View More View Less
 • 1 ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola Budapest
 • | 2 ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A helyidentitás és a helykötodés eredeti fogalmának sokat vitatott jellemzoje az egyértelmuen pozitív érzelmi töltés. A kilencvenes években a kutatások ebben a szellemben zajlottak, ami fokozódó feszültséget teremtett az otthon környezetpszichológiai elméletei és ezek gyakorlati alkalmazása között. Az utóbbi idokben egyre több vizsgálat foglalkozik azokkal a helyzetekkel, amelyekben az otthoni helyidentitásnak eredetileg tulajdonított pozitív töltés valamilyen okból nem lelheto fel, illetve eros negatív színezetet kap. Ezek mögött a helyzetek mögött a családi élet zavarai, traumái, normatív és paranormatív krízisei állnak. Az újabb kutatások kimutatják, hogy azok az otthonok, amelyekhez negatív élmények kapcsolódnak, pszichológiailag ugyanannyira jelentoségteljesek, mint azok, amelyek pozitív módon a szükségletek kielégítését szolgálják. Az otthonhoz fuzodo érzelmi viszony így lényegét tekintve összetett, adott esetben am­bivalens. A jelen tanulmányban az otthonhoz fuzodo viszony feltáró jellegu, projektív vizsgálatának ál­talunk kidolgozott módszerét, a módszer kialakítása keretében zajlott résztvevo fotózás eljárását és a kvalitatív adatok (fényképek) feldolgozásának eredményeit mutatjuk be.

 • DÜLL A. (2002b) Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata. I. A kutatás elméleti háttere. Pszichológia, 22, 57-106.

  'Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata. I. A kutatás elméleti háttere ' () 22 Pszichológia : 57 -106.

  • Search Google Scholar
 • DÜLL A. (2002c) Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálásara: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata. II. A kutatás. Pszichológia, 22, 183-219.

  'Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálásara: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata. II. A kutatás ' () 22 Pszichológia : 183 -219.

  • Search Google Scholar
 • BARTHES, R. (1980/2000) Vilógoskamra. Jegyzetek a fotográfiáról. Európa Könyvkiadó, Budapest

  Vilógoskamra. Jegyzetek a fotográfiáról , ().

 • DÜLL A. (1995) Az otthon környezetpszichológiai aspektusai. Magyar Pszichológiai Szemle, 51, 345-377.

  'Az otthon környezetpszichológiai aspektusai ' () 51 Magyar Pszichológiai Szemle : 345 -377.

  • Search Google Scholar
 • DÜLL A. (1998) Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata. PhD-disszertáció. ELTE, Budapest

 • DÜLL A., URBÁN R. (1997) Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: módszertani megfontolások. Pszichológia, 17, 151-179.

  'Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: módszertani megfontolások ' () 17 Pszichológia : 151 -179.

  • Search Google Scholar
 • KORPELA, K. M. (1989) Place-identity as a product of environmental self-regulation. Journal of Environmental Psychology, 9, 241-256.

  'Place-identity as a product of environmental self-regulation ' () 9 Journal of Environmental Psychology : 241 -256.

  • Search Google Scholar
 • DYCK, I., KONTOS, P., ANGUS, J., MCKEEVER, P. (2005) The home as a site for long-term care: meanings and management of bodies and spaces. Health and Place, 11, 173-185.

  'The home as a site for long-term care: meanings and management of bodies and spaces ' () 11 Health and Place : 173 -185.

  • Search Google Scholar
 • EHMANN B. (2002) A szöveg mélyén. A pszichológiai tartalomelemzés. Új Mandátum, Budapest

  A szöveg mélyén. A pszichológiai tartalomelemzés , ().

 • HERNÁDI M. (1982) Tárgyak a társadalomban. Bevezetés a tárgyak rendszerébe. Kozmosz Könyvek, Budapest

  Tárgyak a társadalomban. Bevezetés a tárgyak rendszerébe , ().

 • HOLAHAN, C. J. (1982) A környezet megismerése: a környezeti kogníció. In Dúll A., Kovács Z., szerk. (1998) Környezetpszichológiai szöveggyüjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

  A környezet megismerése: a környezeti kogníció , ().

 • HOLMAN, E. A., STOKOLS, D. (1994) The environmental psychology of child sexual abuse. Journal of Environmental Psychology, 14, 237-252.

  'The environmental psychology of child sexual abuse ' () 14 Journal of Environmental Psychology : 237 -252.

  • Search Google Scholar
 • KORPELA, K. M., HARTIG, T., KAISER, F. G., FUHRER, U. (2001) Restorative experience and self-regulation in favorite places. Environment and Behavior, 33, 572-589.

  'Restorative experience and self-regulation favorite places ' () 33 Environment and Behavior : 572 -589.

  • Search Google Scholar
 • KUNT E. (1995) Fotoantropológia. Fényképezés és kultúrakutatás. Árkádia Kiadó, Miskolc/Budapest

  Fotoantropológia. Fényképezés és kultúrakutatás , ().

 • LYNCH, K. (1960) The image of the city. MIT Press, Cambridge

  The image of the city , ().

 • MANZO, L. C. (2003) Beyond house and haven: toward a revisioning of emotional relationships with places. Journal of Environmental Psychology, 23, 47-61.

  'Beyond house and haven: toward a revisioning of emotional relationships with places ' () 23 Journal of Environmental Psychology : 47 -61.

  • Search Google Scholar
 • MINUCHIN, S. (1974) Családok és családterápia. Animula, Budapest

  Családok és családterápia , ().

 • POLCZ A. (1996) A rend és a rendetlenség. Pont Kiadó, Budapest

  A rend és a rendetlenség , ().

 • PROSHANSKY, H. M. (1978) The city and self-identity. Environment and Behavior, 10, 147-169.

  'The city and self-identity ' () 10 Environment and Behavior : 147 -169.

 • SALLAY V. (2003) A boldogság és a boldogtalanság otthona: az otthonhoz fúzódó érzelmi viszony környezetpszichológiai vizsgálata az otthon érzelmi térképének segitségével. Múhelymunka (témavezetó: Dúll A.). ELTE PPK Kisérleti Általános Pszichológia Tanszék, Budapest

  A boldogság és a boldogtalanság otthona: az otthonhoz fúzódó érzelmi viszony környezetpszichológiai vizsgálata az otthon érzelmi térképének segitségével. Múhelymunka (témavezetó: Dúll A.) , ().

  • Search Google Scholar
 • SALLAY V. (2005) Az otthonhoz fúzódó viszony projektív vizsgálata környezetpszichológiai megközelitésben. A részt vevó fotózás módszere és eredményei. Szakdolgozat (témavezetó: Dúll A.). ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest

  Az otthonhoz fúzódó viszony projektív vizsgálata környezetpszichológiai megközelitésben , ().

  • Search Google Scholar
 • SHERMAN, R., FREDMAN, N. (1986/1989) Strukturális technikák a pár- és családterápiában. Magyar Pszichiátriai Társaág, Budapest

  Strukturális technikák a pár- és családterápiában , ().

 • STOKOLS, D. (1990) Instrumental and spiritual views of people-environment relationships, American Psychologist, 45, 641-646.

  'Instrumental and spiritual views of people-environment relationships ' () 45 American Psychologist : 641 -646.

  • Search Google Scholar
 • STOKOLS, D. (1987) Conceptual strategies os environmental psychology. In Stokols, D., Altman, I. (eds) Handbook of environmental psychology. Vol. 1. 41-70. Wiley and Sons, New York

  Conceptual strategies os environmental psychology , () 41 -70.

 • SZOKOLSZKY Á. (2004) Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest

  Kutatómunka a pszichológiában , ().

 • TOGNOLI, J. (1987) Residential environments. In Stokols, D., Altman, I. (eds) Handbook of environmental psychology. Vol. 1. 655-690. Wiley and Sons, New York

  Residential environments , () 655 -690.

 • TÚRY F., WILDMANN M., LÁSZLO Zs., RÁCZ A., DÚLL A. (2003) Milyen információkat nyújthat a családlátogatás az orvos számára? Környezetpszichológia az orvosi gyakorlatban. Háziorvosi Továbbképzó Szemle, 8, 666-669.

  'Milyen információkat nyújthat a családlátogatás az orvos számára? Környezetpszichológia az orvosi gyakorlatban ' () 8 Háziorvosi Továbbképzó Szemle : 666 -669.

  • Search Google Scholar
 • WERNER, C. M., ALTMAN, I., OXLEY, D. (1985) Temporal aspects of homes. A transactional perspective. In Altman, I., Werner, C. (eds) Home environments. 1-32. Plenum Press, New York

  Temporal aspects of homes. A transactional perspective , () 1 -32.

 • WILLIAMS, A. (2002) Changing geographies of care: employing the concept of therapeutic landscapes as a framework in examining home space. Social Science and Medicine, 55, 141-154.

  'Changing geographies of care: employing the concept of therapeutic landscapes as a framework examining home space ' () 55 Social Science and Medicine : 141 -154.

  • Search Google Scholar
 • BROWN, B. B., PERKINS, D. D. (1992) Disruptions in place attachment. In Altman, I., Low, S. M. (eds) Place attachment. 253-278. Plenum Press, New York

  Disruptions in place attachment , () 253 -278.

 • AHRENTZEN, S. B. (1992) Home as a workplace in the lives of women. In Altman, I., Low, S. M. (eds) Place attachment. 113-138. Plenum Press, New York

  Home as a workplace in the lives of women , () 113 -138.

 • AHRENTZEN, S., LEVINE, D. W., MICHELSON, W. (1989) Space, time, and activity in the home: A gender analysis. Journal of Environmental Psychology, 9, 89-101.

  'Space, time, and activity the home: A gender analysis ' () 9 Journal of Environmental Psychology : 89 -101.

  • Search Google Scholar
 • DÜLL A. (1996) A helyidentitásról. Magyar Pszichológiai Szemle, 52, 363-391.

  'A helyidentitásról ' () 52 Magyar Pszichológiai Szemle : 363 -391.

 • DÜLL A. (2002a) Ember és környezet affektiv kapcsolata: a helykötödés. Alkalmazott Pszichológia, 4, 49-65.

  'Ember és környezet affektiv kapcsolata: a helykötödés ' () 4 Alkalmazott Pszichológia : 49 -65.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 136 136 12
Full Text Views 36 19 0
PDF Downloads 31 22 0