Authors:
Zsuzsanna Dósa Csongrádi Forrás Kft. Csongrád

Search for other papers by Zsuzsanna Dósa in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Andrea Dúll ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék Budapest

Search for other papers by Andrea Dúll in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A kert fontos épített természeti környezet az ember számára. A kertalkotók kompozícióikat elsosorban a természeti elemekre formálják. A kerttervezok nem az alkotórészek teljes átalakítására, hanem inkább azok tervszeru elrendezésére törekszenek, hiszen a kertmuvészet célzottan esztétikai-érzelmi igényeket szolgál. Kevéssé feltárt, ugyanakkor fontos terület a kertek és kertépítészeti stílusok környezetpszichológiai jelentése. A kert környezetpszichológiai jelentése többek között például kifejezheti a kertalkotó ember és a természet viszonyát. Két alapveto kertstílust szokás megkülönböztetni: 1. formális kerttípus, amelyben a muvi oldal a meghatározó - ebben a kertben az ember uralja a természetet. 2. kötetlen, tájképi stílus, amelyben természetesség uralkodik. A kompozíció a természetit emeli ki: a kert - alakított formában - maga a természet. A tanulmányban néhány ázsiai és európai kerttípus összehasonlításával szemléltetjük, hogy az épített természeti környezetek egyik speciális formájának, a kertnek és alkotóelemeinek pszichológiai jelentését befolyásolja a kulturális és társadalmi kontextus.

 • ALTMAN, I., CHEMERS, M. M. (1980) Culture and environment. Brooks/Cole, Monterey, California

  Culture and environment , ().

 • BHANTE, B. S. (1990) A sintoizmus. Gondolat, Budapest

  A sintoizmus , ().

 • BOND, M. H. (1986) The psychology of the Chinese people. Oxford University Press, Oxford

  The psychology of the Chinese people , ().

 • BORJA, E. (1999) A harmónia kertje, a kert harmóniája. Gulliver Kiadó, Budapest

  A harmónia kertje, a kert harmóniája , ().

 • VON BUTTLAR, A. (1999) Az angolkert. Balassi Kiadó, Budapest

  Az angolkert , ().

 • JANKOVICS M. (1996) A Nap könyve. Csokonai Kiadó, Budapest

  A Nap könyve , ().

 • KAPITÁNY Á., KAPITÁNY G. (1995) Rejtjelek. 2. Fejezetek a mindennapi élet antropológiájából. Kossuth Kiadó, Budapest

  Rejtjelek. 2. Fejezetek a mindennapi élet antropológiájából , ().

 • KAPITÁNY Á., KAPITÁNY G. (2000) Beszélő házak. Kossuth Kiadó, Budapest

  Beszélő házak , ().

 • WOHLWILL J. F. (1983) The concept of nature: A psychologist's view. In Altman, I., Wohlwill, J. F. (eds) Human behavior and environment: Advances in theory and research. Vol. 6. 5-37. Plenum, New York

  The concept of nature: A psychologist's view , () 5 -37 .

 • HARTIG, T., EVANS, G. W. (1993) A természetélmény pszichológiai alapjai, In Dull A., Kovács Z., szerk. (1998) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. 233-254. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

  A természetélmény pszichológiai alapjai , () 233 -254 .

 • KAPITÁNY Á., KAPITÁNY G. (2002) Magyarságszimbólumok. Európai Folklór Intézet, Budapest

  Magyarságszimbólumok , ().

 • KAPLAN, R. M. (1973) Some psychological benefits of gardening. Environment and Behavior, 5 (2), 145-162.

  'Some psychological benefits of gardening ' () 5 Environment and Behavior : 145 -162 .

  • Search Google Scholar
 • KAPLAN, R. M. (1985) Quality-of-life measurement. In Karoly, P. (ed.) Measurement strategies in health psychology. 115-147. A Wiley-Interscience Publ., Wiley & Sons, New York

  Quality-of-life measurement , () 115 -147 .

 • KAPLAN, R. M., KAPLAN, S. (1989) The experience of nature. A psychological perspective. Cambridge University Press, Cambridge

  The experience of nature. A psychological perspective , ().

 • KLUCKERT, E. (1999) Barokk kerttervezés. In Toman, R., Beyer, B., Borngasser, B. (szerk.) Barokk stílus, építészet, szobrászat, festészet. 152-161. Vince Kiadó, Budapest

  Barokk kerttervezés , () 152 -161 .

 • Magyar lexikon. X. (2000) Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest

  Magyar lexikon. X , ().

 • MÁRAI S. (1921) Japán kert. Kassai Napló, Frankfurt am Main, 1921. május

  Japán kert , ().

 • KORPELA, K. M., KLEMETTILÄ, T., HIETANEN, J. K. (2002) Evidence for rapid affective evaluation of environmental scenes. Environment and Behavior, 34 (5), 634-650.

  'Evidence for rapid affective evaluation of environmental scenes ' () 34 Environment and Behavior : 634 -650 .

  • Search Google Scholar
 • MEZEI Á. (1996) Építészetelméleti könyvecske. N&n-Ági Clark, Budapest-New York

  Építészetelméleti könyvecske , ().

 • MISLEY K. (1965) Kína hagyományos kertművészete és ennek hatása Európa és Japán kertművészetére. Doktori értekezés, Budapest

  Kína hagyományos kertművészete és ennek hatása Európa és Japán kertművészetére , ().

  • Search Google Scholar
 • NASAR, J. L. (1988) Visual preferences in urban street scenes: a cross-cultural comparison between Japan and the United States. In Nasar, J. L. (ed.) Environmental aesthetics. 260-274. Cambridge University Press, Cambridge

  Visual preferences in urban street scenes: a cross-cultural comparison between Japan and the United States , () 260 -274 .

  • Search Google Scholar
 • ORMOS I. (1955/2001) A kerttervezés története és gyakorlata. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

  A kerttervezés története és gyakorlata , ().

 • PANDEY, J. (1990) Environment, culture and behaviour. In Brislin, R. W. (ed.) Applied cross-cultural psychology. 254-278. Sage Publication Ltd., New York

  Environment, culture and behaviour , () 254 -278 .

 • POGÁNY F. (1976) A szép emberi környezet. Gondolat, Budapest

  A szép emberi környezet , ().

 • SCHULTZ, P.W., ZELEZNY, L., DALRYMPLE, N. J. (2000) A multinational perspective on the relation between Judeo-Christian religious beliefs and attitudes of environmental concern. Environment and Behavior, 32 (4), 576-591.

  'A multinational perspective on the relation between Judeo-Christian religious beliefs and attitudes of environmental concern ' () 32 Environment and Behavior : 576 -591 .

  • Search Google Scholar
 • SEN, M. (1987) A japán kert titkai. Mezőgazdasági Kiado, Budapest

  A japán kert titkai , ().

 • SÉRA L. (1990) A pszichológia és a környezet. Pszichológia, 10 (4), 609-639.

  'A pszichológia és a környezet ' () 10 Pszichológia : 609 -639 .

 • SCHWARTZ, S. H. (2003) Vannak-e egyetemes aspektusai az emberi értékek tartalmának és szerkezetének? In Nguyen Luu, L. A., Fülöp M. (szerk.) Kultúra és pszichológia. 97-119. Osiris, Budapest

  Vannak-e egyetemes aspektusai az emberi értékek tartalmának és szerkezetének? , () 97 -119 .

  • Search Google Scholar
 • SEGALL, M. H., DASEN, P. R., BERRY, J. W., POORTINGA, Y. H. (2003) Kultúra-összehasonlíto kutatások: témakörök és módszerek. In Nguyen Luu, L. A., Fülöp M. (szerk.) Kultúra és pszichológia. 137-162. Osiris, Budapest

  Kultúra-összehasonlíto kutatások: témakörök és módszerek , () 137 -162 .

 • SIMON H. (1997) Kertünk kialakítása. Holló és Társa Kiadó, Budapest

  Kertünk kialakítása , ().

 • STRUMSE, E. (1996) The psychology of aesthetics: Explaining visual preferences for agrarian landscapes in Western Norway. University of Bergen, Bergen

  The psychology of aesthetics: Explaining visual preferences for agrarian landscapes in Western Norway , ().

  • Search Google Scholar
 • SZÁNTÓ K. (1997) Le promeneur dans le jardin: An experimental analysis of Versailles. Cornell University, Thesis Szent Biblia. (1991) Mózes I. könyve a teremtésről. 5-60. Magyar Biblia Tanács, Budapest

 • TEREBESS G. (1979) A japán kertművészet. Művészet, 20 (9), 8-11.

  'A japán kertművészet ' () 20 Művészet : 8 -11 .

 • TRIANDIS, H. (2003) A társas viselkedésmintázatok kulturális eltérései. In Nguyen Luu, L. A., Fülöp M. (szerk.) Kultúra és pszichológia. 67-96. Osiris, Budapest

  A társas viselkedésmintázatok kulturális eltérései , () 67 -96 .

 • WILLIAMS, K. J. H., CARY, J. (2002) Landscape preferences, ecological quality, and biodiversity protection. Environment and Behavior, 34 (2), 257-274.

  'Landscape preferences, ecological quality, and biodiversity protection ' () 34 Environment and Behavior : 257 -274 .

  • Search Google Scholar
 • BERQUE, A. (1992) Identification of the self in relation to the environment. In Rosenberger, N. R. (ed.) Japanese sense of self. 93-105. Cambridge University Press, Cambridge

  Identification of the self in relation to the environment , () 93 -105 .

 • DOSA Zs. (2002a) Kertkultúrák a kultúrák tükrében. Szakdolgozat (témavezető: Dúll A.). Debreceni Egyetem, Debrecen

  Kertkultúrák a kultúrák tükrében , ().

 • DÓSA Zs. (2002b) A környezetpszichológia tudományos és hazai lehetőségei. Előadás. Magyar Biológiai Társaság XXIV. Vándorgyűlése, Budapest, 2002. október 29-30. Előadások összefoglalói, 119-122.

  'A környezetpszichológia tudományos és hazai lehetőségei. Előadás. Magyar Biológiai Társaság XXIV. Vándorgyűlése, Budapest, 2002. október 29-30 ' () Előadások összefoglalói : 119 -122 .

  • Search Google Scholar
 • DÓSA Zs., DÚLL A. (2002) A kert szimbolikai, kulturális és környezetpszichológiai megközelítésben. Magyar Pszichológiai Társaság XV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2002. május 30-június 2. Szeged. Előadás-kivonatok, 109.

  'A kert szimbolikai, kulturális és környezetpszichológiai megközelítésben. Magyar Pszichológiai Társaság XV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2002. május 30-június 2. Szeged ' () Előadás-kivonatok : 109 .

  • Search Google Scholar
 • DÓSA Zs., DÚLL A. (2005) A gyógyító természeti környezet: az állat- és növényterápiák alapvetoő pszichológiai hatásmechanizmusai. Tájökológiai Lapok, 3 (2), 211-217.

  'A gyógyító természeti környezet: az állat- és növényterápiák alapvetoő pszichológiai hatásmechanizmusai ' () 3 Tájökológiai Lapok : 211 -217 .

  • Search Google Scholar
 • DÚLL A. (2001) A környezetpszichológia története. Magyar Pszichológiai Szemle, 56 (2), 287-328.

  'A környezetpszichológia története ' () 56 Magyar Pszichológiai Szemle : 287 -328 .

  • Search Google Scholar
 • DÚLL A. (2002) Kiszolgáltatottság a természettől a technikáig. Környezetpszichológia épitészeknek. AlapRajz. BertelsmannSpringer, Budapest. 9. évf. 2002. május-június, 8-9.

  Kiszolgáltatottság a természettől a technikáig. Környezetpszichológia épitészeknek. AlapRajz , () 8 -9 .

  • Search Google Scholar
 • DÚLL A., DÓSA Zs. (2005) A természeti környezet - környezetpszichológiai megközelítésben. Tájökológiai Lapok, 3 (1), 19-25.

  'A természeti környezet - környezetpszichológiai megközelítésben ' () 3 Tájökológiai Lapok : 19 -25 .

  • Search Google Scholar
 • DÚLL A., URBÁN R. (1997) Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: módszertani megfontolások. Pszichológia, 17 (2), 151-179.

  'Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: módszertani megfontolások ' () 17 Pszichológia : 151 -179 .

  • Search Google Scholar
 • FERENCZY L. (1992) Régi japán kertek. Mezőgazda Kiadó, Budapest

  Régi japán kertek , ().

 • FÜLÖP M. (1998) A csoport és közösség szerepe Japánban. Pszichológia, 18, 469-498.

  'A csoport és közösség szerepe Japánban ' () 18 Pszichológia : 469 -498 .

 • GÉCZI J. (2000) Az iszlám kertje. Iskolakultúra, 6-7, 97-119.

  'Az iszlám kertje ' () 6-7 Iskolakultúra : 97 -119 .

 • VON GLASENAPP, H. (1987) Az öt világvallás. Gondolat, Budapest

  Az öt világvallás , ().

 • HANKISS E. (1998) Az emberi kaland. Helikon, Budapest

  Az emberi kaland , ().

 • ALTMAN, I., ROGOFF, B. (1987) World views in psychology: Trait, interactional, organismic, and transactional perspectives. In Stokols, D., Altman, I. (eds) Handbook of environmental psychology. Vol. 1. 7-40. Wiley & Sons, New York

  World views in psychology: Trait, interactional, organismic, and transactional perspectives , () 7 -40 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 8 1 1
May 2023 4 0 0
Jun 2023 6 0 0
Jul 2023 2 0 0
Aug 2023 4 0 0
Sep 2023 6 1 0
Oct 2023 0 0 0