Authors:
Edit Lippai ELTE Kísérleti Általános Pszichológiai Tanszék Budapest

Search for other papers by Edit Lippai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Andrea Dúll ELTE Kísérleti Általános Pszichológiai Tanszék Budapest

Search for other papers by Andrea Dúll in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A városépítészet egész történetét végigkísérik a „Jó város - jó társadalom” elképzelések, vagyis az utópiák. A jelen tanulmányban néhány, a szépirodalomban megjelent ideális, tökéletes, kívánt városelképzelést, vagyis eutópiát elemzünk környezetpszichológiai és szimbolikai szempontból. A városok tényleges téri-társadalmi szerkezetének és folyamatainak, valamint ezek mentális-érzelmi leképezodésének vizsgálata egyidos a környezetpszichológiával. A kutatást Kevin Lynch (1960) úttöro vizsgálatai alapozták meg, amelyeket „A város képe” (The Image of the City) címu klasszikus könyvében publikált. Lynch három amerikai város - Boston, Los Angeles és Jersey City - lakosságának reprezentatív mintáin végzett kutatásában a lakók mentális térképeit vizsgálta. Kutatásának eredményei szerint az emberek fejében él egy kép a városukról (image of the city), ami a városlakó orientációs bázisa és egyúttal esztétikai-formai struktúra. Összehasonlítva a három amerikai városról alkotott mentális térképeket, Lynch rájött, hogy bizonyos környezeti elemek általános térkép-jellegzetességnek tekinthetok: utak (paths), határok (edges), lakónegyedek (districts), csomópontok (nodes), iránypontok (landmarks). Az utópiák három csoportra oszthatók: idobeli (múlt- és a jövobeli), térbeli (négy világtáj irányában, illetve magasban vagy mélyben levo) és abszolút (képzeletbeli) utópiákra. Az általunk elemzett idobeli utópiák: Atlantisz, Mennyei Jeruzsálem, Minas Tirith és Diaspar, térbeli utópiák: Nekeresd, Napváros, Eldorado és abszolút utópia: Elefántcsonttorony. Ezeket a városutópiákat ebben a munkában kulturális városképeknek tekintettük, és ily módon elemeztük fizikai, észlelheto elemeiket. Vizsgálatunk során arra az érdekes felfedezésre bukkantunk - természetesen Lynch munkájáról nem is tudva -, hogy az utópiák megalkotói pontosan az általuk empirikusan feltárt fenti szempontok alapján írták le információikat az általuk tökéletesnek tartott városról. Elemzésünk eredménye szerint leírhatók a vágyott város ismérvei általában: 1. széles, jó alapanyagból készült sugárutak, 2. jól elkülönített határok és szélek, amelyek védenek, s tagolják a város szerkezetét és 3. a városon belül tágas tereket, kerületeket fognak közre, valamint 4. a csomópontokban a vizuális tájékozódást segíto jellegzetes és látványos tereptárgy van. A városok lakóit többek között közös szimbólumrendszer és a kommunikáció adott, megszokott módja kapcsolja egymáshoz. Az utópikus városok szimbolikus „kognitív térképeinek” funkciója - a valós városokéhoz hasonlóan - az lehet, hogy keretet és biztonságos kapaszkodót nyújtanak egy ideális világban, megteremtik az arról való közös kommunikáció lehetoségét, és ily módon kifejezik, létrehozzák és fenntartják az emberek vágyott tökéletes helykötodését és helyidentitását.

 • Sadalla, E. K., Sheets, V., McCreath, H. (1990) The cognition of urban tempo. Environment and Behavior,22, 230-254.

  'The cognition of urban tempo. ' () 22 Environment and Behavior : 230 -254 .

 • Sandercock, Leonie (1998) interjú (Csontos János és Lukovich Tamás). In Csontos J., Lukovich T. (szerk., 1999) Urbanisztika 2000. 208-212. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Urbanisztika 2000. , () 208 -212 .

 • Schneider, W. (1960/1973) Városok Úrtól Utópiáig. Gondolat Kiadó, Budapest

  Városok Úrtól Utópiáig. , ().

 • Séra L. (1990) A pszichológia és a környezet. Pszichológia,10, 4, 609-639.

  'A pszichológia és a környezet. ' () 10, 4 Pszichológia : 609 -639 .

 • Sundstrom, E., Bell, P. A., Busby, P. L., Asmus, C. (1996) Environmental psychology 1989-1994. Annual Review of Psychology,47, 485-512.

  'Environmental psychology 1989-1994. ' () 47 Annual Review of Psychology : 485 -512 .

  • Search Google Scholar
 • Szelényi I. (1990) Városi társadalmi egyenlõlenségek. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Városi társadalmi egyenlõlenségek. , ().

 • Szirmai V. (1988) "Csinált" városok. Magvető Kiadó, Budapest

  "Csinált" városok. , ().

 • Tolkien, J. R. R. (1965/1995) A Gyűrűk Ura. III. A király visszatér. Európa Könyvkiadó, Budapest

  A Gyűrűk Ura. III. A király visszatér. , ().

 • Tolman, E. C. (1948) Cognitive maps in rats and men. Psychological Review,55, 189-208.

  'Cognitive maps in rats and men. ' () 55 Psychological Review : 189 -208 .

 • Új magyar lexikon (1962) 6. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Új magyar lexikon , ().

 • Vidor F. (1979) Az urbanisztika világáról. In Vidor F. (szerk.) Urbanisztika. 5-68. Gondolat Kiadó, Budapest

  Urbanisztika. , () 5 -68 .

 • Vidor F. (1999) Huszonegyedik századi urbanisztikánk feladatai. In Csontos J., Lukovich T. (szerk.) Urbanisztika 2000. 81-95. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Urbanisztika 2000. , () 81 -95 .

 • Világirodalmi lexikon (1972-1994) 1-18. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Világirodalmi lexikon , ().

 • Voltaire (1759/1984) Candide vagy az optimizmus. Európa Könyvkiadó, Budapest

  Candide vagy az optimizmus. , ().

 • Séra L., Bakon I., Stefanik K. (1993) Térismeret és kognitív készségek. Pszichológia,13, 1, 43-65.

  'Térismeret és kognitív készségek. ' () 13, 1 Pszichológia : 43 -65 .

 • Simmel, G. (1903) A nagyváros és a szellemi élet. In Szelényi I. (szerk., 1973) Városszociológia. 251-266. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  Városszociológia. , () 251 -266 .

 • Strauss, A. (1961) Life styles and urban space. In Proshansky, H. M., Ittelson, W. H., Rivlin, L. G. (eds, 1970) Environmental psychology: Man and his physical setting. 303-312. Holt, Rinehart, and Winston, Inc., New York

  Environmental psychology: Man and his physical setting. , () 303 -312 .

 • Wirth, L. (1938) Az urbanizmus mint létmód. In Szelényi I. (szerk., 1973) Városszociológia. 41-64. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadö, Budapest

  Városszociológia. , () 41 -64 .

 • Wright, F. L. (1965) Broadacre. In Vidor F. (szerk., 1979) Urbanisztika. 116-129. Gondolat Kiadó, Budapest

  Urbanisztika. , () 116 -129 .

 • Zeisel, J. (1981) Inquiry by design: Tools for environment-behavior research. Brooks/Cole, Monterey

  Inquiry by design: Tools for environment-behavior research. , ().

 • Zoltán Z. (1981) A dinamikus nagyváros. Magvető Kiadó, Budapest

  A dinamikus nagyváros. , ().

 • Newman, O. L. D., McCauley, C. (1977) Eye contact with strangers in city, suburb, and small town. Environment and Behavior,9, 547-558.

  'Eye contact with strangers in city, suburb, and small town. ' () 9 Environment and Behavior : 547 -558 .

  • Search Google Scholar
 • Niedermüller P. (1994) A város: kultúra, mítosz, imagináció. Mozgó Világ: Városantropológia, Tematikus szám,20, 5-21.

  'A város: kultúra, mítosz, imagináció. ' () 20 Mozgó Világ: Városantropológia, Tematikus szám : 5 -21 .

  • Search Google Scholar
 • Orleans, P. (1968) Differential cognition of urban residents: Effects on social scaling on mapping. In Downs, R. M., Stea, D. (eds, 1977) Image and environment. Cognitive mapping and spatial behavior. 115-131. Aldine Publ. Co., Chicago

  Image and environment. Cognitive mapping and spatial behavior. , () 115 -131 .

 • Oudin, B. (1972/1980) A város védelmében. Corvina Kiadó, Budapest

  A város védelmében. , ().

 • Perényi I. (1967) A korszerű város. Múszaki Könyvkiadó, Budapest

  A korszerű város. , ().

 • Perényi I. (1975) Városi környezet - városépítészet. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Városi környezet - városépítészet. , ().

 • Pogány F. (1976) A szép emberi környezet. Gondolat Kiadó, Budapest

  A szép emberi környezet. , ().

 • Proshansky, H. M. (1978) The city and self-identity. Environment and Behavior,10, 147-169.

  'The city and self-identity. ' () 10 Environment and Behavior : 147 -169 .

 • Mumford, L. (1961) A város szerepe a történelemben: létrejötte, változásai és jövőjének kilátásai (részletek). In Vidor F. (szerk., 1979) Urbanisztika. 71-87. Gondolat Kiadó, Budapest

  Urbanisztika. , () 71 -87 .

 • Nasar, J. L., ed. (1992) Environmental aesthetics. Theory, research, and applications. Cambridge University Press, Cambridge

  Environmental aesthetics. Theory, research, and applications. , ().

 • Németh I. (1996) Zsarnokok utópiája - Antik tanulmányok. Atlantisz Kiadó, Budapest

  Zsarnokok utópiája - Antik tanulmányok. , ().

 • Proshansky, H. M., Fabian, A. K., Kaminoff, R. (1983) Place-identity: Physical world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology,3, 57-83.

  'Place-identity: Physical world socialization of the self. ' () 3 Journal of Environmental Psychology : 57 -83 .

  • Search Google Scholar
 • Rapoport, A. (1977) Human aspects of urban form. Towards a man-environment approach to urban form and design. Pergamon Press, New York

  Human aspects of urban form. Towards a man-environment approach to urban form and design. , ().

  • Search Google Scholar
 • Rigóczki Cs. (2003) A város a gyermekek szemével. Természet Világa,134, 1, 42-44.

  'A város a gyermekek szemével. ' () 134, 1 Természet Világa : 42 -44 .

 • Bechtel, R. B. (1970) Human movement and architecture. In Proshansky, H. M., Ittelson, W. H., Rivlin, L. G. (eds) Environmental psychology: Man and his physical setting. 642-646. Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York

  Environmental psychology: Man and his physical setting. , () 642 -646 .

 • Bechtel, R. B. (1989) Behavior in the house: A cross-cultural comparison using behavior-setting methodology. In Low, S. M., Chambers, E. (eds) Housing, culture and design. A comparative perspective. 165-189. University of Pennsylvania Press, Philadelphia

  Housing, culture and design. A comparative perspective. , () 165 -189 .

 • Berlitz, C. (1994) Atlantisz. Az elsüllyedt kontinens titka. Édesvíz Kiadó, Budapest

  Atlantisz. Az elsüllyedt kontinens titka. , ().

 • Harris, C. D., Ullman, E. L. (1951) The nature of cities. In Hett, P. K., Raiss, A. J. (eds) Urban sociology. The Free Press, Glencoe

  Urban sociology. , ().

 • Heath, T. F. (1992) Behavioral and perceptual aspects of the aesthetics of urban environments. In Nasar, J. L. (ed.) Environmental aesthetics. Theory, research, and applications. 6-10. Cambridge University Press, Cambridge

  Environmental aesthetics. Theory, research, and applications. , () 6 -10 .

 • Herendi I., Lengyel I., Nemes Nagy J., Sikos T. T., Szónokyné Ancsin G., Szörényiné Kukorelly I., Szörényi M. (1996) Társadalom-földrajzi elemzések számítógépen. JATEPress, Budapest

  Társadalom-földrajzi elemzések számítógépen , ().

 • McAndrew, F. T. (1993) Environmental psychology. Brooks/Cole Publishing Company, Belmont

  Environmental psychology. , ().

 • Altman, I., Chemers, M. M. (1980) Culture and environment. Brooks/Cole, Monterey, California

  Culture and environment. , ().

 • Ankerl, G. (1991) Építészet és kommunikáció. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

  Építészet és kommunikáció. , ().

 • Appleyard, D. (1970) Styles and methods of structuring a city. Environment and Behavior,2, 100-117.

  'Styles and methods of structuring a city. ' () 2 Environment and Behavior : 100 -117 .

  • Search Google Scholar
 • Appleyard, D. (1976) Planning a pluralistic city, M.I.T. Press, Cambridge

  Planning a pluralistic city , ().

 • Appleyard, D. (1977) Notes on urban perception. In Downs, R. M., and Stea, D. (eds) Image and environment. 109-115. Cognitive mapping and spatial behavior. Aldine Publ. Co., Chicago

  Image and environment. , () 109 -115 .

 • Batta I. (1975) Építészet és társadalom. Valóság, március

  Valóság , ().

 • Meyerson, M. (1961) Utópista hagyományok és városok tervezése. In Vidor F. (szerk., 1979) Urbanisztika. 362-382. Gondolat Kiadó, Budapest

  Urbanisztika. , () 362 -382 .

 • Milgram, S. (1970) A nagyvárosi élet élménye. Pszichológiai elemzés. In Szilágyi V. (szerk., 1980) Együttérzés, önzetlenség, felelósség. 37-57. Tankönyvkiadó, Budapest

  Együttérzés, önzetlenség, felelósség. , () 37 -57 .

 • Móra lexikon (1992) II. kötet, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest

 • Morus Tamás (1941/1516) Utópia. Officina Nyomda és Kiadóvállalat, Budapest

  Utópia. , ().

 • Bettelheim, B. (1979) A lelki egészség és a várostervezés. In Bettelheim, B. (szerk., 1988) A végső határ. 141-168. Európa Könyvkiadó, Budapest

  A végső határ. , () 141 -168 .

 • Biblia - Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése. (1996) Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest

 • Biedermann, H. (1989/1996) Szimbólumlexikon. Corvina Kiadó, Budapest

  Szimbólumlexikon. , ().

 • Bodnár J. (1996) A szakadozó városszóvet. Budapesti Negyed, 14, 4.

  A szakadozó városszóvet , () 4 .

 • Bonnes, M., Secchiaroli, G. (1995) Environmental psychology. A psycho-social introduction. Sage, London

  Environmental psychology. A psycho-social introduction. , ().

 • Castells, M. (1992/1999) A világ megváltozott - a tervezés is képes rá? In Csontos J., Lukovich T. (szerk., 1999) Urbanisztika 2000. 21-29. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Urbanisztika 2000. , () 21 -29 .

 • Clarke, A. C. (1970/1979) A város és a csillagok. Kozmosz könyvek, Budapest

  A város és a csillagok. , ().

 • Csanádi G., Ladányi J. (1992) Budapest térbeni-társadalmi szerkezetének változásai. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Budapest térbeni-társadalmi szerkezetének változásai. , ().

 • Dahrendorf, R. (1957) Utópiából kivezető ösvények. In Felkai G., Némedi D., Somlai P. (szerk., 2000) Szociológiai irányzatok a XX. században. 117-133. Új Mandátum Kiadó, Budapest

  Szociológiai irányzatok a XX. században. , () 117 -133 .

 • Déloszi Nyilatkozat (1979) In Vidor F. (szerk.) Urbanisztika. 162-167. Gondolat Kiadó, Budapest

  Déloszi Nyilatkozat , () 162 -167 .

 • Downs, R. M., Stea, D. (1977) Cognitive maps and spatial behavior: Process and products, In Downs, R. M., Stea, D. (eds) Image and environment. Cognitive mapping and spatial behavior. 8-27. Aldine Publ. Co., Chicago

  Image and environment. Cognitive mapping and spatial behavior. , () 8 -27 .

 • Düll A. (1996) A helyidentitásról. Magyar Pszichológiai Szemle, 4-6, 363-391.

  'A helyidentitásról. ' () 4-6 Magyar Pszichológiai Szemle : 4 -6 .

 • Düll A. (1998) Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszicholögiai vizsgálata. Ph.D.értekezés. ELTE, Budapest

  Ph.D.értekezés. , ().

 • Düll A. (2001) A környezetpszichológia története. Magyar Pszichológiai Szemle,2, 287-328.

  'A környezetpszichológia története. ' () 2 Magyar Pszichológiai Szemle : 287 -328 .

  • Search Google Scholar
 • Düll A. (2002) Ember és környezet affektív kapcsolata: a helykötődés. Alkalmazott Pszichológia, IV,2, 49-65.

  'Ember és környezet affektív kapcsolata: a helykötődés. ' () 2 Alkalmazott Pszichológia, IV : 49 -65 .

  • Search Google Scholar
 • Burgess, E. W. (1968) A városfejlődés: hipotézisek egy kutatási javaslathoz. In Szelényi I. (szerk., 1973) Városszociológia. 147-161. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  Városszociológia. , () 147 -161 .

 • Campanella, T. (1602/1996) A Napváros - vitás kérdések a legjobb köztársaságról. Nippon Kiadó, Budapest

  A Napváros - vitás kérdések a legjobb köztársaságról. , ().

 • Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., Stone, A. M. (1995) Public space. Cambridge University Press, Cambridge

  Public space. , ().

 • Düll, A., Szokolszky, Á., Székely, M., Varga, A. (megjelenés alatt) Psychological research on people-environment relations in Hungary. IAPS, Vienna

  Psychological research on people-environment relations in Hungary. , ().

 • Düll A., Urbán R. (1997) Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: módszertani megfontolások. Pszichológia,17, 2, 151-179.

  'Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: módszertani megfontolások. ' () 17, 2 Pszichológia : 151 -179 .

  • Search Google Scholar
 • Eliade, M. (1952/1997) Képek és jelképek. Európa Könyvkiadó, Budapest

  Képek és jelképek. , ().

 • Eliade, M. (1957/1999) A szent és a profán. Európa Könyvkiadó, Budapest

  A szent és a profán. , ().

 • Ende, M. (1979/1993) A végtelen történet. Európa Könyvkiadó, Budapest

  A végtelen történet. , ().

 • Engels, F. (1845/1958) A munkásosztály helyzete Angliában. MEM 2. Budapest

  A munkásosztály helyzete Angliában. , ().

 • Farkas J. (1998) Városszociológia. In Berey K., Farkas J., Krémer A., Virányi P. (szerk.) Település- és városszociológia. 29-39. Mugyetemi Kiadó, Budapest

  Település- és városszociológia. , () 29 -39 .

 • Fisher, C. S. (1976) The urban experience. Harcourt, Brace, Jovanovich, New York

  The urban experience. , ().

 • Fitch, J. M. (1970) Tapasztalati alapok az esztétikai ítélethez, In Dúll A., Kovács Z. (szerk., 1998) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. 171-183. Bibliotheca Psychologica, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

  Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. , () 171 -183 .

 • Gans, H. J. (1961) A kiegyensúlyozott város: homogenitás és heterogenitás a lakóterületen. In Szelényi I. (szerk., 1973) Városszociológia. 303-323. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  Városszociológia. , () 303 -323 .

 • Göncz Á. (1995) Utószó. In Tolkien, J. R. R. (1965) A Gyűrök Ura. III. A király visszatér. Európa Könyvkiadő, Budapest

  A Gyűrűk Ura. III. A király visszatér , ().

 • Granasztói P. (1960) Város és otthon. In Granasztói P. (szerk., 1966) Az építészet igézetében. 104-117. Magvető, Budapest

  Az építészet igézetében. , () 104 -117 .

 • Granasztói P. (1965) A jövő városának körvonalai. In Granasztói P. (szerk., 1966) Az építészet igézetében. 164-177. Magvetó, Budapest

  Az építészet igézetében. , () 164 -177 .

 • Granasztói P. (1974) A városi környezet lélektani hatásai. Magyar Pszichológiai Szemle,31, 1, 36-48.

  'A városi környezet lélektani hatásai. ' () 31, 1 Magyar Pszichológiai Szemle : 36 -48 .

  • Search Google Scholar
 • Granasztói P. (1976) Városaink sorsa. Magvető, Budapest

  Városaink sorsa. , ().

 • Gyáni G. (1998) Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten (1870-1940). Új Mandátum Kiadó, Budapest

  Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten (1870-1940). , ().

  • Search Google Scholar
 • Hage, V. (1991) Über die Unendliche Geschichte. In Ende, M. (Hgst.) Die Undenliche Geschichte. Deutscher Taschenbuch Verlag, München

  Die Undenliche Geschichte. , ().

 • Geddes, P. (1965) Teremtő városfejlesztés. In Vidor F. (szerk., 1979) Urbanisztika. 101-109. Gondolat Kiadó, Budapest

  Urbanisztika. , () 101 -109 .

 • Gombrich, E. H. (1998/2001) Rövid világtörténet fiataloknak. Az øidőktől a közelmúltig. Vince Kiadó, Budapest

  Rövid világtörténet fiataloknak. Az øidőktől a közelmúltig. , ().

 • Gonda I., Illés Cs. (1998) A test a lélek színpada. Víztérítő Kiadő, Budapest

  A test a lélek színpada. , ().

 • Harris, B. (1972) A városfejlesztés mennyiségi modelljei: A modellek szerepe a nagyvárosi döntésekben. In Vidor F. (szerk., 1979) Urbanisztika. 278-306. Gondolat Kiadó, Budapest

  Urbanisztika. , () 278 -306 .

 • Holahan, C. J. (1982a) A környezetpszichológia természete és története. In Dúll A., Kovács Z. (szerk., 1998) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. 9-27. Bibliotheca Psychologica, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

  Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. , () 9 -27 .

 • Holahan, C. J. (1982b) A környezet megismerése: Környezeti kogníció. In Dúll A., Kovács Z. (szerk., 1998) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. 47-81. Bibliotheca Psychologica, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

  Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. , () 47 -81 .

 • Hoppál M., Jankovics M., Nagy A., Szemadám Gy. (1990) Jelképtár. Helikon Kiadó, Budapest

  Jelképtár. , ().

 • Juhász B. J., Turner, M., Ware, T. (1990) Boulder városának kilátásai: egy együttműködés története. Pszichológia,10, 4, 601-608.

  'Boulder városának kilátásai: egy együttműködés története. ' () 10, 4 Pszichológia : 601 -608 .

  • Search Google Scholar
 • Jung, C. G. (1954/2000) A filozófusok fája. Édesvíz Kiadó, Budapest

  A filozófusok fája. , ().

 • Jung, C. G. (1960/1994) Alapfogalmainak lexikona. 2. kötet. Kossuth Kiadó, Budapest

  Alapfogalmainak lexikona. 2. kötet. , ().

 • Jung, C. G. (1964/1993) Az ember és szimbólumai. Göncöl Kiadó, Budapest

  Az ember és szimbólumai. , ().

 • Jung, C. G. (1976/1993) Aión - adalékok a mély-én jelképiségéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest Kislexikon (1968) Akadémiai Kiadó, Budapest

  Aión - adalékok a mély-én jelképiségéhez. , ().

 • Kállay G. (1992) Mak-reál. Valóság,7, 53-56.

  'Mak-reál. ' () 7 Valóság : 53 -56 .

 • Kaplan, S. (1977) Cognitive maps in perception and thought. In Downs, R. M., Stea, D. (eds) Image and environment. Cognitive mapping and spatial behavior. 63-79. Aldine Publ. Co., Chicago

  Image and environment. Cognitive mapping and spatial behavior. , () 63 -79 .

 • Kleinesel János (1982) interjú: Urbanisztika - család - pszichológia. Pszichológia,2, 2, 297-304.

  'interjú: Urbanisztika - család - pszichológia. ' () 2, 2 Pszichológia : 297 -304 .

  • Search Google Scholar
 • Komáromi G. (1998) A gyermekkönyvek titkos kertje. Tanulmányok, esszék, kritikák. Pannonica Kiadó, Budapest

  A gyermekkönyvek titkos kertje. Tanulmányok, esszék, kritikák. , ().

 • Krupat, E. (1985) People in cities. The urban environment and its effects. Cambridge University Press, Cambridge

  People in cities. The urban environment and its effects. , ().

 • László E. (1999) Az urbanisztika "kemény diói". Elöljáró gondolatok városról, közösségről és tervezésról. In Csontos J., Lukovich T. (szerk.) Urbanisztika 2000. 15-21. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Urbanisztika 2000. , () 15 -21 .

 • Lawrence, J. C. (1992) Földrajzi tér, társadalmi tér és a nagyáruház birodalma. In Gyáni G. (szerk., 1995) A modern város történeti dilemmái. 199-215. Csokonai Kiadó, Debrecen

  A modern város történeti dilemmái. , () 199 -215 .

 • Howard, E. (1965) Az angol kertváros. In Vidor F. (szerk., 1979) Urbanisztika. 88-100. Gondolat Kiadó, Budapest

  Urbanisztika. , () 88 -100 .

 • Hoyt, H. (1964) A városi struktúra klasszikus modelljének újabb torzulásai. In Szelényi I. (szerk., 1973) Városszociológia. 161-182. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  Városszociológia. , () 161 -182 .

 • Jaffé, A. (1964) A vizuális művészetek szimbolizmusa. In Jung, C. G. (1993) Az ember és szimbólumai. Göncöl Kiadó, Budapest

  Az ember és szimbólumai. , ().

 • Jankovics M. (1998) A fa mitológiája. Csokonai Kiadóvállalat, Debrecen

  A fa mitológiája. , ().

 • Le Corbusier (1965) A várostervező, az építészek fejedelme. In Vidor F. (szerk., 1979) Urbanisztika. 130-148. Gondolat Kiadó, Budapest

  Urbanisztika. , () 130 -148 .

 • Le Corbusier (1968) A jövő nagyvárosai. Gondolat Kiadó, Budapest.

  A jövő nagyvárosai. , ().

 • Lefebvre, H. (1972) A város jogán… Szemelvények. In Csontos J., Lukovich T. (szerk., 1999) Urbanisztika 2000. 37-47. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Urbanisztika 2000. , () 37 -47 .

 • Lewis, G., Booth, M. (1994) Are cities bad for your mental health? Psychological Medicine,24, 913-915.

  'Are cities bad for your mental health? ' () 24 Psychological Medicine : 913 -915 .

 • Lippai E. (2001) Az elmúlt ezer év Európájában elképzelt tökéletes városok környezetpszichológiai elemzése. Szakdolgozat (Témavezető: Dúll Andrea és Sallay Hedvig), Debreceni Egyetem, Debrecen

  Az elmúlt ezer év Európájában elképzelt tökéletes városok környezetpszichológiai elemzése. , ().

  • Search Google Scholar
 • Lozano, E. E. (1992) Visual needs in urban environments and physical planning. In Nasar, J. L. (ed.) Environmental aesthetics. Theory, research, and applications. 395-421. Cambridge University Press, Cambridge

  Environmental aesthetics. Theory, research, and applications. , () 395 -421 .

 • Lukovich T. (1999) "Fogyasztok (és kommunikálok), tehát vagyok." Konzumpolisz a hálózatok társadalmában. In Csontos J., Lukovich T. (szerk.) Urbanisztika 2000. 95-111. Akadémiai Kiadó, Budapest

  "Fogyasztok (és kommunikálok), tehát vagyok." Konzumpolisz a hálózatok társadalmában. , () 95 -111 .

  • Search Google Scholar
 • Lukovich T. (2002) VárosVáltozatok. Pallas Stúdió, Budapest

  VárosVáltozatok. , ().

 • Lynch, K. (1960a) The image of the city. Cambridge University Press, Cambridge

  The image of the city. , ().

 • Lynch, K. (1960b) A város szemléletének struktúrája. In Vidor F. (szerk., 1979) Urbanisztika. 537-558. Gondolat Kiadó, Budapest

  Urbanisztika. , () 537 -558 .

 • Lynch, K. (1965) The city as environment. Scientific American,213, 209-219.

  'The city as environment. ' () 213 Scientific American : 209 -219 .

 • Lynch, K. (1977) Growing up in cities. M.I.T Press, Cambridge

  Growing up in cities. , ().

 • Marsella, A. J., Wandersman, A., Cantor, D. W. (1998) Psychology and urban initiatives. American Psychologist,53, 6, 621-623.

  'Psychology and urban initiatives. ' () 53, 6 American Psychologist : 621 -623 .

 • Lynch, K., Rodwin, L. (1958) A theory of urban form. In Proshansky, H. M., Ittelson, W. H., Rivlin, L. G. (eds, 1970) Environmental psychology: Man and his physical setting. 85-100. Holt, Rinehart, and Winston, Inc., New York

  Environmental psychology: Man and his physical setting. , () 85 -100 .

 • Magyar értelmező kéziszótár (1975) Akadémiai Kiadó, Budapest

  Magyar értelmező kéziszótár , ().

 • Márai S. (1942) A kassai polgárok. Révai Könyvkiadó, Budapest

  A kassai polgárok. , ().

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 2 0 0
May 2023 4 0 0
Jun 2023 6 0 0
Jul 2023 1 0 0
Aug 2023 7 0 0
Sep 2023 8 2 1
Oct 2023 0 0 0