View More View Less
  • 1 Nevelési Tanácsadó Please ask the editor of the journal.
  • 2 ELTE PPK Affektív Pszichológiai Intézeti Központ 1064 Budapest, VI., Izabella u. 46.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kísérletünk célja a hipnózisbeli önkontroll változásainak vizsgálata a hipnózis iránt különböző mértékben fogékony személyeknél, a hipnózissal szembeni ellenállás élménybeli és viselkedéses jellemzőinek összevetésével. Kísérletünkben egy szokásos –standard tesztszuggesztiókat tartalmazó –csoportos együttműködő hipnózist követően –a hipnózisindukciót megelőzően –a résztvevőket a hipnotizőr tudta nélkül arra szólítottuk fel, hogy álljanak ellen a szuggesztióknak (amelyek az előzőekkel azonosak voltak). Mindkét hipnózis során mértük a szuggesztiók végrehaj_a

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 1 3
Jul 2020 2 1 1
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 4 2 3
Oct 2020 9 0 0
Nov 2020 11 0 0
Dec 2020 0 0 0