View More View Less
 • 1 ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola Budapest
 • | 2 ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A helyidentitás és a helykötodés eredeti fogalmának sokat vitatott jellemzoje az egyértelmuen pozitív érzelmi töltés. A kilencvenes években a kutatások ebben a szellemben zajlottak, ami fokozódó feszültséget teremtett az otthon környezetpszichológiai elméletei és ezek gyakorlati alkalmazása között. Az utóbbi idokben egyre több vizsgálat foglalkozik azokkal a helyzetekkel, amelyekben az otthoni helyidentitásnak eredetileg tulajdonított pozitív töltés valamilyen okból nem lelheto fel, illetve eros negatív színezetet kap. Ezek mögött a helyzetek mögött a családi élet zavarai, traumái, normatív és paranormatív krízisei állnak. Az újabb kutatások kimutatják, hogy azok az otthonok, amelyekhez negatív élmények kapcsolódnak, pszichológiailag ugyanannyira jelentoségteljesek, mint azok, amelyek pozitív módon a szükségletek kielégítését szolgálják. Az otthonhoz fuzodo érzelmi viszony így lényegét tekintve összetett, adott esetben am­bivalens. A jelen tanulmányban az otthonhoz fuzodo viszony feltáró jellegu, projektív vizsgálatának ál­talunk kidolgozott módszerét, a módszer kialakítása keretében zajlott résztvevo fotózás eljárását és a kvalitatív adatok (fényképek) feldolgozásának eredményeit mutatjuk be.

 • DÜLL A. (2002b) Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata. I. A kutatás elméleti háttere. Pszichológia, 22, 57-106.

  'Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata. I. A kutatás elméleti háttere ' () 22 Pszichológia : 57 -106.

  • Search Google Scholar
 • DÜLL A. (2002c) Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálásara: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata. II. A kutatás. Pszichológia, 22, 183-219.

  'Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálásara: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata. II. A kutatás ' () 22 Pszichológia : 183 -219.

  • Search Google Scholar
 • BARTHES, R. (1980/2000) Vilógoskamra. Jegyzetek a fotográfiáról. Európa Könyvkiadó, Budapest

  Vilógoskamra. Jegyzetek a fotográfiáról , ().

 • DÜLL A. (1995) Az otthon környezetpszichológiai aspektusai. Magyar Pszichológiai Szemle, 51, 345-377.

  'Az otthon környezetpszichológiai aspektusai ' () 51 Magyar Pszichológiai Szemle : 345 -377.

  • Search Google Scholar
 • DÜLL A. (1998) Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata. PhD-disszertáció. ELTE, Budapest

 • DÜLL A., URBÁN R. (1997) Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: módszertani megfontolások. Pszichológia, 17, 151-179.

  'Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: módszertani megfontolások ' () 17 Pszichológia : 151 -179.

  • Search Google Scholar
 • KORPELA, K. M. (1989) Place-identity as a product of environmental self-regulation. Journal of Environmental Psychology, 9, 241-256.

  'Place-identity as a product of environmental self-regulation ' () 9 Journal of Environmental Psychology : 241 -256.

  • Search Google Scholar
 • DYCK, I., KONTOS, P., ANGUS, J., MCKEEVER, P. (2005) The home as a site for long-term care: meanings and management of bodies and spaces. Health and Place, 11, 173-185.

  'The home as a site for long-term care: meanings and management of bodies and spaces ' () 11 Health and Place : 173 -185.

  • Search Google Scholar
 • EHMANN B. (2002) A szöveg mélyén. A pszichológiai tartalomelemzés. Új Mandátum, Budapest

  A szöveg mélyén. A pszichológiai tartalomelemzés , ().

 • HERNÁDI M. (1982) Tárgyak a társadalomban. Bevezetés a tárgyak rendszerébe. Kozmosz Könyvek, Budapest

  Tárgyak a társadalomban. Bevezetés a tárgyak rendszerébe , ().

 • HOLAHAN, C. J. (1982) A környezet megismerése: a környezeti kogníció. In Dúll A., Kovács Z., szerk. (1998) Környezetpszichológiai szöveggyüjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

  A környezet megismerése: a környezeti kogníció , ().

 • HOLMAN, E. A., STOKOLS, D. (1994) The environmental psychology of child sexual abuse. Journal of Environmental Psychology, 14, 237-252.

  'The environmental psychology of child sexual abuse ' () 14 Journal of Environmental Psychology : 237 -252.

  • Search Google Scholar
 • KORPELA, K. M., HARTIG, T., KAISER, F. G., FUHRER, U. (2001) Restorative experience and self-regulation in favorite places. Environment and Behavior, 33, 572-589.

  'Restorative experience and self-regulation favorite places ' () 33 Environment and Behavior : 572 -589.

  • Search Google Scholar
 • KUNT E. (1995) Fotoantropológia. Fényképezés és kultúrakutatás. Árkádia Kiadó, Miskolc/Budapest

  Fotoantropológia. Fényképezés és kultúrakutatás , ().

 • LYNCH, K. (1960) The image of the city. MIT Press, Cambridge

  The image of the city , ().

 • MANZO, L. C. (2003) Beyond house and haven: toward a revisioning of emotional relationships with places. Journal of Environmental Psychology, 23, 47-61.

  'Beyond house and haven: toward a revisioning of emotional relationships with places ' () 23 Journal of Environmental Psychology : 47 -61.

  • Search Google Scholar
 • MINUCHIN, S. (1974) Családok és családterápia. Animula, Budapest

  Családok és családterápia , ().

 • POLCZ A. (1996) A rend és a rendetlenség. Pont Kiadó, Budapest

  A rend és a rendetlenség , ().

 • PROSHANSKY, H. M. (1978) The city and self-identity. Environment and Behavior, 10, 147-169.

  'The city and self-identity ' () 10 Environment and Behavior : 147 -169.

 • SALLAY V. (2003) A boldogság és a boldogtalanság otthona: az otthonhoz fúzódó érzelmi viszony környezetpszichológiai vizsgálata az otthon érzelmi térképének segitségével. Múhelymunka (témavezetó: Dúll A.). ELTE PPK Kisérleti Általános Pszichológia Tanszék, Budapest

  A boldogság és a boldogtalanság otthona: az otthonhoz fúzódó érzelmi viszony környezetpszichológiai vizsgálata az otthon érzelmi térképének segitségével. Múhelymunka (témavezetó: Dúll A.) , ().

  • Search Google Scholar
 • SALLAY V. (2005) Az otthonhoz fúzódó viszony projektív vizsgálata környezetpszichológiai megközelitésben. A részt vevó fotózás módszere és eredményei. Szakdolgozat (témavezetó: Dúll A.). ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest

  Az otthonhoz fúzódó viszony projektív vizsgálata környezetpszichológiai megközelitésben , ().

  • Search Google Scholar
 • SHERMAN, R., FREDMAN, N. (1986/1989) Strukturális technikák a pár- és családterápiában. Magyar Pszichiátriai Társaág, Budapest

  Strukturális technikák a pár- és családterápiában , ().

 • STOKOLS, D. (1990) Instrumental and spiritual views of people-environment relationships, American Psychologist, 45, 641-646.

  'Instrumental and spiritual views of people-environment relationships ' () 45 American Psychologist : 641 -646.

  • Search Google Scholar
 • STOKOLS, D. (1987) Conceptual strategies os environmental psychology. In Stokols, D., Altman, I. (eds) Handbook of environmental psychology. Vol. 1. 41-70. Wiley and Sons, New York

  Conceptual strategies os environmental psychology , () 41 -70.

 • SZOKOLSZKY Á. (2004) Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest

  Kutatómunka a pszichológiában , ().

 • TOGNOLI, J. (1987) Residential environments. In Stokols, D., Altman, I. (eds) Handbook of environmental psychology. Vol. 1. 655-690. Wiley and Sons, New York

  Residential environments , () 655 -690.

 • TÚRY F., WILDMANN M., LÁSZLO Zs., RÁCZ A., DÚLL A. (2003) Milyen információkat nyújthat a családlátogatás az orvos számára? Környezetpszichológia az orvosi gyakorlatban. Háziorvosi Továbbképzó Szemle, 8, 666-669.

  'Milyen információkat nyújthat a családlátogatás az orvos számára? Környezetpszichológia az orvosi gyakorlatban ' () 8 Háziorvosi Továbbképzó Szemle : 666 -669.

  • Search Google Scholar
 • WERNER, C. M., ALTMAN, I., OXLEY, D. (1985) Temporal aspects of homes. A transactional perspective. In Altman, I., Werner, C. (eds) Home environments. 1-32. Plenum Press, New York

  Temporal aspects of homes. A transactional perspective , () 1 -32.

 • WILLIAMS, A. (2002) Changing geographies of care: employing the concept of therapeutic landscapes as a framework in examining home space. Social Science and Medicine, 55, 141-154.

  'Changing geographies of care: employing the concept of therapeutic landscapes as a framework examining home space ' () 55 Social Science and Medicine : 141 -154.

  • Search Google Scholar
 • BROWN, B. B., PERKINS, D. D. (1992) Disruptions in place attachment. In Altman, I., Low, S. M. (eds) Place attachment. 253-278. Plenum Press, New York

  Disruptions in place attachment , () 253 -278.

 • AHRENTZEN, S. B. (1992) Home as a workplace in the lives of women. In Altman, I., Low, S. M. (eds) Place attachment. 113-138. Plenum Press, New York

  Home as a workplace in the lives of women , () 113 -138.

 • AHRENTZEN, S., LEVINE, D. W., MICHELSON, W. (1989) Space, time, and activity in the home: A gender analysis. Journal of Environmental Psychology, 9, 89-101.

  'Space, time, and activity the home: A gender analysis ' () 9 Journal of Environmental Psychology : 89 -101.

  • Search Google Scholar
 • DÜLL A. (1996) A helyidentitásról. Magyar Pszichológiai Szemle, 52, 363-391.

  'A helyidentitásról ' () 52 Magyar Pszichológiai Szemle : 363 -391.

 • DÜLL A. (2002a) Ember és környezet affektiv kapcsolata: a helykötödés. Alkalmazott Pszichológia, 4, 49-65.

  'Ember és környezet affektiv kapcsolata: a helykötödés ' () 4 Alkalmazott Pszichológia : 49 -65.

  • Search Google Scholar

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 16 0 0
Jun 2021 8 0 0
Jul 2021 5 0 0
Aug 2021 6 0 0
Sep 2021 1 1 0
Oct 2021 5 1 2
Nov 2021 0 0 0