View More View Less
 • 1 BME, Információ és Tudásmenedzsment Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Cross Mark

A World Wide Web hatalmas információs bázisát hiperdokumentumokként tárolt multimédiás adatok alkotják. Élénk tudományos vita folyik arról, hogyan konceptualizáljuk ezt a meglehetosen idegen kognitív környezetet, hogyan tájékozódunk a hipertextes struktúrában, hogyan szerzünk információkat a hipertérbol. A hipertextben megbújó megismerési nehézségek közül a hipertext nyomtatott szövegtol eltéro topológiájából, hálózatos szervezodésébol, bonyolult térképzodményeibol adódó dezorientáció és kognitív túlterheltség a leggyakrabban tapasztalható élmények. Napjainkban számos kutatás irányul a WWW használhatóbbá tételére, a felhasználók kognitív folyamatain nyugvó navigációs segítségek felkutatására, a hipertextes struktúra tériesítésének lehetoségeire. Mivel a területre vonatkozó modellek és paradigmák meglehetosen képlékenyek, és gyakran egymásnak ellentmondó empirikus bizonyítékok látnak napvilágot, a tanulmány a hipertext által definiált tér megismerésének, a téri nyelv és a téri metaforák használhatóságának elméleti vonatkozásait veszi számba.

 • NIELSEN, J. (1990) Hypertext and Hypermedia. Academic Press, Boston

  Hypertext and Hypermedia. , ().

 • DIEBERGER, A. (1994) Navigation in textual virtual environments using a city metaphor. Unpublished Doctoral Dissertation, Vienna University of Technology, Vienna

 • NELSON, T. H. (1981) Literary machines. Self-published, Swarthmore

  Literary machines. , ().

 • ESPÉRET, E. (1996) Notes on hypertext, cognition and language. In Rouet, J., Levonen, J. J., Dillon, A., Spiro, J. R. (eds) Hypertext and Cognition. 149-156. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah

  Notes on hypertext, cognition and language. , () 149 -156.

 • FARRIS, J. S., JONES, S. K., EK, D. P. (2002) Usre's schemata of hypermedia: what is so spetial about a website? Interacting with Computers, 5, 487-502.

  'Usre's schemata of hypermedia: what is so spetial about a website? ' () 5 Interacting with Computers : 487 -502.

  • Search Google Scholar
 • LAKOFF, G., JOHNSON, M. (2003) Metaphors we live by. The University of Chicago Press, Chicago

  Metaphors we live by. , ().

 • LEVY, P. (1990) Les technologies de l'intelligence. L'avenir de la pensée á l'ère Informatique. La découvetre, Paris

  Les technologies de l'intelligence. L'avenir de la pensée á l'ère Informatique. , ().

  • Search Google Scholar
 • EUKLIDÉSZ (1983) Elemek. Gondolat Kiadó, Budapest

  Elemek. , ().

 • FASTREZ, P. (1999) Aspects sémio-cognitifs de la navigation hipertextuelle.

 • FAUCONNIER, G., Turner, M. (2001) Conceptual Integration Networks (expanded web version), Megjelent (1998) Cognitive Science, 2, 133-187.

 • GOLDSTONE, L. R. (1999) Similarity. In Wilson, R. A., Keils, F. C. (eds) The MIT encyclopedia of the cognitive sciences. 763-765. MIT Press, Cambridge

  Similarity. , () 763 -765.

 • KIM, H., HIRTLE, S. C. (1995) Spatial metaphors and disorientation in hypertext browsing. Behaviour & Informational Technology, 4, 239-250.

  'Spatial metaphors and disorientation in hypertext browsing. ' () 4 Behaviour & Informational Technology : 239 -250.

  • Search Google Scholar
 • SPIRO, J. R. (eds) Hypertext and Cognition. 157-163. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah

  Hypertext and Cognition. , () 157 -163.

 • RIVERS, R., STORSS, G. (1985) Caracterizing user navigation through complex data structures. Behaviour and Information Technology, 7, 93-102.

  'Caracterizing user navigation through complex data structures. ' () 7 Behaviour and Information Technology : 93 -102.

  • Search Google Scholar
 • ROUET, J., LEVONEN, J. J., DILLON, A., SPIRO, J. R. (1996) An introduction to hypertext and Cognition. In Rouet, J., Levonen, J. J., Dillon, A., Spiro, J. R. (eds) Hypertext and Cognition. 3-8. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah

  An introduction to hypertext and Cognition. , () 3 -8.

 • SHUM, S. (1990) Real and virtual spaces: Mapping from spatial cognition to hypertext. Hypermedia, (2)2, 133-158.

  Real and virtual spaces: Mapping from spatial cognition to hypertext. 2 133 158

  • Search Google Scholar
 • FOLTZ, W. P. (1996) Comprehension, coherence, and strategies in hypertext and linear text. In Rouet, J., Levonen, J. J., Dillon, A., Spiro, J. R. (eds) Hypertext and Cognition. 109-136. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah

  Comprehension, coherence, and strategies in hypertext and linear text. , () 109 -136.

  • Search Google Scholar
 • FOSS, C. L. (1989) Detecting lost users : Empirical studies on browsing hypertext, Rapport de recherche INRIA, no. 972, Sophia Antipolis

 • GALL, J. E., HANNAFIN, M. J. (1994) A framework for the study of hypertext. Instructional Science, 3, 207-232.

  'A framework for the study of hypertext. ' () 3 Instructional Science : 207 -232.

 • JOHNSON, M. (1987) The body in the mind, The bodily basis of meaning, imagination, and reason. The University of Chicago Press, Chicago

 • LAKOFF, G. (1987) Women, fire, and dangerous things. The University of Chicago Press, Chicago

  Women, fire, and dangerous things. , ().

 • LAKOFF, G. (1992) The Contemporary Theory of metaphor.

 • LANDOW, P. G. (1998) Hipertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson.

 • GARROD, S., FERRIER, G., CAMPBELL, S. (2003) In és on: a téri prepozíciók funkcionális geometriájának vizsgálata. In Lukács Á., Király I., Racsmány M., Pléh Cs. (eds) A téri megismerés és a nyelv. 45-68. Gondolat Kiado, Budapest

  In és on: a téri prepozíciók funkcionális geometriájának vizsgálata. , () 45 -68.

  • Search Google Scholar
 • GIBBS, R. W. JR., COLSTON, H. L. (1995) The cognitive psychological reality of image schemas and their transformation. Cognitive Linguistics, 6, 347-378.

  'The cognitive psychological reality of image schemas and their transformation. ' () 6 Cognitive Linguistics : 347 -378.

  • Search Google Scholar
 • MCALEESE, R. (1989) Hypertext theory into practice. Ablex Publishing Corporation, Norwood

  Hypertext theory into practice. , ().

 • LANDAU, B., JACKENDOFF, R. (2003) A mi" és a hol" a téri nyelvben és a téri megismerésben. In Lukács Á., Király I., Racsmány M., Pléh Cs. (szerk.) A téri megismerés és a nyelv. 69-125. Gondolat, Budapest

  A mi" és a hol" a téri nyelvben és a téri megismerésben. , () 69 -125.

 • MCDONALD, S., STEVENSON, J. R. (1988) Navigation in hyperspace: An evaluation of the effects of navigational tools and subjects matter expertise on browsing and information retrieval in hypertext. Interacting with Computer, 2, 129-142.

  'Navigation in hyperspace: An evaluation of the effects of navigational tools and subjects matter expertise on browsing and information retrieval in hypertext. ' () 2 Interacting with Computer : 129 -142.

  • Search Google Scholar
 • MEMARZIA, K. (1997) Towards the Definition and Applications of Digital Architecture.

 • MÉSZÁROS R. (2001) A kibertér társadalom-földrajzi megközelítése. Magyar Tudomány, 7, 769-779.

  'A kibertér társadalom-földrajzi megközelítése. ' () 7 Magyar Tudomány : 769 -779.

 • BOECHLER, P. (2001) How spatial is hyperspace? Interacting with hypertext. Documents: Cognitive processes and concepts. CyberPsychology & Behavior, 1, 23-46.

  'How spatial is hyperspace? Interacting with hypertext. Documents: Cognitive processes and concepts. ' () 1 CyberPsychology & Behavior : 23 -46.

  • Search Google Scholar
 • CAMPBELL, B., GOODMAN, J. M. (1988) HAM: A General Purpose Hypertext Abstract Machine. Communications of the ACM, 7, 856-861.

  'HAM: A General Purpose Hypertext Abstract Machine. ' () 7 Communications of the ACM : 856 -861.

  • Search Google Scholar
 • CHIEN, S., FLEMMING, U. (1997) Information navigation in generative design system. CAADRIA '97: Proceedings of The Second Conference on Computer Aided Architectural Design Research in Asia, Taiwan

  , , .

 • BARTHES, R. (1970) S/Z. Éditions du Seuil, Párizs

  S/Z. Éditions du Seuil, Párizs

 • CHONKLIN, J. (1987) Hypertext: An introduction and Survey. IEEE Computer, 20, 17-41.

  'Hypertext: An introduction and Survey. ' () 20 IEEE Computer : 17 -41.

 • DAHLBACK, N. (2003) Navigation in hypermedia and geographic space, same or different?

 • DILLON, A. (1996) Myths, misconcepts, and an alternative perspective on information usage and the electronic medium. In Rouet, J., Levonen, J. J., Dillon, A., Spiro, J. R. (eds) Hypertext and Cognition. 25-42. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah

  Myths, misconcepts, and an alternative perspective on information usage and the electronic medium. , () 25 -42.

  • Search Google Scholar
 • DODGE, M., KITCHIN, R. (2001) Mapping Cyberspace. Routledge, London

  Mapping Cyberspace. , ().

 • DOURISH, P., CHALMERS, M. (1996) Rounning out of Space: Models of Information Support, Short paper presented at HCI'94, Glasgow, http://www.ics.uci.edu/~jpd/publications//1994/h ci94-navigation.pdf

 • NIELSEN, J. (1995) Multimedia and hypertext. The Internet and beyond. Morgan Kaufmann Publisher, San Francisco

  Multimedia and hypertext. The Internet and beyond. , ().

 • NUNES, J. (1991) Geographic space as a set of concrete geographical entities. In Mark, D. M., Frank, A. U. (eds) Cognitive and Linguistic aspects of geographic space. 9-33. Kluwer, Doldrecht

  Geographic space as a set of concrete geographical entities. , () 9 -33.

 • PARUNAK, H. (1989) Hypermedia topologies and user navigation. In Hypertext '89 proceedings. 43-50. Association for Computing Machinery, New York

  Hypermedia topologies and user navigation. , () 43 -50.

 • PERFETTI, A. C. (1996) Text and hypertext. In Rouet, J., Levonen, J. J., Dillon, A., Spiro, J. R. (eds) Hypertext and Cognition. 157-163. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah

  Text and hypertext. , () 157 -163.

 • PLÉH CS. (2001) Emlékek gyújtögetése vagy a visszaidézés készsége.

 • STANTON, N., CORREIA, P. A., DIAS, P. (2000) Efficacy of a map on search, orientation and access behaviour in a hypermedia system. Computers & Education, 35, 263-279.

  'Efficacy of a map on search, orientation and access behaviour in a hypermedia system. ' () 35 Computers & Education : 263 -279.

  • Search Google Scholar
 • TVERSKY, A. (1977) Features of similarity. Psychological Review, 84, 327-352.

  'Features of similarity. ' () 84 Psychological Review : 327 -352.

 • TVERSKY, A., GATI, I. (1982) Similarity, separability, and the triangle inequality. Psychological Review, 89, 123-154.

  'Similarity, separability, and the triangle inequality. ' () 89 Psychological Review : 123 -154.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 8 8 0
Full Text Views 21 16 0
PDF Downloads 12 8 0