View More View Less
 • 1 ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A vizsgálat kínai és magyar diákok matematikához és matematika órához való hozzáállását tárta fel 234 (128 pekingi és 106 budapesti első és második osztályos) szakközépiskolás diák részvételével. Alapjául egy SCHOENFELD (1989) által kifejlesztett kérdőív szolgált, mely a tantárgyhoz való hozzáállást hat szempont alapján vizsgálta (siker és kudarc attribúciója; a diákok matematikával és matematikaórával kapcsolatos nézetei; az iskolai matematikára, angolra és társadalomtudományokra vonatkozó látásmód; a geometria természetéről vallott nézetek; motiváció; a teljesítményre és a matematikából való jó szereplés fontosságára vonatkozó adatok). Az eredmények statisztikailag igazoltan mutatnak rá a vizsgált területen belüli különbségekre, elsősorban az erőfeszítés (kínai mintában szerepe a teljesítményben meghatározóbb), a motiváció (magyar mintában fontosabb a büntetéstől való félelem és a tanulás kötelező volta), valamint a családi támogatottság tekintetében (kínai mintában mindkét szülő érdekelt a gyermek teljesítményében, valamint a matematikai teljesítményt több tényező bonyolult együtt járása határozza meg). Az eredmények segíthetnek a matematika hatékonyabb oktatásának megszervezésében, illetőleg a Magyarországon tanuló kínai gyermekekkel való hatékony pedagógiai bánásmód megtervezésében.

 • AN , S. (2005) Capturing the Chinese Way of Teaching: The Learning-Questioning and Learning-Reviewing Instructional Model. In FAN , L., WONG , N-Y., CAI , L., LI , S. (eds) How Chinese learn Mathematics: Perspectives from Insiders . 462–483. World Scientific Publishing Company, Singapore

 • B. NÉMETH M., HABÓK A. (2006) A 13 és 17 éves tanulók viszonya a tanuláshoz. Magyar Pedagógia, 106 (2) , 83–105.

 • BIGGS , J. (1996) Western misperception of the Confucian-heritage learning culture. In WATKINS , D. A., BIGGS , J. B. (eds) The Chinese Learner: Cultural, Psychological and Contextual Influences . CERC & ACER, Hong Kong–Melbourne

 • BIGGS , J. B. (1997) Learning, Schooling and Socialization: A Chinese Solution to a Western problem. In LAU , S. (ed.) Growing Up the Chinese Way: Chinese Child and Adolescent Development. 147–167. The Chinese University Press, Hong Kong

 • CHAO , R. (1994) Beyond parental control and authoritan parenting style: Understanding Chinese parenting through the culture notion of training. Child Development, 65 , 1111–1120.

 • CHAO , R., SUE , S. (1997) Chinese parental influence and their children’s school success: A paradox in the literature on parenting styles In LAU , S. (ed.) Growing Up the Chinese Way: Chinese Child and Adolescent Development. 93–120. The Chinese University Press, Hong Kong

 • CHEN , C., STEVENSON , H. W. (1995) Motivation and Mathematics Achievement: A Comparative Study of Asian-American, Caucasian-American, and East Asian High School Students. Child Development, 66 , 1215–1234.

 • CHEN , C-S., LEE , S-Y., STEVENSON , H. W. (1997) Academic Achievement and Motivation of Chinese Students: A Cross-National Perspective. In LAU , S. (ed.) Growing Up the Chinese Way: Chinese Child and Adolescent Development. 69–91. The Chinese University Press, Hong Kong

 • CHUA , L-B. (2002) Psycho-social adaptation and the meaning of achievement for Chinese immigrants. LFB Scholarly Publishing, New York

 • CORTAZZI , M., JIN , L. (2001) Large Classes in China: ’Good’ Teachers and Interaction. In WATKINS , D. A., BIGGS , J. B. (eds) Teaching the Chinese learner: Psychological and pedagogical perspectives . 115–134. Comparative Education Research Centre The University of Hong Kong, Hong Kong

 • CSAPÓ B. (2000) A tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök összefüggései. Magyar Pedagógia, 100 (3), 343–366.

 • DAHLIN , B., WATKINS , D. (2000) The role of repetition in the processes of memorizing and understanding: A comparison of the views of German and Chinese secondary school students in Hong Kong. British Journal of Educational Psychology, 70 , 65–84.

 • FÜLÖP , M., GOODWIN , R., GÖBELS , K., GRAD , H., MARTIN ROJO , L., NGUYEN LUU , L. A., BERKICS , M. (2007) Integration of Chinese immigrant children in four countries: Germany, Hungary, Spain and the UK. In ROSS , A. (ed.) Citizenship Education in Society. 331–343. Metropolitan University, London

 • GONZALES , P., GUZMAN , J., PARTELOW , L., PAHLKE , E., JOCELYN , L., MAK , K., KASTBERG , D., WILLIAMS , T. (2004) Highlights From the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2003 ( "http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2005005" NCES 2005-005). U.S. Department of Education. National Center for Education Statistics, Washington, DC

 • GORDON GYŐRI J. (2006) Az oktatás világa Kelet- és Délkelet-Ázsiában . Gondolat Kiadó, Budapest

 • GU , L., HUAN , R., MARTON , F. (2005) Teaching with Variation: A Chinese Way of Promoting Effective Mathematics Learning. In FAN , L., WONG , N-Y., CAI , L., LI , S. (eds) How Chinese learn Mathematics: Perspectives from Insiders . 309–348. World Scientific Publishing Company, Singapore

 • HAU , K., SALILI , F. (1997) Achievement Goals and Causal Attributions of Chinese Students. In LAU , S. (ed.) Growing Up the Chinese Way: Chinese Child and Adolescent Development. 121–145. The Chinese University Press, Hong Kong

 • HO , D. Y. (1994) Cognitive socialization in Confucian heritage cultures. In GREENFIELD , P. M., COCKING , R. (eds) Cross-cultural roots of minority child development . 285–311. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ

 • LAU , S., CHEUG , P. C. (1987) Relations between Chinese adolescents’ perception of parental control and organization and their perception of parental warmth. Developmental Psychology, 23 (5) , 726–729.

 • LI , J. (2002) A cultural model of learning: Chinese “Heart and Mind for Wanting to Learn”. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33 (3) , 248–269.

 • LI , J. (2005) A Chinese Cultural Model of Learning. In FAN , L., WONG , N-Y., CAI , L., LI , S. (eds) How Chinese learn Mathematics: Perspectives from Insiders . 124–157. World Scientific Publishing Company, Singapore

 • MARTON F. (2000) VARIATIO EST MATER STUDIORUM. Magyar Pedagógia, 100 (2) , 127–140.

 • NGUYEN LUU , L. A., FÜLÖP M., szerk. (2003) Kultúra és pszichológia . Osiris Kiadó, Budapest

 • NISBETT , R. E., CHOI , I., PENG , K., NORENZAYAN , A. (2001) Culture and system of thought: Holistic and analytical cognition. Psychological Review, 108 , 291–310.

 • OECD (2004) Learning for Tomorrow's World – First Results from PISA 2003. Organisation for Economic Co-operation and Development. http://www.oecd.org/dataoecd/1/63/34002454.pdf

 • ŐRI S. (2002) Konfuciusz élete és kora . Kossuth Kiadó, Budapest

 • RÉTHY E. (2001) Motivációs elképzelések. In GOLNHOFER , E., NAHALKA , I. (szerk.) Pedagógusok pedagógiája . 177–201. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • RÉTHY E. (2003) Motiváció, tanulás, tanítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • SALILI , F (1997) Learning and Motivation: An Asian Perspective. Psychology and Developing Societies, 8 (1), 55–81 .

 • SALILI , F. (2001) Teacher-student interaction: Attributional implications and effectiveness of teachers’ evaluative feedback. In WATKINS , D. A., BIGGS , J. B. (eds) Teaching the Chinese learner: Psychological and pedagogical perspectives. 77–98. Comparative Education Research Centre, Hong Kong

 • SÁNDOR M., FÜLÖP M., BERKICS M., XIE , X. (2007) A megosztó viselkedés kulturális és helyzeti meghatározói magyar és kínai óvodáskorú gyerekeknél. Pszichológia, 27 (4), 281–310.

 • SCHOENFELD , A. H. (1989) Explorations of students’ mathematical beliefs and behavior. Journal for Research in Mathematics Education, 20 (4), 338–355.

 • STEVENSON , H. W., STIEGLER , J. (1992) The learning gap: Why our schools are failing and what we can learn from Japanese and Chinese education. Summit, New York

 • SU , S. K., CHIU , C., HONG Y., LEUNG K., PENG , K., MORRIS , M. W. (1999) Self-organization and social organization: U.S. and Chinese constructions. In TYLER , T. R., KRAMER , R. M., JOHN , O. P. (eds) The psychology of the social self . 193–222. Lawrence Erlbaum, New Jersey

 • SUN , C. T-L. (2008) Themes in Chinese Psychology. Cengage Learning, Singapore

 • TSAO , Y-L. (2004) A comparison of American and Taiwanese students: their math perception. Journal of Instructional Psychology . http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FCG/is_3_31

 • WANG , T., MURPHY , J. (2005) An Examination of Coherence in a Chinese Mathematics Classroom. In FAN , L., WONG , N-Y., CAI , L., LI , S. (eds) How Chinese learn Mathematics: Perspectives from Insiders . 107–124. World Scientific Publishing Company, Singapore

 • WONG , K., WEN , Q. (2001) The impact of university education on conceptions of learning: A Chinese study. International Education Journal, 5, 138–147.