Author:
Andrea Dúll ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék Budapest

Search for other papers by Andrea Dúll in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Restricted access

A környezet átfogó fogalma és értelmezése sokféle formában és tartalommal van jelen a pszichológiában, azonban ezek a szeletek kevéssé állnak össze koherens elméleti rendszerbe. Tanulmányunkban a környezet fogalmának és elméleteinek általános szintu átgondolására vállalkozunk, egy ökológiai rendszerszemléletu szintézis körvonalainak felvázolására törekedve. Eszmetörténeti gyökerekként elemezzük Jakob von Uexküll (1938) Umwelt fogalmát és Dewey és Bentley(1949) tranzakcionalizmusát, valamint a pszichológia története során megfogalmazódott lényegesebb ökológiai nézopontokat. A környezetpszichológia fogalmi rendszerének és nézopontjainak áttekintése után választ keresünk azokra a kérdésekre, hogy mi a környezet, miért fontos a pszichológiának, és fordítva: a pszichológia miért lényeges a környezet számára?

 • BONNES, M., SECCHIAROLI, G. (1995) Environmental Psychology. A Psycho-Social Introduction. Sage, London

  Environmental Psychology. A Psycho-Social Introduction , ().

 • BERECZKEI T. (2002) Humán viselkedésökológia. In Barta Z., Liker A., Székely T. (szerk.) Viselkedésökológia. 188-213. Osiris, Budapest

  Humán viselkedésökológia , () 188 -213 .

 • CAPRA, F. (1996) Web of Life. HarperCollins A szerzö saját ismertetése magyar nyelven elérhetö: http://www.okotaj.hu/szamok/14-15/korny4.html (2005.08.22) http://www.okotaj.hu/szamok/14‐15/korny4.html

 • CHAWLA, L. (1992) Childhood place attachments. In Altman, I., Low, S. M. (eds) Place attachment. 63-86. Plenum Press, New York

  Childhood place attachments , () 63 -86 .

 • CLARK, A. (1997) Being There: Putting Brain Body and World Together Again. MIT Press, Cambridge

  Being There: Putting Brain Body and World Together Again , ().

 • DENT-READ, C., ZUKOW-GOLDRING, P. (1997) Evolving Explanations of Development. Ecological Approaches to Organism-Environment Systems. APA, Washington

  Evolving Explanations of Development. Ecological Approaches to Organism-Environment Systems , ().

  • Search Google Scholar
 • DEWEY, T. (2004/1896) A reflexív fogalma. In Pléh Cs., Győri M. (szerk.) Olvasmányok a kísérleti pszichológia történetéhez. Osiris, Budapest

  A reflexív fogalma , ().

 • DEWEY, T., BENTLEY, A. F. (1949) Knowing and the Known. Beacon Press, Boston

  Knowing and the Known , ().

 • DOWNS, R. M., STEA, D. (1973) Image and environment. Aldine Publ. Comp., Chicago

  Image and environment , ().

 • DÚLL A. (1996) A helyidentitásról. Magyar Pszichológiai Szemle, 52, 363-391.

  'A helyidentitásról ' () 52 Magyar Pszichológiai Szemle : 363 -391 .

 • DÚLL A. (2001) A környezetpszichológia története. Magyar Pszichológiai Szemle, 56 (2), 287-328.

  'A környezetpszichológia története ' () 56 Magyar Pszichológiai Szemle : 287 -328 .

  • Search Google Scholar
 • DÚLL A. (2002) Ember és környezet affektív kapcsolata: a helykötödés. Alkalmazott Pszichológia, 4, 49-65.

  'Ember és környezet affektív kapcsolata: a helykötödés ' () 4 Alkalmazott Pszichológia : 49 -65 .

  • Search Google Scholar
 • DÚLL A. (megjelenés alatt) Környezetpszichológia: szemlélet, elmélet és alkalmazás. In Bagdy E., Klein S. (szerk.) Alkalmazott pszichológia. Edge Kiadó, Budapest

  Környezetpszichológia: szemlélet, elmélet és alkalmazás , ().

 • DÚLL A., DÓSA Zs. (2005) A természeti környezet - környezetpszichológiai megközelítésben. Tájökológiai Lapok, 3 (1), 19-25.

  'A természeti környezet - környezetpszichológiai megközelítésben ' () 3 Tájökológiai Lapok : 19 -25 .

  • Search Google Scholar
 • FAJEN, B. R., TURVEY, M. T. (2003) Perception, Categories, and Possibilities for Action. Adaptive Behavior, 11, 276-278.

  'Perception, Categories, and Possibilities for Action ' () 11 Adaptive Behavior : 276 -278 .

  • Search Google Scholar
 • GIBSON, E. J., PICK, A. D. (2000) An Ecological Approach to Perceptual Learning and Development. Oxford University Press, Oxford

  An Ecological Approach to Perceptual Learning and Development , ().

 • GIBSON, J. J. (1979) The Ecological Approach to Visual Perception. LEA, Hillsdale

  The Ecological Approach to Visual Perception , ().

 • GIBSON, E. J. (1991) The ecological approach: A foundation for environmental psychology. In Downs, R. M., Liben, L. S., Palermo, D. S. (eds) Visions of aesthetics, the environment and development: The legacy of Joachim F. Wohlwill. 87-109. Lawrence Erlbaum, Hillsdale

  The ecological approach: A foundation for environmental psychology , () 87 -109 .

 • GOTTLIEB, G. (1997) Synthesizing Nature-Nurture. LEA, Mahwah

  Synthesizing Nature-Nurture , ().

 • HARNAD, S. (1990) The Symbol Grounding Problem. Physica D: Nonlinear Phenomena, 42, 335-346.

  'The Symbol Grounding Problem ' () 42 Physica D: Nonlinear Phenomena : 335 -346 .

 • HEFT, H. (2001) Ecological psychology in context: James Gibson, Roger Baker, and the legacy of William James's radical empiricism. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers

  Ecological psychology in context: James Gibson, Roger Baker, and the legacy of William James's radical empiricism , ().

  • Search Google Scholar
 • HILLMAN, J. (2001) Justice and beauty. Foundations of an ecological psychology by James Hillman. http://www.online.pacifica.edu/alumni/facultyynews/medalhillman (2005.08.22) http://www.online.pacifica.edu/alumni/facultyynews/medalhillman

 • HOLAHAN, C. J. (1982) A környezeti észlelés. In Dúll A., Kovács Z. (szerk.) (1998) Környezetpszichológiai szöveggyüjtemény. 27-47. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

  A környezeti észlelés , () 27 -47 .

 • HOWE, M. J. A. (1997) IQ in Question. The Truth about Intelligence. Sage, London

  IQ in Question. The Truth about Intelligence , ().

 • HUMPHREYS, G. (2001) Objects, affordances, action. The Psychologist, August 2001, (14) 8, 408-412.

  'Objects, affordances, action ' () 8 The Psychologist : 408 -412 .

 • JARVILEHTO, T. (1998) The theory of the organism-environment system I.: Description of the theory. Integrative Physiological and Behavioral Science, October-December, 33 (4), 321-334.

  'The theory of the organism-environment system I.: Description of the theory ' () 33 Integrative Physiological and Behavioral Science : 321 -334 .

  • Search Google Scholar
 • KAPLAN, S. (1973) Cognitive maps in perception and thought. In Downs, R. M., Stea, D. (eds) Image and environment. Aldine Publ. Comp., Chicago

  Cognitive maps in perception and thought , ().

 • VAN DER KAMP, G. J. P., GEERT, SAVELSBERGH, ROSENGREN, K. S. (2001) The Separation of Action and Perception and the Issue of Affordances. Ecological Psychology, 13 (2), 167-172.

  'The Separation of Action and Perception and the Issue of Affordances ' () 13 Ecological Psychology : 167 -172 .

  • Search Google Scholar
 • KOFFKA, K. (1935) Természet, élet, lelki jelenség. In Kardos L. (szerk.) (1974) Alaklélektan. 240-255. Gondolat, Budapest

  Természet, élet lelki jelenség , () 240 -255 .

 • KORPELA, K. M. (1992) Adolescents' favourite places and environmental self-regulation. Journal of Environmental Psychology, 12, 249-258.

  'Adolescents' favourite places and environmental self-regulation ' () 12 Journal of Environmental Psychology : 249 -258 .

  • Search Google Scholar
 • LAKOFF, G., JOHNSON, M. (1999) Philosophy In the Flesh: The Embodied Mind And Its Challenge To Western Thought. Basic Books. New York

  Philosophy In the Flesh: The Embodied Mind And Its Challenge To Western Thought , ().

  • Search Google Scholar
 • NORRIS-BAKER, C. (1999) Aging on the new frontier and the new. A behavior setting approach to the declining small towns of the Midwest. Environment and Behavior, 31 (2), 240-248.

  'Aging on the new frontier and the new. A behavior setting approach to the declining small towns of the Midwest ' () 31 Environment and Behavior : 240 -248 .

  • Search Google Scholar
 • LANDWEHR, K. (1988) Environmental perception: an ecological perspective. In Canter, D., Krampen, M., Stea, D. (eds) Environmental perspectives. 18-38. Avebury, Aldershot

  Environmental perception: an ecological perspective , () 18 -38 .

 • LEWIN, K. (1972) A mezőelmélet a társadalomtudományokban. Gondolat, Budapest

  A mezőelmélet a társadalomtudományokban , ().

 • MATURANA, H., VARELA, F. (1992) The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding. Shamabala, London-Boston

  The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding , ().

 • MCGRENERE, J., HO, W. (2002) Affordances: Clarifying and evolving a concept. Proceedings of GI 2000, 179-186. PDF: http://www.cs.ubc.ca/εjoanna/papers/GI2000_McGrenere_Affordances.pdf

 • MILLIKAN, R. G. (1995) White Queen Psychology and Other Essays for Alice. Bradford Book, MIT Press, Cambridge

  White Queen Psychology and Other Essays for Alice , ().

 • NOE, A. (2004) Action in Perception. MIT Press, Cambridge

  Action in Perception , ().

 • PLÉH Cs. (2000) A lélektan története. Osiris, Budapest

  A lélektan története , ().

 • PORT, R. F., VAN GELDER, T. (1995) Mind as Motion. Explorations in the dynamics of cognition. MIT Press, Cambridge

  Mind as Motion. Explorations in the dynamics of cognition , ().

 • PRIGOGINE, I., STENGERS, I. (1984) Order out of chaos. Bantam Books, New York

  Order out of chaos , ().

 • PRIGOGINE, I., STENGERS, I. (1995/1986) Az új szövetség. A tudomány metamorfózisa. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Az új szövetség. A tudomány metamorfózisa , ().

 • SMITSMAN, A. W. (2002) The Development of Tool Use: Changing Boundaries Between Organism and Environment. In Dent-Read, C., Zukow-Goldring, P. (eds) Evolving Explanations of Development. Ecological Approaches to Organism-Environment Systems. 301-330. APA, Washington

  The Development of Tool Use: Changing Boundaries Between Organism and Environment , () 301 -330 .

  • Search Google Scholar
 • STILL, A., COSTALL, A. (1991) Againts Cognitivism. Alternative Foundations for Cognitive Psychology. Harvester, New York

  Againts Cognitivism. Alternative Foundations for Cognitive Psychology , ().

 • STOKOLS, D. (1977) Origins and directions of environment-behavior research. In Stokols, D. (ed.) Perspectives on environment and behavior. Theory, research and applications. 5-36. Plenum Press, New York

  Origins and directions of environment-behavior research , () 5 -36 .

 • STOKOLS, D. (1990) Instrumental and spiritual views of people-environment relations. American Psychologist, 45 (5), 641-646.

  'Instrumental and spiritual views of people-environment relations ' () 45 American Psychologist : 641 -646 .

  • Search Google Scholar
 • STOKOLS, D. (1995) The paradox of environmental psychology. American Psychologist, 50 (10), 821-837.

  'The paradox of environmental psychology ' () 50 American Psychologist : 821 -837 .

 • STOKOLS, D. (1987) Conceptual strategies of environmental psychology. In Stokols, D., Altman, I. (eds) Handbook of environmental psychology. Vol. 1. 41-70. Wiley, New York

  Conceptual strategies of environmental psychology , () 41 -70 .

 • STOKOLS, D. (1996a) Bridging the theoretical and applied facets of environmental psychology. American Psychologist, 51, 1188-1189.

  'Bridging the theoretical and applied facets of environmental psychology ' () 51 American Psychologist : 1188 -1189 .

  • Search Google Scholar
 • STOKOLS, D. (1996b) Translating social ecological theory into guidelines for community health promotion. American Journal of Health Promotion, 10, 282-298.

  'Translating social ecological theory into guidelines for community health promotion ' () 10 American Journal of Health Promotion : 282 -298 .

  • Search Google Scholar
 • SWENSON, R. (1997) Autocatakinetics, Evolution, and the Law of Maximum Entropy Production: A Principled Foundation Towards the Study of Human Ecology. In Freese, L. (ed.) Advances in Human Ecology, Vol. 6. 1-47. http://www.spontaneousorder.net/(2005.08.22) http://www.spontaneousorder.net/

 • SWENSON, R. (2000) Spontaneous Order, Autocatakinetic Closure, and the Development of Space-Time. Annals of the New York Academy of Sciences, 901, 311-319.

  'Spontaneous Order, Autocatakinetic Closure, and the Development of Space-Time ' () 901 Annals of the New York Academy of Sciences : 311 -319 .

  • Search Google Scholar
 • SWENSON, R., TURVEY, M. (1991) Thermodynamic reasons for perception - action cycles. Ecological Psychology, 3 (4), 317-348.

  'Thermodynamic reasons for perception - action cycles ' () 3 Ecological Psychology : 317 -348 .

  • Search Google Scholar
 • SZOKOLSZKY Á. (1998) A tudomány metamorfózisa és a kognitív tudomány: Posztkarteziánus alternatívák. In Pléh Cs. (szerk.) Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia. 273-295. Akadémiai Kiadő, Budapest

  A tudomány metamorfózisa és a kognitív tudomány: Posztkarteziánus alternatívák , () 273 -295 .

  • Search Google Scholar
 • SZOKOLSZKY Á. (2004) Öröklés - Környezet: Mit is jelent az “is”? In Pléh Cs., Boross O. (szerk.) Bevezetés a pszicholőgiába. 134-163. Osiris, Budapest

  Öröklés - Környezet: Mit is jelent az “is”? , () 134 -163 .

 • SZOKOLSZKY Á., KÁDÁR E. (1999) James J. Gibson ökolőgiai pszicholőgiája. Pszicholőgia, 19 (2), 245-285.

  'James J. Gibson ökolőgiai pszicholőgiája ' () 19 Pszicholőgia : 245 -285 .

 • THELEN, E., SMITH, L. B. (1994) A Dynamic Systems Approach to the Development of Cognition and Action. MIT Press, Cambridge

  A Dynamic Systems Approach to the Development of Cognition and Action , ().

 • UEXKÜLL, J. VON (1937/1957) A stroll through the worlds of animals and men - A picture book of invisible worlds. In Schiller, C. H. (ed.) Instinctive Behavior - The Development of a Modern Concept. 5-80. International Universities Press, New York (Újabb kiadás: Semiotica, 89 (4), 319-391. Eredeti kiadás: von Uexküll (1934) Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Springer Verlag, Berlin)

 • VARELA, F. J., THOMPSON, E., ROSCH, E. (1991) The Embodied Mind Cognitive Science and Human Experience. MIT Press, Cambridge

  The Embodied Mind Cognitive Science and Human Experience , ().

 • WHEELER, M. (2005) Reconstructing the Cognitive World. MIT Press, Cambridge

  Reconstructing the Cognitive World , ().

 • WICKER, A. W. (1987) Behavioral settings reconsidered: Temporal stages, resources, internal dynamics, context. In Stokols, D., Altman, I. (eds) Handbook of Environmental Psychology. Vol. 1. 613-653. Wiley and Sons, New York

  Behavioral settings reconsidered: Temporal stages, resources, internal dynamics, context , () 613 -653 .

  • Search Google Scholar
 • WILLEMS, E. P. (1977) Behavioral ecology. In Stokols, D. (ed.) Perspectives on environment and behavior. Theory, research and applications. 39-69. Plenum Press, New York

  Behavioral ecology , () 39 -69 .

 • ZIEMKE, T., SHARKEY, N. E. (2001) A stroll through the worlds of robots and animals: Applying Jakob von Uexküll's theory of meaning to adaptive robots and artificial life. Semiotica, 134 (1-4), 701-746. (special issue: “Jakob von Uexküll: A Paradigm for Biology and Semiotics”, guest editor: Kalevi Kull)

  'A stroll through the worlds of robots and animals: Applying Jakob von Uexküll's theory of meaning to adaptive robots and artificial life ' () 134 Semiotica : 1 -4 .

  • Search Google Scholar
 • WICKER, A. W. (2002) Ecological psychology: Historical contexts, current conception, prospective directions. In Bechtel, R. B., Churchman, A. (eds) Handbook of Environmental Psychology. 114-126. Wiley and Sons, New York

  Ecological psychology: Historical contexts, current conception, prospective directions , () 114 -126 .

  • Search Google Scholar
 • WICKER, A. W. (1981) Nature and assessment of behavior settings: Recent contributions from the ecological perspective. In McReynolds, P. (ed.) Advances in psychological assessments. Vol. 5., 22-61. Jossey-Bass, San Francisco

  Nature and assessment of behavior settings: Recent contributions from the ecological perspective , () 22 -61 .

  • Search Google Scholar
 • WICKER, A. W., KIRMEYER, S. (1977) From church to laboratory to national park: A program of research on excess and insufficient populations in behavior settings. In Stokols, D. (ed.) Perspectives on environment and behavior. Theory, research, and applications. 69-97. Plenum Press, New York

  From church to laboratory to national park: A program of research on excess and insufficient populations in behavior settings , () 69 -97 .

  • Search Google Scholar
 • PROSHANSKY, H. M., ITTELSON, W. H., RIVLIN, L. G., eds (1970) Environmental psychology: Man and his physical setting. Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York

  Environmental psychology: Man and his physical setting , ().

 • SHARKEY, N. E., JACKSON, S. A. (1994) Three horns of the representational trilemma. In Honavar, V., Uhr, L. (eds) Symbol processing and connectionist models for artificial intelligence and cognitive modeling: Steps towards integration. 155-189. Academic Press

  Three horns of the representational trilemma , () 155 -189 .

 • AIELLO, J. R. (1987) Human spatial behavior. In Stokols, D., Altman, I. (eds) Handbook of environmental psychology. Vol. 1. 389-504. Wiley & Sons, New York

  Human spatial behavior , () 389 -504 .

 • BARKER, R. G. (1968) Ecological psychology: Concepts and methods for studying the environment of human behavior. Stanford University Press, Stanford

  Ecological psychology: Concepts and methods for studying the environment of human behavior , ().

  • Search Google Scholar
 • ALTMAN, I., ROGOFF, B. (1987) World views in psychology: Trait, interactional, organismic, and transactional perspectives. In Stokols, D., Altman, I. (eds) Handbook of environmental psychology. Vol. 1. 7-40. Wiley & Sons, New York

  World views in psychology: Trait, interactional, organismic, and transactional perspectives , () 7 -40 .

  • Search Google Scholar
 • BARKER, R. G. (1961) Explorations in ecological psychology. In Furnham, A., Argyle, M., eds (1981) The psychology of social situations. 271-294. Pergamon Press, Oxford

  Explorations in ecological psychology , () 271 -294 .

 • BARKER, R. G. (1969) Wanted: An eco-behavioral science. In Willems, E. P., Raush, H. L. (eds) Naturalistic viewpoints in psychological research. 31-43. Holt, Rinehart and Winston, New York

  Wanted: An eco-behavioral science , () 31 -43 .

 • BARTA Z., LIKER A., SZÉKELY T., szerk. (2002) Viselkedésökológia. Osiris, Budapest

  Viselkedésökológia , ().

 • BARKER, R. G. (1987) Prospecting in environmental psychology: Oskaloosa revisited. In Stokols, D., Altman, I. (eds) Handbook of environmental psychology. Vol. 2. 1413-1433. Wiley & Sons, New York

  Prospecting in environmental psychology: Oskaloosa revisited , () 1413 -1433 .

 • BÁTKI A. (2001) A relativizmus és az univerzalizmus kérdése a kulturális és evolüciös pszichológiában. In Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T. (szerk.) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. 118-133. Osiris, Budapest

  A relativizmus és az univerzalizmus kérdése a kulturális és evolüciös pszichológiában , () 118 -133 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2022 16 0 0
Jan 2023 16 0 1
Feb 2023 2 2 2
Mar 2023 14 1 2
Apr 2023 8 2 3
May 2023 8 0 0
Jun 2023 0 0 0