View More View Less
 • 1 SZTE Pszichológia Tanszék, PTE Pszichológiai Doktori Iskola Szeged
 • | 2 ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék Budapest
 • | 3 PTE Pszichológiai Intézet Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A krízisirodalomban konszenzus alakult ki arról, hogy a gyász az egyik legerosebb krízisprovokáló tényezo. Különösen fontos ez abban az esetben, ha kiterjesztjük a pszichoanalitikus tárgyvesztés-értel­mezés határait a szignifikáns személy elvesztésén túli eseményekre. Fried (1963) párhuzamba állította a helyvesztés élményét a fontos személyek elvesztésének hatására jelentkezo gyásszal. Tanulmányunkban a lakóhelyveszteséget, pontosabban a szülovároshoz fuzodo helykötodés változását vesszük górcso alá. A két vizsgálatot Szegeden tanuló, de nem szegedi származású, határon belüli és határon át lakóhely-változtató egyetemisták körében végeztük. Tanulmányunk elsodleges célja a migráció következtében fellépo veszteségélménnyel való megküzdés és a helykötodés vizsgálatára alkalmazott kvalitatív kutatási stratégia bemutatása. A vizsgálati személyeknek projektív kérdésekre kellett válaszolniuk, majd a kapott nar­ratívumokat tartalomelemzésnek vetettük alá, amelyben egy saját kidolgozású kategóriarendszert alkalmaztunk. Igazolódott az a feltevésünk, mely szerint a vizsgálati személyek a projektív kérdoívben utal­nak a szülováros elhagyása következtében fellépo veszteségélményre. A határon belüli és határon át költözok szignifikáns mértékben eltértek a veszteségélménnyel való megküzdés foka tekintetében.

 • MAZUMDAR, S., MAZUMDAR, Sh., DOCUYANAN, F., MCLAUGHLIN, C. M. (2000) Creating a sense of place: The Vietnamese-Americans and Little Saigon. Journal of Environmental Psychology, 20, 319-333.

  'Creating a sense of place: The Vietnamese-Americans and Little Saigon ' () 20 Journal of Environmental Psychology : 319 -333.

  • Search Google Scholar
 • MEHRABIAN, A. (1976) Public places and private spaces: The psychology of work, play and living environments. Basic Books, New York

  Public places and private spaces: The psychology of work, play and living environments , ().

  • Search Google Scholar
 • NG, C. F. (1998) Canada as a new place: The immigrants experience. Journal of Environmental Psychology, 18, 55-67.

  'Canada as a new place: The immigrants experience ' () 18 Journal of Environmental Psychology : 55 -67.

  • Search Google Scholar
 • BROWN, L. A., MALECKI, E. J., PHILLIBER, S. G. (1977) Awareness space characteristics in a migration context. Environment and Behavior, 9 (3), 336-348.

  'Awareness space characteristics a migration context ' () 9 Environment and Behavior : 336 -348.

  • Search Google Scholar
 • DEVINE-WRIGHT, P., LYONS, C. (1997) Remembering pasts and representing places: The construction of national identities in Ireland. Journal of Environmental Psychology, 17, 33-45.

  'Remembering pasts and representing places: The construction of national identities Ireland ' () 17 Journal of Environmental Psychology : 33 -45.

  • Search Google Scholar
 • DÚLL A. (1995) Az otthon környezet Pszichológiai aspektusai, Magyar Pszichológiai Szemle, 51 (5-6), 345-377.

  'Az otthon környezet Pszichológiai aspektusai ' () 51 Magyar Pszichológiai Szemle : 345 -377.

  • Search Google Scholar
 • ALTMAN, I., LOW, S. M. (1992) Place attachment: A conceptual inquiry. In Altman, I., Low, S. M. (eds) Place attachment. 1-13. Plenum Press, New York

  Place attachment: A conceptual inquiry , () 1 -13.

 • GREENBAUM, P. E., GREENBAUM, S. D. (1981) Territorial personalization: Group identity and social interaction in a Slavic-American neighborhood. Environment and Behavior, 13, 574-589.

  'Territorial personalization: Group identity and social interaction a Slavic-American neighborhood ' () 13 Environment and Behavior : 574 -589.

  • Search Google Scholar
 • ERŐS F. (2001) Az identitás labirintusai. Janus-Osiris, Budapest

  Az identitás labirintusai , ().

 • FELDMAN, R. M. (1990) Settlement-identity: Psychological bonds with home place in a mobile society. Environment and Behavior, 22, 183-229.

  'Settlement-identity: Psychological bonds with home place a mobile society ' () 22 Environment and Behavior : 183 -229.

  • Search Google Scholar
 • BAKÓ T. (2002) A verem mélyén. Könyv a krízisről. Psycho Art, Budapest

  A verem mélyén. Könyv a krízisről , ().

 • BIEL, A. (1982) Children's spatial representation of their neighborhood: A step towards a general spatial competence. Journal of Environmental Psychology, 2, 193-200.

  'Children's spatial representation of their neighborhood: A step towards a general spatial competence ' () 2 Journal of Environmental Psychology : 193 -200.

  • Search Google Scholar
 • BERRY, J. W., POORTINGA, Y. H., SEGALL, M. H., DASEN, P. R. (1992) Acculturation and culture contact. In Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., Dasen, P. R. Cross-cultural psychology: Research and applications. 271-292. Cambridge University Press, New York

  Acculturation and culture contact , () 271 -292.

 • BIERBRAUER, G., PEDERSEN, P. (1966) Culture and migration. In Semin, G. R., Fiedler, K. (eds) 399-422. Applied social psychology. Sage, London

  Culture and migration , () 399 -422.

 • EHMANN B. (2002) A szöveg mélyén. A pszicholoógiai tartalomelemzés. Új Mandátum, Budapest

  A szöveg mélyén. A pszicholoógiai tartalomelemzés , ().

 • ERIKSON, E. H. (1991) A fiantal Luther és más írások. Gondolat Kiadóo, Budapest

  A fiantal Luther és más írások , ().

 • BONEVA, B., FRIEZE, I. H., FERGILOJ, A., JAROŜOVá, E., PAUKNEROVÁ, ORGOCKA, A. (1998) Achievement, power, and affiliation motives as clues to (e)migration desires: A four-countries comparison. European Psychologist, 3 (4), 247-254.

  'Achievement, power, and affiliation motives as clues to (e)migration desires: A four-countries comparison ' () 3 European Psychologist : 247 -254.

  • Search Google Scholar
 • BREAKWELL, G. M (1986) Coping with threatened identities. Methuen, London

  Coping with threatened identities , ().

 • BROWN, B. B., HARRIS, P. B. (1989) Residental burglary victimization: Reactions to the invasion of a primary territory. Journal of Environmental Psychology, 9, 119-132.

  'Residental burglary victimization: Reactions to the invasion of a primary territory ' () 9 Journal of Environmental Psychology : 119 -132.

  • Search Google Scholar
 • DÚLL A. (1996) A helyidentitásról. Magyar Pszichológiai Szemle, 52 (4-6), 363-391.

  'A helyidentitásról ' () 52 Magyar Pszichológiai Szemle : 363 -391.

 • DULL A. (2002) Ember és környezet affektív kapcsolata: a helykötődés. Alkalmazott Pszichológia, 4 (2), 49-65.

  'Ember és környezet affektív kapcsolata: a helykötődés ' () 4 Alkalmazott Pszichológia : 49 -65.

  • Search Google Scholar
 • BROWN, B. B., PERKINS, D. D. (1992) Disruptions in place attachment. In Altman, I., Low, S. M. (eds) Place attachment. 253-278. Plenum Press, New York

  Disruptions in place attachment , () 253 -278.

 • EURELINGS-BONTEKOE, E. H. M., TOLSMA, A., VERSHUUR, M. J., VINGERHOETS, A. J. J. M. (1996) Construction of a homesickness questionnaire using a female population with tyo types of self-reported homesickness. Preliminary results. Personality and Individual Differences, 20 (4), 415-421.

  'Construction of a homesickness questionnaire using a female population with tyo types of self-reported homesickness. Preliminary results ' () 20 Personality and Individual Differences : 415 -421.

  • Search Google Scholar
 • FRIED, M. (1963) Grieving for a lost home. In Duhl, L. J. (ed.) The urban condition. 151-171. Basic Books, New York

  Grieving for a lost home , () 151 -171.

 • FURNHAM, A., BOCHNER, S. (1986) Culture shock. Methuen, New York

  Culture shock , ().

 • GIULIANI, M. V. (1991) Toward an analysis of mental representations of attachment to the home. Journal of Architectural and Planning Research, 8 (2), 133-145.

  'Toward an analysis of mental representations of attachment to the home ' () 8 Journal of Architectural and Planning Research : 133 -145.

  • Search Google Scholar
 • GIULIANI, M. V., FELDMAN, R. (1993) Place attachment in developmental and cultural context. Journal of Environmental Psychology, 13, 267-274.

  'Place attachment developmental and cultural context ' () 13 Journal of Environmental Psychology : 267 -274.

  • Search Google Scholar
 • GRAUMANN, C. F. (1983) On multiple identities. International Social Science Journal, 35, 309-321.

  'On multiple identities ' () 35 International Social Science Journal : 309 -321.

 • SARBIN, T. R. (1986) Az elbeszélés mint a lélektan tő-metaforája. In László J., Tomka B., szerk. (2001) Narratívák 5. Narratív pszichológia. 59-76. Kijárat Kiadó, Budapest

  Az elbeszélés mint a lélektan tő-metaforája , () 59 -76.

 • STOKOLS, D. (1981) Group x place transactions: Some neglected issues in psychological research on settings. In Magnusson, D. (ed.) Toward a psychology of situations: An interactional perspective. 393-415. Lawrence Erlbaum Associate, Hillsdale

  Group x place transactions: Some neglected issues in psychological research on settings , () 393 -415.

  • Search Google Scholar
 • STOKOLS, D., SHUMAKER, S. A. (1981) People in places: A transactional view of settings. In Harvey, J. H. (ed.) Cognition, social behavior, and the environment. 441-489. Lawrence Erlbaum, Hillsdale

  People in places: A transactional view of settings , () 441 -489.

 • TUAN, Y. F. (1974) Topophilia: A study of environmental perception, attitudes and values. Englewood Cliffs

  Topophilia: A study of environmental perception, attitudes and values , ().

 • STOKOLS, D., SHUMAKER, S.-A., MARTÍNEZ, J. (1983) Residential mobility and personal well-being. Journal of Environmental Psychology, 3, 5-19.

  'Residential mobility and personal well-being ' () 3 Journal of Environmental Psychology : 5 -19.

  • Search Google Scholar
 • VAN TILBURG, M. A. L., VINGERHOETS, A. J. J. M., VAN HECK, G. L. (1997) Coping with homesickness: The construction of the Adult Homesickness Coping Questionnaire. Personality and Individual Differences, 22 (6), 901-907.

  'Coping with homesickness: The construction of the Adult Homesickness Coping Questionnaire ' () 22 Personality and Individual Differences : 901 -907.

  • Search Google Scholar
 • PATAKI F. (1989) Identitás-személyiség-társadalom. In Váriné Sz. I., Niedermüller P. (szerk.) Az identitás - kettős tükörben. 17-38. TIT, Budapest

  Identitás-személyiség-társadalom , () 17 -38.

 • PROSHANSKY, H. M., FABIAN, A. K., KAMINOFF, R. (1983) Place-identity: Physical world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology, 3, 57-83.

  'Place-identity: Physical world socialization of the self ' () 3 Journal of Environmental Psychology : 57 -83.

  • Search Google Scholar
 • RUBACK, R. B., PANDEY, J., BEGUM, H. A., TARIQ, N. (2004) Motivations for and satisfaction with migration. An analysis of migrants to New Delhi, Dhaka, and Islamabad. Environment and Behavior, 36 (6), 814-843.

  'Motivations for and satisfaction with migration. An analysis of migrants to New Delhi, Dhaka, and Islamabad ' () 36 Environment and Behavior : 814 -843.

  • Search Google Scholar
 • GUSTAFSON, P. (2001) Roots and routes: Exploring the relationship between place attachment and mobility. Environment and Behavior, 33 (5), 667-686.

  'Roots and routes: Exploring the relationship between place attachment and mobility ' () 33 Environment and Behavior : 667 -686.

  • Search Google Scholar
 • HORVÁT M. T. (2001) A vajdasági magyar fiatalok szülődőldhöz kötődésének vizsgálata. Szakdolgozat (témavezető: Ritooó M.). Tanácsadó szakpszichológus képzés, ELTE, Budapest

  A vajdasági magyar fiatalok szülődőldhöz kötődésének vizsgálata , ().

 • HORVÁT M. T. (megjelenés alatt) Gondolatok a migráció identitásmódosíto hatásairól: Magyarországon élő, vajdasági származású magyar fiatalok helyidentitásának vizsgálata. Alkalmazott Pszichológia

  'Gondolatok a migráció identitásmódosíto hatásairól: Magyarországon élő, vajdasági származású magyar fiatalok helyidentitásának vizsgálata ' () Alkalmazott Pszichológia .

  • Search Google Scholar
 • KAST, V. (2000) Kötes és oldás: új lehetőségek gyász és válás után. Európa Könyvkiadó, Budapest

  Kötes és oldás: új lehetőségek gyász és válás után , ().

 • LÁSZLÓO J. (1999) Társas tudás, elbeszélés, identitás. Scientia Humana, Budapest

  Társas tudás, elbeszélés, identitás , ().

 • PILLING J. (2003) A gyász lélektana. In Pilling J. (szerk.) Gyász. 27-54. Medicina Könyvkiadó, Budapest

  A gyász lélektana , () 27 -54.

 • HORVÁT M. T., DÚLL A. (2002) Az otthon reprezentációjának vizsgálata a Magyarországon élő vajdasági magyar fiatalok körében. Előadás. Magyar Pszichológiai Társaság XV. Országos Tudományos Nagygyűlése. 2002. május 30-június 2. Szeged. Előadás-kivonatok, 110.

  'Az otthon reprezentációjának vizsgálata a Magyarországon élő vajdasági magyar fiatalok körében. Előadás. Magyar Pszichológiai Társaság XV. Országos Tudományos Nagygyűlése. 2002. május 30-június 2. Szeged ' () 110 Előadás-kivonatok .

  • Search Google Scholar
 • HORVÁT M. T., DÚLL A., LÁSZLÓ J. (2004) Az új lakókörnyezethez való alkalmazkodás narratíváinak elemzése. Előadás. Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlese. 2004. május 28-30. Debrecen. Előadás-kivonatok, 71.

  'Az új lakókörnyezethez való alkalmazkodás narratíváinak elemzése. Előadás. Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlese. 2004. május 28-30. Debrecen ' () 71 Előadás-kivonatok .

  • Search Google Scholar
 • HORVÁT M., T., DÚLL, A., LÁSZLÓ, J. (2005) The effects of migration in identity structures of young Hungarians. Presentation. International Conference on Children and Youth in emerging and transforming societies, Jun 29-July 3, 2005. Oslo

  'The effects of migration identity structures of young Hungarians. Presentation' , , .

  • Search Google Scholar
 • SALVENDY, J. T. (1985) A bevándorlók mentális egészsége: a fogalmak átértékelése. Magyar Pszichológiai Szemle, 5, 403-415.

  'A bevándorlók mentális egészsége: a fogalmak átértékelése ' () 5 Magyar Pszichológiai Szemle : 403 -415.

  • Search Google Scholar
 • JOVCHELOVITCH, S. (1995) Szociális reprezentáció és narratívitás: a közélet történetei Brazíliában. In László J., Tomka B., szerk. (2001) Narratívák 5. Narratív pszichológia. 175-188. Kijárat Kiadóo, Budapest

  Szociális reprezentáció és narratívitás: a közélet történetei Brazíliában , () 175 -188.

  • Search Google Scholar
 • LITTLE, B. R. (1987) Personality and the environment. In Stokols, D., Altman, I. (eds) Handbook of environmental psychology. Vol.1. 205-245. Wiley, New York

  Personality and the environment , () 205 -245.

 • PADER, E.-J. (1994) Sociospatial relations of change. Rural mexican women in California. In Altman, I., Churchman, A. (eds) Women and environment. 73-103. Plenum Press, New York

  Sociospatial relations of change. Rural mexican women in California , () 73 -103.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 125 124 19
Full Text Views 31 11 1
PDF Downloads 24 15 3