View More View Less
 • 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Liturgika és lelkipásztorkodás-tan tanszék Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

W. Wundt és W. James, a modern és tudományos pszichológia alapítói mintegy száz éve tették közzé vallásról írt tanulmányukat. Velük csaknem egy időben kezdett kifejezetten is foglalkozni a vallással S. Freud is. Hamarosan azonban a vallás szinte teljesen eltűnt a pszichológiai irodalomból. Évtizedeken keresztül peremjelenségként kezelték, míg az 1960-as évek után ismét jelentős kutatási területté vált. Miért ez a változás? Kik voltak az elmúlt évszázad jelentősebb valláspszichológusai? Milyen fontosabb módszertani problémák állnak a mai valláspszichológia előterében? A tanulmány ezekre a kérdésekre próbál fényt vetni.

 • Asanger, R., Weninger, G. (1994) Handwörterbuch Psychologie2. Beltz, Psychologie - Verlag-Union, Weinheim

  Handwörterbuch Psychologie2 , ().

 • Assagioli. R. (1988) Psychosynthese2. Astrologisch-Psychologisches Institut, Adliswil-Zürich

  Psychosynthese2 , ().

 • Beit-Hallami, B., Argyle, M. (1997) The Psychology of religious behavior, belief and experience. Routledge, London-New York

  The Psychology of religious behavior, belief and experience , ().

 • Gyökössy E. (1996) Magunkról magunknak. Szent Gellért Kiadó, Budapest

  Magunkról magunknak , ().

 • Hézser G. (1996) A pásztori pszichológia kézikönyve. Kálvin Kiadó, Budapest

  A pásztori pszichológia kézikönyve , ().

 • Hood, R. W., ed. (1995) Handbook of Religious Experience. Religious Education Press, Birmingham, Alabama

  Handbook of Religious Experience , ().

 • Hood, R. W., Spilka, B., Hunsberger, Br., Gorsuch, R. (1966) The Psychology of Religion. An Empirical Approach2, Guilford Pr., New York

 • Sajgó Sz., Karczub Gy., szerk. (1996) Az emberről … A bőnről … Faludi Akadémia-Katolikus Pszichológusok Baráti Köre, Budapest

  Az emberről … A bőnről … , ().

 • Vergote, A., Tamayo, A., eds (1981) The Parental Figures and the Representation of God. The Hage, Mouton

  The Parental Figures and the Representation of God , ().

 • James, W. (1982) The Varieties of Religious Experience. Pinguin Books, New York

  The Varieties of Religious Experience , ().

 • Jelenits I., Tomcsányi T., Szerk. (1988) Tanulmányok a vallás és a lélektan határterületeiről. Kiadja a Római Katolikus Szeretetszolgálat Ifjúság- és Családsegítő Csoportja, és a Szeged-Csanádi Püspökség

 • Jelenits I., Tomcsányi T., szerk. (1990) Egymás közt - egymásért. A XIII. Ker. Híd Családsegíto Központ és a Szeged-Csanádi Pöspökség

  Egymás közt - egymásért. A XIII , ().

 • Jung, C. G. (1991) Psychologie und Religion. Deutscher Taschenbuch Verlag, München

  Psychologie und Religion , ().

 • Pléh, Cs. (1992) Pszichológiatörténet. Gondolat Kiadoó, Budapest

  Pszichológiatörténet , ().

 • Schorsch, Ch. és munkatársai (1997) New Age. In Gasper, H., Müller, J. Valentin, Fr. Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen.5 753-761. Herder, Freiburg-Wien Schweitzer, Fr. (1999) Vallás és életút. Kálvin Kiadó, Budapest

  Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen.5 753-761. Herder, Freiburg-Wien Schweitzer, Fr. (1999) , ().

  • Search Google Scholar
 • Scott Peck, M. (1997) A járatlan út. Park Kiadó, Budapest

  A járatlan út , ().

 • Sperry, R. W. (1988) Psychology's Mentalist Paradigm and the Religion/Science Tension. American Psychologist, 43, 8, 607-613.

  'Psychology's Mentalist Paradigm and the Religion/Science Tension ' () 43 American Psychologist : 8 -613.

  • Search Google Scholar
 • Spranger, E. (1924) Psychologie des jugendalter. Quelle und Meyer, Leipzig

  Psychologie des jugendalter , ().

 • Spranger, E. (1950) Lebensformen: Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit.5 Neomarus, Tübingen

  Lebensformen: Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit. 5 , ().

  • Search Google Scholar
 • Wilber, K. (1977) The Spectrum of Consciousness2. Quest, Wheaton

  The Spectrum of Consciousness2 , ().

 • Fraas, H.-J. (1990) Die Religiositaet des Menschen. Ein Grundriss der Religionspsychologie.2 Vandenhoeck & Ruprecth, Göttingen

  Die Religiositaet des Menschen. Ein Grundriss der Religionspsychologie.2 , ().

 • Frankl, V. E. (1997) Orvosi lélekgondozás. ÚR, Budapest

  Orvosi lélekgondozás , ().

 • Freud, S. (1987) Mózes, az ember és az egyistenhit. Európa Kiadó, Budapest

  Mózes, az ember és az egyistenhit , ().

 • Freud, S. (1990) Totem és tabu. Göncöl Kiadó, Budapest

  Totem és tabu , ().

 • Freud, S. (1991) Egy illúzió jövője.2 Párbeszéd Kiadó, Budapest

  Egy illúzió jövője.2 , ().

 • Fromm, E. (1955) A pszichoanalízis és a vallás. Akadémiai Kiadó, Budapest

  A pszichoanalízis és a vallás , ().

 • Gins, K. (1961) Studien zur Mystik: "Vormystische Erscheinungen". Zeitschrift für Menschenkunde, 25, 15-41.

  'Studien zur Mystik: "Vormystische Erscheinungen" ' () 25 Zeitschrift für Menschenkunde : 15 -41.

  • Search Google Scholar
 • Gins, K. (1967) Experimentell untersuchte Mytik- fragwürdig? Archiv für Religionspsychologie, 9, 213-253.

  'Experimentell untersuchte Mytik- fragwürdig? ' () 9 Archiv für Religionspsychologie : 213 -253.

  • Search Google Scholar
 • Girgensohn, K. (1921) Der seelische Aufbau des religiösen Erlebens. Eine religionspsychologische Untersuchung auf experimenteller Grundlage, Bertelsmann, Gütersloh

  Der seelische Aufbau des religiösen Erlebens. Eine religionspsychologische Untersuchung auf experimenteller Grundlage , ().

  • Search Google Scholar
 • Godin, A., ed. (1957) Recherches et réflexions. Lumen Vitae, Bruxelles

  Recherches et réflexions , ().

 • Godin, A., ed. (1961) Adulte et enfant devant Dieu. Lumen Vitae, Bruxelles

  Adulte et enfant devant Dieu , ().

 • Godin, A., ed. (1964) De l'expérience à l'attitude religieuse. Lumen Vitae, Bruxelles

  De l'expérience à l'attitude religieuse , ().

 • Godin, A., ed. (1967) Du cri à la parole. Lumen Vitae, Bruxelles

  Du cri à la parole , ().

 • Godin, A., ed. (1971) Mort et présence. Lumen Vitae, Bruxelles

  Mort et présence , ().

 • Godin, A. (1986) Psychologie des expériences religieuse. Centurion, Paris

  Psychologie des expériences religieuse , ().

 • Godin, A., Hallez, M. (1964) Images parentales et paternité divine. In Godin, A. (ed.) De l'expérience à l'attitude religieuse. 81-114. Lumen Vitae, Bruxelles

  De l'expérience à l'attitude religieuse , () 81 -114.

 • Gorres, A. (1958) Methode und Erfahrungen der Psychoanalyse. Kösel, München

  Methode und Erfahrungen der Psychoanalyse , ().

 • Gorres, A. (1978) Kennt die Psychologie den Menschen? Piper, München-Zürich

  Kennt die Psychologie den Menschen? , ().

 • Grof, St. (1985) Geburt, Tod und Transzendenz. Neue Dimensionen in der Psychologie. Kösel, Mönchen

  Geburt, Tod und Transzendenz. Neue Dimensionen in der Psychologie , ().

 • Grof, St. (1994) Das Heilungspotential aussergewöhnlicher Bewusstseinszustænde. Beobachtungen aus der psychodelischen und holotropen Therapie. In Zundel, E., Loomans, P. (eds) Psychtherapie und religiöse Erfahrung. Konzepte und Methoden transpersonaler Psychotherapie. 159-204. Herder, Freiburg

  Psychtherapie und religiöse Erfahrung. Konzepte und Methoden transpersonaler Psychotherapie , () 159 -204.

  • Search Google Scholar
 • Grom, B. (1992) Religionspsychologie. Kösel-Vandenhoeck & Ruprecht, München-Göttingen

  Religionspsychologie , ().

 • Grom, B., Hellmeister, G., Zwingmann, Ch. (1996) Münchener Motivations-psychologisches Religiositæts-Inventar (MMRI). Hochschule für Philosphie, Philos. Fak. S. J., München

  Münchener Motivations-psychologisches Religiositæts-Inventar (MMRI) , ().

 • Gruehn, W. (1960) Die Frömmigkeit der Gegenwart: Grundtatsachen der empirischen Psychologie.2 Fr. Bahn, Konstanz

  Die Frömmigkeit der Gegenwart: Grundtatsachen der empirischen Psychologie.2 , ().

  • Search Google Scholar
 • Jung, C. G. (1993) Mélységeink ösvényein. Gondolat Kiadó, Budapest

  Mélységeink ösvényein , ().

 • Jüttemann, G., Hsrg. (1983) Psychologie in der Veränderung. Beltz, Weinheim

  Psychologie in der Veränderung , ().

 • Meissner, W., S. J. (1987) Life and Faith. Psychological Perspectives on Religious Experience. Georgtown University Press, Washington

  Life and Faith. Psychological Perspectives on Religious Experience , ().

 • Nuttin, J. (1950) Psychoanalyse et conception spiritualiste de l'homme. Nauwelaerts - Publ. Université De Louvain, Paris-Leuven

  Psychoanalyse et conception spiritualiste de l'homme , ().

 • Nuttin, J. (1976) Human Motivation and Time Perspective. Manuscript. Univisty of Leuven, Department of Psychology, Leuven

  Human Motivation and Time Perspective. Manuscript , ().

 • Oser, Fr., Gmünder, P. (1992) Der Mensch - Stufen seiner religiösen Entwicklung. Gütersloher Verlag G. Mohr, Gütersloh

  Der Mensch - Stufen seiner religiösen Entwicklung , ().

 • Vető L. (1966) Tapasztalati valláslélektan. Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest

  Tapasztalati valláslélektan , ().

 • Weissl, A. (2000) Mythos und Religion in der Völkerpsychologie von Wilhelm Wundt. Diss. Univ. Wien

  Mythos und Religion in der Völkerpsychologie von Wilhelm Wundt , ().

 • Scharfenberg, J. (1985) Einführung in die Pastoralpsychologie. Vandenhoeck, Göttingen

  Einführung in die Pastoralpsychologie , ().

 • Tomcsányi T., Corveleyn, J., Csáky-Pallavicini R. (2001) Az európai valláslélektan az ezredfordulón. Pszichoterápia, 10, 3, 197-204.

  'Az európai valláslélektan az ezredfordulón ' () 10 Pszichoterápia : 3 -204.

 • Tóth B. (1996) A valláslélektan szempontjai. Elméleti megfontolások a pasztorálpszichológia létjogosultságához. Pszichoterápia, 5, 251-277.

  'A valláslélektan szempontjai. Elméleti megfontolások a pasztorálpszichológia létjogosultságához ' () 5 Pszichoterápia : 251 -277.

  • Search Google Scholar
 • Utsch, M. (1998) Religionspsychologie. Voraussetzungen, Grundlagen, Forschungsüberblick. Kolhammer, Stuttgart

  Religionspsychologie. Voraussetzungen, Grundlagen, Forschungsüberblick , ().

 • Vergote, A. (1987) Religion, foi, incroyance. Etude psychologique. P. Mardaga, Bruxelles

  Religion, foi, incroyance. Etude psychologique , ().

 • Vergote, A. (2001) Valláslélektan. Semmelweis Egyetem TF., Budapest.

  Valláslélektan , ().

 • Weissmahr, B. (1999) Hit és tudomány a katolikus teológia szemszögéből. A keresztény teológia tudomány jellege. Magyar Tudomány, 106 (új folyam), 514-526.

  'Hit és tudomány a katolikus teológia szemszögéből. A keresztény teológia tudomány jellege ' () 106 Magyar Tudomány : 514 -526.

  • Search Google Scholar
 • Wicks, R. J., Parsons, R. D., Capps, D. E. (1985) Clinical Handbook of Pastoral Counseling. Paulist Pr. New York-Mahwah

  Clinical Handbook of Pastoral Counseling , ().

 • Wicks, R. J., Capps, D. E. (1993) Clinical Handbook of Pastoral Counseling. Volume 2, Paulist Pr. New York-Mahwah

  Clinical Handbook of Pastoral Counseling , ().

 • Wikström, O. (2000) A kifürkészhetetlen ember. Létkérdések, Pszichoterápia, Lelkipásztorlás. Animula Kiadó, Budapest

  A kifürkészhetetlen ember. Létkérdések, Pszichoterápia, Lelkipásztorlás , ().

  • Search Google Scholar
 • Wundt, W. (1915) Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte. Bd. II/32. Mythos und Religion. A. Kröner Verlag, Leipzig

  Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte. Bd. II/32. Mythos und Religion , ().

  • Search Google Scholar
 • Sundén, H. (1966) Die Religion und die Rollen. A. Tópelmann, Berlin

  Die Religion und die Rollen , ().

 • Süle F. (1997) Valláspatológia. GyúRo Art Press, Szokolya

  Valláspatológia , ().

 • Szentmártoni M. (1997) Pasztorálpszichológia. PPKE HK, Budapest

  Pasztorálpszichológia , ().

 • Szentmártoni M., Benkő A. (1984) A lelkílet lélektanához. Prugg Vlg., Eisenstadt

  A lelkílet lélektanához , ().

 • Wundt, W. (1905) Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte. Bd. II/1 Mythos und Religion. Engelmann, Leipzig

  Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte. Bd. II/1 Mythos und Religion , ().

  • Search Google Scholar
 • Wulff, D. M. (1997) Psychology of Religion. Classic and Contemporary2 J. Wiley, New York

  Psychology of Religion. Classic and Contemporary2 , ().

 • Wunderle, G. (1922) Einföhrung in die moderne Religionspsychologie. Kösel - Pustet, München

  Einföhrung in die moderne Religionspsychologie , ().

 • Jüttemann, G. Thomae, H., Hsrg. (1987) Biographie und Psychologie. Springer, Berlin

  Biographie und Psychologie , ().

 • Benkő A. (1998) A személyiség erkölcsi és vallási fejlődése. In Horváth-Szabó K. (szerk.) Lélekvilág. 11-74. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, Piliscsaba

  Lélekvilág , () 11 -74.

 • Benkő A., Szentmártoni M. (1981) Testvéreink szolgálatában. Prugg Vlg., Eisenstadt

  Testvéreink szolgálatában , ().

 • Bodrog M. (1999) Izgalmas lélektan. Paulus Hungarus: Kairosz, Budapest

  Izgalmas lélektan , ().

 • Buber, M. (1991) Én és te. Európa Kiadó, Budapest

  Én és te , ().

 • Carver, C. S., Scheier, M. F. (1998) Személyiségpszichológia. Osiris, Budapest

  Személyiségpszichológia , ().

 • Corveleyn, J. (1996) Clinical Psychology of Religion between Pastoral Psychology and General Psychology of Religion. In Demarinis, V., Wikstrom, O. (eds) Clinical Psychology of Religion. 96-105. FRN, Stockholm

  Clinical Psychology of Religion , () 96 -105.

 • Dalbiez, R. (1936) La méthode psychoanalytique et la doctrine freudienne. DDB, Paris

  La méthode psychoanalytique et la doctrine freudienne , ().

 • Dieterich, M. (2000) Pszichológia és lelkipásztorkodási kézikönyv. SzIT, Budapest

  Pszichológia és lelkipásztorkodási kézikönyv , ().

 • Erikson, E. H. (1991) A fiatal Luther és más írások. Gondolat Kiadó, Budapest

  A fiatal Luther és más írások , ().

 • Eysenck, M., Keane, M. T. (1997) Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

  Kognitív pszichológia , ().

 • Kriz, J. (1994) Transpersonale Psychologie. In Asanger, R., Wenninger, G. (Hrsg.) Handwörterbuch Psychologie.5 797-802. Belz, Psychologie-Verl.-Union, Weinheim

  Handwörterbuch Psychologie. 5 , () 797 -802.

 • Kurtinez, W. D., Azmitia, M., Gerwitz, J. L. (1992) The Role of Values in Psychology and Human Development. J. Wiley, New York

  The Role of Values in Psychology and Human Development , ().

 • Maslow, A. H. (1968) Toward a Psychology of Being2. Van Nostrand, New York

  Toward a Psychology of Being , ().

 • Meissner, W., S. J. (1984) Psychoanalysis and Religious Experience. Yale University Press, New Haven

  Psychoanalysis and Religious Experience , ().

 • Potempa, P. R. (1958) Persönlichkeit und Religiositaet. Hogrefe, Göttingen

  Persönlichkeit und Religiositaet , ().

 • Rizzuto, A.-M. (1979) The Birth of The Living God. Univ. Chicago Press, Chicago

  The Birth of The Living God , ().

 • Rulla, L. M. (1975) Psicologia del profondo e vocazion. Marietti, Torino

  Psicologia del profondo e vocazion , ().

 • Albrecht, C. (1951) Psychologie des mystischen Bewusstseins. Schünemann, Bremen

  Psychologie des mystischen Bewusstseins , ().

 • Allport, G. W. (1950) The Individual and His Religion. MacMillan, New York

  The Individual and His Religion , ().

 • Allport, G. W. (1980) A személyiség alakulása. Gondolat Kiadó, Budapest

  A személyiség alakulása , ().

 • Bánlaky É., Karczub Gy., Szerk. (1999) A nevelésről … A szabadságról … A Szentről… Faludi Akadémia - Katolikus Pszichológusok Baráti Köre, Budapest

  A nevelésről … A szabadságról … A Szentről… Faludi Akadémia - Katolikus Pszichológusok Baráti Köre , ().

  • Search Google Scholar
 • Bánlaky É., Karczub Gy., Szerk. (2000) A hitről. Faludi Akadémia - Katolikus Pszichológusok Baráti Köre, Budapest

  A hitről , ().

 • Bánlaky É., Karczub Gy., Szerk. (2001) A családról. Faludi Akadémia - Katolikus Pszichológusok Baráti Köre, Budapest

  A családról , ().

 • Batson, D. C., Schoenrade, P., Ventis, W. L. (1993) Religion and the Individual. A Social-Psychological Perspective.2 Oxford University Press, New York-Oxford

  Religion and the Individual. A Social-Psychological Perspective.2 , ().

 • Baumgartner, I. (1990a) Pastoralpsychologie. Einführung in die heilende Seelsorge. Patmos, Düsseldorf

  Pastoralpsychologie. Einführung in die heilende Seelsorge , ().

 • Baumgartner, I., Hrsg. (1990b) Handbuch der Pastoralpsychologie. Pustet, Regensburg

  Handbuch der Pastoralpsychologie , ().

 • Beirnaert, L. (1966) Expérience chrétienne et psychologie. L'Epi, Paris

  Expérience chrétienne et psychologie , ().

 • Beirnaert, L. (1987) Aux frontières de l'acte analytique. La Bible, saint Ignace, Freud et Lacan. Seuil, Paris

  Aux frontières de l'acte analytique. La Bible, saint Ignace, Freud et Lacan , ().

  • Search Google Scholar
 • Belzen, J. A., Corveleyn, J. (1999) The Quest for Relevance. Clinical Psychology of Religion and its Way of Knowing. In Belzen, J. A., Corveleyn, J. (eds) Crossing Boundaries in Psychology of Religion. Äbo Akademi University

  Crossing Boundaries in Psychology of Religion , ().

 • Benkő A., Nuttin, J. (1956) Examen de la personnalité chez les candidats à la prětrise. Nauwelaerts - Publ. Univ. de Louvain, Paris-Leuven

  Examen de la personnalité chez les candidats à la prětrise , ().

 • Flower, J. W. (1991) Stufen des Glaubens. Die Psychologie der menschlichen Entwicklung und die Suche nach Sinn. Gütersloher Vlgs-haus, Gütersloh

  Stufen des Glaubens. Die Psychologie der menschlichen Entwicklung und die Suche nach Sinn , ().

  • Search Google Scholar

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 15 2 4
May 2021 22 0 0
Jun 2021 10 1 1
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 7 1 1
Oct 2021 0 0 0