View More View Less
 • 1 Kodolányi János Főiskola, Pedagógiai Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kutatásunk célja a baráti kapcsolatokban lehetséges versengésben megfigyelhető nemi különbségek fiatal magyar felnőttek körében végzett vizsgálata volt. Ennek érdekében 345 főiskolai és egyetemi hallgatót - 161 férfit és 184 nőt - kérdeztünk meg az azonos nemű barátok közötti versengésről alkotott véleményükről és saját viselkedési intenciójukról különböző versengési helyzetekben. A kutatási cél eléréséhez saját fejlesztésű kérdőívet állítottunk össze. A kérdőív hat helyzetleírást tartalmazott, melyben a barátok különböző célokért versenghettek egymással. Ezek a célok a következők voltak: szexuális partner, anyagi javak, intellektuális felsőbbség, sportteljesítmény, társas elfogadottság és karrierlehetőség. A vizsgálati személyeknek minden helyzetben el kellett dönteniük, hogy az előre megadott válaszlehetőségeket mennyire tartják az adott helyzetben elfogadhatónak; mit gondolnak, az emberek többsége melyiket választaná legvalószínűbben és legkevésbé valószínűen; és ők maguk melyiket választanák.  Tapasztalataink egyértelműen alátámasztják azokat az elméleteket, melyek azonos neműek baráti kapcsolatában fontos tényezőnek, és bizonyos körülmények között elkerülhetetlennek tartják a versengést. A különböző helyzetekben megjelenő versengés minőségét azonban számos tényező határozza meg. Fontos befolyásoló tényezőnek találtuk a válaszadó nemét, amely a helyzeti és egyéb személyiségbeli tényezőkkel, például a személy versengési hajlamával interakcióban, a legtöbb szituációban elkülönítette a válaszokat. Eredményeink sajátos színben tüntetik fel férfiak és nők versengésének különbségét. Nem találtunk egyértelmű bizonyítékot arra a széles körben osztott elképzelésre, hogy a nők saját nemük tagjait versengőbbnek látják, mint a férfiakat, és saját viselkedésükben nem vállalják nyíltan a versengést. Eredményeink a nem és egyéb változók interakciós befolyását tükrözik, amely interakcióban a válaszadó neme dinamikusan változó irányú és erősségű hatással bír.

 • AHLGREN, A. (1983) Sex differences in the correlates of cooperative and competitive school attitudes. Developmental Psychology, 19, 881-888.

  'Sex differences in the correlates of cooperative and competitive school attitudes. ' () 19 Developmental Psychology : 881 -888.

  • Search Google Scholar
 • ARGYLE, M. (1991) Cooperation. Routledge, London

  Cooperation. , ().

 • BLESKE, A. L., BUSS, D. M. (1998) Rivalry in Same-Sex Friendship. Paper presented at the Tenth Annual Conference for the Human Behavior and Evolution Society, July, Davis

 • BLESKE, A. L., SHACKELFORD, T. K. (2001) Poaching, promiscuity, and deceit: Combatting mating rivalry in same-sex friendships. Personal-Relationships, (8) 4, 407-424.

  'Poaching, promiscuity, and deceit: Combatting mating rivalry in same-sex friendships. ' () 4 Personal-Relationships : 407 -424.

  • Search Google Scholar
 • DEUTSCH, M. (1949) An experimental study of the effects of cooperation and competition upon group process. Human Relations, 2, 199-231.

  'An experimental study of the effects of cooperation and competition upon group process. ' () 2 Human Relations : 199 -231.

  • Search Google Scholar
 • STEIN, A. H. (1971) The effects of sex-role standards for achievement and sex-role preference on three determinants of achievement motivation. Developmental Psychology, 4, 219-231.

  'The effects of sex-role standards for achievement and sex-role preference on three determinants of achievement motivation. ' () 4 Developmental Psychology : 219 -231.

  • Search Google Scholar
 • TESSER, A., SMITH, J. (1980) Some effects of friendship and task relevance of helping: You don't always help the one you like. Journal of Experimental Social Psychology, 16, 582-590.

  'Some effects of friendship and task relevance of helping: You don't always help the one you like. ' () 16 Journal of Experimental Social Psychology : 582 -590.

  • Search Google Scholar
 • THOMAS, K., KILMAN, R. (1974) Conflict mode instrument. Xicom, Tuxedo

  Conflict mode instrument. , ().

 • INGRAM, P. (2000) Friendships among competitors in the Sydney hotel industry. American Journal of Sociology, (106) 2, 387-423.

  () 2 American Journal of Sociology : 387 -423.

 • ERBER, R., TESSER, A. (1994) Self-evaluation maintenance: A social-psychological approach to interpersonal relationships. In Erber, R., Gilmour, R. (eds) Theoretical frameworks for personal relationships. 211-233. LEA Hillsdale, New Jersey

  Self-evaluation maintenance: A social-psychological approach to interpersonal relationships. , () 211 -233.

  • Search Google Scholar
 • FESTINGER, L. (1954) A theory of social comparison process. Human Relations, 7, 117-127. Magyarul: A társadalmi összehasonlítás folyamatainak elmélete. In Pataki F. (szerk.) Pedagógiai szociálpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest, 1979

  'A theory of social comparison process. ' () 7 Human Relations : 117 -127.

 • FÜLÖP M. (1995) Does Gender Make any Difference? Children's Concepts on Competition. Paper presented at the VIIth European Conference on Developmental Psychology, Krakkó

 • FÜLÖP M. (2002) Versengö nök (és férfiak) Magyarországon és Japánban. Elöadás a Nö és férfi, férfi és nö" - A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón címü konferencián. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, november, 22-23.

  , , .

 • FÜLÖP, M., BERKICS, M. (2002) Young people's perception of the competitive and the non-competitive person in a society under social transition. In Ross, A. (ed) Future Citizens in Europe. 97-105. Metropolitan University, London

  , () 97 -105.

 • FÜLÖP M., SZÖLLÖS P., SZÖNYI G., TELCS A. (1999) IBS-B study" - elsö eredmények. In Annales '99. 157-172. IBS, Budapest

  IBS-B study" - elsö eredmények. , () 157 -172.

 • GILLIGAN, C. (1982) In a different voice: Psychological theory and women's development. Harvard University Press, Cambridge

  In a different voice: Psychological theory and women's development. , ().

 • JOHNSON, D. W., JOHNSON, F. P. (1992) Positive interdependence: The heart of cooperative learning. Interaction Book Company, Edina

  Positive interdependence: The heart of cooperative learning. , ().

 • KAST, V. (2000) A jó barátnö. Park Kiadó, Budapest

  A jó barátnö. , ().

 • F. LASSÚ, ZSUZSA (2002) Female friendship and competition - The Hungarian women's way. Paper presented at The Complex Web of Women's Friendships" Conference, June 20-22, 2002. Portland, Maine

 • MACCOBY, E. E. (1990) Gender and relationships. American Psychologist, 45, 513-520.

  'Gender and relationships. ' () 45 American Psychologist : 513 -520.

 • MCCOY, L. D. (1998) Man-to-man: A psychodynamic/developmental understanding of adult male same-sex friendship. Unpublished manuscript of a thesis. George Fox University

 • MUROYAMA, H. (1995) A study of rivalry as a form of interpersonal relationship. The Japanese Journal of Psychology, 65, 454-462.

  'A study of rivalry as a form of interpersonal relationship. ' () 65 The Japanese Journal of Psychology : 454 -462.

  • Search Google Scholar
 • RYCKMAN, R. M., HAMMER, M., KACZOR, L. M., GOLD, J. A. (1990) Construction of a hyper-competitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 55, 630-639.

  'Construction of a hyper-competitive attitude scale. ' () 55 Journal of Personality Assessment : 630 -639.

  • Search Google Scholar
 • RYCKMAN, R. M., HAMMER, M., KACZOR, L. M., GOLD, J. A. (1996) Construction of a personal development competitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 66, 374-385.

  'Construction of a personal development competitive attitude scale. ' () 66 Journal of Personality Assessment : 374 -385.

  • Search Google Scholar
 • SAPADIN, L. A. (1988) Friendship and gender: Perspectives of professional men and women. Journal of Social and Personal Relationships, 5, 387-403.

  'Friendship and gender: Perspectives of professional men and women. ' () 5 Journal of Social and Personal Relationships : 387 -403.

  • Search Google Scholar
 • SCHWALBE, M. L. STAPLES, C. L. (1991) Gender differences in sources of self-esteem. Social Psychology Quarterly, (54) 2, 158-168.

  'Gender differences in sources of self-esteem. ' () 2 Social Psychology Quarterly : 158 -168.

  • Search Google Scholar
 • SHERIF, M., HARVEY, O. J., WHITE, B. J., HOOD, W. R. SHERIF, C. W. (1961) Intergroup conflict and cooperation: The robber's cave experiment. University of Oklahoma, Norman

  Intergroup conflict and cooperation: The robber's cave experiment. , ().

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 7 0 0
May 2021 7 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 0 0 0