View More View Less
  • 1 ELTE PPK Szemé­lyiség- és Egészség­pszichológiai Tanszék 1064 Budapest, VI., Izabella u. 46.
  • | 2 ELTE PPK Szemé­lyiség- és Egészség­pszichológiai Tanszék 1064 Budapest, VI., Izabella u. 46.
  • | 3 Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthon 8000 Székesfehérvár, Kikindai utca 1.
  • | 4 Országos Egészség­fejlesztési Intézet 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az alkoholfogyasztás meghatározói közül az alkohol fogyasztásának következményeire vonatkozó elvárásokat és a szenzoros élménykeresést vizsgáltuk. Kutatásunk célkitűzései 1 . az Alkohol Következményeinek Elvárása Kérdőív magyar változata struktúrájának igazolása; valamint 2 . a szenzoros élmény­keresés és az alkoholfogyasztás közötti kapcsolat magyarázata az alkoholhasználat következményeinek elvárásával. A vizsgálati elrendezés: keresztmetszeti, kérdőíves kutatás._a

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 104 104 17
Full Text Views 15 9 0
PDF Downloads 16 9 0