Authors:
János László Institute for Psychology of the Hungarian Academy of Sciences and University of Pécs University of Pécs

Search for other papers by János László in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Bea Ehmann MTA Pszichológiai Kutatóintézete Budapest

Search for other papers by Bea Ehmann in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány bemutatja a narratív pszichológiai megközelítés három szintjét, amelyek az elbeszéléses valóságkonstrukciót, a reprezentációk narratív szervezodését, illetve a történetek pszichológiai tartalmát hangsúlyozzák. Ismerteti a LAS Vertikumnak elnevezett eszközrendszert, amit a szerzok a narratív pszichológiai tartalomelemzés céljaira fejlesztettek ki. Az eszközrendszer diagnosztikus feladatokra és hipotézisvizsgálatokra egyaránt használható. Az elemzendo szövegkorpusz elemzésre történo elokészítésétol a statisztikai számításokig egy rendszerbe fogja a tartalomelemzést.

 • Nelson, K. (1993) The psychological and social origins of autobiographical memory. Psychological Science4, 7-14.

  'The psychological and social origins of autobiographical memory. ' () 4 Psychological Science : 7 -14 .

  • Search Google Scholar
 • Assmann, J. (1999) Kulturális emlékezet. Atlantisz, Budapest

  Kulturális emlékezet , ().

 • Bradley, J. (1990) TACT User Guide. Version 1.2. University of Toronto, Canada

  TACT User Guide. Version 1.2 , ().

 • Oatley, K. (1992) Best laid schemes. Cambridge University Press, New York

  Best laid schemes , ().

 • Ricoeur, P. (1984-87) Time and narrative. Vol. I-III. University of Chicago Press, Chicago

  Time and narrative. Vol. I-III , ().

 • László, J. Vincze, O., Köváriné Somogyvári, I. (2003) Representation of national identity in successful historical novels. Empirical Studies of the Arts, (21)1, 69-80.

  'Representation of national identity in successful historical novels. ' () 1 Empirical Studies of the Arts, (21) : 69 -80 .

  • Search Google Scholar
 • Muhr, Th. (1991) ATLAS/ti - A Prototype for the support of text interpretation. Qualitative Sociology, Vol. 14, 349-371.

  Qualitative Sociology , () 349 -371 .

 • Francis, M., Pennebaker, J. W. (1993) LIWC: Linguistic Inquiry and Word Count. Technical Report. Dallas, TX, Southern Methodist University

  LIWC: Linguistic Inquiry and Word Count. Technical Report , ().

 • Labov, W., Waletzky, J. (1967) Narrative Analysis: Oral Version of Personal Experience. In Helm, J. (ed.) Essays on the Verbal and Visual Arts. American Ethnological Society, Seattle

  Essays on the Verbal and Visual Arts , ().

 • Laszlo J. (1999) Társas tudás elbeszélés, identitás. A társas tudás modern szociálpszichológiai elméletei. Scientia Humana-Kairosz, Budapest

  Társas tudás elbeszélés, identitás. A társas tudás modern szociálpszichológiai elméletei , ().

  • Search Google Scholar
 • László J. (2003) Amit a narratívpszichólogia a posztmodernnek köszönhet, s ami megkülönbözteti attól. Magyar Pszichológiai Szemle2, 231-241.

  'Amit a narratívpszichólogia a posztmodernnek köszönhet, s ami megkülönbözteti attól. ' () 2 Magyar Pszichológiai Szemle : 231 -241 .

  • Search Google Scholar
 • Pennebaker, J. W. (2001) A stressz szavakba öntése: egészségi, nyelvészeti és terápiás implikációk. In László J., Thomka B. (szerk.) Narratívák5. 189-205. Kijárat Kiadó, Budapest

  'A stressz szavakba öntése: egészségi, nyelvészeti és terápiás implikációk. In László J., Thomka B. (szerk.) ' () 5 Narratívák : 189 -205 .

  • Search Google Scholar
 • Pléh Cs. (1996) A narratívumok mint a pszichológiai koherenciateremtés eszközei. Holmi8, 2, 265-282.

  'A narratívumok mint a pszichológiai koherenciateremtés eszközei. ' () 8, 2 Holmi : 265 -282 .

  • Search Google Scholar
 • Pléh, Cs. (2002) Narrative constructions of texts and the self. In László, J., Stainton Rogers, W. (eds) Narrative Approaches in Social Psychology. New Mandate, Budapest

  Narrative Approaches in Social Psychology , ().

 • Ricoeur, P. (2001) A narratív azonosság. In László J., Thomka B. (szerk.) Narratív pszichológia. 15-26. Kijárat Kiadó, Budapest

  Narratív pszichológia , () 15 -26 .

 • Rubin, D. C. (1996) Remembering our past. Studies in autodiagraphical memory. Cambridge University Press, Cambridge

  Remembering our past. Studies in autodiagraphical memory , ().

 • Rummelhart, D. A. (1975) Notes on a schema for stories. In Bobgrow, D. G., Collins, A. (eds) Representation and understanding. Studies in cognitive science. 211-236. Academic Press, New York

  Representation and understanding. Studies in cognitive science , () 211 -236 .

 • Sarbin, T. R., ed. (1986) Narrative psychology. The storied nature of human existence. Praeger, New York

  Narrative psychology. The storied nature of human existence , ().

 • Schaller, M., Convey, L. G. (1999) Influence of impression-management goals on the emerging contents of group stereotypes: Support for a social-evolutionary process. Personality and Social Psychology Bulletin25, 819-833.

  'Influence of impression-management goals on the emerging contents of group stereotypes: Support for a social-evolutionary process. ' () 25 Personality and Social Psychology Bulletin : 819 -833 .

  • Search Google Scholar
 • Schank, R. C, Abelson, R. P. (1977) Scripts, plans, goals, and understanding. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale

  Scripts, plans, goals, and understanding , ().

 • Semin, G. R. (2000) Agenda 2000 - Communication: Language as an implementational device for cognition. European Journal of Social Psychology30, 595-612.

  'Agenda 2000 - Communication: Language as an implementational device for cognition. ' () 30 European Journal of Social Psychology : 595 -612 .

  • Search Google Scholar
 • Bruner, J., Lucariello, J. (2001) A világ narratív újrateremtése a monológban. In László J., Thomka B. (szerk.) Narratív pszichológia. 131-156. Kijárat Kiadó, Budapest

  Narratív pszichológia , () 131 -156 .

 • Dyer, M. G. (1993) Az érzelem szerepe elbeszélö szövegekben. In László J. (szerk.) Válogatás a szociális megismerés szakirodalmából 2. Érzelmek és éntudat. 63-99. Tankönyvkiadó, Budapest

  Válogatás a szociális megismerés szakirodalmából 2. Érzelmek és éntudat , () 63 -99 .

  • Search Google Scholar
 • Ehmann B. (2002) A szöveg mélyén. A pszichológiai tartalomelemzés. Új Mandátum, Budapest

  A szöveg mélyén. A pszichológiai tartalomelemzés , ().

 • Erös F. (2001) Az identitás labirintusai. Janus-Osiris, Budapest

  Az identitás labirintusai , ().

 • Pléh, Cs. (2003) Decomposition and reassembling of the self: possibilities of meeting cognitive and social construons. In László, J., Wagner, W. (eds) Theories and controversies in societal psychology. 117-130. New Mandatum, Budapest

  Theories and controversies in societal psychology , () 117 -130 .

 • Polkinghorne, D. E. (1988) Narrative knowing and the human sciences. SUNY Press, Albany

  Narrative knowing and the human sciences , ().

 • Prószéky G., Kis B. (1999) Számítogéppel - emberi nyelven. Intelligens szövegkezelés számítógeppel. Szak Kiadó, Budapest

  Számítogéppel - emberi nyelven. Intelligens szövegkezelés számítógeppel , ().

  • Search Google Scholar
 • László J., Ehmann B., Imre O. (2002) Történelem történetek: a történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás. Pszichológia, (22)2, 147-161.

  'Történelem történetek: a történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás. ' () 2 Pszichológia, (22) : 147 -161 .

  • Search Google Scholar
 • László J., Ehmann B., Péley B., Pólya T. (2000) A narratív pszichólogiai tartalomelemzés: elméleti alapvetés és elsö eredmények. Pszichólogia, (20)4, 367-390.

  'A narratív pszichólogiai tartalomelemzés: elméleti alapvetés és elsö eredmények. ' () 4 Pszichólogia, (20) : 367 -390 .

  • Search Google Scholar
 • Semin, G. R., Fiedler, K. (1988) The cognitive functions of linguistic categories in describing persons: Social cognition and language. Journal of Personality and Social Psychology54, 558-568.

  'The cognitive functions of linguistic categories in describing persons: Social cognition and language. ' () 54 Journal of Personality and Social Psychology : 558 -568 .

  • Search Google Scholar
 • Semin, G. R., Fiedler, K. (1991) The linguistic category model, its bases, applications and range. In Stroebe, W., Hewstone, M. (eds) European Review of Social Psychology. Vol. 2. 1-50. Chichester, Wiley

  European Review of Social Psychology , () 1 -50 .

 • Spence, D. P. (2001) Az elbeszélö hagyomány. In László J., Thomka B. (eds) Narratív pszichológia. Kijárat Kiadó, Budapest

  Narratív pszichológia , ().

 • Stern, D. N. (1995) The Motherhood Constellation. Basic Book, New York

  The Motherhood Constellation , ().

 • Wyer, R. S. Jr., Adaval, R., Colcombe, S. J. (2002) Narrative-based representations of social knowledge: Their construction and use in comprehension, memory, and judgment. In Zana, M. P. (ed.) Advances in experimental social psychology. Vol. 34. 133-197. Academic Press, New York

  Advances in experimental social psychology , () 133 -197 .

 • Bruner, J. (1990) Acts of Meaning. Harvard University Press, Cambridge

  Acts of Meaning , ().

 • Bruner, J. (1986) Actual Minds, Possible Worlds. Harvard University Press, Cambridge

  Actual Minds, Possible Worlds , ().

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (General Psychology)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.126
SJR Q rank Q4

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 184 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 224 EUR / 252 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 9 1 1
Feb 2024 3 1 0
Mar 2024 1 2 0
Apr 2024 19 0 0
May 2024 10 0 0
Jun 2024 8 0 0
Jul 2024 2 0 0