Author:
Dávid Kaposi PTE-BTK Pszichológiai Intézet; Loughborough University, Deparment of Social Sciences Budapest; Loughborough

Search for other papers by Dávid Kaposi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A dolgozat egy diszkurzív kutatás lehetőségeit boncolgatja általánosságban, csakúgy mint az emlékezés/emlékezet konkrét példáján. A hangsúlyt a nyelvi gyakorlatokra és a jelentéskonstrukcióra helyező vizsgálódás a diskurzusanalízis, az emberi tevékenységek olyan aspektusaira hívná fel a figyelmet, mely a pszichológián belül időnként elsikkadni látszik. A dolgozat amellett érvel, hogy a „társalgás” hasznos metaforája minden emberi aktivitásnak, hisz ezek minden esetben dialogikus jelentéskonstrukciót, vagyis értelemteli világok felépítését vonják maguk után. Így elengedhetetlen, hogy a társas gyakorlatokat „olvassuk”. A dolgozat az emlékezet/emlékezés kérdéskörét járja be és a diszkurzív gondolatot Ulric Neisser híres Dean-tanulmányának (Neisser, 1992) újra-újraértelmezésén keresztül igyekszik konkretizálni. Amellett érvel, hogy az emlékezés különböző formáit érdemes alternatív jövők el­érésére, alternatív múltak kivédésére irányuló társas gyakorlatként elemezni. A diszkurzív kutatás fókuszában ez a tevékenység mint jelentéskonstrukció, vagyis a „tetten ért emlékek” (vö. Austin, 1990) áll.

 • Pléh Cs. (1997) Narratív vagy diszkurzív megujúlást? Replika26, 121-130.

  'Narratív vagy diszkurzív megujúlást? ' () 26 Replika : 121 -130 .

 • Banaji, M. (1992) The lures of ecological realism. The Psychologist5, 448.

  'The lures of ecological realism. ' () 5 The Psychologist : 448 .

 • Pléh Cs. (1998) Egy különös könyv sorsa. In UÖ. Hagyomány és újítás a pszichológiában. 128-141. Balassi Kiadó, Budapest

  Hagyomány és újítás a pszichológiában , () 128 -141 .

 • Potter, J. (1996) Representing Reality. Sage, London

  Representing Reality , ().

 • Potter, J., Wetherell, M. (1995) Discourse Analysis. In Smith, J. A., Harré, R., Van Langenhove, L. (eds) Rethinking Methods in Psychology. 80-92. Sage, London

  Rethinking Methods in Psychology , () 80 -92 .

 • Roediger, H. (1991) They read an article? American Psychologist1, 78-79.

  'They read an article? ' () 1 American Psychologist : 78 -79 .

 • Speer, S. (2002) 'Natural' and 'contrived' data: a sustainable distinction? Discourse Studies4, 511-525.

  ''Natural' and 'contrived' data: a sustainable distinction? ' () 4 Discourse Studies : 511 -525 .

  • Search Google Scholar
 • Téglás J. V. (2000) Világok számossága: esszé a tudomány diszkurzív természetéröl. In Szabó M. (szerk.) Beszélö politika - A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. Jószöveg Könyvek, Budapest

  Beszélö politika - A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete , ().

  • Search Google Scholar
 • Yerushalmi, Y. H. (2000) Záchor. Osiris, Budapest

  Záchor , ().

 • Winograd, E. (1988) Continuities between ecological and laboratory approaches to memory. In Neisser, U. és Winograd, E. (eds) Remembering Reconsidered: Ecological and traditional approaches to the study of remembering. 11-20. Cambridge University Press, New York

  Remembering Reconsidered: Ecological and traditional approaches to the study of remembering , () 11 -20 .

  • Search Google Scholar
 • Wittgenstein, L. (1998) Filozófiai vizsgálódások. Atlantisz Kiadó, Budapest

  Filozófiai vizsgálódások , ().

 • Banaji, M., Crowder, R. G. (1989) The bankruptcy of everyday memory. American Psychologist44, 1186-1193.

  'The bankruptcy of everyday memory. ' () 44 American Psychologist : 1186 -1193 .

 • Barsalou, L. (1988) The content and organisation of autobiographical memories. In Neisser, U., Winograd, E. (eds) Remembering Reconsidered. Cambridge University Press, Cambridge

  Remembering Reconsidered , ().

 • Billig, M. (1996) Arguing and Thinking. Cambridge University Press, Cambridge

  Arguing and Thinking , ().

 • Conway, M. (1991) In defense of everyday memory. American Psychologist46, 19-26.

  'In defense of everyday memory. ' () 46 American Psychologist : 19 -26 .

 • Neisser, U. (1988) New vistas in the study of memory. In Neisser, U., Winograd, E. (eds) Remembering Reconsidered: Ecological and traditional approaches to the study of remembering. 1-9. Cambridge University Press, New York

  Remembering Reconsidered: Ecological and traditional approaches to the study of remembering , () 1 -9 .

  • Search Google Scholar
 • Neisser, U. (1992a) John Dean memóriája: esettanulmány. In Kónya A. (szerk.) Az emlékezet okológiai megközelítése. 457-482. Tankönyvkiadó, Budapest

  Az emlékezet okológiai megközelítése , () 457 -482 .

 • Neisser, U. (1992b) The psychology of memory and the sociolinguistics of remembering. The Psychologist5, 451-452.

  'The psychology of memory and the sociolinguistics of remembering. ' () 5 The Psychologist : 451 -452 .

  • Search Google Scholar
 • Phillips, L., Jorgensen, M. W. (2002) Discourse Analysis as Theory and Method. Sage, London

  Discourse Analysis as Theory and Method , ().

 • Potter, J. (2001) Wittgenstein and Austin In Wetherell, M., Taylor, S., Yates, S. J. (eds) Discourse Theory and Practice. Sage, London

  Discourse Theory and Practice , ().

 • Potter, J. (2002) Two kinds of natural. Discourse Studies4, 539-542.

  'Two kinds of natural. ' () 4 Discourse Studies : 539 -542 .

 • Potter, J., Wetherell, M. (1987) Discourse and Social Psychology. Sage, London

  Discourse and Social Psychology , ().

 • Kaposi D. (2004) A diszkurzív emlékezésröl - az Eichmann-per. Szakdolgozat. ELTE-PPK, Budapest

 • Kónya A. (1999) A személyes emlékek társas természete. In Kónya A., Király I., Bodor P., Pléh Cs. (szerk.) Kollektív, társas, társadalmi. 545-558. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Kollektív, társas, társadalmi , () 545 -558 .

 • Kónya A. (szerk.) (1992) Az emlékezés ökólogiai megközelítése. Tankönyvkiadó, Budapest

  Az emlékezés ökólogiai megközelítése , ().

 • Kónya A., Király I., Bodor P., Pléh Cs., szerk. (1999) Kollektív, társas, társadalmi. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Kollektív, társas, társadalmi , ().

 • Lakoff, G. (2001) Metafora és háború. Huszonegy2, 18-35.

  'Metafora és háború. ' () 2 Huszonegy : 18 -35 .

 • Baddeley, A. (1992) Is memory all talk? The Psychologist5, 447-448.

  'Is memory all talk? ' () 5 The Psychologist : 447 -448 .

 • Baddeley, A. (2001) Az emberi emlékezet. Osiris, Budapest

  Az emberi emlékezet , ().

 • Austin, (1990) Tetten ért szavak. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Tetten ért szavak , ().

 • Assmann, J. (1999) A kulturális emlékezet. Atlantisz, Budapest

  A kulturális emlékezet , ().

 • Antaki, C, Widdicombe, S., eds (1998) Identities in Talk. Sage, London

  Identities in Talk , ().

 • Király I. (1999a) Önéletrajzi emlékek narratív szerkezetének vizsgálata. Pszichológia4, 417-436.

  'Önéletrajzi emlékek narratív szerkezetének vizsgálata. ' () 4 Pszichológia : 417 -436 .

  • Search Google Scholar
 • Middleton, D. (2002) Succession and Change in the Socio-cultural Use of Memory: Building-in the Past in Communicative Action. Culture and Psychology1, 79-95.

  'Succession and Change in the Socio-cultural Use of Memory: Building-in the Past in Communicative Action. ' () 1 Culture and Psychology : 79 -95 .

  • Search Google Scholar
 • Middleton, D., Edwards, D., eds (1990) Collective Remembering. Sage, London

  Collective Remembering , ().

 • Neisser, U. (1982a) Memory Observed. W. H. Freeman and Company, San Francisco

  Memory Observed , ().

 • Neisser, U. (1982b) Memory: What Are the Important Questions? In UÖ (ed.) Memory Observed. 3-19. W. H. Freeman and Company, San Francisco

  Memory Observed , () 3 -19 .

 • Hitch, G. J. (1992) Why isn't discourse analysis more popular in the study of memory? The Psychologist5, 450.

  'Why isn't discourse analysis more popular in the study of memory? ' () 5 The Psychologist : 450 .

  • Search Google Scholar
 • James, W. (1981) Pragmatizmus. In Szabó, A. Gy. (szerk.) Pragmatizmus. 119-300. Gondolat, Budapest

  Pragmatizmus , () 119 -300 .

 • Billig, M. (2001) Discursive, Rhetorical and Ideological Messages. In Wetherell, M., Taylor, S., Yates, S. J. (eds) Discourse Theory and Practice. 210-221. Sage, London

  Discourse Theory and Practice , () 210 -221 .

 • Bodor P. (1997) Az éteren túl: a megismerés társas konstruktivista felfogása. Replika26, 105-119.

  'Az éteren túl: a megismerés társas konstruktivista felfogása. ' () 26 Replika : 105 -119 .

  • Search Google Scholar
 • Bodor P. (2002) Konstruktivizmus pszichológiában. BUKSZ1, 67-75.

  'Konstruktivizmus pszichológiában. ' () 1 BUKSZ : 67 -75 .

 • Brown, S. (2002) Psychology without foundations. History and Philosophy of Psychology1, 69-83.

  'Psychology without foundations. ' () 1 History and Philosophy of Psychology : 69 -83 .

  • Search Google Scholar
 • Bruner, J. S. (1990) Acts of Meaning. Harvard University Press, Cambridge

  Acts of Meaning , ().

 • Conway, M. (1997) The Inventory of Experience: Memory and Identity. In Pennebaker, J., Paez, D., Rimé, B. (eds) Collective Memory of Political Events. 21-46. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, New Jersey

  Collective Memory of Political Events , () 21 -46 .

 • Conway, M., ed. (1992) Memory and discourse: special edition. The Psychologist5, 439-455.

  'Memory and discourse: special edition. ' () 5 The Psychologist : 439 -455 .

 • Edwards, D. (1997) Discourse and Cognition. Sage, London

  Discourse and Cognition , ().

 • Edwards, D. (1998) The Relevant Thing about Her: Social Identity Categories in Use. In Antaki, C, Widdicombe, S. (eds) Identities in Talk. 15-33. Sage, London

  Identities in Talk , () 15 -33 .

 • Edwards, D., Ashmore, M., Potter, J. (1995) Death and furniture: arguments against relativism. History of the Human Sciences8, 2, 25-49.

  'Death and furniture: arguments against relativism. ' () 8 History of the Human Sciences : 25 -49 .

  • Search Google Scholar
 • Edwards, D., Middleton, D. (1987) Conversational Remembering: Bartlett Revisited. Applied Cognitive Psychology1, 77-92.

  'Conversational Remembering: Bartlett Revisited. ' () 1 Applied Cognitive Psychology : 77 -92 .

  • Search Google Scholar
 • Edwards, D., Middleton, D. (1990) Conversational Remembering: a Social Psychological Approach. In Middleton, D., Edwards, D. (eds) Collective Remembering. 23-45. London, Sage

  Collective Remembering , () 23 -45 .

 • Edwards, D., Middleton., D. (1986) Joint remembering: Constructing an account of shared expereince through conversational discourse. Discourse Processes9, 423-459.

  'Joint remembering: Constructing an account of shared expereince through conversational discourse. ' () 9 Discourse Processes : 423 -459 .

  • Search Google Scholar
 • Edwards, D., Middleton, D., Potter, J. (1992) Remembering, reconstruction and rhetoric: A rejoinder. The Psychologist5, 453-455.

  'Remembering, reconstruction and rhetoric: A rejoinder. ' () 5 The Psychologist : 453 -455 .

  • Search Google Scholar
 • Edwards, D., Potter, J. (1992a) The Chancellor's Memory: Rhetoric and Truth in Discursive Remembering. Applied Cognitive Psychology, 187-215.

  Applied Cognitive Psychology , () 187 -215 .

 • Edwards, D., Potter, J. (1992b) Discursive Psychology. Sage, London

  Discursive Psychology , ().

 • Gergen, K. (1994) Mind, text and society: Self-memory in social context. In Neisser, U., Fivush, R. (eds) The remembering self. 78-104. Cambridge University Press, Cambridge

  The remembering self , () 78 -104 .

 • Gergen, K. (1999) An Invitation to Social Construction. Sage, London

  An Invitation to Social Construction , ().

 • Halbwachs, M. (1992) On Collective Memory. The University of Chicago Press, London

  On Collective Memory , ().

 • Harré, R. (1997) Érzelem és emlékezet: a második kognitív forradalom". Replika25, 141-152.

  'Érzelem és emlékezet: a második kognitív forradalom". ' () 25 Replika : 141 -152 .

  • Search Google Scholar
 • Harré, R., Gillet, G. (1994) The Discursive Mind. Sage, London

  The Discursive Mind , ().

 • Kiraly I. (1999b) Társas tényezök az emlékezetkutatásban: sajátjaink-e az emlékeink? In Kónya A., Király I., Bodor P., Pléh Cs. (szerk.) Kollektív, társas, társadalmi. 559-566. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Kollektív, társas, társadalmi , () 559 -566 .

 • Kónya A. (1997) Az emlékezés klasszikus elméletének visszatérése. Replika26, 141-148.

  'Az emlékezés klasszikus elméletének visszatérése. ' () 26 Replika : 141 -148 .

  • Search Google Scholar
 • Edwards, D., Potter, J., Middleton, D. (1992) Toward a discursive psychology of remembering. The Psychologist5, 441-446.

  'Toward a discursive psychology of remembering. ' () 5 The Psychologist : 441 -446 .

 • Fivush, R. (1994) Constructioning narrative, emotion and self in parent-child conversations about the past. In Neisser, U., Fivush, R. (eds) The remembering self. 136-157. Cambridge University Press

  The remembering self , () 136 -157 .

 • Gergen, K. (1985) The social constructionist movement in modern psychology. American psychologist40, 266-275.

  'The social constructionist movement in modern psychology. ' () 40 American psychologist : 266 -275 .

  • Search Google Scholar
 • Cohen, G. (1992) Comments on Toward a discursive psychology of remembering". The Psychologist5, 449-450.

  'Comments on Toward a discursive psychology of remembering". ' () 5 The Psychologist : 449 -450 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (General Psychology)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.126
SJR Q rank Q4

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 184 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 224 EUR / 252 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 4 0 0
Mar 2024 3 0 0
Apr 2024 25 0 0
May 2024 4 0 0
Jun 2024 3 0 0
Jul 2024 4 0 0
Aug 2024 0 0 0