View More View Less
 • 1 Pszichológiai Tanszék, Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A cikk legfontosabb állítása, hogy az intézményes oktatás elválaszthatatlan a mérhető intelligenciától. Az iskolai képzés alakítja ki az értelmesség uniformizált standardjait, amelyek mérhetővé teszik az értelmi teljesítményt, eközben közvetít is az egyéni tulajdonságok és a társadalmi elvárások között.

Az iskolarendszer létrehozása és működtetése a társadalompolitika része, és a társadalmi változásoknak megfelelően változik. Az intelligencia természetének és környezeti meghatározóinak megértése akkor válik lehetségessé, ha e történeti változásokat is tekintetbe vesszük.

Mindez nem jelenti azt, hogy ne volna az intelligenciának organikus és öröklött bázisa. Az értelmesség minden eddigi antropológia szerint ugyanakkor szubsztanciális emberi tulajdonság, létrejöttében szerepet játszik az ember különleges alkalmazkodása a különleges emberi környezethez.

 • Anderson, M. (1992) Intelligencia és fejlődés. Kulturtrade, Budapest

 • Andor M. , Liskó I. (2000) Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra, Budapest

 • Bass L. (1988) Elő-és utóhangok egy vitához. Gyógypedagógiai Szemle, 1, 1429.

 • Bokor Á. (1987) Szegénység a mai Magyarországon. Magvető, Budapest

 • Boudon, R. (1981) Társadalmi egyenlőtlenségek a továbbtanulásban. In Halász G., Lannert J. (szerk.) Oktatási rendszerek elmélete. Okker, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boykin, A. W. (1994) Harvesting talned and culture: African-Amercian children and educational reform. In Rossi, R. (ed.) The School achievement of minority children 5792 Lawrence Erlbaum, Hillsdale

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Demetriou, A. (2000) Self-awareness and the psychological marking of g. PSYCOLOQUY, 10(2) http://www.cogsci.soton.ac.uk/cgi/psyc/newpsy 11.002

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Emanuelson, J., Reuterberg, S., Svensson, A. (1993) Changing Differences in Intelligence? Scandinavian Journal of Educational Research, 4, 259279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flynn, J. (1999) Searching for Justice. The Discovery of IQ Gains Over Time. American Psychologist, 1, 520.

 • Fraser, S. (1995) The Bell Curve Wars. Introduction. Basic Books, London

 • Frumkin, R. M. (1997) Significant Neglected Sociocultural and Physical Factors Affecting Intelligence. American Psychologist, January, 76.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gardner, H. (1983) Frames of mind: the theory of multiple intelligences. Basic Books, New York

 • Golthorpe, H. J. (1998) Problems of „Meritocracy”. In Halsey, A. H., Lauder, H., Brown, P., Wells, A. S. (ed.) Education, Culture, Economy and Society 645677 Oxford University Press, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gould, S. J. (1999) Az elméricskélt ember. Tipotex, Budapest

 • Halsey, A. H. (1986) Foreword. In Schiff, M., Lewontin, R. (ed.) Education and Class The Irrelevance of IQ Genetic Studies. V-XIV. Oxford Science Publications, Clarendon Presse, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halsey, A. H., Lauder, H., Brown, P., Wells, A. S., eds (1986) Education, Culture, Economy and Society. Oxford University Press, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herrnstein, R. J., Murray, C. (1994) The Bell Curve: Intelligence and class structure. Free Press, New York

 • Horváth Gy. (1991) Az értelem mérése. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Jensen, A. (1969) How much can we boost IQ and scholastic achievement? Harvard Educational Review, 39, 1123.

 • Jensen, A. R. (2000) The locus of the modifiability of g is mostly biological. PSYCOLOQUY, 11(12) http://www.cogsci.soton.ac.uk/cgi/psyc/newpsy11.012

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karádi V. (1997) Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon. Replika kör, Budapest

 • Kovács K. , Pléh Cs. (2000) Öröklés-és környezetelvű érvelés az egykori és a mai Jensen-vitában. Előadás a Magyar Pedagógiai Társaság, , 30 év az IQ-vitában” című konferenciáján, 2000. november 24., MTA, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozma T. (1977) A hátrányos helyzet. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Kun M. , Szegedi M., szerk. (1978) Az intelligencia mérése. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Moshman, D. (1997) Cognitive Development Beyond Childhood. In Damon, W., Siegler, R. (ed.) Handbook of Child development Wiley and Sons, New York

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neisser, U. (1997) Never a Dull Moment. In American Psychologist, vol. 52. 1, 7981.

 • Neisser, U. (1999) Tests. In American Psychologist vol. 52. 3. (Internetes változat)

 • Neisser, U. et al. (1996) Intelligence: Knowns and Unknowns. In American Psychologist, vol. 51. 2, 77101.

 • Norbert, E. (1998) A szociológia lényege. Napvilág, Budapest

 • Ornati, E. (1982) The risk of poverty. Blackwell, London

 • Pléh Cs. (1998) Bevezetés a megismeréstudományba. Typotext, Budapest

 • Schiff, M., Lewontin, R. (1986) Education and Class. The Irrelevance of IQ Genetic Studies. Oxford Science Publications, Clarendon Presse, Oxford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sternberg, R. J. (1985) Beyond IQ. A triarchic theory of the human intelligence. Cambridge University Press, Cambridge

 • Walsh, A. (1993) Biosociology. An Emerging Paradigm. Preager publishers, Westport, Connecticut, London

 • Weidman, N. (1997) Heredity, intelligence and neuropsychology. Or, Why The Bell Curve Is Good Science. Journal of the History of the Behavioral Science, 2, 141-145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 289 289 15
Full Text Views 38 30 0
PDF Downloads 40 30 0