View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet Budapest
 • | 2 ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék Budapest
 • | 3 Máv rendelő Miskolc
 • | 4 Máv rendelő Miskolc
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A családterápiás irodalomban vannak szórványos adatok, amelyek a családlátogatás pozitív szerepére utalnak, de a mindennapos gyakorlatban ezt a módszert ritkán alkalmazzák. Családterápiás munkánkban az evészavarban szenvedo betegek otthonában végzett családlátogatás a terápiás folyamat rutinszeru részévé vált. A közlemény a látogatások tapasztalatait tárgyalja nyolc esetrészlet bemutatásával. A látogatásra a terápia középso fázisában egy alkalommal került sor. A személyes határoknak a környezetpszichológia és a strukturális családterápia elvei alapján történo megfigyelése fontos szempontokat nyújt a családdinamika megértésében (példa: hiányzó ajtók, összemosott határokra utaló alvási szokások, a vizit során hiányzó apa stb.). A látogatás elonyei a családterápia két területén mutatkoznak meg. Egyrészt jó lehetoség nyílik arra, hogy „in vivo” strukturális családterápiás feladatokat vezessünk be. A terapeuta a család és tagjai magánszférájának muködésérol közvetlenül, élményszeruen szerezhet tapasztalatokat. A személyes határokról szerzett információk hasznosak a terápiás intervenciók megtervezésében. Másrészt a látogatás a pszichoterápiás kapcsolat erosítésének jó eszközévé válik: megváltozik a hagyományos orvosszerep, családias atmoszféra alakul ki, a terapeuta beléphet a személyes helyekre. A terapeuta a kulturális antropológiából ismert „részt vevo megfigyelo” szerepébe kerül. A látogatások megerosítik azokat a korábbi megfigyeléseket, amelyek szerint az evészavarok paradigmatikus értéku pszichoszomatikus zavarok, és jellegzetes változások vannak a családi struktúrában.

 • ALTMAN, I., ROGOFF, B. (1987) World views in psychology: Trait, interactional, organismic and transactional perspectives. In Stokols, D., Altman, I. (eds) Handbook of environmental psychology. Vol. 1. 7-41. Wiley and Sons, New York

  World views in psychology: Trait, interactional, organismic and transactional perspectives , () 7 -41.

  • Search Google Scholar
 • BOSS, P., GREENBERG, J. (1984) Family boundary ambiguity: a new variable in family stress theory. Family Process, 23, 535-546.

  'Family boundary ambiguity: a new variable family stress theory ' () 23 Family Process : 535 -546.

  • Search Google Scholar
 • DREYER, C. A., DREYER, A. S. (1973) Family dinner time as a unique behavior habitat. Family Process, 12, 291-301.

  'Family dinner time as a unique behavior habitat ' () 12 Family Process : 291 -301.

 • DÚLL A. (1998) Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata. PhD-disszertáció. ELTE, Budapest

 • DÚLL A. (2001) A környezetpszichológia története. Magyar Pszichológiai Szemle, 56, 287-328.

  'A környezetpszichológia története ' () 56 Magyar Pszichológiai Szemle : 287 -328.

 • DÚLL A. (2002a) Kiszolgáltatottság a természettől a technikáig. Környezetpszichológia építészeknek. AlapRajz, 9, 8-9.

  'Kiszolgáltatottság a természettől a technikáig. Környezetpszichológia építészeknek ' () 9 AlapRajz : 8 -9.

  • Search Google Scholar
 • DÚLL A. (2002b) Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata. I. A kutatás elméleti háttere. Pszichológia, 22, 57-106.

  'Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata. I. A kutatás elméleti háttere ' () 22 Pszichológia : 57 -106.

  • Search Google Scholar
 • DÚLL A. (2002c) Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata. II. A kutatás. Pszichológia, 22, 183-219.

  'Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata. II. A kutatás ' () 22 Pszichológia : 183 -219.

  • Search Google Scholar
 • DÚLL A., RÂÁCZKI R., TÚRY F. (2005) Az evészavarok környezetpszichológiai megközelítésben: az otthon mint szociofizikai környezet szerepének elemzése. Előadás. Magyar Családterápias Egyesület XIX. Vándorgyűlése, 2005. április 1-3. Szombathely

 • FESTINGER, L. (1951) Architecture and group membership. Journal of Social Issues, 7, 152-163.

  'Architecture and group membership ' () 7 Journal of Social Issues : 152 -163.

 • HALL, E. T. (1966/1980) Rejtett dimenziók. Gondolat, Budapest

  Rejtett dimenziók , ().

 • ALTMAN, I. (1976) Privacy: A conceptual analysis. Environment and Behavior, 8(1), 7-29.

  'Privacy: A conceptual analysis ' () 8 Environment and Behavior : 7 -29.

 • WERNER, C. M., ALTMAN, I., OXLEY, D. (1985) Temporal aspects of homes. A transactional perspective. In Altman, I., Werner, C. (eds) Home environments. 1-32. Plenum Press, New York

  Temporal aspects of homes. A transactional perspective , () 1 -32.

 • WOOD, B. (1985) Proximity and hierarchy: orthogonal dimensions of family interconnectedness. Family Process, 24, 487-507.

  'Proximity and hierarchy: orthogonal dimensions of family interconnectedness ' () 24 Family Process : 487 -507.

  • Search Google Scholar
 • WOOD, B., TALMON, M. (1983) Family boundaries in transition: a search for alternatives. Family Process, 22, 347-357.

  'Family boundaries transition: a search for alternatives ' () 22 Family Process : 347 -357.

  • Search Google Scholar
 • HARGENS, J. (1994) A kliens háza és lakása: játéktér vagy ellenséges ország. Pszichoterápia, 3, 7-11.

  'A kliens háza és lakása: játéktér vagy ellenséges ország ' () 3 Pszichoterápia : 7 -11.

  • Search Google Scholar
 • MINUCHIN, S. (1974) Családok és családterápia. Animula, Budapest

  Családok és családterápia , ().

 • RÉPÁCZKI R. (2005) Az evészavarok környezetpszichológiai aspektusai. Szakdolgozat (témavezető: Dúll A.). ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék, Budapest

  Az evészavarok környezetpszichológiai aspektusai. Szakdolgozat (témavezető: Dúll A.) , ().

  • Search Google Scholar
 • LENNARD, S. H., LENNARD, H. L. (1977) Architecture: effect of territory, boundary, and orientation on family functioning. Family Process, 16, 49-66.

  'Architecture: effect of territory, boundary, and orientation on family functioning ' () 16 Family Process : 49 -66.

  • Search Google Scholar
 • LEWIN, K. (1940) A házassági konfliktus háttere. In Mérei F., Szakács F., szerk. (1975) Csoportdinamika. Válogatás Kurt Lewin műveiből. 195-215. Közgazdasági es Jogi Könyvkiadó, Budapest

  A házassági konfliktus háttere , () 195 -215.

 • REDING, K. M., RAPHELSON, M., MONTGOMERY, C. B. (1994) Home visits: psychiatrists' attitudes and practice patterns. Community Mental Health Journal, 30, 285-296.

  'Home visits: psychiatrists' attitudes and practice patterns ' () 30 Community Mental Health Journal : 285 -296.

  • Search Google Scholar
 • RYDER, R. G., BARTLE, S. (1991) Boundaries as distance regulators in personal relationships. Family Process, 30, 393-406.

  'Boundaries as distance regulators personal relationships ' () 30 Family Process : 393 -406.

  • Search Google Scholar
 • SALLAY V. (2005) Az otthonhoz fűződő viszony projektív vizsgálata környezetpszichológiai megközelítésben. A résztvevő fotózás módszere és eredményei. Szakdolgozat (témavezető: Dúll A.). ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest

  Az otthonhoz fűződő viszony projektív vizsgálata környezetpszichológiai megközelítésben , ().

  • Search Google Scholar
 • SALLAY V., DÚLL A., TÚRY F. (2005) Az otthonhoz fűződő viszony projektív, környezetpszichológiai szempontú vizsgálata családos személyeknél. Magyar Családterápías Egyesület XIX. Vándorgyűlése, 2005. április 1-3. Szombathely. Kivonatok, 19-20.

 • SHERMAN, R., FREDMAN, N. (1986/1989) Strukturális technikák a pár- és családterápiában. Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest

  Strukturális technikák a pár- és családterápiában , ().

 • SZÉKÁCS J. (1985) Impaired spatial structures. International Journal of Psychoanalysis, 66, 193-199.

  'Impaired spatial structures ' () 66 International Journal of Psychoanalysis : 193 -199.

 • TÚRY F., SZABÓ P. (2000) A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Medicina, Budapest

  A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa , ().

  • Search Google Scholar
 • URBANICS I. (2004) Étkezési szokások és rítusok: a közösségi és magányos étkezések összehasonlítása. Műhelymunka (témavezető: Dúll A.). ELTE PPK Kísérleti Általános Pszichológia Tanszék, Budapest

  Étkezési szokások és rítusok: a közösségi és magányos étkezések összehasonlítása , ().

  • Search Google Scholar
 • TÚRY F., WILDMANN M., LÁSZLÓ Zs., JOÓ M. N. (1999) Családterápiás munkánk értékelése a táplálkozási magatartás zavaraiban. Psychiatria Hungarica, 14, 694-703.

  'Családterápiás munkánk értékelése a táplálkozási magatartás zavaraiban ' () 14 Psychiatria Hungarica : 694 -703.

  • Search Google Scholar
 • TÚRY F., WILDMANN M., LÁSZLÓ Zs., RÁCZ A., DÚLL A. (2003) Milyen információkat nyújthat a családlátogatás az orvos számára? Környezetpszichológia az orvosi gyakorlatban. Háziorvosi Továbbképző Szemle, 8, 666-669.

  'Milyen információkat nyújthat a családlátogatás az orvos számára? Környezetpszichológia az orvosi gyakorlatban ' () 8 Háziorvosi Továbbképző Szemle : 666 -669.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 66 66 6
Full Text Views 31 12 2
PDF Downloads 21 14 3