View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest
 • | 2 Brunel Egyetem Nagy-Britannia
 • | 3 Wuppertal Egyetem Németország
 • | 4 Madridi Autonóm Egyetem Spanyolország
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kínai anyák egy csoportjának beszámolóján keresztül vizsgáltuk kutatásunkban négy európai országban – Magyarországon, Németországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában – élő kínaiak integrációját, szociális támogatottságát, különös tekintettel a magyarországi csoportra. Kérdőíves, 218 kínai anya részvételével végzett vizsgálatunkban a többi csoporthoz képest a magyarországi csoport tagjai kisebb helyi nyelvi kompetenciáról, a helybeliekkel való kapcsolatkeresési hajlandóság alacsonyabb mértékéről, ugyanakkor a transznacionalitás, a Kínával való kapcsolattartás nagyobb intenzitásáról adtak számot. Az itteni kínaiakkal való kapcsolattartási hajlandóságuk viszont nem nagyobb a többi csoportban kapott értékekhez képest, sőt, még alacsonyabb is a nagy-britanniai csoporthoz viszonyítva. A gyerekeik barátai között viszont nagyobb arányban vannak kínai gyerekek, mint más csoportokban. A család mellett az iskola bizonyul a legfontosabb támogatási forrásnak mind a négy országban, mind az érzelmi, mind a praktikus, mind pedig az információs támogatottság terén. Az eredmények valamennyi csoportban több vonatkozásban is az iskola, a tanulás komoly szerepét támasztják alá. Vizsgálati személyeink a kínaiak általános társadalmi integrációjánál sikeresebbnek ítélik az iskolai integrációt, ugyanakkor a többi csoporthoz képest a magyarországi minta kevésbé elégedett ez utóbbi terület sikerességével. Az iskolával, tanulással való elégedettségre és az elégedettség bejósló tényezőinek feltárására is kitértünk.

 • ANTOLÍN , J. B. (1998) The Chinese in Spain. In BENTON , G., PIEKE , F. N. (eds) The Chinese in Europe . 211–237. MacMillan Press, Houndsmilles

 • BENTON , G., PIEKE , F. N., eds (1998) The Chinese in Europe . MacMillan Press, Houndsmilles

 • BERRY , J. W., POORTINGA , Y. H., SEGALL , M. H., DASEN , P. R. (2002) Chapter 13: Acculturation and intercultural relations. In Cross-cultural psychology: Research and applications (második kiadás). 345–382. Cambridge University Press, Cambridge

 • BONEVA , S. C., FRIEZE , I. F. (2001) Toward a concept of migrant personality. Journal of Social Issues, 57 (3), 477–492.

 • BREWER , M. B., YUKI , M. (2007) Culture and social identity. In KITAYAMA , S., COHEN , D. (eds) Handbook of cultural psychology . 307–322. The Guilford Press, New York

 • CLÉMENT , R., NOELS , K. A., DENEAULT , B. (2001) Interethnic contact, identity, and psychological adjustment: The mediating and moderating roles of communication. Journal of Social Issues, 57 (3), 559–577.

 • COHEN , S., WILLS , T. A. (1985) Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98 (2), 310–357.

 • COSTIGAN , C. L., DOKIS , D. P. (2006) Similarities and differences in acculturation among mothers, fathers and children in immigrant chinese families. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37 (6), 723–741.

 • CZACHESZ E. (2007) A multikulturális neveléstől az interkulturális pedagógiáig. Iskolakultúra, 8, 4–11.

 • DIENER , E., EMMONS , R. A., LARSEN , R. J., GRIFFIN , S. (1985) The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49 (1), 71–75.

 • DION , K. K. (2006) On the development of identity: Perspectives from immigrant families. In MAHALINGAM , R. (ed.) Cultural psychology of migrants . 299–314. Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ

 • ESSES , V. M., DOVIDIO , J. F., JACKSON , L. M., ARMSTRONG , T. R. (2001) The immigration dilemma: The role of perceived group competition, ethnic prejudice, and national identity. Journal of Social Issues, 57 (3), 389–412.

 • GARCIA , M. F. M., RAMIREZ , M. G., JARIEGO , I. M. (2002) Social support and locus of control as predictors of psychological well-being in Moroccan and Peruvian immigrant women in Spain. International Journal of Intercultural Relations, 26 (3), 287–310.

 • GÜTINGER , E. (1998) A sketch of the Chinese community in Germany: Past and present. In BENTON , G., PIEKE , F. N. (eds) The Chinese in Europe . 197–210. MacMillan Press, Houndsmilles

 • GORDON GYŐRI M. (2006) Az oktatás világa Kelet- és Délkelet-Ázsiában . Gondolat Kiadó, Budapest

 • HERNÁNDEZ -PLAZA , S., POZO , C., ALONSO -MOIRILLEJO , E. (2004) The Role of informal social support in needs assessment: Proposal and application of a model to assess immigrants’ needs in the South of Spain. Journal of Community and Applied Social Psychology, 14 (4), 284–298.

 • HO , D. Y. (1994) Cognitive socialization in Confucian heritage cultures. In GREENFIELD , P. M., COCKING , R. R. (eds) Cross-cultural roots of minority child development . 285–311. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ

 • JACKSON , J. S., BROWN , K. T., BROWN , T. N., MARKS , B. (2001) Contemporary immigration policy orientations among dominant-group members in Western Europe. Journal of Social Issues, 57 (3), 431–456.

 • JASINSKAJA -LAHTI , I., LIEBKIND , K., JAAKKOLA , M., REUTER , A. (2006) Perceived discrimination, social support networks, and psychological well-being among three immigrant groups. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37 (3), 293–311.

 • KIM , H. S., SHERMAN , D. K., KO , D., TAYLOR , S. E. (2006) Pursuit of Comfort and Pursuit of Harmony: Culture, Relationships, and Social Support Seeking. Personality and Social Psychology Bulletin, 32 (12), 1595–1607.

 • LEE , M., CHAN , A., BRADLY , H., GREEN , G. (2002) Chinese migrant women and families in Britain. Women’s Studies International Forum, 25 (6), 607–618.

 • LI , J. (2002) A cultural model of learning: Chinese “Heart and Mind for Wanting to Learn”. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33 (3), 248–269.

 • LUO , S. H., WISEMAN , R. L. (2000) Ethnic language maintenance among Chinese immigrant children in the United States. International Journal of Intercultural Relations, 24 (3), 320–324.

 • MAHALINGAM , R., ed. (2006) Cultural psychology of migrants . Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ

 • MASGORET , A., WARD , C. (2006) Culture learning approach to acculturation. In SAM , D. L., BERRY , J. W. (eds) Cambridge handbook of acculturation psychology . 58–77. Cambridge University Press, Cambridge

 • NYÍRI P. (2002) Új ázsiai migráció Kelet-Európába: a magyarországi kínaiak . www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_02/t_es_t_02_nyiri_pal_uj_azsiai_migracio.pdf Letöltve 2008. február 15-én

 • NYÍRI P. (2006) Kínaiak és afgánok Magyarországon: Két mingráns csoport érvényesülési stratégiái. In FEISCHMIDT M., NYÍRI P. (szerk.) Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban . 39–74. MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, Budapest

 • PARKER , D. (1998) Chinese people in Britain: Histories, futures and identities. In BENTON , G., PIEKE , F. N. (eds) The Chinese in Europe . 67–95. MacMillan Press, Houndsmilles

 • PAVESZKA D., NYÍRI P. (2006) Oktatási stratégiák és a migráns tanulók iskolai integrációja. In FEISCHMIDT M., NYÍRI P. (szerk.) Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban . 129–172. MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, Budapest

 • PENNEBAKER , J., BEALL , S. (1986) Cognitive, emotional and physiological components of confiding: Behavioral inhibition and disease. Journal of Abnormal Psychology, 95 (3), 274–281.

 • SÁNDOR M., FÜLÖP M., BERKICS M., XIAOFEI , X. (2007) A megosztó viselkedés helyzeti és kulturális meghatározói a magyar és kínai óvodás gyerekeknél. Pszichológia, 27 (4), 281–308.

 • SEBESTYÉN N. (2009) Kínai és magyar szakközépiskolás diákok matematika iránti attitűdje. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (1) , 129–149.

 • SZILASSY E. (2006) A külföldiekhez való viszony magyar serdülők beszédében. In FEISCHMIDT M., NYÍRI P. (szerk.) Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban . 97–128. MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, Budapest

 • TÓTH J. (1996) Kína és kínaiak a magyar sajtóban. In SÍK E., TÓTH J. (szerk.) Táborlakók, diaszpórák, politikák . 139–158. MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoportja évkönyve, 1996, Budapest

 • TURNER , J. H., BONACICH , E. (2007) A közvetítő kisebbségek összefoglaló elmélete felé. In SÍK E. (szerk.) A migráció szociológiája . 79–93. ELTE TÁTK, Budapest

 • VEGA , W. A., KOLODY , B., VALLE , R., WEIR , J. (1991) Social networks, social support, and their relationship to depression among immigrant Mexican women. Human Organization, 50 (2), 154–162.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 2 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 4 0 0
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 2 1 2
Nov 2021 0 0 0