Authors:
Orsolya Vincze PTE BTK Pszichológiai Intézet Pécs

Search for other papers by Orsolya Vincze in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
János László Institute for Psychology of the Hungarian Academy of Sciences and University of Pécs University of Pécs

Search for other papers by János László in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A történelmi regények a szocializáció egy sajátos területét reprezentálják (Burke, 1945; Bettelheim, 1975). A legtöbb történelmi regény nemcsak esztétikai élvezetet nyújt, hanem a történelem, a kollektív emlékezet játéktere is egyben. Ezek a regények azon felül, hogy bevezetik a befogadót az olvasás muvészetébe, a nemzeti identitás kulturális mintáit is közvetítik. Kutatócsoportunkkal arra vállalkoztunk, hogy megvizsgáljuk a legnépszerubb magyar történelmi regények azonosulásra csábító mintázatait, amelyek - feltételezésünk szerint - sikerességük kulcsai is egyben. A sorban szereplo harmadik legnépszerubb regény Jókai Mór Erdély aranykora címu regénye. A vizsgálat célja a regényben felmerülo politikai (és magánéleti) problémákkal szemben alkalmazott megküzdési stratégiák rendszerének feltérképezése és elemzése volt. Azonosítottuk a leggyakrabban eloforduló szereploket ért fenyegetéseket, valamint a fenyegetésekkel szemben alkalmazott megküzdési módokat. Ezenfelül minden egyes megküzdési mód kimenetelét, hatékonyságát is értékeltük. Így az interperszonális és csoportszintu kapcsolatok konfliktusmátrixa, valamint a szereplok copingmátrixa alapján a regényben egy jól kirajzolódó megküzdési modellt kaptunk. Számos megküzdési mód jelenik meg a regényben. Figyelemreméltó, hogy ellentétben a „heroikus történelmi” elbeszélésekkel, a regény sem a konfrontációt, sem az instrumentalizációt nem ábrázolja hatékony megküzdési stratégiának. A pragmatista csoport számára egzisztenciális szempontból az elfogadás, valamint az ellenállást követo elfogadás bizonyul a leghatékonyabb megküzdési módnak, noha ez számos esetben az identitás gyengítésével jár.

 • Lazarus, R. S., Folkman, S. (1987) Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality1, 141-170.

  'Transactional theory and research on emotions and coping. ' () 1 European Journal of Personality : 141 -170 .

  • Search Google Scholar
 • McAdams, D. P. (2001) A történet jelentése az irodalomban és az életben. In László J., Thomka B. (szerk.) Narratív Pszichológia. Narratívák5. 157-175. Kijárat Kiadó, Budapest

  'A történet jelentése az irodalomban és az életben. In László J., Thomka B. (szerk.) ' () 5 Narratív Pszichológia. Narratívák : 157 -175 .

  • Search Google Scholar
 • Moscovici, S. (2002) Társadalom-lélektan. Osiris, Budapest

  Társadalom-lélektan , ().

 • Olah A. (1993) Szorongás, megküzdés és megküzdési potencyál. Kandidátusi értekezés

  Szorongás, megküzdés és megküzdési potencyál , ().

 • Ulrich, W. (1986) The use of fiction as a source of information about interpersonal communication: A critical view. Communication Quarterly34, 143-153.

  'The use of fiction as a source of information about interpersonal communication: A critical view. ' () 34 Communication Quarterly : 143 -153 .

  • Search Google Scholar
 • Zeidner, M., Endler, N. S., eds (1996) Handbook of coping-theory, research, applications. Wiley, New York

  Handbook of coping-theory, research, applications , ().

 • Zöld B. (1988) Csoportszerü kompozíció Jane Austin Büszkeség és balítélet c. regényében. Pszichológia, (8)4, 541-556.

  'Csoportszerü kompozíció Jane Austin Büszkeség és balítélet c. regényében. ' () 4 Pszichológia, (8) : 541 -556 .

  • Search Google Scholar
 • Bettelheim, B. (1975) The uses of enchantment: The meaning and importance of fairy tales. Alfred A. Knopf, New York

  The uses of enchantment: The meaning and importance of fairy tales , ().

 • Breakwell, Glynis M. (1986) Coping with threatened identities. Methuen, New York

  Coping with threatened identities , ().

 • Bruner, J. S. (1990) Acts of meaning. Harvard University Press, Cambridge

  Acts of meaning , ().

 • Bruner, J. S. (2001) A gondolkodás két formája. In László J., Thomka B. (szerk.) Narratív pszichológia. Narratívák5. 27-58. Kijárat Kiadó, Budapest

  'A gondolkodás két formája. In László J., Thomka B. (szerk.) ' () 5 Narratív pszichológia. Narratívák : 27 -58 .

  • Search Google Scholar
 • Burke, K. (1945) The Grammar of Motives. Prentice-Hall, New York

  The Grammar of Motives , ().

 • Fleisher Feldman, C. (2001) Narratives of national identity as group narratives: Patterns of interpretive cognition. In Brockmeier, J., Carbaugh, D. (eds) Narrative and Identity, Studies in Autobiography, Self and Culture. 129-145. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam

  Narrative and Identity, Studies in Autobiography, Self and Culture , () 129 -145 .

  • Search Google Scholar
 • Gergen, K. J. (1971) The Concept of Self. Holt, Rinehart & Winston, New York

  The Concept of Self , ().

 • Haan, N. (1977) Coping and defending. Academic Press, New York

  Coping and defending , ().

 • Potter, J., Stringer, P., Wetherell, M. (1984) Social Texts and Contexts. Literature and Social Psychology. Routledge, London

  Social Texts and Contexts. Literature and Social Psychology , ().

 • Ricoeur, P. (2001) A narratív azonosság. In László J., Thomka B. (szerk.) Narratív Pszichológia. Narratívák5. 15-26. Kijárat Kiadó, Budapest

  'A narratív azonosság. In László J., Thomka B. (szerk.) ' () 5 Narratív Pszichológia. Narratívák : 15 -26 .

  • Search Google Scholar
 • Rosenberg, S., Jones, R. (1972) A method for investigating and representing a person's implicit theory of personality: Theodor Dreiser's view of people. Journal of Personality and Social Psychology, (22)3, 372-386.

  'A method for investigating and representing a person's implicit theory of personality: Theodor Dreiser's view of people. ' () 3 Journal of Personality and Social Psychology, (22) : 372 -386 .

  • Search Google Scholar
 • Krohne, H. W., Rogner J. (1982) Repression-sensitization as a central construct in coping research. In Krohne, H. W., Laux, L. (eds) Achievement, stress and anxiety. 167-193. Hemisphere, New York

  Achievement, stress and anxiety , () 167 -193 .

 • László, J. (2002) Narrative organisation of social representation. In László, J., Stainton, Rogers W. (eds) Narrative Approaches in Social Psychology. 28-47. New Mandate, Budapest

  Narrative Approaches in Social Psychology , () 28 -47 .

 • László j., Vincze O. (2001) Az újdonság varázsa és a történet öröme. In Pléh Cs. László J. Oláh A. (szerk.) Tanulás, kezdeményezés, alkotás. 105-116. Eötvös, Budapest

  Tanulás, kezdeményezés, alkotás , () 105 -116 .

 • László, J., Vincze, O., Köváriné Somogyvári, I. (2003) Representation of national identity in successful historical novels. Empirical Studies in the Arts Special Issue, Vol. 23, 1.

  Empirical Studies in the Arts , () 1 .

 • Lazarus, R. S. (1966) Psychological stress and the coping process. McGraw-Hill, New York

  Psychological stress and the coping process , ().

 • Lazarus, R. S. (1991) Emotion and adaptation. Oxford University Press, London

  Emotion and adaptation , ().

 • Lazarus, R. S. (1993) Coping theory and research: Past, present, and future. Psychosomatic Medicine55, 234-247.

  'Coping theory and research: Past, present, and future. ' () 55 Psychosomatic Medicine : 234 -247 .

  • Search Google Scholar
 • Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984) Stress, appraisal, and coping. Springer, New York

  Stress, appraisal, and coping , ().

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (General Psychology)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.126
SJR Q rank Q4

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 184 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 224 EUR / 252 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 9 0 0
Mar 2024 12 2 1
Apr 2024 16 0 0
May 2024 9 0 0
Jun 2024 28 0 0
Jul 2024 0 0 0
Aug 2024 0 0 0