Author:
Zsuzsanna Vajda Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Tanszék, Szeged

Search for other papers by Zsuzsanna Vajda in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A cikk legfontosabb állítása, hogy az intézményes oktatás elválaszthatatlan a mérhető intelligenciától. Az iskolai képzés alakítja ki az értelmesség uniformizált standardjait, amelyek mérhetővé teszik az értelmi teljesítményt, eközben közvetít is az egyéni tulajdonságok és a társadalmi elvárások között.

Az iskolarendszer létrehozása és működtetése a társadalompolitika része, és a társadalmi változásoknak megfelelően változik. Az intelligencia természetének és környezeti meghatározóinak megértése akkor válik lehetségessé, ha e történeti változásokat is tekintetbe vesszük.

Mindez nem jelenti azt, hogy ne volna az intelligenciának organikus és öröklött bázisa. Az értelmesség minden eddigi antropológia szerint ugyanakkor szubsztanciális emberi tulajdonság, létrejöttében szerepet játszik az ember különleges alkalmazkodása a különleges emberi környezethez.

 • Anderson, M. (1992) Intelligencia és fejlődés. Kulturtrade, Budapest

 • Andor M. , Liskó I. (2000) Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra, Budapest

 • Bass L. (1988) Elő-és utóhangok egy vitához. Gyógypedagógiai Szemle, 1, 1429.

 • Bokor Á. (1987) Szegénység a mai Magyarországon. Magvető, Budapest

 • Boudon, R. (1981) Társadalmi egyenlőtlenségek a továbbtanulásban. In Halász G., Lannert J. (szerk.) Oktatási rendszerek elmélete. Okker, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boykin, A. W. (1994) Harvesting talned and culture: African-Amercian children and educational reform. In Rossi, R. (ed.) The School achievement of minority children 5792 Lawrence Erlbaum, Hillsdale

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Demetriou, A. (2000) Self-awareness and the psychological marking of g. PSYCOLOQUY, 10(2) http://www.cogsci.soton.ac.uk/cgi/psyc/newpsy 11.002

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Emanuelson, J., Reuterberg, S., Svensson, A. (1993) Changing Differences in Intelligence? Scandinavian Journal of Educational Research, 4, 259279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flynn, J. (1999) Searching for Justice. The Discovery of IQ Gains Over Time. American Psychologist, 1, 520.

 • Fraser, S. (1995) The Bell Curve Wars. Introduction. Basic Books, London

 • Frumkin, R. M. (1997) Significant Neglected Sociocultural and Physical Factors Affecting Intelligence. American Psychologist, January, 76.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gardner, H. (1983) Frames of mind: the theory of multiple intelligences. Basic Books, New York

 • Golthorpe, H. J. (1998) Problems of „Meritocracy”. In Halsey, A. H., Lauder, H., Brown, P., Wells, A. S. (ed.) Education, Culture, Economy and Society 645677 Oxford University Press, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gould, S. J. (1999) Az elméricskélt ember. Tipotex, Budapest

 • Halsey, A. H. (1986) Foreword. In Schiff, M., Lewontin, R. (ed.) Education and Class The Irrelevance of IQ Genetic Studies. V-XIV. Oxford Science Publications, Clarendon Presse, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halsey, A. H., Lauder, H., Brown, P., Wells, A. S., eds (1986) Education, Culture, Economy and Society. Oxford University Press, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herrnstein, R. J., Murray, C. (1994) The Bell Curve: Intelligence and class structure. Free Press, New York

 • Horváth Gy. (1991) Az értelem mérése. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Jensen, A. (1969) How much can we boost IQ and scholastic achievement? Harvard Educational Review, 39, 1123.

 • Jensen, A. R. (2000) The locus of the modifiability of g is mostly biological. PSYCOLOQUY, 11(12) http://www.cogsci.soton.ac.uk/cgi/psyc/newpsy11.012

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karádi V. (1997) Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon. Replika kör, Budapest

 • Kovács K. , Pléh Cs. (2000) Öröklés-és környezetelvű érvelés az egykori és a mai Jensen-vitában. Előadás a Magyar Pedagógiai Társaság, , 30 év az IQ-vitában” című konferenciáján, 2000. november 24., MTA, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozma T. (1977) A hátrányos helyzet. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Kun M. , Szegedi M., szerk. (1978) Az intelligencia mérése. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Moshman, D. (1997) Cognitive Development Beyond Childhood. In Damon, W., Siegler, R. (ed.) Handbook of Child development Wiley and Sons, New York

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neisser, U. (1997) Never a Dull Moment. In American Psychologist, vol. 52. 1, 7981.

 • Neisser, U. (1999) Tests. In American Psychologist vol. 52. 3. (Internetes változat)

 • Neisser, U. et al. (1996) Intelligence: Knowns and Unknowns. In American Psychologist, vol. 51. 2, 77101.

 • Norbert, E. (1998) A szociológia lényege. Napvilág, Budapest

 • Ornati, E. (1982) The risk of poverty. Blackwell, London

 • Pléh Cs. (1998) Bevezetés a megismeréstudományba. Typotext, Budapest

 • Schiff, M., Lewontin, R. (1986) Education and Class. The Irrelevance of IQ Genetic Studies. Oxford Science Publications, Clarendon Presse, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sternberg, R. J. (1985) Beyond IQ. A triarchic theory of the human intelligence. Cambridge University Press, Cambridge

 • Walsh, A. (1993) Biosociology. An Emerging Paradigm. Preager publishers, Westport, Connecticut, London

 • Weidman, N. (1997) Heredity, intelligence and neuropsychology. Or, Why The Bell Curve Is Good Science. Journal of the History of the Behavioral Science, 2, 141-145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 16 1 1
Dec 2023 24 0 0
Jan 2024 16 0 0
Feb 2024 13 0 0
Mar 2024 9 1 2
Apr 2024 27 0 0
May 2024 0 0 0