View More View Less
 • 1 Debrecen megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen
 • 2 Budapest Airport, Egészségügyi Központ Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A katasztrófák kezelése és a pszichológia tudománya sok közös ponton találkozhat egymással. Mind az akadémikus pszichológia elméleti kérdései, kutatási szempontjai, mind pedig az alkalmazott területek módszerei komoly segítséget nyújthatnak a katasztrófaelhárítással foglalkozók számára. A súlyos válság­helyzetekben tapasztalható jelenségek széles skálája - krízisreakciók, döntéshozatal és kockázatbecslés, csoportgondolkodás, speciális kockázati csoportok, egyéni és kollektív pánikreakciók, klinikai tünetek, ka­tasztrófák médiareprezentációja stb. - adhat pótolhatatlan és megismételhetetlen tapasztalatokat a pszi­chológia számára. Az alkalmazott pszichológia a lakosság, illetve a hivatásos segítok számára nyújtott prevenció, az akut beavatkozás és válságkezelés, krízisintervenció, valamint a rehabilitáció területein segítheti hatékonyan a katasztrófa sújtotta áldozatokat és a védekezéssel foglalkozó szakembereket. A szerencsétlenségek eseményláncolatában olyan környezeti változásoknak van kitéve az egyén és a közösség, amelyben fizikai és pszichológiai keretek, törvényszeruségek borulnak fel. Azok a - megszokott környezetben lévo - eszközök, amelyek biztonságot, védelmet és kényelmet nyújtanak, a hirtelen és eroteljes környezeti változás következtében (legyen az természeti, technogén vagy társadalmi katasztrófa) veszélyforrássá válnak. Az alkalmazkodás az új feltételekhez, illetve az eredeti vagy egy új biztonságot adó környezet megteremtése súlyos - sokszor segítséget igénylo - próbát jelent. A civil kezdeményezésu Pszichológiai Krízisszolgálat három éves árvízi tapasztalatai alapján vázoljuk fel a hazai katasztrófapszichológia helyzetét, elso lépéseit és lehetoségeit, bemutatva a lakosság, illetve más segíto szakemberek számára szolgáló segítségnyújtás eddigi módszereit.

 • BARLAI R., KŐVÁGÓ GY. (1996) Válság(katasztrófa)kommunikáció. Tanulmányok és szemelvények. Petit Real Könyvkiadó, Budapépest

  Válság(katasztrófa)kommunikáció. Tanulmányok és szemelvények , ().

 • CAPLAN, G. (1964) Principles of preventive psychiatry. Basic Book, New York

  Principles of preventive psychiatry , ().

 • FLIN, R. (2000) Critical incident management: A psychological perspective. Seminar of Central European (CEI) Countries on Psychological Aspects of Diasters. 11-24. Seminar Documentation, Ljubljana

  'Critical incident management: A psychological perspective ' , , .

 • HERMAN, J. L. (2003) Trauma és gyógyulás. Háttér Kiadó-Kávé Kiadó-NANE Egyesület, Budapest

  Trauma és gyógyulás , ().

 • HORTI J. (1984) Katasztrófák a természetben. Natúra Kiadó, Budapest

  Katasztrófák a természetben , ().

 • International decade for natural disaster reduction action plan 1998-1999. United Nations, IDNDR Secretariat, Geneva

  International decade for natural disaster reduction action plan 1998-1999 , ().

 • LARSSON, G., ÖSTERDAHL, L. (1995) Crisis support. A handbook for ordinary people. Raddnings Verket, Swedish Rescue Services Agency, Karlstad

  Crisis support. A handbook for ordinary people , ().

 • LINDEMANN, E. (1944) Symptomatology and management of acute grief. American Journal of Psychiatry, 101, 141-148.

  'Symptomatology and management of acute grief ' () 101 American Journal of Psychiatry : 141 -148.

  • Search Google Scholar
 • Nemzeti katasztrófavédelmi stratégia. (2000) Belügyi Szemle, 2001. A katasztrófákról, 3. sz.

  'Nemzeti katasztrófavédelmi stratégia. (2000) Belügyi Szemle ' () 3 A katasztrófákról .

  • Search Google Scholar
 • PETÓ Cs. (1999) A krízis pszichológiai vonatkozásai - krízisintervenció. Polgári Védelemi Szemle, 4(4), 16-18.

  'A krízis pszichológiai vonatkozásai - krízisintervenció ' () 4 Polgári Védelemi Szemle : 16 -18.

  • Search Google Scholar
 • PETÓ Cs. (2000) Pszichológusok lehetóségei katasztrófa sújtotta területeken, Védelem, 2, 15-16.

  'Pszichológusok lehetóségei katasztrófa sújtotta területeken ' () 2 Védelem : 15 -16.

  • Search Google Scholar
 • PETÓ CS., SZEKERES A. (2000a) Pszichológiai krízistámogatás a 2000. tavaszi árvízi katasztrófahelyzetben 1. Katasztrófavédelem, 42 (9), 12-13.

  'Pszichológiai krízistámogatás a 2000. tavaszi árvízi katasztrófahelyzetben 1 ' () 42 Katasztrófavédelem : 12 -13.

  • Search Google Scholar
 • PETÓ Cs. (2004) Katasztrófahelyzet mint pszichológiai és kulturális kihívás a közösségek számára - a közösség öngyógyító képesseége. Elóadás. Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyúlése, 2004. május 28-30. Debrecen

  Katasztrófahelyzet mint pszichológiai és kulturális kihívás a közösségek számára - a közösség öngyógyító képesseége. Elóadás. Magyar Pszichológiai Társaság XVI , ().

  • Search Google Scholar
 • PETÓ CS., SZEKERES A. (2000b) Pszichológiai krízistámogatás a 2000. tavaszi árvízi katasztrófahelyzetben 2. Katasztrófavédelem, 42 (8-9., 10), 28-29.

  'Pszichológiai krízistámogatás a 2000. tavaszi árvízi katasztrófahelyzetben 2 ' () 42 Katasztrófavédelem : 28 -29.

  • Search Google Scholar
 • PETÓ, CS., SZEKERES, A., CSIKY-MÉSZÁROS, M. (2000) Psychological service during rescue operations of Hungarian floods; victims and rescuers. Seminar of Central-European Initiative (CEI) Countries on Psychological Aspects of Disasters. 55-59. Seminar Documentation, Ljubljana

  'Psychological service during rescue operations of Hungarian floods; victims and rescuers ' , , .

  • Search Google Scholar
 • PETÓ CS., SZEKERES A., CSIKY-MÉSZÁROS, M., SCHNITCHEN L. (1999) Tapasztalatok pszichológus szemmel. Polgári Védelmi Szemle, 4 (3), 8-10.

  'Tapasztalatok pszichológus szemmel ' () 4 Polgári Védelmi Szemle : 8 -10.

 • POTTER, D. (2000) Critical incident stress management, Basis group crisis intervention. Kézirat. International Critical Incident Stress Foundation, Ellicott City

  Critical incident stress management, Basis group crisis intervention , ().

 • ROZGONYI T., TAMÁSI P., TAMÁSI P., VÁRI A. (2000) A tiszai árvíz. MTA Szociológiai Kutató-intézet, Budapest

  A tiszai árvíz , ().

 • POLIC, M. (2000) Psychological aspects of disasters - Facts and fiction. Seminar of Central European Initiative (CEI) Countries on Psychological Aspects of Disasters. 3-10. Seminar Documentation, Ljubljana

  'Psychological aspects of disasters - Facts and fiction ' , , .

 • QUARANTELLI, E. L. (1985) An assessment of conflicting views on mental health: The consequences of traumatic events. In Figley, C. R. (ed.) Trauma and its wake: The treatment of PTSD. Brunner/Mazel, New York

  An assessment of conflicting views on mental health: The consequences of traumatic events , ().

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 1 0
Jul 2020 2 1 1
Aug 2020 11 0 0
Sep 2020 12 0 0
Oct 2020 7 0 0
Nov 2020 18 1 2
Dec 2020 0 0 0