View More View Less
 • 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmány a Hutsebout-féle vallásos attitűdskála (Post-Critical Belief Scale) hazai alkalmazhatóságát vizsgálja. Bemutatja a skálát, történeti előzményeit, elméleti alapjait és validálásának folyamatát. A skála magyar változatának reliabilitását és validitását itemanalízissel és az alskálák közötti korrelációk vizsgálatával végeztük, majd az eredményeket az eredeti skála hasonló vizsgálatának eredményeivel vetettük egybe. A vizsgálat eredményei a skála hazai alkalmazhatóságát igazolják.

 • Batson, C. D., Schoenrade, P. (1991) Measuring religion as quest. Journal for Scientific Study of Religion, 30, 416-419.

  'Measuring religion as quest ' () 30 Journal for Scientific Study of Religion : 416 -419.

 • Batson, C. D., Schoenrade, P., Ventis, W. L. (1993) Religion and the Individual: A Social-Psychological perspective. Oxford University Press, New York

  Religion and the Individual: A Social-Psychological perspective , ().

 • BEIT-Hallahmi, B., Argyle, M. (1997) The psychology of religious behaviour, belief, and experience. Routledge, London

  The psychology of religious behaviour, belief, and experience , ().

 • Bókay A. (1997) Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban. Osiris Kiadó, Budapest

  Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban , ().

 • Fontaine, J. R., Duriez, B., Hutsebout, D., Lyten, P. (2000) Meta-analyses and validation of the Post-Critical Belief scale dimensions and its consequences for the relationships between religiosity and values. Kezirat

 • Horváth-Szabó K. (2002) Az én és a vállas a posztmodern korban. Távlatok, 56, 238-248.

  'Az én és a vállas a posztmodern korban ' () 56 Távlatok : 238 -248.

 • Hunsberger, B., Pratt, M., Pancer, S. M. (1994) Religious fundamentalism and integrative complexity of thought, relationship for existential context only? Journal for Scientific Study of Religion, 33, 335-346.

  'Religious fundamentalism and integrative complexity of thought, relationship for existential context only? ' () 33 Journal for Scientific Study of Religion : 335 -346.

  • Search Google Scholar
 • Hunt, R. A. (1972) Mythological-symbolic religious commitment: The LAM Scales. Journal for Scientific Study of Religion, 11, 42-52.

  'Mythological-symbolic religious commitment: The LAM Scales ' () 11 Journal for Scientific Study of Religion : 42 -52.

  • Search Google Scholar
 • Kirkpatrick, L. A., Hood, R. W. Jr. (1990) Intrinsic- extrinsic religious orientation: The boon or bane of contemporary psychology of religion. Journal for Scientific Study of Religion, 29, 442-462.

  'Intrinsic- extrinsic religious orientation: The boon or bane of contemporary psychology of religion ' () 29 Journal for Scientific Study of Religion : 442 -462.

  • Search Google Scholar
 • Moseley, R. M., Jarvis, D., Fowler, J. W., eds (1986) Manual for faith development research. Revised 1993 by K. B. De Nicola. Center for Research in Faith and Moral Development. Emory University.

  Manual for faith development research , ().

 • Duriez, B., Fontaine, J. R., Hutsebout, D. (2000) A further elaboration of the Post-Critical Belief Scale. Psychologica Belgica, 40, 153-181.

  'A further elaboration of the Post-Critical Belief Scale ' () 40 Psychologica Belgica : 153 -181.

  • Search Google Scholar
 • Duriez, B., Hutsebout, D. (2001) The interplay between how people approach religion and moods and emotions they associate with religion: An exploratory study in Flanders (Belgium). Kézirat

 • Elkind, D. (1961) The child's concept of his religious denomination: I. The Jewish child. Journal of Genetic Psychology, 99, 209-225.

  'The child's concept of his religious denomination: I. The Jewish child ' () 99 Journal of Genetic Psychology : 209 -225.

  • Search Google Scholar
 • Allport, G. W., Ross, J. M. (1967) Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 432-443.

  'Personal religious orientation and prejudice ' () 5 Journal of Personality and Social Psychology : 432 -443.

  • Search Google Scholar
 • Allen, R. O., Spilka, B. (1967) Committed and consensual religion: a specification of religion prejudice relationships. Journal for Scientific Study of Religion, 6, 191-206.

  'Committed and consensual religion: a specification of religion prejudice relationships ' () 6 Journal for Scientific Study of Religion : 191 -206.

  • Search Google Scholar
 • Batson, C., RAYNOR-Prince, L. (1983) Religious orientation and complexity of thought about existential concern. Journal for Scientific Study of Religion, 22, 38-50.

  'Religious orientation and complexity of thought about existential concern ' () 22 Journal for Scientific Study of Religion : 38 -50.

  • Search Google Scholar
 • Oser, F. K., Reich, K. H., Bucher, A. A. (1994) Development of belief and unbelief in childhood and adolescense. In Corveleyn, J., Hutsebout, D. (eds) Belief and unbelief: psychological perspectives. 39-72. Rodope, Amsterdam-Atlanta

  Belief and unbelief: psychological perspectives , () 39 -72.

 • Soroglou, V., Jaspard, J. M. (2000) Personality and religion. Archiv für Religionpsychologie, 23, 41-70.

  'Personality and religion ' () 23 Archiv für Religionpsychologie : 41 -70.

 • Tamminen, K., Nurmi, K. E. (1995) Developmental theory and religious experience. In Hood, R. W. jr. (ed.) Handbook of religious experience. 269-311. REP. Birmingham, Alabama

  Handbook of religious experience , () 269 -311.

 • Tarnay B. (1987) Homo symbolisans. In Szennay A, Korzenszky R. (szerk.) Küldetésben. 174-194. Teologia, Budapest

  Küldetésben , () 174 -194.

 • Thompson, E. H. (1991) Beneth the status characteristic: Gender variations in religiousness. Journal for Scientific Study of Religion, 30, 381-394.

  'Beneth the status characteristic: Gender variations in religiousness ' () 30 Journal for Scientific Study of Religion : 381 -394.

  • Search Google Scholar
 • Oser, F. K., Reich, K. H. (1987) Moral Judgment, religious judgment, world view: their relationship considered conceptually and as supported by empirical data. Universitat Freiburg

  Moral Judgment, religious judgment, world view: their relationship considered conceptually and as supported by empirical data , ().

  • Search Google Scholar
 • Oser, F., GMünder, P. (1992) Der Mensch-Stufen seiner religiösen Entwicklung. Gutersloher Verlag G. Mohr, Gütersloh

  Der Mensch-Stufen seiner religiösen Entwicklung , ().

 • Snarey, L. (1999) A hit fejlődése. In Kulcsár Zs. (szerk.) Morális fejlódés, empátia és altruizmus. 235-244. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

  Morális fejlódés, empátia és altruizmus , () 235 -244.

 • Tomcsányi T., Corveleyn, J., Csáky-Pallavicini R. (2002) Az európai valláslélektan az ezredfordulón. In Tomcsanyi T. (szerk.) Amikor gyönge, akkor erős. 9-26. Animula Kiadó, Budapest

  Amikor gyönge, akkor erős , () 9 -26.

 • Vergote, A. (1994) Epiloque. In Corveleyn, J., Hutsebout, D. (eds) Belief and unbelief: psychological perspectives. 233-240. Rodopi, Amsterdam-Atlanta

  Belief and unbelief: psychological perspectives , () 233 -240.

 • Wikstróm, O. (2000) A kifürkészhetetlen ember. Animula Kiadó, Budapest

  A kifürkészhetetlen ember , ().

 • Wulff, D. (1991) Psychology of religion. (1. ed.) John Wiley and Sons, INC. New York

  Psychology of religion , ().

 • Fowler, J. W. (1981) Stages of faith: the psychology of human development and quest for meaning. Harper and Row, San Francisco

  Stages of faith: the psychology of human development and quest for meaning , ().

 • From, E. (1995) Pszichoanalízis és vallás. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Pszichoanalízis és vallás , ().

 • HALász L., Hunyady Gy., Marton L. M., szerk. (1979) Az attitűd pszichológiai kutatásának kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Az attitűd pszichológiai kutatásának kérdései , ().

 • Hood, R. W. JR., ed. (1995) Handbook of religious experience. Religions Education Press. Birmingham, Alabama

  Handbook of religious experience , ().

 • Pancer, S. M., Jackson, L. M., Hunsberger, B., Pratt, M., Lea, J. (1995) Religious ortodoxy and the complexity of thought about religious and non-religious issues. Journal of Personality, 63, 213-232.

  'Religious ortodoxy and the complexity of thought about religious and non-religious issues ' () 63 Journal of Personality : 213 -232.

  • Search Google Scholar
 • Ricoeur, P. (1965) Freud and Philosophy: An essay on interpretation. Yale University Press, New Haven

  Freud and Philosophy: An essay on interpretation , ().

 • Selman, R. (1976) Social cognitive understanding. In Lickona, T. (ed.) Moral development and behavior theory. Research and social issues. 299-316. Holt, Rinehart and Winston, New York

  Moral development and behavior theory. Research and social issues , () 299 -316.

 • Hood, R. W. JR., Spilka, B., Hunsberger, B., Gorsuch, R. (1996) The psychology of religion. The Guilford Press, New York

  The psychology of religion , ().

 • Brown, L. B. (1988) The psychology of religion. SPCK, London

  The psychology of religion , ().

 • Wulff, D. (1997) Psychology of religion. (2. ed.) John Wiley and Sons, INC. New York

  Psychology of religion , ().

 • Bókay A., ERő F. (1998) Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Szgy. Filum K., Budapest

  Pszichoanalízis és irodalomtudomány , ().

 • Kezdy A. (2002) Fejlődési krízisek vizsgálata egyetemistáknál. Előadás: MPT - XV. Nagygyőlése, Szeged

  Fejlődési krízisek vizsgálata egyetemistáknál , ().

 • Allport, G. W. (1950) The individual and his religion: A psychological interpretation. Macmillan, New York

  The individual and his religion: A psychological interpretation , ().

 • Hutsebout, D. (1996) Post-Critical Belief: a new approach to the religious attitude problem. Journal of Empirical Theology, 9, 48-66.

  'Post-Critical Belief: a new approach to the religious attitude problem ' () 9 Journal of Empirical Theology : 48 -66.

  • Search Google Scholar
 • Hunyady Gy. (1996) Sztereotipiák a változó közgondolkodásban. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Sztereotipiák a változó közgondolkodásban , ().

 • Hunyady Gy. (1998) Történeti bevezetés a szociálpszichológiába: a meghonosítás lépései. ELTE Eötvös K., Budapest

  Történeti bevezetés a szociálpszichológiába: a meghonosítás lépései , ().

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 6 6
Jul 2020 0 0 0
Aug 2020 13 0 0
Sep 2020 1 0 1
Oct 2020 6 0 0
Nov 2020 11 3 5
Dec 2020 0 0 0