View More View Less
 • 1 PTE-BTK Pszichológiai Intézet; Loughborough University, Deparment of Social Sciences Budapest; Loughborough
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A dolgozat egy diszkurzív kutatás lehetőségeit boncolgatja általánosságban, csakúgy mint az emlékezés/emlékezet konkrét példáján. A hangsúlyt a nyelvi gyakorlatokra és a jelentéskonstrukcióra helyező vizsgálódás a diskurzusanalízis, az emberi tevékenységek olyan aspektusaira hívná fel a figyelmet, mely a pszichológián belül időnként elsikkadni látszik. A dolgozat amellett érvel, hogy a „társalgás” hasznos metaforája minden emberi aktivitásnak, hisz ezek minden esetben dialogikus jelentéskonstrukciót, vagyis értelemteli világok felépítését vonják maguk után. Így elengedhetetlen, hogy a társas gyakorlatokat „olvassuk”. A dolgozat az emlékezet/emlékezés kérdéskörét járja be és a diszkurzív gondolatot Ulric Neisser híres Dean-tanulmányának (Neisser, 1992) újra-újraértelmezésén keresztül igyekszik konkretizálni. Amellett érvel, hogy az emlékezés különböző formáit érdemes alternatív jövők el­érésére, alternatív múltak kivédésére irányuló társas gyakorlatként elemezni. A diszkurzív kutatás fókuszában ez a tevékenység mint jelentéskonstrukció, vagyis a „tetten ért emlékek” (vö. Austin, 1990) áll.

 • Pléh Cs. (1997) Narratív vagy diszkurzív megujúlást? Replika 26, 121-130.

  'Narratív vagy diszkurzív megujúlást? ' () 26 Replika : 121 -130.

 • Banaji, M. (1992) The lures of ecological realism. The Psychologist 5, 448.

  'The lures of ecological realism. ' () 5 The Psychologist : 448.

 • Pléh Cs. (1998) Egy különös könyv sorsa. In UÖ. Hagyomány és újítás a pszichológiában. 128-141. Balassi Kiadó, Budapest

  Hagyomány és újítás a pszichológiában , () 128 -141.

 • Potter, J. (1996) Representing Reality. Sage, London

  Representing Reality , ().

 • Potter, J., Wetherell, M. (1995) Discourse Analysis. In Smith, J. A., Harré, R., Van Langenhove, L. (eds) Rethinking Methods in Psychology. 80-92. Sage, London

  Rethinking Methods in Psychology , () 80 -92.

 • Roediger, H. (1991) They read an article? American Psychologist 1, 78-79.

  'They read an article? ' () 1 American Psychologist : 78 -79.

 • Speer, S. (2002) 'Natural' and 'contrived' data: a sustainable distinction? Discourse Studies 4, 511-525.

  ''Natural' and 'contrived' data: a sustainable distinction? ' () 4 Discourse Studies : 511 -525.

  • Search Google Scholar
 • Téglás J. V. (2000) Világok számossága: esszé a tudomány diszkurzív természetéröl. In Szabó M. (szerk.) Beszélö politika - A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. Jószöveg Könyvek, Budapest

  Beszélö politika - A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete , ().

 • Yerushalmi, Y. H. (2000) Záchor. Osiris, Budapest

  Záchor , ().

 • Winograd, E. (1988) Continuities between ecological and laboratory approaches to memory. In Neisser, U. és Winograd, E. (eds) Remembering Reconsidered: Ecological and traditional approaches to the study of remembering. 11-20. Cambridge University Press, New York

  Remembering Reconsidered: Ecological and traditional approaches to the study of remembering , () 11 -20.

  • Search Google Scholar
 • Wittgenstein, L. (1998) Filozófiai vizsgálódások. Atlantisz Kiadó, Budapest

  Filozófiai vizsgálódások , ().

 • Banaji, M., Crowder, R. G. (1989) The bankruptcy of everyday memory. American Psychologist 44, 1186-1193.

  'The bankruptcy of everyday memory. ' () 44 American Psychologist : 1186 -1193.

 • Barsalou, L. (1988) The content and organisation of autobiographical memories. In Neisser, U., Winograd, E. (eds) Remembering Reconsidered. Cambridge University Press, Cambridge

  Remembering Reconsidered , ().

 • Billig, M. (1996) Arguing and Thinking. Cambridge University Press, Cambridge

  Arguing and Thinking , ().

 • Conway, M. (1991) In defense of everyday memory. American Psychologist 46, 19-26.

  'In defense of everyday memory. ' () 46 American Psychologist : 19 -26.

 • Neisser, U. (1988) New vistas in the study of memory. In Neisser, U., Winograd, E. (eds) Remembering Reconsidered: Ecological and traditional approaches to the study of remembering. 1-9. Cambridge University Press, New York

  Remembering Reconsidered: Ecological and traditional approaches to the study of remembering , () 1 -9.

  • Search Google Scholar
 • Neisser, U. (1992a) John Dean memóriája: esettanulmány. In Kónya A. (szerk.) Az emlékezet okológiai megközelítése. 457-482. Tankönyvkiadó, Budapest

  Az emlékezet okológiai megközelítése , () 457 -482.

 • Neisser, U. (1992b) The psychology of memory and the sociolinguistics of remembering. The Psychologist 5, 451-452.

  'The psychology of memory and the sociolinguistics of remembering. ' () 5 The Psychologist : 451 -452.

  • Search Google Scholar
 • Phillips, L., Jorgensen, M. W. (2002) Discourse Analysis as Theory and Method. Sage, London

  Discourse Analysis as Theory and Method , ().

 • Potter, J. (2001) Wittgenstein and Austin In Wetherell, M., Taylor, S., Yates, S. J. (eds) Discourse Theory and Practice. Sage, London

  Discourse Theory and Practice , ().

 • Potter, J. (2002) Two kinds of natural. Discourse Studies 4, 539-542.

  'Two kinds of natural. ' () 4 Discourse Studies : 539 -542.

 • Potter, J., Wetherell, M. (1987) Discourse and Social Psychology. Sage, London

  Discourse and Social Psychology , ().

 • Kaposi D. (2004) A diszkurzív emlékezésröl - az Eichmann-per. Szakdolgozat. ELTE-PPK, Budapest

 • Kónya A. (1999) A személyes emlékek társas természete. In Kónya A., Király I., Bodor P., Pléh Cs. (szerk.) Kollektív, társas, társadalmi. 545-558. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Kollektív, társas, társadalmi , () 545 -558.

 • Kónya A. (szerk.) (1992) Az emlékezés ökólogiai megközelítése. Tankönyvkiadó, Budapest

  Az emlékezés ökólogiai megközelítése , ().

 • Kónya A., Király I., Bodor P., Pléh Cs., szerk. (1999) Kollektív, társas, társadalmi. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Kollektív, társas, társadalmi , ().

 • Lakoff, G. (2001) Metafora és háború. Huszonegy 2, 18-35.

  'Metafora és háború. ' () 2 Huszonegy : 18 -35.

 • Baddeley, A. (1992) Is memory all talk? The Psychologist 5, 447-448.

  'Is memory all talk? ' () 5 The Psychologist : 447 -448.

 • Baddeley, A. (2001) Az emberi emlékezet. Osiris, Budapest

  Az emberi emlékezet , ().

 • Austin, (1990) Tetten ért szavak. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Tetten ért szavak , ().

 • Assmann, J. (1999) A kulturális emlékezet. Atlantisz, Budapest

  A kulturális emlékezet , ().

 • Antaki, C, Widdicombe, S., eds (1998) Identities in Talk. Sage, London

  Identities in Talk , ().

 • Király I. (1999a) Önéletrajzi emlékek narratív szerkezetének vizsgálata. Pszichológia 4, 417-436.

  'Önéletrajzi emlékek narratív szerkezetének vizsgálata. ' () 4 Pszichológia : 417 -436.

  • Search Google Scholar
 • Middleton, D. (2002) Succession and Change in the Socio-cultural Use of Memory: Building-in the Past in Communicative Action. Culture and Psychology 1, 79-95.

  'Succession and Change in the Socio-cultural Use of Memory: Building-in the Past in Communicative Action. ' () 1 Culture and Psychology : 79 -95.

  • Search Google Scholar
 • Middleton, D., Edwards, D., eds (1990) Collective Remembering. Sage, London

  Collective Remembering , ().

 • Neisser, U. (1982a) Memory Observed. W. H. Freeman and Company, San Francisco

  Memory Observed , ().

 • Neisser, U. (1982b) Memory: What Are the Important Questions? In UÖ (ed.) Memory Observed. 3-19. W. H. Freeman and Company, San Francisco

  Memory Observed , () 3 -19.

 • Hitch, G. J. (1992) Why isn't discourse analysis more popular in the study of memory? The Psychologist 5, 450.

  'Why isn't discourse analysis more popular in the study of memory? ' () 5 The Psychologist : 450.

  • Search Google Scholar
 • James, W. (1981) Pragmatizmus. In Szabó, A. Gy. (szerk.) Pragmatizmus. 119-300. Gondolat, Budapest

  Pragmatizmus , () 119 -300.

 • Billig, M. (2001) Discursive, Rhetorical and Ideological Messages. In Wetherell, M., Taylor, S., Yates, S. J. (eds) Discourse Theory and Practice. 210-221. Sage, London

  Discourse Theory and Practice , () 210 -221.

 • Bodor P. (1997) Az éteren túl: a megismerés társas konstruktivista felfogása. Replika 26, 105-119.

  'Az éteren túl: a megismerés társas konstruktivista felfogása. ' () 26 Replika : 105 -119.

  • Search Google Scholar
 • Bodor P. (2002) Konstruktivizmus pszichológiában. BUKSZ 1, 67-75.

  'Konstruktivizmus pszichológiában. ' () 1 BUKSZ : 67 -75.

 • Brown, S. (2002) Psychology without foundations. History and Philosophy of Psychology 1, 69-83.

  'Psychology without foundations. ' () 1 History and Philosophy of Psychology : 69 -83.

 • Bruner, J. S. (1990) Acts of Meaning. Harvard University Press, Cambridge

  Acts of Meaning , ().

 • Conway, M. (1997) The Inventory of Experience: Memory and Identity. In Pennebaker, J., Paez, D., Rimé, B. (eds) Collective Memory of Political Events. 21-46. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, New Jersey

  Collective Memory of Political Events , () 21 -46.

 • Conway, M., ed. (1992) Memory and discourse: special edition. The Psychologist 5, 439-455.

  'Memory and discourse: special edition. ' () 5 The Psychologist : 439 -455.

 • Edwards, D. (1997) Discourse and Cognition. Sage, London

  Discourse and Cognition , ().

 • Edwards, D. (1998) The Relevant Thing about Her: Social Identity Categories in Use. In Antaki, C, Widdicombe, S. (eds) Identities in Talk. 15-33. Sage, London

  Identities in Talk , () 15 -33.

 • Edwards, D., Ashmore, M., Potter, J. (1995) Death and furniture: arguments against relativism. History of the Human Sciences 8, 2, 25-49.

  'Death and furniture: arguments against relativism. ' () 8 History of the Human Sciences : 25 -49.

  • Search Google Scholar
 • Edwards, D., Middleton, D. (1987) Conversational Remembering: Bartlett Revisited. Applied Cognitive Psychology 1, 77-92.

  'Conversational Remembering: Bartlett Revisited. ' () 1 Applied Cognitive Psychology : 77 -92.

  • Search Google Scholar
 • Edwards, D., Middleton, D. (1990) Conversational Remembering: a Social Psychological Approach. In Middleton, D., Edwards, D. (eds) Collective Remembering. 23-45. London, Sage

  Collective Remembering , () 23 -45.

 • Edwards, D., Middleton., D. (1986) Joint remembering: Constructing an account of shared expereince through conversational discourse. Discourse Processes 9, 423-459.

  'Joint remembering: Constructing an account of shared expereince through conversational discourse. ' () 9 Discourse Processes : 423 -459.

  • Search Google Scholar
 • Edwards, D., Middleton, D., Potter, J. (1992) Remembering, reconstruction and rhetoric: A rejoinder. The Psychologist 5, 453-455.

  'Remembering, reconstruction and rhetoric: A rejoinder. ' () 5 The Psychologist : 453 -455.

  • Search Google Scholar
 • Edwards, D., Potter, J. (1992a) The Chancellor's Memory: Rhetoric and Truth in Discursive Remembering. Applied Cognitive Psychology, 187-215.

  Applied Cognitive Psychology , () 187 -215.

 • Edwards, D., Potter, J. (1992b) Discursive Psychology. Sage, London

  Discursive Psychology , ().

 • Gergen, K. (1994) Mind, text and society: Self-memory in social context. In Neisser, U., Fivush, R. (eds) The remembering self. 78-104. Cambridge University Press, Cambridge

  The remembering self , () 78 -104.

 • Gergen, K. (1999) An Invitation to Social Construction. Sage, London

  An Invitation to Social Construction , ().

 • Halbwachs, M. (1992) On Collective Memory. The University of Chicago Press, London

  On Collective Memory , ().

 • Harré, R. (1997) Érzelem és emlékezet: a második kognitív forradalom". Replika 25, 141-152.

  'Érzelem és emlékezet: a második kognitív forradalom". ' () 25 Replika : 141 -152.

 • Harré, R., Gillet, G. (1994) The Discursive Mind. Sage, London

  The Discursive Mind , ().

 • Kiraly I. (1999b) Társas tényezök az emlékezetkutatásban: sajátjaink-e az emlékeink? In Kónya A., Király I., Bodor P., Pléh Cs. (szerk.) Kollektív, társas, társadalmi. 559-566. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Kollektív, társas, társadalmi , () 559 -566.

 • Kónya A. (1997) Az emlékezés klasszikus elméletének visszatérése. Replika 26, 141-148.

  'Az emlékezés klasszikus elméletének visszatérése. ' () 26 Replika : 141 -148.

 • Edwards, D., Potter, J., Middleton, D. (1992) Toward a discursive psychology of remembering. The Psychologist 5, 441-446.

  'Toward a discursive psychology of remembering. ' () 5 The Psychologist : 441 -446.

 • Fivush, R. (1994) Constructioning narrative, emotion and self in parent-child conversations about the past. In Neisser, U., Fivush, R. (eds) The remembering self. 136-157. Cambridge University Press

  The remembering self , () 136 -157.

 • Gergen, K. (1985) The social constructionist movement in modern psychology. American psychologist 40, 266-275.

  'The social constructionist movement in modern psychology. ' () 40 American psychologist : 266 -275.

  • Search Google Scholar
 • Cohen, G. (1992) Comments on Toward a discursive psychology of remembering". The Psychologist 5, 449-450.

  'Comments on Toward a discursive psychology of remembering". ' () 5 The Psychologist : 449 -450.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 1 12 4
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 2 0 0
Feb 2021 1 1 2
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 0 0 0