Author: Bea Ehmann 1
View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézete Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmány röviden felvázolja, milyen logikai úton jutott el az időpszichológiai kutatás a szövegek alkalmazásáig, majd a pszichikus időélmény vonáselméleti vizsgálatainak dilemmáit taglalja. Két tartalomelemzési módszert ismertet szubjektív időélmény rejtett mintázatainak azonosítására. Az első a számítógéppel végzett szógyakorisági elemzés révén eddig feltárt kategóriákat, a második a spontán elbeszélt élettörténeti epizódokban talált narratív kronológiai mintázatokat mutatja be. A vizsgálatokhoz húsz krónikus beteggel felvett élettörténeti mélyinterjúkat használtunk fel.

 • Ehmann B. (2002)A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés. Új Mandátum, Budapest

  A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés , ().

 • Ehmann B. (2003) A kvalitatív kutatás két árama és a pszichológiai tartalomelemzés. Jelkép1, 77-88.

  'A kvalitatív kutatás két árama és a pszichológiai tartalomelemzés. ' () 1 Jelkép : 77 -88.

  • Search Google Scholar
 • El-Meligi, A., Moneim (1972) A technique for exploring time experiences in mental disorders. In Yaker, H., Osmond, H., Cheek, F. (eds) The Future of Time. 220-272. The Hogarth Press, London

  The Future of Time , () 220 -272.

 • Erikson, E. H. (1968) Identity: Youth and Crisis. Norton, New York

  Identity: Youth and Crisis , ().

 • Erös F. (2001) Az identityás labirintusai. Narratív konstrukciók és identityás-stratégiák. Janus-Osiris, Budapest

  Az identityás labirintusai. Narratív konstrukciók és identityás-stratégiák , ().

  • Search Google Scholar
 • Czigler, I. (1978) Effects of verbal codability and complexity on duration estimation. In Kardos, L., Pléh, Cs. (eds) Problems of information processing and perceptual organization. 31-40. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Problems of information processing and perceptual organization , () 31 -40.

 • Czigler, I., Winkler, I., Sussmann, E., Yabe, H., Horvath, J. (2003) Temporal characteristics of auditory event-synthesis: Electrophysiological studies. In Helfrich, H. (ed.) Time and Mind II: Information processing perspectives. 81-87. Holgrefe and Huber Publ., Göttingen

  Time and Mind II: Information processing perspectives , () 81 -87.

 • Doob, L. W. (1971) Patterning of Time. Yale University Press, New Haven

  Patterning of Time , ().

 • Ehmann B. (2000) A számítógépes tartalomelemzés alkalmazási lehetöségei a pszichológiai kutatásban. Doktori értekezés. ELTE, Budapest

  A számítógépes tartalomelemzés alkalmazási lehetöségei a pszichológiai kutatásban , ().

  • Search Google Scholar
 • Barker, R. G., Dembo, T., Lewin, K. (1943) Frusztráció es regresszió. In Mérei F., Szakács F. (szerk.) (1975) Csoportdinamika. Válogatás Kurt Lewin müveiböl. 109-141. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  Csoportdinamika. Válogatás Kurt Lewin müveiböl , () 109 -141.

 • Cohen, J. (1967) Psychological Time in Health and Disease. Charles Thomas Publisher, Springfield

  Psychological Time in Health and Disease , ().

 • Czigler I. (1977) Vizuális ábrák kódolhatóságának és bonyolultságának hatása az idötartambecslesre. Magyar Pszichológiai Szemle34, 603-610.

  'Vizuális ábrák kódolhatóságának és bonyolultságának hatása az idötartambecslesre. ' () 34 Magyar Pszichológiai Szemle : 603 -610.

  • Search Google Scholar
 • Aaronson, B. S. (1972) Behavior and the Place Names of Time. In Yaker, H., Osmond, H., Cheek, F. (eds) The Future of Time. 405-436. The Hogarth Press, London

  The Future of Time , () 405 -436.

 • Ambró, Á., Czigler, I. (1994) Parallel estimation of short duration in human. In Richelle, M., De Keyser, V., d'Ydewalle, G., Vandierenonck, A. (eds) Time and the dynamic control of behavior, Interuniversity Pole Attraction. 123-135. Liege

  Time and the dynamic control of behavior, Interuniversity Pole Attraction , () 123 -135.

  • Search Google Scholar
 • Antonovsky, A. (1987) Unraveling The Mystery of Health. Jossey-Bass, San Francisco

  Unraveling The Mystery of Health , ().

 • Erös F., Ehmann B. (1996) Az identityásfejlödés tükrözödése az önéletrajzi elbeszélésben. In Erös F. (szerk.) Azonosság és különbözöseg. Tanulmányok az identityásról és az elöítéletröl. 96-113. Scientia Humana, Budapest

  Tanulmányok az identityásról és az elöítéletröl , () 96 -113.

 • Fraisse, P. (1964) The Psychology of Time. Eyre and Spottiswoode, London

  The Psychology of Time , ().

 • Francis, M., Pennebaker, J. W. (1993) LIWC: Linguistic Inquiry and Word Count. Technical Report. Southern Methodist University, Dallas

  LIWC: Linguistic Inquiry and Word Count. Technical Report , ().

 • Gorman, B. S., Wessman, A. E. (1977) Images, Values and Concepts of Time in Psychological Research. In Gorman, B. S., Wessmann, A. E. (eds) The Personal Experience of Time. 218-263. Plenum Press, New York and London

  The Personal Experience of Time , () 218 -263.

 • Kulcsár Zs., Ehmann B., Rigó A. (1996) Autoimmun nöbetegek életútjának közös jellegzetéssegei. A Magyar Pszichólogiai Társaság 12. nagygyülésén elhangzott elõadás. Budapest, május 22-24.

  A Magyar Pszichólogiai Társaság 12. nagygyülésén elhangzott elõadás , () 22 -24.

  • Search Google Scholar
 • László J. (1998) Szerep, forgatókönyv, narratívum. Scientia Humana, Budapest

  Szerep, forgatókönyv, narratívum , ().

 • Laszlo J. (1999) Társas tudás, elbeszélés, identityás. Scientia Humana-Kairosz, Budapest

  Társas tudás, elbeszélés, identityás , ().

 • László J., Ehmann B., Imre O. (2002) Történelem történetek: a történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás. Pszichológia2, 147-162

  'Történelem történetek: a történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás. ' () 2 Pszichológia : 147 -162.

  • Search Google Scholar
 • László J., Ehmann B., Péley B., Pólya T. (2000) A narratív pszichológiai tartalomelemzés: elméleti alapvetés és elsõ eredmények. Pszichológia4, 367-391.

  'A narratív pszichológiai tartalomelemzés: elméleti alapvetés és elsõ eredmények. ' () 4 Pszichológia : 367 -391.

  • Search Google Scholar
 • Rokeach, M., Bonier, R. (1960) Time perspective, dogmatism and anxiety. In Rokeach, M. (ed.) The Open and Closed Mind. 366-375. Basic Books Inc. New York

  The Open and Closed Mind , () 366 -375.

 • Rokeach, M., Restle (1960) The organization of belief-disbelief systems. In Rokeach, M. (ed.) The Open and Closed Mind. 31-53. Basic Books Inc. New York

  The Open and Closed Mind , () 31 -53.

 • Vajda J. (2003) Az élettörténet szövégenek szövete. Jelkép1, 89-91.

  'Az élettörténet szövégenek szövete. ' () 1 Jelkép : 89 -91.

 • Yaker, H., Osmond, H., Cheek, F., eds (1972) The Future of Time. The Hogarth Press, London

  The Future of Time , ().

 • László J., Pólya T. (1998) A narratív perspektíva szerepe kognitív-kulturális kontextusban. In László J. (szerk.) Élettörtenet és megismerés. Tanulmányok Pataki Ferenc tisztelétere. 72-86. Scientia Humana, Budapest

  Élettörtenet és megismerés. Tanulmányok Pataki Ferenc tisztelétere , () 72 -86.

  • Search Google Scholar
 • Lewin, K. (1942) Idöperspektíva és moral. In Mérei F., Szakács F. (szerk.) (1975) Csoportdinamika. Válogatás Kurt Lewin müveiböl. 227-250. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  Csoportdinamika. Válogatás Kurt Lewin müveiböl , () 227 -250.

 • Marcia, J. E. (1980) Identity in adolescence. In Adelson, J. (ed.) Handbook of adolescent psychology. 122-137. Wiley, New York

  Handbook of adolescent psychology , () 122 -137.

 • Martindale, C. (1984) Elbeszélö szövegek elemzése: Mennyiségi módszer elbeszélö szövegek szimbolikus jelentésének bizonyítására. Pszichológia, (4)3, 413-427.

  'Elbeszélö szövegek elemzése: Mennyiségi módszer elbeszélö szövegek szimbolikus jelentésének bizonyítására. ' () 3 Pszichológia, (4) : 413 -427.

  • Search Google Scholar
 • Moussong-Kovács E. (1992) Temporo-Spatial Orientation's Role In Pictorial Expression of Emotions. In Jakab, I., Hárdi, I. (eds) Psychopathology of Expression and Art Therapy in the World. 108-124. Animula, Budapest

  Psychopathology of Expression and Art Therapy in the World , () 108 -124.

 • Moussong-Kovács E. (2000) Idörajzok. A módszer születésétöl a rendszerezett jelölésig. Psychiatria Hungarica.15, (4), 385-398.

  () 15 Psychiatria Hungarica. : 385 -398.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 3 2 4
Sep 2021 4 2 0
Oct 2021 2 1 2
Nov 2021 8 0 0
Dec 2021 3 2 1
Jan 2022 3 0 0
Feb 2022 0 0 0