View More View Less
  • 1 ELTA TÁTK Drogtanulmányok Kutatóintézete Budapest
  • 2 ELTA TÁTK Drogtanulmányok Kutatóintézete Budapest
  • 3 ELTA TÁTK Drogtanulmányok Kutatóintézete MTA Pszichológiai Kutatóintézete Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az intravénás droghasználatból fakadó eszköz- és tűmegosztás komoly közegészségügyi következményeket von maga után. Az egészséghit-modell az előbbiekkel kapcsolatos preventív viselkedés leírására alkalmas: Apreventív viselkedés tekintetében racionális döntést feltételez a kockázatos viselkedést folytatók részéről.Vizsgálatunkban e modell használhatóságát tanulmányoztuk magyarországi injekciós droghasználók körében. 121 „utcai”, azaz nem kezelt injekciós droghasználóval készült strukturált interjú, amely a megkérdezettek szociodemográfiai jellemzői mellett injekciós és szexuális kockázati viselkedéseit, valamint az egészséghit-modell összetevőit vizsgálta: a kockázatnak való fogékonyságot, sebezhetőséget, a kockázat súlyosságát, a preventív viselkedés akadályát és előnyeit, valamint az „én­hatékonyságot” tartalmazták. Az eredmények szerint az egészséghit-modell három dimenziója (én­haté­kony­ság, a kockázatirántiészlelt fogékonyság, a preventív viselkedés kivitelezésének nehézsége), valamintahasznált drogok számavolt összefüggésbe hozhatóa_s

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 6 0 0
Nov 2020 19 1 2
Dec 2020 12 0 1
Jan 2021 7 0 0
Feb 2021 2 1 2
Mar 2021 23 0 0
Apr 2021 1 0 0