View More View Less
 • 1 ELTE, Pszichológia Doktori Iskola, Kognitív Fejlődés Program, MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Szociális Fejlődéslélektani Csoport Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Empirikus munkám célja - eloször szülo kismamák beszámolói alapján - egy komplex magyarázó modell felállítása volt a várandósság, a szülés és a nagyon korai gondozói kapcsolat idoszakára vonatkozóan. Központi kérdésem az volt, hogy vajon a prenatális idoszak személyiség- (például alkati szorongás) és pszichoszociális tényezoi (például a saját gyermekkor, a szociális noi nemi és anyaszerep vállalása, a partneri támogatás, a gyermek iránti vágy) képesek-e elore jelezni közvetlen, illetve - a terhességi szorongáson és attitudön, valamint a szülés változóin keresztül - közvetett utakon a korai posztnatális kapcsolat bizonyos interaktív jellemzoit. E kérdés vizsgálatára az útelemzés módszerét használtam. Mivel az adatokat egy 78 fos, eloször szülo anyákból álló homogén minta követéses, kérdoíves vizsgálata során nyertem, az általánosításra korlátozott a lehetoség. A modell 13 végleges változóját saját szerkesztésu kérdoívek fokomponens-analízisével, standardizált vagy már más kutatásokban használt eszközök (STAI, PAS, MABS) alskáláinak felhasználásával, valamint indokolt esetben ezek változócsoportokká való redukálásával nyertem. Statisztikai alapként a két forduló (26-36. terhességi hét és 2. posztnatális hét) változóinak összefüggései szolgáltak. A modell kiinduló változóiként a fentiekben vázolt személyiség- és pszichoszociális faktorok szerepelnek. A második szint a terhességi szorongást és a globális terhességi attitudöt, míg a harmadik a szülés komplex élményét és a szülés után közvetlenül aktiválódó diádikus kontaktust leíró változókat tartalmazza. Végso kimenetként a baba irritabilitását és szocialitását, a gondozó magabiztosságát és a szülés után megváltozott életvitellel való elégedettséget leíró faktorok szerepelnek. Minden változó az anyai percepción és önbeszámolón alapszik. Számos útvonal részletezésétol eltekintve a modell paraméterei (a jó illeszkedés-mutatók, a szignifikáns útvonalak, a változók megmagyarázott varianciaértékei) alátámasztják azt a fo predikciónkat, miszerint a korai gondozói magabiztosságot nemcsak a gyermek anya által percipiált irritabilitása jósolja be közvetlenül, hanem a prenatális faktorok kapcsolatrendszerén keresztül a terhességi attitud is. Ez az összefüggés a prenatális dimenziók protektív jellegét fejezheti ki a negativisztikus gyermeki sajátosságok kapcsolati rizikója mellett.

 • MEBERT, C. J. (1991) Dimension of subjectivity in parents' ratings of infant temperament. Child Development, 62, 352-361.

  'Dimension of subjectivity in parents' ratings of infant temperament. ' () 62 Child Development : 352 -361.

  • Search Google Scholar
 • HANN, D. M. (1989) A System Conceptualization of the Quality of Mother-Infant Interaction. Infant Behaviour and Development, 12, 251-263.

  'A System Conceptualization of the Quality of Mother-Infant Interaction. ' () 12 Infant Behaviour and Development : 251 -263.

  • Search Google Scholar
 • BATES, J. E. (1980) The concept of difficult temperament. Merril-Palmer Quarterly, 26, 299-319.

  'The concept of difficult temperament. ' () 26 Merril-Palmer Quarterly : 299 -319.

 • CLARK, L. A., KOCHANSKA, G., READY, R. (2000) Mothers personality and its interaction with child temperament as predictors of parenting behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 274-285.

  'Mothers personality and its interaction with child temperament as predictors of parenting behavior. ' () 79 Journal of Personality and Social Psychology : 274 -285.

  • Search Google Scholar
 • COLEMAN, P., NELSON, E. S., SUNDRE, D. L. (1999) The relationship between prenatal expectations and postnatal attitudes among first-time mothers. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 1999 Feb., Vol. 17., Issue 1., 27-40.

  'The relationship between prenatal expectations and postnatal attitudes among first-time mothers. ' () 17 Journal of Reproductive and Infant Psychology : 27 -40.

  • Search Google Scholar
 • DANIS I. (2000) Gyermekvárás, szülés, korai gondozás - A pre- és perinatális életidőszak pszichoszociális tényezőinek szerepe a szülés utáni gondozási kapcsolat előrejelzésében. Szakdolgozat, ELTE, Budapest

  Gyermekvárás, szülés, korai gondozás - A pre- és perinatális életidőszak pszichoszociális tényezőinek szerepe a szülés utáni gondozási kapcsolat előrejelzésében. , ().

  • Search Google Scholar
 • DIENER, M. L., GOLDSTEIN, L. H., MANGELSDORF, S. C. (1995) The role of prenatal expectations in parents reports of infant temperament. Merrill-Pelmer Quarterly, 41, 172-190.

  'The role of prenatal expectations in parents reports of infant temperament. ' () 41 Merrill-Pelmer Quarterly : 172 -190.

  • Search Google Scholar
 • FONAGY, P., STEELE, H., STEELE, M. (1991). Maternal representations of attachment during pregnancy predict the organization of infant-mother attachment at one year of age. Child Development, 62, 891-905.

  'Maternal representations of attachment during pregnancy predict the organization of infant-mother attachment at one year of age. ' () 62 Child Development : 891 -905.

  • Search Google Scholar
 • FLEMING, A. S., RUBLE, D., KRIEGER, H., WONG, P. Y. (1997) Hormonal and experiential correlates of maternal responsiveness during pregnancy and the puerperium in human mothers. Hormones and Behavior, 31, 145-158.

  'Hormonal and experiential correlates of maternal responsiveness during pregnancy and the puerperium in human mothers. ' () 31 Hormones and Behavior : 145 -158.

  • Search Google Scholar
 • GEORGE, C., KAPLAN, N., MAIN, M. (1985) The Adult Attachment Interview. University of California at Berkeley, Department of Psychology

  The Adult Attachment Interview. , ().

 • HEINICKE, C. M., DISKIN, S. D., RAMSEY-KLEE, D. M., GIVEN, K. (1983) Pre-Birth Parent Characteristics and Family Development in the First Year of Life. Child Development, 54, 194-208.

  'Pre-Birth Parent Characteristics and Family Development in the First Year of Life. ' () 54 Child Development : 194 -208.

  • Search Google Scholar
 • KALMÁR M. (1994) Alkalmazott fejlődéspszichológia. Kézirat. ELTE, Budapest

  Alkalmazott fejlődéspszichológia. , ().

 • KERLINGER, F. N., PEDHAZAR, E. J. (1973) Multiple Regression in Behavioral Research (Chapter 11 - Explanation and Prediction). Holt, Rimhart and Winston, INC., 281-333.

  Multiple Regression in Behavioral Research (Chapter 11 - Explanation and Prediction). , () 281 -333.

  • Search Google Scholar
 • KULCSÁR ZS. (1996) Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. 146-211. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. , () 146 -211.

 • MATHENY, A. P., WILSON, R. S., THOBEN, A. S. (1987) Home and mother: relations with infant temperament. Developmental Psychology, 23, 323-331.

  'Home and mother: relations with infant temperament. ' () 23 Developmental Psychology : 323 -331.

  • Search Google Scholar
 • ROTHBART, M. K. (1989) Temperament and Development. In Kohnstamm, G. A., Bates, J. E., Rothbart, M. K. (eds) Temperament in childhood. 187-249. John Wiley and Sons, Chichester

  Temperament and Development. , () 187 -249.

 • SALLENBACH, W. B. (1993) The Intelligent Primate; Paradigms in Prenatal Learning and Bonding. In Blum, T. (ed) Prenatal Perception Learning and Bonding. 61-106. Leonardo Publishers, Berlin-Honkong-Seattle

  The Intelligent Primate; Paradigms in Prenatal Learning and Bonding. , () 61 -106.

 • SATIR V. (1999) A család egyűttélésének művészete. 281-286. Coincidencia Kft., Budapest

  A család egyűttélésének művészete. , () 281 -286.

 • SIDDIQUI, A., HAGGLOF, B. (1999) An exploration of prenatal attachment in Swedish expectant women. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 1999 Nov., Vol. 17., Issue 4, 369-381.

  'An exploration of prenatal attachment in Swedish expectant women. ' () 4 Journal of Reproductive and Infant Psychology, 1999 Nov., Vol. 17., Issue : 369 -381.

  • Search Google Scholar
 • SIPOS K., SIPOS M., SPIELBERGER, C. D.: A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács szerk., (1994) Pszichodiagnosztikai Vademecum 1/2. 123-135. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

  A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. , () 123 -135.

 • SPIELBERGER, Ch. D., JACOBS, G. A. (1979) Maternal emotions, life stress and obstetric complications. In Zichella, L., Pancheri, P. (eds) Psychoneuroendocrinology in Reproduction. 535-544. Elsevier/North-Holland Biomedical Press

  Maternal emotions, life stress and obstetric complications. , () 535 -544.

 • STATHAM, H., GREEN, J. M., KAFETSIOS, K. (1997) Who worries that something might be wrong with the baby? A prospective study of 1072 women. Birth-Issues in Perinatal Care, 1997 Dec., Vol. 24., Issue 4, 11. (lásd Web of Science abstract)

  'Who worries that something might be wrong with the baby? A prospective study of 1072 women. ' () 24 Birth-Issues in Perinatal Care : 11.

  • Search Google Scholar
 • TETI, D. M., GELFAND, D. M. (1991) Behavioral competence among mothers of infants in the firs year - the mediational role of maternal self-efficacy Child Development, 62, 5, 918-929.

  'Behavioral competence among mothers of infants in the firs year - the mediational role of maternal self-efficacy ' () 62 Child Development : 918 -929.

  • Search Google Scholar
 • THOMAS, A., CHESS, S. (1989a) Temperament and Personality. In Kohnstamm, G. A., Bates, J. E., Rothbart, M. K. (eds) Temperament in childhood. 249-263. John Wiley and Sons, Chichester

  Temperament and Personality. , () 249 -263.

 • VAN DEN BOOM (1989) Neonatal Irritability and the Development of Attachment. In Kohnstamm, G. A., Bates, J. E., Rothbart, M. K. (eds) Temperament in childhood. 299-321. John Wiley and Sons, Chichester

  Neonatal Irritability and the Development of Attachment. , () 299 -321.

 • DE WOLFF, M. S., VAN IJZENDOORN (1997) Sensitivity and Attachment: A Meta-Analysis on Parental Antecedents of Infant Attachment. Child Development, 1997 Aug, Vol. 68., No 4, 571-592.

  'Sensitivity and Attachment: A Meta-Analysis on Parental Antecedents of Infant Attachment. ' () 4 Child Development, 1997 Aug, Vol. 68., No : 571 -592.

  • Search Google Scholar
 • WOLKE, D. (1994) Parents' Perception as Guides for Conducting NBAS Clinical Sessions. In Brazelton, Nugent (ed.) Neonatal Behavior Assessment Scale. 117-125., 135-137. London

  117 125

 • ZACHARIAH, R. (1996) Predictors of psychological well-being of women during pregnancy: replication and extension. Journal of Social Behavior and Personality, 1996 March, Vol. 11., Issue 1., 127-141.

  'Predictors of psychological well-being of women during pregnancy: replication and extension. ' () 11 Journal of Social Behavior and Personality : 127 -141.

  • Search Google Scholar
 • Amos Users' Guide Version 3.6 (1997) SmallWaters Corporation, USA

 • ANDREK A. (1995) Várandós apák. Szakdolgozat, ELTE BTK

  Várandós apák. , ().

 • BANDURA, A. (1982) The assessment and predictive generality of self-percepts of efficacy Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 13, 3, 195-199.

  'The assessment and predictive generality of self-percepts of efficacy ' () 13 Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry : 195 -199.

  • Search Google Scholar
 • THOMAS, A., CHESS, S. (1989b) Issues in the Clinical Application of Temperament. In Kohnstamm, G. A., Bates, J. E., Rothbart, M. K. (eds) Temperament in childhood. 377-387. John Wiley and Sons, Chichester

  Issues in the Clinical Application of Temperament. , () 377 -387.

 • TIBA J., JUHÁSZ GY., VÉRTESSY M., RITTERODESZ E., VÁRFALVI M., ROMVÁRI Á., é. A terhesség alatti szorongás és mérése (PAS ismertetése). Kézirat, Egészségügyi Minisztérium, Budapest

  A terhesség alatti szorongás és mérése (PAS ismertetése). , ().

 • BATES, J. E. (1989) Applications of Temperament Concepts. In Kohnstamm, G. A., Bates, J. E., Rothbart, M. K. (eds) Temperament in childhood. 321-357. John Wiley and Sons, Chichester

  Applications of Temperament Concepts. , () 321 -357.

 • BROCKINGTON, I. (1996) Motherhood and Mental Health. Oxford University Press, Oxford-New York-Tokyo, 1-2., 61-72., 93-94., 135-136., 327-347.

  Motherhood and Mental Health. , () 1 -2.

 • C. MOLNÁR E. (1996) A születés előtti élet és a terhesség pszichológiája. In C. Molnár E. (szerk.) Az anyaság pszichológiája. 55-85. Akadémiai Kiadó, Budapest

  A születés előtti élet és a terhesség pszichológiája. , () 55 -85.

 • REECE, S. M., HARKLESS, G. (1998) Self-efficacy, stress, and parental adaptation: applications to the care of childbearing families. Journal of Family Nursing, 4, 2, 198-216.

  'Self-efficacy, stress, and parental adaptation: applications to the care of childbearing families. ' () 2 Journal of Family Nursing, 4 : 198 -216.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 9 0 0
Feb 2021 21 2 4
Mar 2021 15 1 3
Apr 2021 20 1 2
May 2021 5 5 10
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 0 0 0