View More View Less
  • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézet - ELTE Etológiai Tanszék Budapest
  • | 2 MTA Pszichológiai Kutatóintézet - ELTE Etológiai Tanszék Budapest
  • | 3 MTA Pszichológiai Kutatóintézet - ELTE Etológiai Tanszék Budapest
  • | 4 MTA Pszichológiai Kutatóintézet - ELTE Etológiai Tanszék Budapest
  • | 5 MTA Pszichológiai Kutatóintézet - ELTE Etológiai Tanszék Budapest
  • | 6 MTA Pszichológiai Kutatóintézet - ELTE Etológiai Tanszék Budapest
  • | 7 MTA Pszichológiai Kutatóintézet - ELTE Etológiai Tanszék Budapest
  • | 8 MTA Pszichológiai Kutatóintézet - ELTE Etológiai Tanszék Etológia Tanszék Jávorka S. u. 14. Budapest HU–2131 Göd
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Cross Mark

A specifikus viselkedési komplexbe szerveződött humán szociális viselkedések alapvető jellegzetessége, hogy az egyes elemeket érintő evolúciós változások csak a többi képességgel összefüggésben történhettek (Csányi, 2000). E komplexum elemeinek egyidejű felbukkanása és párhuzamos fejlődése a homini­záció folyamatán keresztül végül egy humánspecifikus viselkedésrendszer megjelenéséhez vezetett. A humán szociális kogníció kutatásának evolúciós kérdéseit a hagyományos megközelítésben a főemlősök és az ember homológ tulajdonságainak összehasonlításával vizsgálhatjuk. Emellett azonban napjainkban olyan más fajok is előtérbe kerültek melyek a humán szocio-kognitív képességek evolúciós analógiáit megjelenítve szintén alkalmasak fajunk kialakulásának modellezésére. Úgy tűnik, a kutyák megfelelő viselkedési modellt jelentenek a nyelv kialakulása előtt megjelenő humán szociális készségek néhány jellemzője, különösen a vizuális és a nem verbális vokális jelek tanulmányozásához. Írásunkban amellett érvelünk, hogy a kutyák konvergens szociális evolúciója modellezi a korai (pre­ling­vis­z­tikus) humán szociális evolúciót. Bemutatjuk, hogy a humán viselkedési komplexum számos, funkcionálisan analóg eleme jelen van a kutyákban, melyek az emberi környezethez történő adaptáció révén a humán szociális kompetenciával analóg kutyaspecifikus viselkedéselemekként kerültek be a kutya viselkedési komplexbe .

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 59 58 15
Full Text Views 16 11 0
PDF Downloads 20 17 0