View More View Less
 • 1 Országos Közoktatási Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A környezeti válság további elmélyülésének megakadályozása érdekében az Egyesült Nemzetek Szervezete 57. közgyulése 2002 decemberében a 2005-2015 közötti évtizedet a fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. Vagyis a nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezetvédelem alapértékei. A tanulmány elso részében röviden bemutatásra kerül, hogy milyen magyarázatokat ad a pszichológia a környezeti válság kialakulására, és milyen segítséget tud nyújtani a válság kezeléséhez. A környezeti válság kialakulását a pszichológia több szempontból - evolúciós, szociálpszichológiai és természetesen környezetpszichológiai keretben - is képes értelmezni. Ezen értelmezések alapján a válság kezelésében használható javaslatok is születtek, melyek gyakorlati megvalósítására azonban a pszichológián kívül álló okok miatt ritkán kerül sor. A tanulmány második fele a környezeti attitud mérésének lehetoségeibe és nehézségeibe nyújt bepillantást, az e téren végzett magyarországi vizsgálatokat egy, 750 tizenéves diákkal végzett kutatás köré rendezve. A tanulmány befejezo része áttekintést ad a fenntarthatóság pedagógiájához kötheto egyéb magyarországi kutatásokról és az e téren a pszichológia elott álló további feladatokról.

 • BERBEROGLU, G., TOSUNOGLU, C. (1995) Exploratory and confirmatory factor analyses of an Environmental Attitude Scale (EAS) for Turkish university students. Journal of Environmental Education, 26 (3), 40-45.

  'Exploratory and confirmatory factor analyses of an Environmental Attitude Scale (EAS) for Turkish university students ' () 26 Journal of Environmental Education : 40 -45.

  • Search Google Scholar
 • BOGNER, F. X., WISEMAN, M. (1999) Toward measuring adolescent environmental perception. European Psychologist, 4, (3), 139-151.

  'Toward measuring adolescent environmental perception ' () 4 European Psychologist : 139 -151.

  • Search Google Scholar
 • MAYER, M., MOGENSEN, F. (2004) Set of quality criteria on eco-schools referring to the upcoming decade. Paper presented: 2nd Thematic Conference of SEED, Teaching and Learning for the Future, 2004. oct 1. Kassel

  'Set of quality criteria on eco-schools referring to the upcoming decade' , , .

 • MÉRŐ L. (1996) Mindenki másképp egyforma. Tericum, Budapest

  Mindenki másképp egyforma , ().

 • BRADLEY, J. C., WALICZEK, T. M., ZAJICEK, J. M. (1999) Relationship between environmental knowledge and environmental attitude of high school students. The Journal of Environmental Education, 30 (3), 17-21.

  'Relationship between environmental knowledge and environmental attitude of high school students ' () 30 The Journal of Environmental Education : 17 -21.

  • Search Google Scholar
 • CSÁNYI V. (1999) Az emberi természet. Vince Kiadó, Budapest

  Az emberi természet , ().

 • HAVAS P. (1997) Hogyan tanítsunk “környezeti nevelést”? - Hozzászólás Nahalka István: Tanítható-e a környezetvédelem? című tanulmányához. Új Pedagógiai Szemle, 9, 85-92.

  'Hogyan tanítsunk “környezeti nevelést”? - Hozzászólás Nahalka István: Tanítható-e a környezetvédelem? című tanulmányához ' () 9 Új Pedagógiai Szemle : 85 -92.

  • Search Google Scholar
 • KEREKES S., KINDLER J. (1993) A magyarok és a környezet. Euroópai összehasonlítás az Eurobarométer kérdőívei alapján. 94-73. Környezettudományi Központi Alapítvány, Budapest

  A magyarok és a környezet. Euroópai összehasonlítás az Eurobarométer kérdőívei alapján , () 94 -73.

  • Search Google Scholar
 • KOHÁK, E. (1997) Az ökológiai tapasztalat változásai. In Lányi A., szerk. (2000) Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv. 86-103. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Humánökológiai Szakirány-Osiris Kiadó, Budapest

  Az ökológiai tapasztalat változásai , () 86 -103.

 • LEEMING, F. C., DWYER, W. O., BRACKEN, B. A. (1995) Children's environmental attitude and knowledge scale: Construction and validation. The Journal of Environmental Education, 26 (3), 22-32.

  'Children's environmental attitude and knowledge scale: Construction and validation ' () 26 The Journal of Environmental Education : 22 -32.

  • Search Google Scholar
 • CZABÁNNé TARNÓI J. (1996) Az ökolégiai kultüra fejlesztésének feladatai egy erdei táboro-zás attitűdvizsgálata tükrében. Fejlesztő Pedagógia, 5-6, 58-69.

  'Az ökolégiai kultüra fejlesztésének feladatai egy erdei táboro-zás attitűdvizsgálata tükrében ' () 5-6 Fejlesztő Pedagógia : 58 -69.

  • Search Google Scholar
 • NAESS, A. (1989) A mélyökológiai mozgalom. In Lányi A., szerk. (2000) Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv. 117-121. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Humaánölögiai Szakirány-Osiris Kiadó, Budapest

  A mélyökológiai mozgalom , () 117 -121.

 • NAHALKA I. (1997) Tanîtható-e a környezetvédelem? Új Pedagógiai Szemle, 4, 125-133.

  'Tanîtható-e a környezetvédelem? ' () 4 Új Pedagógiai Szemle : 125 -133.

 • Nemzeti Alaptanterv, NAT (1995) Korona Kiadó, Budapest

  Nemzeti Alaptanterv NAT , ().

 • OLÁH A. (1982) A kérdőíves módszerek a külső-belső kontroll attitüd vizsgálatára. Pszichológiai tanácsadás a pályaválasztásban. Módszertani füzetek. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest

  A kérdőíves módszerek a külső-belső kontroll attitüd vizsgálatára. Pszichológiai tanácsadás a pályaválasztásban. Módszertani füzetek , ().

  • Search Google Scholar
 • OSKAMP, S., SCHULTZ, P. W. (1998) Applied social psychology. Upper Saddle River, Prentice Hall

  Applied social psychology , ().

 • RICKINSON, M. (2001) Learners and learning in environmental education: A critical review of the evidence. Paper presented at the 6th Developmental Seminar on Environmental and Health Education, 24-26. June 2002, Szentendre

  'Learners and learning in environmental education: A critical review of the evidence ' , , .

  • Search Google Scholar
 • ROOS, P., COHEN, L. H. (1987) Sex roles and social support as moderators of life stress adjustment. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 576-585.

  'Sex roles and social support as moderators of life stress adjustment ' () 52 Journal of Personality and Social Psychology : 576 -585.

  • Search Google Scholar
 • SCOTT, W., GOUGH, S. (2003) Sustainable development and learning. Framing the issue, Routledge, London-New York

  Sustainable development and learning , ().

 • ROY, M., PETTY, R., DURGIN, R. (1997) Traveling boxes: A new tool for environmental education. The Journal of Environmental Education, 28 (4), 21-28.

  'Traveling boxes: A new tool for environmental education ' () 28 The Journal of Environmental Education : 21 -28.

  • Search Google Scholar
 • SÁRA L. (1990) A pszichológia és a környezet. Pszichológia, 10, 609-639.

  'A pszichológia és a környezet ' () 10 Pszichológia : 609 -639.

 • SZÁRAZ P. (1996) Ember és környezet tantárgy a középiskolában. Környezet és Fejlődés, 11 (3), 63-71.

  'Ember és környezet tantárgy a középiskolában ' () 11 Környezet és Fejlődés : 63 -71.

  • Search Google Scholar
 • SÉKELY M. (2002) Világproblémák és megoldásaik tükröződése világképünkben. Alkalmazott Pszichológia, 4 (2), 5-27.

  'Világproblémák és megoldásaik tükröződése világképünkben ' () 4 Alkalmazott Pszichológia : 5 -27.

  • Search Google Scholar
 • SZÉPLAKI N. (2002) A fenntarthatóság pedagógiájának hazai kezdetei egy vizsgálat tükrében. Szakdolgozat, ELTE Szociológiai Intézet, Budapest

  A fenntarthatóság pedagógiájának hazai kezdetei egy vizsgálat tükrében , ().

  • Search Google Scholar
 • VARGA A. (1997) 13-16 éves diákok környezeti attitűdjei és ismeretei. Fejlesztő Pedagógia, 4-5, 81-86.

  '13-16 éves diákok környezeti attitűdjei és ismeretei ' () 4-5 Fejlesztő Pedagógia : 81 -86.

  • Search Google Scholar
 • VARGA A. (1999) Az eredményes környzeti nevelés lehetséges útja - Összehasonlító vizsgálat a “Természettudományokkal Európán keresztül” program kapcsán. Új Pedagógiai Szemle, 49 (9), 111-118.

  'Az eredményes környzeti nevelés lehetséges útja - Összehasonlító vizsgálat a “Természettudományokkal Európán keresztül” program kapcsán ' () 49 Új Pedagógiai Szemle : 111 -118.

  • Search Google Scholar
 • VARGA A. (2003) A környezeti nevelés a magyar közoktatásban - az köoiskolák szemszögéből. Új Pedagógiai Szemle, 53 (5), 55-68.

  'A környezeti nevelés a magyar közoktatásban - az köoiskolák szemszögéből ' () 53 Új Pedagógiai Szemle : 55 -68.

  • Search Google Scholar
 • VARGA A. (2004) A környezeti nevelés pedagógiai, pszichológiai alapjai. PhD-disszertáció, ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest

 • WAGNER E. (2000) A kisgyermekek ökológiái elképzelésének vizsgálata. In Nanszákné Cs. I. (szerk.) A fenntarthatóság pedagógiája. 45-68. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

  A kisgyermekek ökológiái elképzelésének vizsgálata , () 45 -68.

 • WISEMAN, M., BOGNER, F. X. (2002) A higher model of ecological values and its relationship to personality. Personality and Individual Differences, manuscript accepted: 10 March, 2002.

  'A higher model of ecological values and its relationship to personality ' () Personality and Individual Differences manuscript accepted .

  • Search Google Scholar
 • WORSLEY, A., SKRYPIEC, G. (1998) Environmental attitudes of senior secondary school students in South Australia. Global Environmental Change, 8, 209-225.

  'Environmental attitudes of senior secondary school students South Australia ' () 8 Global Environmental Change : 209 -225.

  • Search Google Scholar
 • ZIMMERMANN, L. K. (1996) Knowledge, affect and the environment: 15 years of research (1979-1993). The Journal of Environmental Education, 27 (3), 5-13.

  'Knowledge, affect and the environment: 15 years of research (1979-1993) ' () 27 The Journal of Environmental Education : 5 -13.

  • Search Google Scholar
 • CRONWALL, A., JEWKES, R. (1995) What is participatory research? Social Science in Medicine, 41, 1667-1676.

  'What is participatory research? ' () 41 Social Science in Medicine : 1667 -1676.

 • COSMIDES, L., TOOBY, J. (1997) Evolüciós pszichológia: Alapozó kurzus. In Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T., szerk. (2001) Lélek és evolúció. 311-336. Osiris Kiadó, Budapest http://hps.elte.hu/courses/tudtort/cosmides.htm (2005. 08. 17.) http://hps.elte.hu/courses/tudtort/cosmides.htm

 • DOMOKOS T., HEGEDŰS Z., MÁCSAI V., CSAPÓ H. (2002) Környezeti attitűd alakíthatósága az óvodában a vízfogyasztás-víztisztaság témakörében. Kutatási beszámoló. Kézirat. ELTE Pedagógiai Intézet, Budapest

  Környezeti attitűd alakíthatósága az óvodában a vízfogyasztás-víztisztaság témakörében , ().

  • Search Google Scholar
 • EYSENCK, H. J., EYSENCK, S. B. G. (1969) Personality structure and measurement. Routledge & Kegan Paul, London

  Personality structure and measurement , ().

 • FOX, W. (1995) Toward a transpersonal ecology. State University of New York, New York

  Toward a transpersonal ecology , ().

 • GULYáS, M. (2004) A környezeti nevelés és a személyiségtényezők hatása a környezeti attitűdre. Szakdolgozat (témavezető: N. Kollár Katalin). ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest

  A környezeti nevelés és a személyiségtényezők hatása a környezeti attitűdre. Szakdolgozat (témavezető: N. Kollár Katalin) , ().

  • Search Google Scholar
 • HAVAS P. (1996) Jövőképek és környezeti nevelés. Iskolakultúra, 11, 35-48.

  'Jövőképek és környezeti nevelés ' () 11 Iskolakultúra : 35 -48.

 • HEWSTONE, M., STROEBE, W., CODOL, J-P., STEPHENSON, G. M., szerk. (1988/1995) Szociálpszichológia európai szemszögből. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest

  Szociálpszichológia európai szemszögből , ().

 • HOLAHAN, C. J. (1982) Környezeti attitűdök. In Dúll A., Kovács Z., szerk. (1998) Környezet-pszichológiai szöveggyűjtemény. Egyetemi jegyzet. 9-27. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

  Környezeti attitűdök , () 9 -27.

 • HUNGERFORD, H. R., VOLK, T. L. (1990) Changing learner behavior through environmental education. The Journal of Environmental Education, 21 (3), 8-21.

  'Changing learner behavior through environmental education ' () 21 The Journal of Environmental Education : 8 -21.

  • Search Google Scholar
 • HUNYAD GY. (1996) Sztereotípiák a változó közgondolkodásban. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Sztereotípiák a változó közgondolkodásban , ().

 • LÁNYI A., szerk. (2001) A szag nyomában. Kórnyezeti konfliktusok és a helyi társadalom. Osiris Kiadó-ELTE BTK Szociológiai Inteézet, Budapest

  A szag nyomában. Kórnyezeti konfliktusok és a helyi társadalom , ().

 • JENSEN, B. B., SCHANK, K., eds (1994) Action and action competence as key concepts in critical pedagogy. Studies in educational theory and curriculum. Vol. 12. Royal Danish School of Educational Studies, Copenhagen

  Action and action competence as key concepts in critical pedagogy. Studieseducational theory and curriculum , ().

  • Search Google Scholar
 • KÁLDY, Zs. (2001) Kritikus kép az evolúciós pszichológiáról. In Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T. (szerk.) Lélek és evolúció. 74-97. Osiris Kiadó, Budapest

  Kritikus kép az evolúciós pszichológiáról , () 74 -97.

 • KÁLMÁNCHEY M., KOZÉKI B. (1998) Az Eysenck-féle személyiség-kérdőív gyermek változatának hazai adaptációja (HJEPQ). In Mérei F., Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai Vademecum I. 2. rész. 282-301. Tankönyvkiadó, Budapest

  Az Eysenck-féle személyiség-kérdőív gyermek változatának hazai adaptációja (HJEPQ) , () 282 -301.

  • Search Google Scholar
 • Nemzeti Alaptanterv, NAT (2003) http://www.om.hu/main.php?folderID=391

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 1 2
Jul 2020 0 1 0
Aug 2020 2 0 0
Sep 2020 3 0 0
Oct 2020 3 1 2
Nov 2020 5 3 1
Dec 2020 0 0 0