View More View Less
 • 1 ELTE Pedagógia Pszichológia Kar, Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszék Budapest
Restricted access

A kontraszelekcióra vonatkozó pszichológiai tudásunk meglehetősen foghíjas és összerendezetlen, jóllehet a jelenség mélyen emberi, Magyarországon fájdalmasan nemzeti és társadalmilag aktuális a „hosszú XX. század” végén. Köznapi nyelven szólva: ez olyan helyzet, amelyben a társadalom, egy intézmény vagy csoport nem aknázza ki, sőt elvesztegeti emberi erőforrásait (a tehetséget, a felkészültséget, a műveltséget, az erkölcsi értékeket). Ennek következtében teljesítménye és életminősége elmarad az elérhető optimumtól. Az individuális és kategoriális kontraszelekció társas-társadalmi folyamatai között nyilvánvalóan nagy a különbség, ám a tanulmány általános pszichológiai modell körvonalazására tesz kísérletet. A többé s a kevésbé előnyös helyzetet elfoglaló két fél - mint a gyengébb, illetve jobb kvalitások letéteményese - ellentétben áll egymással. Ugyanakkor feltehetően egyik fél sincs magára hagyva: az egyik oldalon ott a hatalom, amely elosztja és fenntartja a tényleges pozíciókat, a másikon ott - a társadalmi közönségben is élő - értéktudat a valós különbségekről. Történeti források elemzése és a szerző sztereotípiavizsgálatainak eredményei azt tükrözik, hogy különfélék lehetnek e közönség reakciói. Egyik lehetőség a helyzetben rejlő igazságtalanság elleni energikus fellépés. Egy másik lehetőség a helyzet lemondó tudomásulvétele. Egy harmadik a fennálló hatalmi viszonyok elfogadása, beleértve a diadalmaskodó győztest és értékeinek felnagyítását. Ez - a legrosszabb esetben - azzal jár, hogy e személy vagy csoport a maga gyengéivel és kompenzációs igyekezetével - a siker okán és jogán - sokak szemében követendő mo­dellé is válik.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2022 21 0 0
Mar 2022 27 3 6
Apr 2022 17 2 0
May 2022 10 2 4
Jun 2022 3 0 0
Jul 2022 6 1 2
Aug 2022 4 0 0