View More View Less
 • 1 ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A vizsgálat kínai és magyar diákok matematikához és matematika órához való hozzáállását tárta fel 234 (128 pekingi és 106 budapesti első és második osztályos) szakközépiskolás diák részvételével. Alapjául egy SCHOENFELD (1989) által kifejlesztett kérdőív szolgált, mely a tantárgyhoz való hozzáállást hat szempont alapján vizsgálta (siker és kudarc attribúciója; a diákok matematikával és matematikaórával kapcsolatos nézetei; az iskolai matematikára, angolra és társadalomtudományokra vonatkozó látásmód; a geometria természetéről vallott nézetek; motiváció; a teljesítményre és a matematikából való jó szereplés fontosságára vonatkozó adatok). Az eredmények statisztikailag igazoltan mutatnak rá a vizsgált területen belüli különbségekre, elsősorban az erőfeszítés (kínai mintában szerepe a teljesítményben meghatározóbb), a motiváció (magyar mintában fontosabb a büntetéstől való félelem és a tanulás kötelező volta), valamint a családi támogatottság tekintetében (kínai mintában mindkét szülő érdekelt a gyermek teljesítményében, valamint a matematikai teljesítményt több tényező bonyolult együtt járása határozza meg). Az eredmények segíthetnek a matematika hatékonyabb oktatásának megszervezésében, illetőleg a Magyarországon tanuló kínai gyermekekkel való hatékony pedagógiai bánásmód megtervezésében.

 • AN , S. (2005) Capturing the Chinese Way of Teaching: The Learning-Questioning and Learning-Reviewing Instructional Model. In FAN , L., WONG , N-Y., CAI , L., LI , S. (eds) How Chinese learn Mathematics: Perspectives from Insiders . 462–483. World Scientific Publishing Company, Singapore

 • B. NÉMETH M., HABÓK A. (2006) A 13 és 17 éves tanulók viszonya a tanuláshoz. Magyar Pedagógia, 106 (2) , 83–105.

 • BIGGS , J. (1996) Western misperception of the Confucian-heritage learning culture. In WATKINS , D. A., BIGGS , J. B. (eds) The Chinese Learner: Cultural, Psychological and Contextual Influences . CERC & ACER, Hong Kong–Melbourne

 • BIGGS , J. B. (1997) Learning, Schooling and Socialization: A Chinese Solution to a Western problem. In LAU , S. (ed.) Growing Up the Chinese Way: Chinese Child and Adolescent Development. 147–167. The Chinese University Press, Hong Kong

 • CHAO , R. (1994) Beyond parental control and authoritan parenting style: Understanding Chinese parenting through the culture notion of training. Child Development, 65 , 1111–1120.

 • CHAO , R., SUE , S. (1997) Chinese parental influence and their children’s school success: A paradox in the literature on parenting styles In LAU , S. (ed.) Growing Up the Chinese Way: Chinese Child and Adolescent Development. 93–120. The Chinese University Press, Hong Kong

 • CHEN , C., STEVENSON , H. W. (1995) Motivation and Mathematics Achievement: A Comparative Study of Asian-American, Caucasian-American, and East Asian High School Students. Child Development, 66 , 1215–1234.

 • CHEN , C-S., LEE , S-Y., STEVENSON , H. W. (1997) Academic Achievement and Motivation of Chinese Students: A Cross-National Perspective. In LAU , S. (ed.) Growing Up the Chinese Way: Chinese Child and Adolescent Development. 69–91. The Chinese University Press, Hong Kong

 • CHUA , L-B. (2002) Psycho-social adaptation and the meaning of achievement for Chinese immigrants. LFB Scholarly Publishing, New York

 • CORTAZZI , M., JIN , L. (2001) Large Classes in China: ’Good’ Teachers and Interaction. In WATKINS , D. A., BIGGS , J. B. (eds) Teaching the Chinese learner: Psychological and pedagogical perspectives . 115–134. Comparative Education Research Centre The University of Hong Kong, Hong Kong

 • CSAPÓ B. (2000) A tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök összefüggései. Magyar Pedagógia, 100 (3), 343–366.

 • DAHLIN , B., WATKINS , D. (2000) The role of repetition in the processes of memorizing and understanding: A comparison of the views of German and Chinese secondary school students in Hong Kong. British Journal of Educational Psychology, 70 , 65–84.

 • FÜLÖP , M., GOODWIN , R., GÖBELS , K., GRAD , H., MARTIN ROJO , L., NGUYEN LUU , L. A., BERKICS , M. (2007) Integration of Chinese immigrant children in four countries: Germany, Hungary, Spain and the UK. In ROSS , A. (ed.) Citizenship Education in Society. 331–343. Metropolitan University, London

 • GONZALES , P., GUZMAN , J., PARTELOW , L., PAHLKE , E., JOCELYN , L., MAK , K., KASTBERG , D., WILLIAMS , T. (2004) Highlights From the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2003 ( "http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2005005" NCES 2005-005). U.S. Department of Education. National Center for Education Statistics, Washington, DC

 • GORDON GYŐRI J. (2006) Az oktatás világa Kelet- és Délkelet-Ázsiában . Gondolat Kiadó, Budapest

 • GU , L., HUAN , R., MARTON , F. (2005) Teaching with Variation: A Chinese Way of Promoting Effective Mathematics Learning. In FAN , L., WONG , N-Y., CAI , L., LI , S. (eds) How Chinese learn Mathematics: Perspectives from Insiders . 309–348. World Scientific Publishing Company, Singapore

 • HAU , K., SALILI , F. (1997) Achievement Goals and Causal Attributions of Chinese Students. In LAU , S. (ed.) Growing Up the Chinese Way: Chinese Child and Adolescent Development. 121–145. The Chinese University Press, Hong Kong

 • HO , D. Y. (1994) Cognitive socialization in Confucian heritage cultures. In GREENFIELD , P. M., COCKING , R. (eds) Cross-cultural roots of minority child development . 285–311. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ

 • LAU , S., CHEUG , P. C. (1987) Relations between Chinese adolescents’ perception of parental control and organization and their perception of parental warmth. Developmental Psychology, 23 (5) , 726–729.

 • LI , J. (2002) A cultural model of learning: Chinese “Heart and Mind for Wanting to Learn”. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33 (3) , 248–269.

 • LI , J. (2005) A Chinese Cultural Model of Learning. In FAN , L., WONG , N-Y., CAI , L., LI , S. (eds) How Chinese learn Mathematics: Perspectives from Insiders . 124–157. World Scientific Publishing Company, Singapore

 • MARTON F. (2000) VARIATIO EST MATER STUDIORUM. Magyar Pedagógia, 100 (2) , 127–140.

 • NGUYEN LUU , L. A., FÜLÖP M., szerk. (2003) Kultúra és pszichológia . Osiris Kiadó, Budapest

 • NISBETT , R. E., CHOI , I., PENG , K., NORENZAYAN , A. (2001) Culture and system of thought: Holistic and analytical cognition. Psychological Review, 108 , 291–310.

 • OECD (2004) Learning for Tomorrow's World – First Results from PISA 2003. Organisation for Economic Co-operation and Development. http://www.oecd.org/dataoecd/1/63/34002454.pdf

 • ŐRI S. (2002) Konfuciusz élete és kora . Kossuth Kiadó, Budapest

 • RÉTHY E. (2001) Motivációs elképzelések. In GOLNHOFER , E., NAHALKA , I. (szerk.) Pedagógusok pedagógiája . 177–201. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • RÉTHY E. (2003) Motiváció, tanulás, tanítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • SALILI , F (1997) Learning and Motivation: An Asian Perspective. Psychology and Developing Societies, 8 (1), 55–81 .

 • SALILI , F. (2001) Teacher-student interaction: Attributional implications and effectiveness of teachers’ evaluative feedback. In WATKINS , D. A., BIGGS , J. B. (eds) Teaching the Chinese learner: Psychological and pedagogical perspectives. 77–98. Comparative Education Research Centre, Hong Kong

 • SÁNDOR M., FÜLÖP M., BERKICS M., XIE , X. (2007) A megosztó viselkedés kulturális és helyzeti meghatározói magyar és kínai óvodáskorú gyerekeknél. Pszichológia, 27 (4), 281–310.

 • SCHOENFELD , A. H. (1989) Explorations of students’ mathematical beliefs and behavior. Journal for Research in Mathematics Education, 20 (4), 338–355.

 • STEVENSON , H. W., STIEGLER , J. (1992) The learning gap: Why our schools are failing and what we can learn from Japanese and Chinese education. Summit, New York

 • SU , S. K., CHIU , C., HONG Y., LEUNG K., PENG , K., MORRIS , M. W. (1999) Self-organization and social organization: U.S. and Chinese constructions. In TYLER , T. R., KRAMER , R. M., JOHN , O. P. (eds) The psychology of the social self . 193–222. Lawrence Erlbaum, New Jersey

 • SUN , C. T-L. (2008) Themes in Chinese Psychology. Cengage Learning, Singapore

 • TSAO , Y-L. (2004) A comparison of American and Taiwanese students: their math perception. Journal of Instructional Psychology . http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FCG/is_3_31

 • WANG , T., MURPHY , J. (2005) An Examination of Coherence in a Chinese Mathematics Classroom. In FAN , L., WONG , N-Y., CAI , L., LI , S. (eds) How Chinese learn Mathematics: Perspectives from Insiders . 107–124. World Scientific Publishing Company, Singapore

 • WONG , K., WEN , Q. (2001) The impact of university education on conceptions of learning: A Chinese study. International Education Journal, 5, 138–147.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 1 0 0
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 3 1 2
Nov 2021 0 0 0