View More View Less
 • 1 SZTE BTK Pszichológia Tanszék, Megismeréstudományi Csoport Budapest
 • | 2 BME Kognitív Tudományi Tanszék Budapest
 • | 3 MorphoLogic Kft. Budapest
 • | 4 SZTE BTK Pszichológia Tanszék, Megismeréstudományi Csoport Budapest
 • | 5 BME Kognitív Tudományi Tanszék MTA-BME Neuropszichológiai és Pszicho­lingvisztikai Kutatócsoport Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kutatásunk célja a verbális munkamemória és a szóterjedelem kapcsolatának feltérképezése. Három kísérletet mutatunk be, melyekben a kísérleti személyeknek klasszikus emlékezetiterjedelem-mérő kísérleti elrendezésben kellett szólistákat tanulniuk és visszamondaniuk. A szavak morfológiai összetettségét változtattuk, miközben a listákon belül kiegyenlítettük a szóhosszúságot, a gyakoriságot, a fonológiai struktúrát és a konkrétságot. A verbális munkamemória-kapacitást a számterjedelem és álszóismétlési feladattal mértük. A morfológiai komplexitás a ragok és jelek esetében szignifikáns csökkentő hatást mutatott a szóterjedelemre. A képzők esetében ilyen hatás nem volt kimutatható. Parciális korrelációs elemzés alapján va­ló­színűsíthető, hogy a verbális munkamemória hatása a töveken keresztül érvényesül.

 • Baddeley, A. (1986) Working memory. Clarendon Press, Oxford

  Working memory , ().

 • Baddeley, A. (2001) Az emberi emlékezet. Osiris, Budapest

  Az emberi emlékezet , ().

 • Baddeley, A., Gathercole, S. D., Papagno, C. (1998) The phonological loop as a language learning device. Psychological Review, 105, 158-173.

  'The phonological loop as a language learning device ' () 105 Psychological Review : 158 -173.

  • Search Google Scholar
 • Butterworth, B. (1983) Lexical representation. In Butterworth, B. (ed.) Language production. Vol. 2. 257-294. Academic Press, London

  Lexical representation , () 257 -294.

 • Caplan, D., Waters, G. S. (1999) Verbal working memory and sentence comprehension. Behavioral and Brain Sciences, 22 (1), 77-126.

  'Verbal working memory and sentence comprehension ' () 22 Behavioral and Brain Sciences : 77 -126.

  • Search Google Scholar
 • Crystal, D. (1998) A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest

  A nyelv enciklopédiája , ().

 • Ellis, N. C., Hennelley, R. A. (1980) A bilingual word-length effect: Implications for intelligence testing and the relative ease of mental calculation. Welsh and English. British Journal of Psychology, 71, 43-52.

  'A bilingual word-length effect: Implications for intelligence testing and the relative ease of mental calculation. Welsh and English ' () 71 British Journal of Psychology : 43 -52.

  • Search Google Scholar
 • Feldman, L. B., ed. (1994) Morphological aspects of language processing. Erlbaum, Hillsdale

  Morphological aspects of language processing , ().

 • Gathercole, S. E. (1999) Cognitive approaches to the development of short-term memory. Trends in Cognitive Sciences, 3 (11), 410-419.

  'Cognitive approaches to the development of short-term memory ' () 3 Trends in Cognitive Sciences : 410 -419.

  • Search Google Scholar
 • Gathercole, S. E. Hitch, G. J. (1993) Developmental changes in short-term memory: a revised working memory perspective. In Collins, A. F., Gathercole, S. E., Conway, M. A., Morris, P. E. (eds) Theories of Memory. 189-211. Lawrence Erlbaum, Hove

  Developmental changes in short-term memory: a revised working memory perspective , () 189 -211.

  • Search Google Scholar
 • Järvikivi, J., Niemim, J. (2002) Form-based representation in the mental lexicon: priming (with) bound stem allomorphs in Finnish. Brain and Language, 81, 412-423.

  'Form-based representation in the mental lexicon: priming (with) bound stem allomorphs in Finnish ' () 81 Brain and Language : 412 -423.

  • Search Google Scholar
 • Juhász L., Pléh Cs., (2001) Többmorfémás szavak megértése a magyarban. In Pléh Cs., Lukács Á. (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. 11-38. Osiris, Budapest

  Többmorfémás szavak megértése a magyarban , () 11 -38.

 • Just, M. A., Carpenter, P. A. (1992) A capacity theory of comprehension: Individual differences in working memory. Psychological Review, 99 (1), 122-149.

  'A capacity theory of comprehension: Individual differences in working memory ' () 99 Psychological Review : 122 -149.

  • Search Google Scholar
 • Just, M. A., Carpenter, P. A. (1996) The Capacity Theory of Comprehension: New Frontiers of Evidence and Arguments. Psychological Review, 103 (4), 773-780.

  'The Capacity Theory of Comprehension: New Frontiers of Evidence and Arguments ' () 103 Psychological Review : 773 -780.

  • Search Google Scholar
 • Kiefer F., szerk. (2000) Strukturális magyar nyelvtan 3. A Morfológia. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Strukturális magyar nyelvtan 3. A Morfológia , ().

 • Kornai, A. (1992) Frequency in morphology. In Kenesei, I., Pléh, Cs. (eds) Approaches to Hungarian. Vol. 4. 247-268. JATE, Szeged

  Frequency in morphology , () 247 -268.

 • Kostic, A. (1994) Information load constraints on processing inflected morphology. In Feldman, L. B. (ed.) Morphological aspects of language processing. 319-346. Erlbaum, Hillsdale

  Information load constraints on processing inflected morphology , () 319 -346.

 • Lukács Á. (2001) Szabályok és kivételeke. A kettős modell érvényessége a magyarban. In Pléh Cs., Lukács Á. (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. 119-152. Osiris, Budapest

  Szabályok és kivételeke. A kettős modell érvényessége a magyarban , () 119 -152.

  • Search Google Scholar
 • Marslen-Wilson, W. D., Tyler, L. K., Waksler, R., Older, L. (1994) Morphology and meaning in the English mental lexicon. Psychological Review, 101, 3-33.

  'Morphology and meaning in the English mental lexicon ' () 101 Psychological Review : 3 -33.

  • Search Google Scholar
 • Miháltz M. (2003) Magyar főnévi WordNet-ontológia létrehozása automatikus módsze-rekkel. In Magyar Számítógépes Nyelvészet Konferencia. 153-158. Szeged

  Magyar főnévi WordNet-ontológia létrehozása automatikus módsze-rekkel , () 153 -158.

  • Search Google Scholar
 • Miller, G. A., Beckwith, R., Fellbaum, Ch., Gross, D., Miller, K. J. (1990) Introduction to WordNet: an on-line lexical database. International Journal of Lexicography, 3 (4), 235-244.

  'Introduction to WordNet: an on-line lexical database ' () 3 International Journal of Lexicography : 235 -244.

  • Search Google Scholar
 • Murray, A., Jones, D. M. (2002) Articulatory complexity at item boundaries in serial recall: the case of Welsh and English digit span. Journal Exp Psychol Learn Mem Cogn., 28 (3), 594-598.

  'Articulatory complexity at item boundaries in serial recall: the case of Welsh and English digit span ' () 28 Journal Exp Psychol Learn Mem Cogn. : 594 -598.

  • Search Google Scholar
 • Nairne, J. S. (2002) Remembering over the short-term: The case against the standard model. Annual Rev. Psychol., 53, 53-81.

  'Remembering over the short-term: The case against the standard model ' () 53 Annual Rev. Psychol. : 53 -81.

  • Search Google Scholar
 • Pinker, S. (1991) Rules of language. Science, 253, 530-535.

  'Rules of language ' () 253 Science : 530 -535.

 • Pinker, S. (1998) Words and rules. Lingua, 106, 219-242.

  'Words and rules ' () 106 Lingua : 219 -242.

 • Pinker S. (1999) A nyelvi öszrtön. Typotex, Budapest

  A nyelvi öszrtön , ().

 • Pléh Cs. (1998) Mondatmegértés a magyar nyelvben. Osiris, Budapest

  Mondatmegértés a magyar nyelvben , ().

 • Pléh Cs. (2000) A magyar morfológia pszicholingvisztikai aspektusai. In Kiefer F. (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 3. A Morfológia. 251-1024. Akadémiai Kiadó, Budapest

  A magyar morfológia pszicholingvisztikai aspektusai , () 251 -1024.

 • Pléh Cs. Lukács A. (2001) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Osiris, Budapest

  A magyar morfológia pszicholingvisztikája , ().

 • Pléh Cs. Lukács A. (2002) A szabályok és a kettõs disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában. In Vízi E. Sz., Altrichter F., Nyíri K., Pléh Cs. (szerk.) Agy és tudat. 153-168. BIP, Budapest

  A szabályok és a kettõs disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában , () 153 -168.

  • Search Google Scholar
 • Prószéky, G., Tihanyi, L. (1996) Humor - a Morphological System for Corpus Analysis. In Proceedings of the first TELRI Seminar in Tihany. 149-158. Tihany

  'Humor - a Morphological System for Corpus Analysis ' , , .

 • Racsmány M. (2004) A munkamemória szerepe a megismerésben. Akadémiai Kiadó, Budapest

  A munkamemória szerepe a megismerésben , ().

 • Racsmány M. Lukács Á., Németh D., Pléh Cs. (2005) A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle, 60 (4), 479-505.

  'A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai ' () 60 Magyar Pszichológiai Szemle : 479 -505.

  • Search Google Scholar
 • Rubin, G. S., Becker, C. A., Freeman, R. H. (1979) Morphological structure and its effects on visual word recognition. Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 18, 757-767.

  'Morphological structure and its effects on visual word recognition ' () 18 Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour : 757 -767.

  • Search Google Scholar
 • Service, E., Tujulin, A-M. (2002) Recall of Morphologically Complex Forms Is Affected by Memory Task but Not Dyslexia. Brain and Language, 81, 42-54.

  'Recall of Morphologically Complex Forms Is Affected by Memory Task but Not Dyslexia ' () 81 Brain and Language : 42 -54.

  • Search Google Scholar
 • Taft, M. (1979) Recognition on affixed words and the word-frequency effect. Memory and Cognition, 7, 263-272.

  'Recognition on affixed words and the word-frequency effect ' () 7 Memory and Cognition : 263 -272.

  • Search Google Scholar
 • Váradi, T. (2002) The Hungarian National Corpus. In Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation. 358-389. Las Palmas

  'The Hungarian National Corpus ' , , .

 • Waters, G. S., Caplan, D. (1996) The capacity theory of sentence comprehension: critique of Just and Carpenter (1992). Psychological Review, 103 (4), 761-772.

  'The capacity theory of sentence comprehension: critique of Just and Carpenter (1992) ' () 103 Psychological Review : 761 -772.

  • Search Google Scholar

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 4 0 0
Oct 2021 3 4 2
Nov 2021 7 1 1
Dec 2021 2 0 0
Jan 2022 3 1 0
Feb 2022 0 0 0