View More View Less
  • 1 MTA Filozófiai Kutatóintézet Miskolci Egyetem, Filozófia Tanszék Budapest Miskolc
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmányban amellett érvelek, hogy meg kell különböztetni a mentális realizmus két fajtáját. A kü­lönbség abban áll, hogy mire vonatkozik a realizmus: a népi pszichológia értelmezésére vagy a mentális entitások ontológiájára. Először a népi pszichológiai diskurzus manifeszt képét rekonstruálom, vagyis azokat az előfeltevéseket, amelyekre a mindennapi pszichológiai gyakorlatunk során támaszkodunk. Ezt követően rekonstruálom azt a közös elemet - jelesül a diskurzus tényállító jellege melletti elkötelezettséget -, amely a népi pszichológiával kapcsolatos realizmus szükséges eleme. Ettől a felfogástól különítem el a mentális entitásokra vonatkozó realizmust, melyet az entitások melletti ontológiai elkötelezettségként határozok meg. A kétféle realizmus álláspontjának megfogalmazásán túl arra mutatok rá, hogy ezek kölcsönösen függetlenek egymástól, és ez a függetlenség megteremti annak lehetőségét, hogy a népi pszichológiát úgy tekintsük, mint ami nincs kognitív versenyhelyzetben a tudományos pszichológiai kutatásokkal.