View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest
 • | 2 Brunel Egyetem Nagy-Britannia
 • | 3 Wuppertal Egyetem Németország
 • | 4 Madridi Autonóm Egyetem Spanyolország
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kínai anyák egy csoportjának beszámolóján keresztül vizsgáltuk kutatásunkban négy európai országban – Magyarországon, Németországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában – élő kínaiak integrációját, szociális támogatottságát, különös tekintettel a magyarországi csoportra. Kérdőíves, 218 kínai anya részvételével végzett vizsgálatunkban a többi csoporthoz képest a magyarországi csoport tagjai kisebb helyi nyelvi kompetenciáról, a helybeliekkel való kapcsolatkeresési hajlandóság alacsonyabb mértékéről, ugyanakkor a transznacionalitás, a Kínával való kapcsolattartás nagyobb intenzitásáról adtak számot. Az itteni kínaiakkal való kapcsolattartási hajlandóságuk viszont nem nagyobb a többi csoportban kapott értékekhez képest, sőt, még alacsonyabb is a nagy-britanniai csoporthoz viszonyítva. A gyerekeik barátai között viszont nagyobb arányban vannak kínai gyerekek, mint más csoportokban. A család mellett az iskola bizonyul a legfontosabb támogatási forrásnak mind a négy országban, mind az érzelmi, mind a praktikus, mind pedig az információs támogatottság terén. Az eredmények valamennyi csoportban több vonatkozásban is az iskola, a tanulás komoly szerepét támasztják alá. Vizsgálati személyeink a kínaiak általános társadalmi integrációjánál sikeresebbnek ítélik az iskolai integrációt, ugyanakkor a többi csoporthoz képest a magyarországi minta kevésbé elégedett ez utóbbi terület sikerességével. Az iskolával, tanulással való elégedettségre és az elégedettség bejósló tényezőinek feltárására is kitértünk.

 • ANTOLÍN , J. B. (1998) The Chinese in Spain. In BENTON , G., PIEKE , F. N. (eds) The Chinese in Europe . 211–237. MacMillan Press, Houndsmilles

 • BENTON , G., PIEKE , F. N., eds (1998) The Chinese in Europe . MacMillan Press, Houndsmilles

 • BERRY , J. W., POORTINGA , Y. H., SEGALL , M. H., DASEN , P. R. (2002) Chapter 13: Acculturation and intercultural relations. In Cross-cultural psychology: Research and applications (második kiadás). 345–382. Cambridge University Press, Cambridge

 • BONEVA , S. C., FRIEZE , I. F. (2001) Toward a concept of migrant personality. Journal of Social Issues, 57 (3), 477–492.

 • BREWER , M. B., YUKI , M. (2007) Culture and social identity. In KITAYAMA , S., COHEN , D. (eds) Handbook of cultural psychology . 307–322. The Guilford Press, New York

 • CLÉMENT , R., NOELS , K. A., DENEAULT , B. (2001) Interethnic contact, identity, and psychological adjustment: The mediating and moderating roles of communication. Journal of Social Issues, 57 (3), 559–577.

 • COHEN , S., WILLS , T. A. (1985) Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98 (2), 310–357.

 • COSTIGAN , C. L., DOKIS , D. P. (2006) Similarities and differences in acculturation among mothers, fathers and children in immigrant chinese families. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37 (6), 723–741.

 • CZACHESZ E. (2007) A multikulturális neveléstől az interkulturális pedagógiáig. Iskolakultúra, 8, 4–11.

 • DIENER , E., EMMONS , R. A., LARSEN , R. J., GRIFFIN , S. (1985) The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49 (1), 71–75.

 • DION , K. K. (2006) On the development of identity: Perspectives from immigrant families. In MAHALINGAM , R. (ed.) Cultural psychology of migrants . 299–314. Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ

 • ESSES , V. M., DOVIDIO , J. F., JACKSON , L. M., ARMSTRONG , T. R. (2001) The immigration dilemma: The role of perceived group competition, ethnic prejudice, and national identity. Journal of Social Issues, 57 (3), 389–412.

 • GARCIA , M. F. M., RAMIREZ , M. G., JARIEGO , I. M. (2002) Social support and locus of control as predictors of psychological well-being in Moroccan and Peruvian immigrant women in Spain. International Journal of Intercultural Relations, 26 (3), 287–310.

 • GÜTINGER , E. (1998) A sketch of the Chinese community in Germany: Past and present. In BENTON , G., PIEKE , F. N. (eds) The Chinese in Europe . 197–210. MacMillan Press, Houndsmilles

 • GORDON GYŐRI M. (2006) Az oktatás világa Kelet- és Délkelet-Ázsiában . Gondolat Kiadó, Budapest

 • HERNÁNDEZ -PLAZA , S., POZO , C., ALONSO -MOIRILLEJO , E. (2004) The Role of informal social support in needs assessment: Proposal and application of a model to assess immigrants’ needs in the South of Spain. Journal of Community and Applied Social Psychology, 14 (4), 284–298.

 • HO , D. Y. (1994) Cognitive socialization in Confucian heritage cultures. In GREENFIELD , P. M., COCKING , R. R. (eds) Cross-cultural roots of minority child development . 285–311. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ

 • JACKSON , J. S., BROWN , K. T., BROWN , T. N., MARKS , B. (2001) Contemporary immigration policy orientations among dominant-group members in Western Europe. Journal of Social Issues, 57 (3), 431–456.

 • JASINSKAJA -LAHTI , I., LIEBKIND , K., JAAKKOLA , M., REUTER , A. (2006) Perceived discrimination, social support networks, and psychological well-being among three immigrant groups. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37 (3), 293–311.

 • KIM , H. S., SHERMAN , D. K., KO , D., TAYLOR , S. E. (2006) Pursuit of Comfort and Pursuit of Harmony: Culture, Relationships, and Social Support Seeking. Personality and Social Psychology Bulletin, 32 (12), 1595–1607.

 • LEE , M., CHAN , A., BRADLY , H., GREEN , G. (2002) Chinese migrant women and families in Britain. Women’s Studies International Forum, 25 (6), 607–618.

 • LI , J. (2002) A cultural model of learning: Chinese “Heart and Mind for Wanting to Learn”. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33 (3), 248–269.

 • LUO , S. H., WISEMAN , R. L. (2000) Ethnic language maintenance among Chinese immigrant children in the United States. International Journal of Intercultural Relations, 24 (3), 320–324.

 • MAHALINGAM , R., ed. (2006) Cultural psychology of migrants . Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ

 • MASGORET , A., WARD , C. (2006) Culture learning approach to acculturation. In SAM , D. L., BERRY , J. W. (eds) Cambridge handbook of acculturation psychology . 58–77. Cambridge University Press, Cambridge

 • NYÍRI P. (2002) Új ázsiai migráció Kelet-Európába: a magyarországi kínaiak . www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_02/t_es_t_02_nyiri_pal_uj_azsiai_migracio.pdf Letöltve 2008. február 15-én

 • NYÍRI P. (2006) Kínaiak és afgánok Magyarországon: Két mingráns csoport érvényesülési stratégiái. In FEISCHMIDT M., NYÍRI P. (szerk.) Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban . 39–74. MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, Budapest

 • PARKER , D. (1998) Chinese people in Britain: Histories, futures and identities. In BENTON , G., PIEKE , F. N. (eds) The Chinese in Europe . 67–95. MacMillan Press, Houndsmilles

 • PAVESZKA D., NYÍRI P. (2006) Oktatási stratégiák és a migráns tanulók iskolai integrációja. In FEISCHMIDT M., NYÍRI P. (szerk.) Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban . 129–172. MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, Budapest

 • PENNEBAKER , J., BEALL , S. (1986) Cognitive, emotional and physiological components of confiding: Behavioral inhibition and disease. Journal of Abnormal Psychology, 95 (3), 274–281.

 • SÁNDOR M., FÜLÖP M., BERKICS M., XIAOFEI , X. (2007) A megosztó viselkedés helyzeti és kulturális meghatározói a magyar és kínai óvodás gyerekeknél. Pszichológia, 27 (4), 281–308.

 • SEBESTYÉN N. (2009) Kínai és magyar szakközépiskolás diákok matematika iránti attitűdje. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (1) , 129–149.

 • SZILASSY E. (2006) A külföldiekhez való viszony magyar serdülők beszédében. In FEISCHMIDT M., NYÍRI P. (szerk.) Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban . 97–128. MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, Budapest

 • TÓTH J. (1996) Kína és kínaiak a magyar sajtóban. In SÍK E., TÓTH J. (szerk.) Táborlakók, diaszpórák, politikák . 139–158. MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoportja évkönyve, 1996, Budapest

 • TURNER , J. H., BONACICH , E. (2007) A közvetítő kisebbségek összefoglaló elmélete felé. In SÍK E. (szerk.) A migráció szociológiája . 79–93. ELTE TÁTK, Budapest

 • VEGA , W. A., KOLODY , B., VALLE , R., WEIR , J. (1991) Social networks, social support, and their relationship to depression among immigrant Mexican women. Human Organization, 50 (2), 154–162.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 2 0 0
Feb 2021 1 1 2
Mar 2021 0 1 1
Apr 2021 0 0 0
May 2021 2 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 0 0 0