View More View Less
 • 1 ELTE, Pszichológia Doktori Iskola, Kognitív Fejlődés Program, MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Szociális Fejlődéslélektani Csoport Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Empirikus munkám célja - eloször szülo kismamák beszámolói alapján - egy komplex magyarázó modell felállítása volt a várandósság, a szülés és a nagyon korai gondozói kapcsolat idoszakára vonatkozóan. Központi kérdésem az volt, hogy vajon a prenatális idoszak személyiség- (például alkati szorongás) és pszichoszociális tényezoi (például a saját gyermekkor, a szociális noi nemi és anyaszerep vállalása, a partneri támogatás, a gyermek iránti vágy) képesek-e elore jelezni közvetlen, illetve - a terhességi szorongáson és attitudön, valamint a szülés változóin keresztül - közvetett utakon a korai posztnatális kapcsolat bizonyos interaktív jellemzoit. E kérdés vizsgálatára az útelemzés módszerét használtam. Mivel az adatokat egy 78 fos, eloször szülo anyákból álló homogén minta követéses, kérdoíves vizsgálata során nyertem, az általánosításra korlátozott a lehetoség. A modell 13 végleges változóját saját szerkesztésu kérdoívek fokomponens-analízisével, standardizált vagy már más kutatásokban használt eszközök (STAI, PAS, MABS) alskáláinak felhasználásával, valamint indokolt esetben ezek változócsoportokká való redukálásával nyertem. Statisztikai alapként a két forduló (26-36. terhességi hét és 2. posztnatális hét) változóinak összefüggései szolgáltak. A modell kiinduló változóiként a fentiekben vázolt személyiség- és pszichoszociális faktorok szerepelnek. A második szint a terhességi szorongást és a globális terhességi attitudöt, míg a harmadik a szülés komplex élményét és a szülés után közvetlenül aktiválódó diádikus kontaktust leíró változókat tartalmazza. Végso kimenetként a baba irritabilitását és szocialitását, a gondozó magabiztosságát és a szülés után megváltozott életvitellel való elégedettséget leíró faktorok szerepelnek. Minden változó az anyai percepción és önbeszámolón alapszik. Számos útvonal részletezésétol eltekintve a modell paraméterei (a jó illeszkedés-mutatók, a szignifikáns útvonalak, a változók megmagyarázott varianciaértékei) alátámasztják azt a fo predikciónkat, miszerint a korai gondozói magabiztosságot nemcsak a gyermek anya által percipiált irritabilitása jósolja be közvetlenül, hanem a prenatális faktorok kapcsolatrendszerén keresztül a terhességi attitud is. Ez az összefüggés a prenatális dimenziók protektív jellegét fejezheti ki a negativisztikus gyermeki sajátosságok kapcsolati rizikója mellett.

 • MEBERT, C. J. (1991) Dimension of subjectivity in parents' ratings of infant temperament. Child Development, 62, 352-361.

  'Dimension of subjectivity in parents' ratings of infant temperament. ' () 62 Child Development : 352 -361.

  • Search Google Scholar
 • HANN, D. M. (1989) A System Conceptualization of the Quality of Mother-Infant Interaction. Infant Behaviour and Development, 12, 251-263.

  'A System Conceptualization of the Quality of Mother-Infant Interaction. ' () 12 Infant Behaviour and Development : 251 -263.

  • Search Google Scholar
 • BATES, J. E. (1980) The concept of difficult temperament. Merril-Palmer Quarterly, 26, 299-319.

  'The concept of difficult temperament. ' () 26 Merril-Palmer Quarterly : 299 -319.

 • CLARK, L. A., KOCHANSKA, G., READY, R. (2000) Mothers personality and its interaction with child temperament as predictors of parenting behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 274-285.

  'Mothers personality and its interaction with child temperament as predictors of parenting behavior. ' () 79 Journal of Personality and Social Psychology : 274 -285.

  • Search Google Scholar
 • COLEMAN, P., NELSON, E. S., SUNDRE, D. L. (1999) The relationship between prenatal expectations and postnatal attitudes among first-time mothers. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 1999 Feb., Vol. 17., Issue 1., 27-40.

  'The relationship between prenatal expectations and postnatal attitudes among first-time mothers. ' () 17 Journal of Reproductive and Infant Psychology : 27 -40.

  • Search Google Scholar
 • DANIS I. (2000) Gyermekvárás, szülés, korai gondozás - A pre- és perinatális életidőszak pszichoszociális tényezőinek szerepe a szülés utáni gondozási kapcsolat előrejelzésében. Szakdolgozat, ELTE, Budapest

  Gyermekvárás, szülés, korai gondozás - A pre- és perinatális életidőszak pszichoszociális tényezőinek szerepe a szülés utáni gondozási kapcsolat előrejelzésében. , ().

  • Search Google Scholar
 • DIENER, M. L., GOLDSTEIN, L. H., MANGELSDORF, S. C. (1995) The role of prenatal expectations in parents reports of infant temperament. Merrill-Pelmer Quarterly, 41, 172-190.

  'The role of prenatal expectations in parents reports of infant temperament. ' () 41 Merrill-Pelmer Quarterly : 172 -190.

  • Search Google Scholar
 • FONAGY, P., STEELE, H., STEELE, M. (1991). Maternal representations of attachment during pregnancy predict the organization of infant-mother attachment at one year of age. Child Development, 62, 891-905.

  'Maternal representations of attachment during pregnancy predict the organization of infant-mother attachment at one year of age. ' () 62 Child Development : 891 -905.

  • Search Google Scholar
 • FLEMING, A. S., RUBLE, D., KRIEGER, H., WONG, P. Y. (1997) Hormonal and experiential correlates of maternal responsiveness during pregnancy and the puerperium in human mothers. Hormones and Behavior, 31, 145-158.

  'Hormonal and experiential correlates of maternal responsiveness during pregnancy and the puerperium in human mothers. ' () 31 Hormones and Behavior : 145 -158.

  • Search Google Scholar
 • GEORGE, C., KAPLAN, N., MAIN, M. (1985) The Adult Attachment Interview. University of California at Berkeley, Department of Psychology

  The Adult Attachment Interview. , ().

 • HEINICKE, C. M., DISKIN, S. D., RAMSEY-KLEE, D. M., GIVEN, K. (1983) Pre-Birth Parent Characteristics and Family Development in the First Year of Life. Child Development, 54, 194-208.

  'Pre-Birth Parent Characteristics and Family Development in the First Year of Life. ' () 54 Child Development : 194 -208.

  • Search Google Scholar
 • KALMÁR M. (1994) Alkalmazott fejlődéspszichológia. Kézirat. ELTE, Budapest

  Alkalmazott fejlődéspszichológia. , ().

 • KERLINGER, F. N., PEDHAZAR, E. J. (1973) Multiple Regression in Behavioral Research (Chapter 11 - Explanation and Prediction). Holt, Rimhart and Winston, INC., 281-333.

  Multiple Regression in Behavioral Research (Chapter 11 - Explanation and Prediction). , () 281 -333.

  • Search Google Scholar
 • KULCSÁR ZS. (1996) Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. 146-211. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. , () 146 -211.

 • MATHENY, A. P., WILSON, R. S., THOBEN, A. S. (1987) Home and mother: relations with infant temperament. Developmental Psychology, 23, 323-331.

  'Home and mother: relations with infant temperament. ' () 23 Developmental Psychology : 323 -331.

  • Search Google Scholar
 • ROTHBART, M. K. (1989) Temperament and Development. In Kohnstamm, G. A., Bates, J. E., Rothbart, M. K. (eds) Temperament in childhood. 187-249. John Wiley and Sons, Chichester

  Temperament and Development. , () 187 -249.

 • SALLENBACH, W. B. (1993) The Intelligent Primate; Paradigms in Prenatal Learning and Bonding. In Blum, T. (ed) Prenatal Perception Learning and Bonding. 61-106. Leonardo Publishers, Berlin-Honkong-Seattle

  The Intelligent Primate; Paradigms in Prenatal Learning and Bonding. , () 61 -106.

 • SATIR V. (1999) A család egyűttélésének művészete. 281-286. Coincidencia Kft., Budapest

  A család egyűttélésének művészete. , () 281 -286.

 • SIDDIQUI, A., HAGGLOF, B. (1999) An exploration of prenatal attachment in Swedish expectant women. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 1999 Nov., Vol. 17., Issue 4, 369-381.

  'An exploration of prenatal attachment in Swedish expectant women. ' () 4 Journal of Reproductive and Infant Psychology, 1999 Nov., Vol. 17., Issue : 369 -381.

  • Search Google Scholar
 • SIPOS K., SIPOS M., SPIELBERGER, C. D.: A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács szerk., (1994) Pszichodiagnosztikai Vademecum 1/2. 123-135. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

  A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. , () 123 -135.

 • SPIELBERGER, Ch. D., JACOBS, G. A. (1979) Maternal emotions, life stress and obstetric complications. In Zichella, L., Pancheri, P. (eds) Psychoneuroendocrinology in Reproduction. 535-544. Elsevier/North-Holland Biomedical Press

  Maternal emotions, life stress and obstetric complications. , () 535 -544.

 • STATHAM, H., GREEN, J. M., KAFETSIOS, K. (1997) Who worries that something might be wrong with the baby? A prospective study of 1072 women. Birth-Issues in Perinatal Care, 1997 Dec., Vol. 24., Issue 4, 11. (lásd Web of Science abstract)

  'Who worries that something might be wrong with the baby? A prospective study of 1072 women. ' () 24 Birth-Issues in Perinatal Care : 11.

  • Search Google Scholar
 • TETI, D. M., GELFAND, D. M. (1991) Behavioral competence among mothers of infants in the firs year - the mediational role of maternal self-efficacy Child Development, 62, 5, 918-929.

  'Behavioral competence among mothers of infants in the firs year - the mediational role of maternal self-efficacy ' () 62 Child Development : 918 -929.

  • Search Google Scholar
 • THOMAS, A., CHESS, S. (1989a) Temperament and Personality. In Kohnstamm, G. A., Bates, J. E., Rothbart, M. K. (eds) Temperament in childhood. 249-263. John Wiley and Sons, Chichester

  Temperament and Personality. , () 249 -263.

 • VAN DEN BOOM (1989) Neonatal Irritability and the Development of Attachment. In Kohnstamm, G. A., Bates, J. E., Rothbart, M. K. (eds) Temperament in childhood. 299-321. John Wiley and Sons, Chichester

  Neonatal Irritability and the Development of Attachment. , () 299 -321.

 • DE WOLFF, M. S., VAN IJZENDOORN (1997) Sensitivity and Attachment: A Meta-Analysis on Parental Antecedents of Infant Attachment. Child Development, 1997 Aug, Vol. 68., No 4, 571-592.

  'Sensitivity and Attachment: A Meta-Analysis on Parental Antecedents of Infant Attachment. ' () 4 Child Development, 1997 Aug, Vol. 68., No : 571 -592.

  • Search Google Scholar
 • WOLKE, D. (1994) Parents' Perception as Guides for Conducting NBAS Clinical Sessions. In Brazelton, Nugent (ed.) Neonatal Behavior Assessment Scale. 117-125., 135-137. London

  117 125

 • ZACHARIAH, R. (1996) Predictors of psychological well-being of women during pregnancy: replication and extension. Journal of Social Behavior and Personality, 1996 March, Vol. 11., Issue 1., 127-141.

  'Predictors of psychological well-being of women during pregnancy: replication and extension. ' () 11 Journal of Social Behavior and Personality : 127 -141.

  • Search Google Scholar
 • Amos Users' Guide Version 3.6 (1997) SmallWaters Corporation, USA

 • ANDREK A. (1995) Várandós apák. Szakdolgozat, ELTE BTK

  Várandós apák. , ().

 • BANDURA, A. (1982) The assessment and predictive generality of self-percepts of efficacy Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 13, 3, 195-199.

  'The assessment and predictive generality of self-percepts of efficacy ' () 13 Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry : 195 -199.

  • Search Google Scholar
 • THOMAS, A., CHESS, S. (1989b) Issues in the Clinical Application of Temperament. In Kohnstamm, G. A., Bates, J. E., Rothbart, M. K. (eds) Temperament in childhood. 377-387. John Wiley and Sons, Chichester

  Issues in the Clinical Application of Temperament. , () 377 -387.

 • TIBA J., JUHÁSZ GY., VÉRTESSY M., RITTERODESZ E., VÁRFALVI M., ROMVÁRI Á., é. A terhesség alatti szorongás és mérése (PAS ismertetése). Kézirat, Egészségügyi Minisztérium, Budapest

  A terhesség alatti szorongás és mérése (PAS ismertetése). , ().

 • BATES, J. E. (1989) Applications of Temperament Concepts. In Kohnstamm, G. A., Bates, J. E., Rothbart, M. K. (eds) Temperament in childhood. 321-357. John Wiley and Sons, Chichester

  Applications of Temperament Concepts. , () 321 -357.

 • BROCKINGTON, I. (1996) Motherhood and Mental Health. Oxford University Press, Oxford-New York-Tokyo, 1-2., 61-72., 93-94., 135-136., 327-347.

  Motherhood and Mental Health. , () 1 -2.

 • C. MOLNÁR E. (1996) A születés előtti élet és a terhesség pszichológiája. In C. Molnár E. (szerk.) Az anyaság pszichológiája. 55-85. Akadémiai Kiadó, Budapest

  A születés előtti élet és a terhesség pszichológiája. , () 55 -85.

 • REECE, S. M., HARKLESS, G. (1998) Self-efficacy, stress, and parental adaptation: applications to the care of childbearing families. Journal of Family Nursing, 4, 2, 198-216.

  'Self-efficacy, stress, and parental adaptation: applications to the care of childbearing families. ' () 2 Journal of Family Nursing, 4 : 198 -216.

  • Search Google Scholar

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 21 2 4
Mar 2021 15 1 3
Apr 2021 20 1 2
May 2021 5 5 10
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0