View More View Less
 • 1 IBM Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Jelen tanulmány a kultúrák közti különbségek hatásaival foglalkozik a vállalati vezetés területén. Ezen belül a francia és a magyar kultúra különbségeit és ezek befolyását vizsgáltuk Magyarországon működő francia tulajdonú nagyvállalatoknál. Jelen írás arra próbál választ keresni, hogy hogyan hat egymásra a különböző kultúrájú munkatársak nemzeti kultúrája és a szervezeti kultúra.

 • KIEZUN, W. (1991) Management in socialist countries. Walter de Gruyter, Berlin

  Management in socialist countries. , ().

 • VARGA K. (1986) Az emberi és szervezeti eröforrás fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Az emberi és szervezeti eröforrás fejlesztése. , ().

 • BASS, B. M. (1990) Bass & Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications. The Free Press, New York

  Bass & Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications. , ().

  • Search Google Scholar
 • HALL, E. T., HALL, M. R. (1987) Guide du comportement dans les affaires internationales. Editions du Seuil, Paris

  Guide du comportement dans les affaires internationales. , ().

 • HARRIS, P. R., MORAN, R. T. (1996) Managing cultural differences. Gulf Publ. Co., Houston

  Managing cultural differences. , ().

 • HEIDRICH B. (2001) Szervezeti kultúra és interkulturális management. Human Telex Consulting, Budapest

  Szervezeti kultúra és interkulturális management. , ().

 • HOECKLIN, L. (1995) Managing Cultural Differences. Addison-Wesley Publishing Company, Cambridge

  Managing Cultural Differences. , ().

 • RONEN, S., SHENKAR, O. (1985) Clustering countries on attitudinal dimensions: a review and synthesis. Academy of Management Review, 10, 435.

  'Clustering countries on attitudinal dimensions: a review and synthesis. ' () 10 Academy of Management Review : 435.

  • Search Google Scholar
 • SIMON L. (1996) Interkulturális menedzsment. Külkereskedelmi Föiskola jegyzete, Budapest

  Interkulturális menedzsment. , ().

 • SMITH, P. B., BOND, M. H. (1998) Social psychology across cultures. Prentice Hall Europe, London

  Social psychology across cultures. , ().

 • TANNENBAUM, R., SCHMIDT, W. H. (1944) How to chose leadership pattern? HBR, Cambridge

  How to chose leadership pattern? , ().

 • TRIANDIS, H. (1994) Culture and social behavior. McGraw-Hill, New York

  Culture and social behavior. , ().

 • FIEDLER, F. E. (1980) A hatékony vezetés személyiségtényezöi és helyzeti meghatározói. In Pataki F. (szerk.) Csoportlélektan. 603-645. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

  A hatékony vezetés személyiségtényezöi és helyzeti meghatározói. , () 603 -645.

  • Search Google Scholar
 • GATLEY, S. et al. (1996) Comparative Management: A transcultural odyssey. McGraw-Hill, London

  Comparative Management: A transcultural odyssey. , ().

 • GRANGE, J. M. (1997) Profession cadre international: Tirer profit des différences culturelles dans les négociations. Les Editions d'Organisation, Paris

  Profession cadre international: Tirer profit des différences culturelles dans les négociations. , ().

  • Search Google Scholar
 • HALL, E. T. (1976) Beyond culture. Anchor Press, Doubleday

  Beyond culture. , ().

 • HOFMEISTER, T. A., BAUER A. (1995) A magyar marketingvezetök helye a nemzetközi kulturális térképen. Vezetéstudomány, 6, 37.

  'A magyar marketingvezetök helye a nemzetközi kulturális térképen. ' () 6 Vezetéstudomány : 37.

  • Search Google Scholar
 • HOFSTEDE, G. (1991) Cultures and Organizations. McGraw-Hill, London

  Cultures and Organizations. , ().

 • HOLT, J., KEATS, D. M. (1989) Work Cognitions and Cultural Identity. In Keats, D. M., Munro, D., Mann, L. (eds) Heterogenity in Cross-Cultural Psychology. Swets & Zeitlinger, Amsterdam

  Work Cognitions and Cultural Identity. , ().

 • JARJABKA Á. (1999) A szervezeti kultúra tipologizálása a tárgyalási és döntési stílus alapján. Gazdaság-Vállalkozás-Vezetés, 3, 75.

  'A szervezeti kultúra tipologizálása a tárgyalási és döntési stílus alapján. ' () 3 Gazdaság-Vállalkozás-Vezetés : 75.

  • Search Google Scholar
 • LIKERT R. (1974) Egy érlelödö elmélet a szervezésröl, a vezetésröl és az igazgatásról. In Engländer T. (szerk.) Üzempszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara (2003) 2003/04-es évkönyv, Budapest

  Egy érlelödö elmélet a szervezésröl, a vezetésröl és az igazgatásról. , ().

  • Search Google Scholar
 • MAGYARI-BECK, I. (1992) Identifying the blocks to creativity in Hungarian culture. Creativity Research Journal, 4, 419.

  'Identifying the blocks to creativity in Hungarian culture. ' () 4 Creativity Research Journal : 419.

  • Search Google Scholar
 • MARUYAMA, M. (1993) Management reform in Eastern and Central Europe. Dartmouth, Aldershot

  Management reform in Eastern and Central Europe. , ().

 • MCCLELLAND, D. C. (1976) The achieving society. Irvington, New York

  The achieving society. , ().

 • MEAD, R. (1998) International management. Blackwell Publishers Ltd., Oxford

  International management. , ().

 • PRAHALAD, C. K., DOZ, Y. L. (1987) The multinational mission: Balancing local demands and global vision. The Free Press, Collier MacMillan Publishers, London

  The multinational mission: Balancing local demands and global vision. , ().

 • PRIMECZ H. (1993) Kultúrák közötti egyúttmüködési képességek vizsgálata egy Magyarországon müködö amerikai multinacionális vállalatnál. In Gazdaság-Vállalkozás-Vezetés, 3, 89.

  'Kultúrák közötti egyúttmüködési képességek vizsgálata egy Magyarországon müködö amerikai multinacionális vállalatnál. ' () 3 Gazdaság-Vállalkozás-Vezetés : 89.

  • Search Google Scholar
 • PRIMECZ H., SOÓS (2000) Kulturális különbségek és kultúrák közötti együttmüködés vizsgálata egy Magyarországon müködö multinacionális és egy magyar vállalatnál kismintás kérdöíves lekérdezés alapján. Vezetéstudomány, 6, 35.

  'SOÓS(2000)Kulturális különbségek és kultúrák közötti együttmüködés vizsgálata egy Magyarországon müködö multinacionális és egy magyar vállalatnál kismintás kérdöíves lekérdezés alapján. ' () 6 Vezetéstudomány : 35.

  • Search Google Scholar
 • DURAND, C. (1997) Management et rationalisation: Les multinationales occidentales en Europe de l'Est. De Boeck & Larcier, Paris-Bruxelles

  Management et rationalisation: Les multinationales occidentales en Europe de l'Est. , ().

  • Search Google Scholar
 • KLUCKHOHN, F. R., STRODTBECK, F. L. (1961) Variations in value orientations. Peterson, New York

  Variations in value orientations. , ().

 • VROOM, V. H., YETTON, P. W. (1973) Leadership and decision making. University of Pittsburg Press, Pittsburg

  Leadership and decision making. , ().

 • WEIHRICH, H., KOONTZ, H. (1993) Management- A global perspective. McGraw-Hill, London

  Management- A global perspective. , ().

 • ADLER, N. (1997) International dimensions of organizational behavior. South-Western College Publishing. Cincinatti, Ohio

  International dimensions of organizational behavior. , ().

 • ALLAIRE, F. (1989) Les relations culturelles franco-hongroises. Revue d'Europe Centrale. 1995/2, 217.

  'Les relations culturelles franco-hongroises. ' () 2 Revue d'Europe Centrale. : 217.

 • BAKACSI GY. (1998) Szervezeti magatartás es vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  Szervezeti magatartás es vezetés. , ().

 • BAKACSI GY., SARKADI-NAGY A. (2003) Latinos magyar Leadership - vezetésfelfogásunk a Globe-kutatás tükrében. Alkalmazott pszichológia, 3-4, 7-26.

  'Latinos magyar Leadership - vezetésfelfogásunk a Globe-kutatás tükrében. ' () 3-4 Alkalmazott pszichológia : 7 -26.

  • Search Google Scholar
 • BAKACSI GY., TAKÁCS S. (1998) Honnan - hová? A nemzeti és szervezeti kultúra változásai a kilencvenes évek közepének Magyarországán. Vezetéstudomány, 2, 15.

  'Honnan - hová? A nemzeti és szervezeti kultúra változásai a kilencvenes évek közepének Magyarországán. ' () 2 Vezetéstudomány : 15.

  • Search Google Scholar
 • BARTLETT, C. A., GHOSHAL, S. (1991) Managing Across Borders: The transnational solution. Harvard Business School Press, Boston

  Managing Across Borders: The transnational solution. , ().

 • BARTLETT, C. A., GHOSHAL, S. (1992) Transnational management: Text, Cases and Readings in Gross-Border Management. Irwin, Boston

  Transnational management: Text, Cases and Readings in Gross-Border Management. , ().

  • Search Google Scholar
 • BERÁCS, J., CHIKÁN, A. (1999) Managing business in Hungary: An international perspective. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Managing business in Hungary: An international perspective. , ().

 • BERRY, J. W. et al (1996) Cross-cultural psychology: Research and application. Cambridge University Press, Cambridge

  Cross-cultural psychology: Research and application. , ().

 • BORGULYA ISTVÁNNÉ (1996) Üzleti kommunikáció kultúrák találkozásdban. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs

  Üzleti kommunikáció kultúrák találkozásdban. , ().

 • BRANYICZKI I. (1989) Szervezeti kultúránk empirikus vizsgálata. Közgazdasági Szemle, 1, 94.

  'Szervezeti kultúránk empirikus vizsgálata. ' () 1 Közgazdasági Szemle : 94.

 • CROZIER, M. (1963) Le phénomène bureaucratique. Editions du Seuil, Paris

  Le phénomène bureaucratique. , ().

 • D'Iribarne, P. (1989) La logique de I'honneur: Gestion des entreprises et traditions nationales. Editions du Seuil, Paris

  La logique de I'honneur: Gestion des entreprises et traditions nationales. , ().

 • DRENTH, P. J. D. (1989) Cross-cultural analysis of Working: Definitions, centrality and normative views. In Keats, D. M., Munro, D., Mann, L. (eds) Heterogenity in Cross-Cultural Psychology. Swets & Zeitlinger, Amsterdam

  Cross-cultural analysis of Working: Definitions, centrality and normative views. , ().

  • Search Google Scholar
 • DUBOIS, P. és munkatársai (1990) Innovation et emploi à l'Est et à l'Ouest: Les enterprises hongroises et françaises face à la modernisation. Editions l'Harmattan, Paris

  Innovation et emploi à l'Est et à l'Ouest: Les enterprises hongroises et françaises face à la modernisation. , ().

  • Search Google Scholar
 • TROMPENAARS, F., HAMPDEN-TURNER, C. (1998) Riding the waves of culture. Nicholas Brealey Publishing, London

  Riding the waves of culture. , ().

 • POÓR J. (1996) Nemzetközi emberi eröforrás menedzsment. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

  Nemzetközi emberi eröforrás menedzsment. , ().

 • NATH, R. (1983) Comparative Management: A regional view. Ballinger Publishing Company, New York

  Comparative Management: A regional view. , ().

 • MINTZBERG, H. (1973) The nature of managerial work. Harper and Row, New York

  The nature of managerial work. , ().

 • MINTZBERG, H. (1983) Structure in five: Designing effective organizations. Prentice-Hall, Englewood Cliffs

  Structure in five: Designing effective organizations. , ().

 • LESSEM, R. (1998) Management development through cultural diversity. Routledge, London

  Management development through cultural diversity. , ().

 • MICHEL, B. (1989) Les investissements français en Europe Centrale depuis 1989. Revue d'Europe Centrale, 2, 71.

  'Les investissements français en Europe Centrale depuis 1989. ' () 2 Revue d'Europe Centrale : 71.

  • Search Google Scholar
 • PETERSON, R. B. (1993) Managers and national culture: A global perspective. Quorum Books, Westport-London

  Managers and national culture: A global perspective. , ().

 • PLATT, P. (1998) French or Foe? C. J. Krehbiel Company, Cincinnati, Ohio

  French or Foe? , ().

 • LIKERT, R. (1961) New patterns of management. McGraw-Hill, New York

  New patterns of management. , ().

 • LAURENT, A. (1983) The cultural diversity of western conceptions of management. In International Studies of Management and Organization. Vol 13, 1983/no. 1-2, 75.

  'The cultural diversity of western conceptions of management. ' () International Studies of Management and Organization. : 75.

  • Search Google Scholar
 • KOTTER, J. (1990) A force for change: How leadership differs from management. The Free Press, New York

  A force for change: How leadership differs from management. , ().

 • FALKNÉ DR. BÁNÓ KLÁRA (2001) Kultúraközi kommunikáció. Püski Kiadó, Budapest

  Kultúraközi kommunikáció. , ().

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 6 1 2
Mar 2021 20 5 7
Apr 2021 11 0 0
May 2021 11 1 1
Jun 2021 5 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0