View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Pszichológia Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A fejődési szakaszok két elfogadott rendszere a tanulmány kiindulópontja. Piaget kognitív fejlődési szakaszai és Erikson nyolc életkori fázisa a pszichoszociális krízisek változása szerint. Mindkét rendszerben kiemelt jelentősége van az egyedfejlődés során bekövetkezett változások tartalmi leírásának és ugyanakkor a változások mélyén rejlő állandó tulajdonságok kimutatásának. A valódi kérdés a fejlődés mechanizmusainak különböző - motivációs, affektív, kognitív - részletezése alapján egy szintézis kézzelfogható megragadása. Ennek érdekében a pszichológiai gondolkodás logikáját és a valóság törvényei alapján kidolgozott logikai rendszerek alapvető ismeretelméleti problémáit egy geometriai modell segítségével hidalom át.A modellben Erikson nyolc fejlődési fázisát a gömbnyolcad nyolc darab 90 fokos forgása reprezentálja, amely integrálja a személyiségfejlődés kognitív és motivációs tényezőit. A modellt négy geneti­kai bázis határozza meg a Descartes-féle koordináta-rendszerben. A felületen szemléltethető Erikson pszichoszociális kríziseinek sikeres és sikertelen megoldása. A három dimenzió megfelel Piaget INRC-rendszerében az N, R, C elemeknek, de nem három művelet, hanem nyolc művelet adja vissza a kiinduló forgást mint identitásműveletet. A három dimenzió pszichológiai értelme Lersch integráló személyiségelmélete szerint a „létezés”-hez az „én”-hez és a „szociális”-hoz kötött tematikus élményvilág

 • ATKINSON, R. L., ATKINSON, R. C, SMITH, E. E., BEM, D. J. (1994) Pszichólogia. Osiris-Századvég, Budapest

  Pszichólogia. , ().

 • Bagdy E. (2001) Szemelyiségélméletek, személyiségfejlödés, identityás. In Buda Béla, Kopp Mária (szerk.) Magatartástudomány. 150. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest

  Szemelyiségélméletek, személyiségfejlödés, identityás. , ().

 • BÓLYAI J. (1952) Appendix. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Appendix. , ().

 • ECCLES, J. S., WIGFIELD, A. (2002) Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology. Theories Linking Motivation and Cognition

  'Motivational beliefs, values, and goals. ' () Annual Review of Psychology. .

 • PIAGET, J. (1975) L'equilibration des structures cognitives Problème Central du dévelopment. Presses Universitaires de France, Paris

  L'equilibration des structures cognitives Problème Central du dévelopment. , ().

  • Search Google Scholar
 • PIAGET,J.,INHELDER,B.(1966)La psychologic de l'enfant. Presses Universitaires de France, Paris (Magyarul: Gyermekleléktan. Osiris, Budapest, 1999)

  La psychologic de l'enfant. , ().

 • QUINE, W. V. (1959) Methods of Logic. Henry Holt and Co., New York

  Methods of Logic. , ().

 • ERIKSON, E. H. (1968) Identity Youth and Crises. W.W. Norton & Company, New York

  Identity Youth and Crises. , ().

 • FARKAS M., SZERK. (1979) Matematikai kislexikon. Müszaki Könyvkiadö, Budapest

  Matematikai kislexikon. , ().

 • LERSCH, Ph. (1970) Aufbau der Person. Elfte Aufgabe. Johann Ambrosius Barth, München

  Aufbau der Person. Elfte Aufgabe. , ().

 • ERIKSON, E. H. (1991) Az életciklus: Az identityás epigenezise. In A fiatal Luther és mások írások. 437-496. Gondolat Kiadó, Budapest

  Az életciklus: Az identityás epigenezise. , () 437 -496.

 • FREGE, G. (1893) Grundgesetze der Arithmetik. Begriffsschriftlich abgeleitet. I. Band. In Pohle, H. (ed.) Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt und G. Olms, Hildesheim, 1962

  Grundgesetze der Arithmetik. Begriffsschriftlich abgeleitet. I. Band. , ().

 • MÉREI F., V. BINÉT Á. (1972) Gyermeklélektan. Második kiádas. Gondolat, Budapest

  Gyermeklélektan. , ().

 • MOLNAR, P. (2002) Generalization of Piaget's INRC system and its application on the basis of Maslow and Erikson developmental theory. The 8th Conference of the European Association for Research on Adolescence EARA Oxford 2002. oktober 3-7. Teljes kézirat: wwwhome.hupe.hu/%7 Emolnarp

 • MOLNÁR P. (2003) Európai fiatalok szocializációja és jövöképe - A pszichológiai fejlödési szakaszok és ajövökep szerkezetének törvényszerüségei. MTA Jövökutátasi Bizottsága, Miskolc. Kézirat

  Európai fiatalok szocializációja és jövöképe - A pszichológiai fejlödési szakaszok és ajövökep szerkezetének törvényszerüségei. , ().

  • Search Google Scholar
 • MOLNÁR, P. (2004) The plausible logical half sphere model of the degenerative genetic code 1st International Conference on Basic an Clinical Immunogenomics Poster 19 3-7 October, 2004 Budapest, Hungary

 • PIAGET, J. (1972) Essai de logique opértoire. Dunod, Paris

  Essai de logique opértoire. , ().

 • SZOKOLSZKY Á. (1998) A séma fogalma a kognitív pszichológiában. Pszichológia, 2, 209-235.

  'A séma fogalma a kognitív pszichológiában. ' () 2 Pszichológia : 209 -235.

 • TURNER, J. (1975) Cognitive Development. Methuen & Co. Ltd., London (Magyarul: Az értelmi fejlödés. Gondolat, Budapest, 1981)

  Cognitive Development. , ().

 • Vajda Zs. (1999) A gyermek pszichólogiai fejlödése. Helikon Kiadó, Budapest

  A gyermek pszichólogiai fejlödése. , ().

 • WEBER, T. P. (2002) Genforschung. DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln

  Genforschung. , ().

 • WIGNER, J. (1972) Szimmetriák és reflexiók. Gondolat, Budapest

  Szimmetriák és reflexiók. , ().

 • RUZSA I. (1984) Klasszikus, modális és intenzionális logika. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Klasszikus, modális és intenzionális logika. , ().

 • QUINE, W. V. (1998) From stimulus to science. First Harward University Press, Cambridge-London

  From stimulus to science. , ().

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 11 6
Jul 2020 4 4 9
Aug 2020 16 0 0
Sep 2020 8 0 0
Oct 2020 8 2 3
Nov 2020 13 5 3
Dec 2020 0 0 0