View More View Less
 • 1 ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Cross Mark

A szerző a gyógypedagógiai pszichodiagnosztika jelenlegi helyzetéből kiindulva a fogyatékossággal élők megismerésének további lehetőségeit elemzi. A tudományos elméletek olyan csomópontjait igyekszik összegyűjteni, amelyek a gyógypedagógiai pszichológia lehetséges kutatási irányait jelölik ki. Vizsgálódásainak körét a jelen munkában az identitásalakulás, valamint a test ebben betöltött szerepére szűkíti. A test modern elméletei közül a feminista elméletek fogyatékosságot érintő kérdései kerülnek tárgyalásra. A pszichológiai elméletekben a biológiai adottságok és ezek társas jelentésadási folyamatainak összefüggéseit vizsgálva a szerző az eltérő testi tapasztalás, a testhatárok szerepét, a narratív identitás releváns kérdéseit taglalja.

 • Borgos A. (2002b) "Test-képek". Áttekintés a fogalom filozófiai és pszichológiai értelmezéséről. In Csabai M., Erø F. (szerk.) Test-beszédek. 46-61. Animula, Budapest

  Test-beszédek. , () 46 -61.

 • Breakey, J. W. (1997) Body Image: The Inner Mirror. Journal of Prosthetics and Orthotics,9, 107-112.

  'Body Image: The Inner Mirror. ' () 9 Journal of Prosthetics and Orthotics : 107 -112.

 • Erikson, E. H. (1985) Az emberi fejlődés nyolc szakasza. In Szakács F., Kulcsár Zs. (szerk.) Személyiséglélektani szöveggyűjtemény. II. Elméleti irányzatok. 160-175. Tankönyvkiadó, Budapest

  Személyiséglélektani szöveggyűjtemény. II. Elméleti irányzatok. , () 160 -175.

  • Search Google Scholar
 • Featherstone, M., Hepworth, M., Turner, B. S., szerk. (1997) A test. Társadalmi fejlődés, kulturális teória. Jószöveg Kiadó, Budapest

  A test. Társadalmi fejlődés, kulturális teória , ().

 • Gergen, K. J., Gergen, M. M. (2002) A narratívumok és az én mint viszonyrendszer. In László J., Thomka B. (szerk.) Narratívák V. Narratív pszichológia. 77-119. Kijárat Kiadó, Budapest

  Narratívák V. Narratív pszichológia. , () 77 -119.

 • Hámori E. (1999) A fogyatékos gyermek élményvilága. Változatok a potenciális tér zavaraira. Thalassa,10, 39-57.

  'A fogyatékos gyermek élményvilága. Változatok a potenciális tér zavaraira. ' () 10 Thalassa : 39 -57.

  • Search Google Scholar
 • Illyés Gy.-NÉ, szerk. (1968) Gyógypedagógiai pszichológia. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Gyógypedagógiai pszichológia. , ().

 • Kanyó T., szerk. (2002) Emigráció és identitás. 56-os menekültek Svájcban. L'Harmattan-MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest

  Emigráció és identitás. 56-os menekültek Svájcban. , ().

 • Kedl M., szerk. (2002) Gondok és örömök. Útban az önrendelkező élet felé. Esélyegyenløégért sorozat, Önrendelkező élet program, Soros Alapítvány, Budapest

  Gondok és örömök. Útban az önrendelkező élet felé. Önrendelkező élet program, Soros Alapítvány , ().

  • Search Google Scholar
 • Kende A. (2002a) Testazonosság és identitás. A kölönböző testfelfogások szerepe az önelfogadásban. In Csabai M., Erø F. (szerk.) Test-beszédek. 61-84. Animula, Budapest

  Test-beszédek. , () 61 -84.

 • Kende A. (2002b) "Sikertelen" testek, testükkel megjelölt csoportok. In Csabai M., Erø F. (szerk.) Test-beszédek. 150-187. Animula, Budapest

  Test-beszédek. , () 150 -187.

 • Könczei Gy. (2002) A rehabilitáció és a fogyatékosság. Szociálpszichológiai és szociológiai összefüggések. In Kálmán Zs., Könczei Gy. (szerk.) A Taigetosztól az esélyegyenløégig. 79-119. Osiris Kiadó, Budapest

  A Taigetosztól az esélyegyenløégig. , () 79 -119.

 • Woodward, K. (1997) Concept of Identity and Difference. In Woodward, K. (ed.) Identity and Difference. 7-63. Sage Publication, London

  Identity and Difference. , () 7 -63.

 • Turner, B. S. (1997) A test elméletének újabb fejlődése. In Featherstone, M., Hepworth, M., Turner, B. S. (szerk.) A test. Társadalmi fejlődés, kulturális teória. 7-52. Jószöveg Kiadó, Budapest

  A test. Társadalmi fejlődés, kulturális teória. , () 7 -52.

 • László J., Ehmann B., Péley B., Pólya T. (2000) A narratív pszichológiai tartalomelemzés: elméleti alapvetés és első eredmények. Pszichológia,20, 367-390.

  'A narratív pszichológiai tartalomelemzés: elméleti alapvetés és első eredmények. ' () 20 Pszichológia : 367 -390.

  • Search Google Scholar
 • László J. (2002) Narratív pszichológia: új megközelítés a pszichológiában. In László J., Thomka B. (szerk.) Narratívák V. Narratív pszichológia. 7-13. Kijárat Kiadó, Budapest

  Narratívák V. Narratív pszichológia. , () 7 -13.

 • Marton L. M. (1970) Tanulás, vizuális-poszturális testmodell és a tudat kialakulása. Magyar Pszichológiai Szemle,27, 182-199.

  'Tanulás, vizuális-poszturális testmodell és a tudat kialakulása. ' () 27 Magyar Pszichológiai Szemle : 182 -199.

  • Search Google Scholar
 • Maynard, F. M. (1991) Recognizing Typical Coping Styles of Polio Survivers can Improve Re-rehabilitation, American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation,70, 70-72. www.ott.zynet.co.uk/polio/linkonshire/library/maynard/coping_styles.html

  'Recognizing Typical Coping Styles of Polio Survivers can Improve Re-rehabilitation ' () 70 American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation : 70 -72.

  • Search Google Scholar
 • Morris, D. (1990) Testközelben. Az emberifaj útikalauza. Gondolat Kiadó, Budapest

  Testközelben. Az emberifaj útikalauza. , ().

 • Pataki F. (1995) Élettörténet és identitás. (Új törekvések az én-pszichológiában.) Pszichológia,15, 405-434.; 16, 3-47.

  'Élettörténet és identitás. (Új törekvések az én-pszichológiában.) ' () 15 Pszichológia : 405 -434.

  • Search Google Scholar
 • Pataki F. (1997) Az önéletírás "dramaturgiája": az élettörténeti forgatókönyvek. Pszichológia,17, 339-389.

  'Az önéletírás "dramaturgiája": az élettörténeti forgatókönyvek. ' () 17 Pszichológia : 339 -389.

  • Search Google Scholar
 • Pataki F. (2000) Életesemények és identitásképzés. Pszichológia,20, 331-366.

  'Életesemények és identitásképzés. ' () 20 Pszichológia : 331 -366.

 • Shilling, C. (1997) The Body and Difference. In Woodward, K. (ed.) Identity and Difference. 63-121. Sage Publication, London

  Identity and Difference. , () 63 -121.

 • Thomson, R. G. (1997a) Feminist Theory, The Body and the Disabled Figure. In Davis, L. J. (ed.) The Disability Studies Reader. 279-292. Routledge, New York

  The Disability Studies Reader. , () 279 -292.

 • Thomson, R. G. (1997b) Body Criticism as a Context for Disability Studies. Disability Studies Quarterly,17, 297-300.

  'Body Criticism as a Context for Disability Studies. ' () 17 Disability Studies Quarterly : 297 -300.

  • Search Google Scholar
 • Adler, A. (1994) Emberismeret. Göncöl Kiadó, Budapest

  Emberismeret. , ().

 • Wendell, S. (1997) Toward a Feminist Theory of Disability. In Davis, L. J. (ed.) The Disability Studies Reader. 260-278. Routledge, New York

  The Disability Studies Reader. , () 260 -278.

 • Buijk, C. A. (1986) The development of General Handicapped Attitude Scale (GHAS).International Journal of Rehabilitation Research,9, 53-68.

  'The development of General Handicapped Attitude Scale (GHAS) ' () 9 International Journal of Rehabilitation Research : 53 -68.

  • Search Google Scholar
 • Bruner J. (2002) A gondolkodás két formája. In László J., Thomka B. (szerk.) Narratívák V. Narratív pszichológia. 27-57. Kijárat Kiadó, Budapest

  Narratívák V. Narratív pszichológia. , () 27 -57.

 • Cole, M., Cole, S. R., szerk. (1998) Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest

  Fejlődéslélektan. , ().

 • Borgos A. (2002a) Naív testelméletek. A testtel kapcsolatos népszerű diskurzusok alakulása és jellemzői. In Csabai M., Erø F. (szerk.) Test-beszédek. 21-46. Animula, Budapest

  Test-beszédek , () 21 -46.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 73 73 7
Full Text Views 23 13 2
PDF Downloads 26 16 2