View More View Less
 • 1 Sykes Közép-Európa Kft Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmány a szervezeti növekedés humán aspektusait vizsgálja. A létszám növekedése a vállalat szinte minden területén jelentős változást okoz az egyén számára, hiszen változik a szervezeti struktúra, ami hatással van a kommunikációra, a személyes kapcsolatokra, a munkával való elégedettségre, a munkamegosztásra is. Az egyén számára a változás egyaránt jár pozitív és negatív következményekkel. Egy elővizsgálat keretében került felmérésre, hogy a szervezet mérete alapján mely területeken jelenik meg eltérés a kisebb, illetve nagyobb cégek dolgozóinak megítélésében, illetve milyen előnyökkel és hátrányokkal jellemezhetők a kisebb, illetve nagyobb vállalatok. Az elővizsgálatban nyert eredményekre épül a tanulmány második vizsgálata, mely a növekedés egyénre gyakorolt hatását igyekszik tetten érni. A fő vizsgálat alapfeltevése az, hogy a létszámnövekedést a szervezet tagjai összességében inkább negatívan élik meg. Az eredmények megerősítik a kiinduló hipotézist, annak ellenére, hogy a növekedés során a nagyvállalatok előnyeit is megemlítik a megkérdezettek. A vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy a személyes kapcsolatok megromlása és a változással szembeni ellenállás együttesen tehető felelőssé a növekedés ilyen negatív megítéléséért.

 • ARGYLE, M. (1981) Munkahelyi szociálpszichológia. Mezögazdasági Kiadó, Budapest

  Munkahelyi szociálpszichológia , ().

 • ADIZES, I. (1988) Vállalatok életciklusai. HVG Kiadó Rt., Budapest

  Vállalatok életciklusai , ().

 • BAKACSI GY. (2001) Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest

  Szervezeti magatartás és vezetés , ().

 • CHILD, J. (1982) A szervezetröl - vezetöknek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  A szervezetröl - vezetöknek , ().

 • CROIZER, M. (1981) A bürokrácia jelensége. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  A bürokrácia jelensége , ().

 • DAVIS, K., NEWSTROM, J. W. (1985) Human Behaviour at Work: Organizational behaviour. McGraw-Hill Book Company, New York

  Human Behaviour at Work: Organizational behaviour , ().

 • GERTZ, D. L., BAPTISTA, J. P. A. (1995) Grow to be Great. The Free Press, New York

  Grow to be Great. , ().

 • GREINER, L. E. (1972) Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review, July-August

  'Evolution and Revolution as Organizations Grow. ' () Harvard Business Review .

 • HACKMAN, J. R., OLDHAM, G. R. (1980) Work redesign. Addison Wesley, Reading, Mass.

  Work redesign , ().

 • HERZBERG, F. W. (1974) Még egyszer: hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat. In Englander T. (szerk.) Üzempszichólogia. 351-374. Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, Budapest

  Még egyszer: hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat. , () 351 -374.

 • KIESER, (1995) Szervezetelméletek. Aula, Budapest

  Szervezetelméletek , ().

 • KOCZISZKY GY. (1994) Adalékok a vállalatok életgörbe elméletéhez. Vezetéstudomány, 7, 12-21.

  'Adalékok a vállalatok életgörbe elméletéhez. ' () 7 Vezetéstudomány : 12 -21.

 • LÉNÁRD F., szerk. (1973) Alkalmazott pszichológia. Gondolat, Budapest

  Alkalmazott pszichológia , ().

 • SCHLEICHER I. (1984) Vezetök és beosztottak a szervezetekben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  Vezetök és beosztottak a szervezetekben , ().

 • SCHUMACHER, E. F. (1991) A kicsi szép. Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, Budapest

  A kicsi szép , ().

 • SCHWEITZER I. (1982) A vállalatnagyság. Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, Budapest

  A vállalatnagyság , ().

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 1 0 0
Oct 2020 1 0 0
Nov 2020 15 0 0
Dec 2020 2 2 1
Jan 2021 6 0 0
Feb 2021 0 0 0