death of a dogma. Nature, 1, 6773.

 • Hamburger, V. (1988) The heritage of experimental embryology: Hans Speeman and the organizer. Oxford University Press, New York

 • Herrnstein, R. J., Murray, C. (1994) The Bell curve: Intelligence and class structure in American life. Free Press, New York

 • Hirsch, J. (1988) Behavior-genetic analysis versus ontogenentic imperialism, Behavioural and Brain Sciences, 11, 635636.

 • Ho, M. W. (1991) The role of action in evolution: Evolution by process and the ecological approach to perception. Cultural Dynamics, 4, 336354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Howe, M. J. A. (1997) IQ in question. The truth about intelligence. Sage, London

 • Ingold, T. (1986) Introduction. In Ingold, T. (ed.) What is an animal? 115 Unwin Hyman, London

 • Jablonka, E., Lamb, M. J. (1999) Epigenetic inheritence and the Evolution. The Lamarckian dimension. Oxford University Press, Oxford

 • Janzen, F. J., Pauktis, G. L. (1991) Environmental sex determination in reptiles: ecology, evolution and experimental design. Quarterly Review of Biology, 66, 149179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jensen, D. D. (1961) Operationism and the question „Is this behavior learned or innate?” Behavior, 17, 18.

 • Johnston, T. D. (1987) The persistence of dichotomies in the study of behavioral development. Developmental Review, 7, 149182.

 • Johnston, T. D. (1988) Developmental explanation and the ontogeny of birdsong: Nature/ nurtre redux. Behavioural and Brain Sciences, 11, 617663.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnston, T. D., Gottlieb, G. (1990) Neophenogenesis: A developmental theory of phenotypic evolution. Journal of Theoretical Biology, 147, 471495.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessel, T. M. (1991) Principles of neural science (3rd. ed.) Elsevier, New York

 • Khayutin, S. N., Alexandrov, L. I. (1988) Ab ovo with song? Behavioural and Brain Sciences, 11, 637638.

 • King, A. P., West, M. J. (1988) Ducks don't sing. Behavioural and Brain Sciences, 11, 638639.

 • Kollar, E. J., Fisher, C. (1980) Tooth induction in chick epithelium: Expression of quiescent genenes for enamel synthesis. Science, 207, 29 February

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Konishi, M. (1964) Effects of deafening on song development in two species of juncos. Condor, 66, 85102.

 • Konishi, M. (1978) Auditory environment and vocal development in birds. In Walk, R. D., Pick, H. L. (ed.) Perception and experience Plenum Press, New York

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuo, Z.-Y. (1921) Giving u p instincts in psychology. Journal of Psychology, 18, 645664.

 • Kuo, Z.-Y. (1976) The dynamics of behavior development. Plenum Press, New York

 • Lee, C., Parikh, V., Itsukaichi, T., Bae, P., Edery, I. (1996) Resetting the Drosophilia clock by photic regulation of PER and a PER-TIM complex. Science, 271, 740744.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lehrman, D. S. (1953) A critique of Konrad Lorenz's theory of instinctive behavior. The Quarterly Review of Biology, 4, 337363.

 • Lehrman, D. S. (1970) Semantic and conceptual issues in the nature -nurture problem. In Aronson, L. R., Tobach, E., Lehrman, D. S, Rosenblatt, J. S. (ed.) Development and evolution of behavior: Essays in memory of T C. Schneirla, 1752. W. H. Freeman, San Francisco

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levine, S. (1956) The effects of infantile experience on adult behavior. In Bachrach, A. J. (ed.) Experimental foundations of clinical psychology, 139169 Basic Books, New York

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levine, S., Lyons, D. M., Schatzberg, A. F. (1997) Psychobiological consequences of social relationships. Annals of the New York Academy of Sciences, 807, 210218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lewontin, R. C. (1974) The analysis of variance and the analysis of causes. American Journal of Human Genetics, 26, 400411.

 • Lewontin, R. C., Rose, S., Kamin, L. J. (1984) Not in our genes. Pantheon, New York

 • Lorenz, K. (1937) The companion in the bird's world. Auk, 54, 24527.

 • Lorenz, K. (1965) Evolution and modification of behavior. University of Chicago Press, Chicago

 • Mack, K. J., Mack, P. A. (1992) Induction of transcription factors in somatosensory cortex after tactile stimulation. Molecular Brain Research, 12, 141147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marler, P. (1963) Inheritence and learning in the dwvelopment of animal vocalization. In Busnel, R. C. (ed.) Acoustic behavior of animals, Elsevier, London

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marler, P. (1991) The instinct to learn. In Carey, S., Gelman, R. (ed.) The epigenesis of mind Essays on biology and cognition 3766. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin, P., Caro, T. M. (1985) On the functions of play and its role in behavioral development. Advances in the Study of Behavior, 15, 59103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mayr, E. (1974) Behavior programs and evolutionary strategies. American Scientist, 62, 650659.

 • Mayr, E. (1988) Toward a new phylosophy of biology: Observations of an evolutionist. Belknap Press, Cambridge

 • Mccrae, R. R., Costa, P. T., Ostendorf, F., Angleitner, A., Hrebickova, M., Avia, M., Sanz, J., Sanchez-Bernardos, M., Kusdil, M. E., Woodfield, R., Saunders, P., Smith, P. B. (2000) Nature over nurture: Temperament, personality and life span development, Journal of Personality, 1, 173186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, D. B. (1997) The effects of nonobvious forms of experience on the development of instinctive behavior. In Dent-Read, C., Zukow-Goldring, P. (ed.) Evolving explanations of development Ecological approaches to organism -environment systems 457508. American Psychological Association, Washington

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oyama, S. (1985) The ontogeny of information. Developmental systems and evolution. Cambridge University Press, Cambridge

 • Oyama, S. (1989) Ontogeny and the central dogma: Do we need the concept of genetic programming in order to have an evolutionary perspective? In Gunnar, M., Thelen, E. (ed.) Systems and Development Minnesota Symposium on Child Development, 134 Vol. 22, Erlbaum, Hillsdale

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plomin, R. (2000) Behavioural genetics in the 21st century. International Journal of Behavioral Development, 24, 1. 3034.

 • Plomin, R., Daniels, D. (1987) Why are children in the same family so different f r om one another? Behavioral and Brain Sciences, 10, 160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plomin, R., Defries, J. C. (1999) The genetics of cognitive abilities and disabilities. In The Scientific American Book of the Brain, 6980. The Lyons Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plomin, R., Owen, M. J., Mcguffin, P. (1994) The genetic basis of complex human behaviors Science, vol. 264, 17 June , 17331739.

 • Prigogine, I., Stengers, I. (1995) Az új szövetség. A tudomány metamorfózisa. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Raff, R. A., Kaufman, T. C. (1983) Embryos, genes and evolution. Macmillan, New York

 • Sapp, J. (1987) Beyond the gene. Cytoplasmic inheritence and the struggle for authority in genetics. Oxford University Press, New York

 • Scarr, S., Mccartney, K. (1983) How people make their own environments : A theory of genotype -environment effects. Child Development, 54, 424435.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schatz, C. J. (1999) The developing brain. In The Scientific American Book of the Brain, 316. The Lyons Press

 • Schneirla, T. C. (1956) Interrelationships of the innate and the acquired in instinctive behavior. In Grasse, P. P. (ed.) L'Instinctdans le comportementdes animaux et de Vhomme, 387452 Masson, Paris

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schneirla, T. C. (1960) Instinctive behavior, maturation -Experience and development. In Kaplan B., Wapner, S. (ed.) Perspectives in psychological theory -Essays in honor of Heinz Werner 303334 International Universities Press, New York

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shapiro, D. Y. (1981) Serial female sex changes after simultaneous removal of males from social groups of a coral reef fish, Science, 209, 11361137.

 • Sheng, M., Greenberg, M. E. (1990) The regulation and function of c-fos and other immediate early genes int he nervous system. Neuron, 4, 477485.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sherry, D. F., Galef, B. G. (1990) Social learning without imitation -more about milk bottle opening by birds. Animal Behaviour, 40, 987989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Slater, P. J. B. (1988) The nature and nurture of bird song. Behavioural and Brain Sciences, 11, 648649.

 • Stent, G. (1981) Strength and weakness of the genetic approach to the development of the nervous system. In Cowan, W. M. (ed.) Studies in developmental neurobiology, 288321 Oxford University Press, New York

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stent, G. (1999) It's in the genes. Science, 25 June, 20962097.

 • Sternberg, R. J. (2001) Epilogue: Is there a heredity -environment paradox? In Sternberg, R. J., Grigorenko, E. L. (ed.) Environmental effects on cognitive abilities, 425428 Lawrence Erlbaum, Hillsdale

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thelen, E., Smith, L. B. (1993) A dynamic systems approach to the development of cognition and action. The MIT Press, Cambridge

 • Tinbergen, N. (1951) The study of instinct. Oxford University Press, New York

 • Udry, J. R., Morris, N. M., Kovenock, J. (1995) Androgen effects on women's gendered behavior. Journal of Biosocial Science, 27, 359368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uexküll, J. VON (1934) A stroll through the worlds of animals and men. New York

 • Waddington, C. H. (1953) Genetic assimilation of an acquired character. Evolution, 7, 118126.

 • Waddington, C. H. (1957) The strategy of the genes. George Allen and Unwin, London

 • Wallman, J. (1979) A minimal visual restriction experiment. Preventing chicks f r om seeing their feet effects later responses to mealworms. Developmental Psychobiology, 12, 391397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weiss, P. (1959/1939) Cellular dynamics. Reviews of Modern Physics, 31, 1120.

 • West, M. J., King, A. P. (1987) Settling nature and nurture into an ontogenetic niche. Developmental Psychobiology, 20, 549562.

 • Winchester, A. M. (1972) Genetics. Houghton Mifflin, Boston

 • Wright, S. (1968) Evolution and the genetics of population. Vol 1. Genetic and biometric foundations. University of Chicago Press, Chicago

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 58 58 3
Full Text Views 27 20 0
PDF Downloads 23 15 0